ISO certifications

ISO logo

Konsistens och kvalitet måste upprätthållas inom olika branscher och länder. Internationella standarder som ISO bidrar till denna balans. Genom att uppnå en ISO-certifiering, kan företag bevisa att deras ledningssystem, tjänster eller dokumentationsprocedurer standardiseras på en hög kvalitetsnivå. Dessa certifieringar är ofta obligatoriska och krävs ofta för att företag ska kunna sälja inom vissa branscher.

ISO (International Organisation for Standardisation) utvecklar dessa standarder med målet att integrera kvalitet, säkerhet och effektivitet i produkter och tjänster - var de än finns i världen.


Uppnå din ISO-certifiering snabbt

PECB Titanium Partner

Kvalificerade proffs behövs av företag för att leda ISO-implementeringsprojekt, upprätta överensstämmelse och förbereda sig för en granskning. Och med ett brett utbud av certifieringar att välja mellan kan du bygga upp och certifiera dina färdigheter inom olika standarder.

Firebrands accelererade certifieringskurser fokuserar på informationssäkerhet, cybersäkerhet, kontinuitetshantering, risk- och servicehantering.

Varje accelererad kurs levereras genom PECB. Som en Titanium Partner, får du tillgång till den senaste kursplanen och tar ditt officiella certifieringsexamen under din kurs.

Alla certifieringar från PECB som Firebrand erbjuder är ackrediterade enligt ISO 17024-standard av International Accreditation Service.

ISO 27001 Lead Auditor och Lead Implementer-produkterna är också ackrediterade av UKAS enligt ISO 17024-standard.

Hot Course

Data Protection Certified Data Protection Officer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO Certified NIS2 Directive 2.0 Lead Implementer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 22301 Lead Auditor - Business Continuity Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 22301 Lead Implementer - Business Continuity Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27001 Foundation - Information Security Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27001 Lead Auditor - Infomation Security Management System

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27001 Lead Implementer - Information Security Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27005 Lead Risk Manager - Information Security Risk Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27005 Risk Manager - Information Security Risk Management 

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27035 Lead Incident Manager - Information Security Incident Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27701 Lead Auditor - Privacy Information Management System

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 31000 Lead Risk Manager - Risk Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO Certified Data Protection Officer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO Certified Lead Cybersecurity Manager

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 42001 Foundation – Artificial Intelligence Management Systems (AIMS)

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 42001 Lead Auditor: Artificial Intelligence Management System (AIMS)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 42001 Lead Implementer: Artificial Intelligence Management System (AIMS)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB Certified NIS2 Directive 2.0 Lead Implementer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 22301 Lead Auditor - Business Continuity Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 22301 Lead Implementer - Business Continuity Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27001 Foundation - Information Security Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27001 Lead Auditor - Infomation Security Management System

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27001 Lead Implementer - Information Security Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27005 Lead Risk Manager - Information Security Risk Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27005 Risk Manager - Information Security Risk Management 

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27035 Lead Incident Manager - Information Security Incident Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27701 Lead Auditor - Privacy Information Management System

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 31000 Lead Risk Manager - Risk Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB Certified Lead Cybersecurity Manager

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 42001 Foundation – Artificial Intelligence Management Systems (AIMS)

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 42001 Lead Auditor: Artificial Intelligence Management System (AIMS)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 42001 Lead Implementer: Artificial Intelligence Management System (AIMS)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection General Data Protection Regulation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 20000 Foundation - IT Service Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 20000 Lead Auditor - IT Service Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 20000 Lead Implementer - IT Service Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 21001 - Lead Auditor: Educational Organizations Management System

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 21001 Foundation

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 21001 Lead Implementer

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 22301 Foundation - Business Continuity Management System

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 22301 Transition

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 22316 Lead Resilience Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 22317 Foundation

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 22320 Foundation

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27002 Foundation - Information Security Controls

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 27002 Lead Manager - Information Security Controls

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27002 Manager - Information Security Controls

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27005 Foundation - Infomation Security Risk Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 27032 Foundation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 27033 Lead Network Security Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 27035 Foundation - Information Security Incident Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 27701 Lead Implementer - Privacy Information Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 28000 Foundation

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 28000 Lead Auditor

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 28000 Lead Implementer

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 29100 Foundation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 29100 Lead Privacy Implementer - Information and Communication Technology

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 31000 Foundation - Risk Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 31000 Risk Manager - Risk Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 31000 Transition

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 37001 Lead Implementer - Anti-bribery Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 37301 Compliance Management System

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 38500 IT Corporate Governance Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 9001 Foundation - Quality Management System

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 9001 Lead Auditor - Quality Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO 9001 Lead Implementer - Quality Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO Certified Digital Transformation Officer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO General Data Protection Regulation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 27701 Foundation - Privacy Information Management System

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 37002 Introduction - Whistleblowing Management Systems

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 37301 Foundation - Compliance Management Systems

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 37301 Lead Auditor - Compliance Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 37301 Lead Implementer - Compliance Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 37301 Transition - Compliance Management Systems

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 50001 Lead Implementer - Energy Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 55001 Foundation - Asset Management Systems

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 55001 Lead Auditor - Asset Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO ISO 55001 Lead Implementer - Asset Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO Lead Ethical Hacker

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO Lead SCADA Security Manager

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

ISO PECB Certified ISO/IEC 27001 Transition

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 20000 Foundation - IT Service Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 20000 Lead Auditor - IT Service Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 20000 Lead Implementer - IT Service Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 21001 - Lead Auditor: Educational Organizations Management System

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 22301 Foundation - Business Continuity Management System

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 27002 Foundation - Information Security Controls

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 27002 Manager - Information Security Controls

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27005 Foundation - Infomation Security Risk Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 27032 Foundation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 27033 Lead Network Security Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 27035 Foundation - Information Security Incident Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 27701 Lead Implementer - Privacy Information Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 29100 Foundation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 29100 Lead Privacy Implementer - Information and Communication Technology

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 31000 Foundation - Risk Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 37001 Lead Implementer - Anti-bribery Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 9001 Foundation - Quality Management System

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 9001 Lead Auditor - Quality Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB 9001 Lead Implementer - Quality Management

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB Certified Digital Transformation Officer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 27701 Foundation - Privacy Information Management System

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 37002 Introduction - Whistleblowing Management Systems

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 50001 Lead Implementer - Energy Management

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 55001 Foundation - Asset Management Systems

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 55001 Lead Auditor - Asset Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB ISO 55001 Lead Implementer - Asset Management Systems

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB Lead Ethical Hacker

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB Lead SCADA Security Manager

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB PECB Certified ISO/IEC 27001 Transition

1 Dag

Kurspriser