Projektledarutbildning

De två mest populära kurser inom projektledning är PRINCE2 och PMP.

Prince står för "Projects in Controlled Environments" , och tillhandahållas av Axelos. De två PRINCE2 kvalifikationerna är "Foundation" och "Practitioner" och båda kan uppnås på bara fem dagar med Firebrand.

PMP certifieringen tillhandahålls av PMI (Project Management Institute). Institutet publicerar Project Management Body of Knowledge (PMBoK).

Vad är skillnaden mellan PRINCE2 och PMP

PRINCE2 ger en ram för att hantera projekt - metoden. PMP fokuserar på de kunskaper och färdigheter som du behöver för att hantera ett projekt genom livscykeln. Du skulle verkligen ha nytta av kunskap av båda för en mer rundad syn på kurser inom projektledning.

Så...vilken kurs inom projektledning skal du börja med?

Hot Course

APMG Agile Project Management (AgilePM®) Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

APMG Agile Project Management Foundation

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

APMG Agile Project Management Practitioner

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

APMG Change Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MSP® Foundation and Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2®7 Foundation & Practitioner 7th Edition

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Combined Course Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™ & Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

10 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Project Management Professional (PMP)® certification

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand Training course for Scrum.org Scrum Master™ I (PSM I)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ABPMP Certified Business Process Leader (CBPL®)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ABPMP Certified Business Process Professional (CBPP®)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

APMG AgileBA® Foundation and Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS M_o_R® (Management of Risk) Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MoP® Portfolio Management Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MoV®: The Management of Value Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®) certification

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2 Agile® Foundation

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2 Agile® Foundation and Practitioner | Firebrand Training

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® Agile Practitioner Certification

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® Foundation & Agile Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ITIL® ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Yellow Belt™ ICYB™

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt™ certification

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Surestep & Agile Project Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PeopleCert ITIL® 4 Specialist: Sustainability in Digital & IT

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PeopleCert M_o_R® (Management of Risk) Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PeopleCert MoP® Portfolio Management Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PeopleCert MoV®: The Management of Value Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PeopleCert Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®) certification

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Construction Professional (PMI-CP)™

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Program Management Professional (PgMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand Training course for Scrum.org Alliance Certified ScrumMaster® (CSM)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand Training course for Scrum.org Scrum Foundations (PSF)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand Training course for Scrum.org Scrum Master™ II

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand Training course for Scrum.org Scrum Product Owner™ (PSPO I)

2 Dagar

Kurspriser