IAPP

Bli expert inom dataskyddslagar och integritetspolicyer dubbelt så snabbt med dessa accelererade officiella IAPP-kurser.

IAPP är internationellt respekterade som den största och mest omfattande globala resursen och gemenskapen för dataskydd och integritet. Eftersom Firebrand är en officiell partner till IAPP får du tillgång till officiellt kursmaterial, laborationer, instruktörer, övningsprov och ett års medlemskap i IAPP.

Undvik att förlora pengar och kunder till rättsliga åtgärder genom att se till att ditt företag uppfyller GDPR-förordningen. IAPP-certifieringar säkerställer att du vet hur du bäst hanterar och skyddar viktig data.

Ta med dessa viktiga dataskyddskunskaper till ditt företag eller stärk dina karriärmöjligheter genom att snabbt bli IAPP-certifierad med Firebrand.

Vilken IAPP-certifiering är rätt för dig?


Oavsett vilken certifiering du väljer att följa bör du veta att IAPP-certifieringar är de mest betrodda beteckningarna inom informationsskydd. Fyra av IAPP:s sex certifieringar uppfyller ANSI/ISO-ackreditering. Med erkännandet av ANSI av International Accreditation Forum (IAF) accepteras IAPP-certifieringar internationellt av styrande organ som letar efter IAF:s godkännandemärke.

CIPP/E - Lagar och förordningar


Lanserad som den första yrkescertifieringen som någonsin erbjöds inom informationsskydd har Certified Information Privacy Professional (CIPP) blivit den främsta referensmarkeringen inom området. Det är också IAPP:s största utbildningsprogram med tusentals certifierade yrkesverksamma som arbetar inom området idag.

 • Juridik
 • Efterlevnad
 • Informationshantering
 • Datagovernance
 • Personalavdelning

CIPM - Verksamhet


CIPM är världens första och enda certifiering inom hantering av integritetsprogram. Certified Information Privacy Manager (CIPM) visar att du vet hur man får integritet att fungera för din verksamhet. Med en CIPM är du en bevisad yrkesverksam inom att strukturera ett integritetsteam, utveckla och implementera en ram för integritetsprogram samt veta hur man upprätthåller livscykeln för integritetsprogrammet.

 • Riskhantering
 • Integritetsverksamhet
 • Ansvarsskyldighet
 • Revisioner
 • Integritetsanalytik

CIPM - Verksamhet


Certified Information Privacy Technologist (CIPT) är den första och enda certifieringen i sitt slag globalt. Den lanserades för att möta det växande behov som endast tekniska yrkesverksamma kan fylla - att säkra dataskyddet under alla faser av IT-produkters och tjänsters livscykler. CIPT-kandidater lär sig hur man hanterar hot och överträdelser av integritet vid insamling, användning och spridning av data. Hur man använder datadrivna och processinriktade strategier och tekniker för att säkerställa integritet inom teknik, hur man tillämpar mål för integritetsteknik och Privacy by Design-metodik inom systemutvecklingslivscykeln.

 • Informationsteknologi
 • Informationssäkerhet
 • Mjukvaruutveckling
 • Privacy by Design

Hot Course

IAPP CIPM - Certified Information Privacy Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPP/E - Certified Information Privacy Professional - Europe

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPP/E and CIPM - Certified Information Privacy Professional & Certified Information Privacy Manager

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPT - Certified Information Privacy Technologist

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Certified Information Privacy Professional/Asian (CIPP/A)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Certified Information Privacy Professional/Canada (CIPP/C)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime IAPP Foundations of Privacy and Data Protection

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Certified Information Privacy Professional/Asian (CIPP/A)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Certified Information Privacy Professional/Canada (CIPP/C)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection IAPP Foundations of Privacy and Data Protection

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP Artificial Intelligence Governance Professional Body of Knowledge (AIGP)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP Certified Information Privacy Professional/Asian (CIPP/A)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP Certified Information Privacy Professional/Canada (CIPP/C)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP IAPP Foundations of Privacy and Data Protection

2 Dagar

Kurspriser