Projektledarutbildning

De två mest populära kurser inom projektledning är PRINCE2 och PMP.

Prince står för "Projects in Controlled Environments" , och tillhandahållas av Axelos. De två PRINCE2 kvalifikationerna är "Foundation" och "Practitioner" och båda kan uppnås på bara fem dagar med Firebrand.

PMP certifieringen tillhandahålls av PMI (Project Management Institute). Institutet publicerar Project Management Body of Knowledge (PMBoK).

Vad är skillnaden mellan PRINCE2 och PMP

PRINCE2 ger en ram för att hantera projekt - metoden. PMP fokuserar på de kunskaper och färdigheter som du behöver för att hantera ett projekt genom livscykeln. Du skulle verkligen ha nytta av kunskap av båda för en mer rundad syn på kurser inom projektledning.

Så...vilken kurs inom projektledning skal du börja med?

Hot Course

APMG Change Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MoP® (Management of Portfolios)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MSP® Foundation and Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® 6th Edition - Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® Agile Practitioner Certification

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Black Belt

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Green Belt

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Green Belt & Black Belt

10 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Program Management Professional (PgMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Project Management Professional (PMP)®

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrands Scrum.org Professional Scrum Master utbildning och certifiering

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand's training for Scrum.org's Professional Scrum Product Owner certification

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS AgileSHIFT

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS M_o_R® (Management of Risk)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MoV® (Management of Value)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® 2009 - Foundation & Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® Foundation & Agile Practitioner

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Yellow Belt

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Surestep & Agile Project Management

2 Dagar

Kurspriser