Bright days ahead: our UK training centre has reopened.

Välj din accelererade Firebrand kurs här

 

Firebrand levererar ISTQB CTFL och CTAL kurser för sin ISTQB ackrediterade Partner Testing Solutions Group, och använder sig endast av ackrediterade utbildare.

APMG International Accrediting Professionals logo är ett varumärke av APM Group LTD. Användning av detta varumärke på denna webbplats har godkänts enbart i marknadsföringssyfte.