Project Management Institute (PMI)®

En PMI certifiering intygar att du har erfarenheten, utbildningen och färdigheterna som krävs för att leda projekt med framgång.

Project Management Professional (PMP®) certifieringen från Project Management Institute (PMI) är en av de mest eftertraktade certifieringarna inom projektledning. Nu förbereder vi dig inför PMP certifieringen snabbare än någonsin. Det tar bara 4 dagar. Ring oss på 0770-17 10 00 för att höra närmare om PMP certifieringen.

Hot Course

Project Management Institute (PMI)® Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

3 Dagar

Kurspriser

Kursschema

Registrering

Hot Course

Project Management Institute (PMI)® Certified Associate in Project Management (CAPM)®

5 Dagar

Kurspriser

Kursschema

Registrering

Hot Course

Project Management Institute (PMI)® Program Management Professional (PgMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Kursschema

Registrering

Hot Course

Project Management Institute (PMI)® Project Management Professional (PMP)®

5 Dagar

Kurspriser

Kursschema

Registrering

Hot Course

Project Management Institute (PMI)® Risk Management Professional (PMI-RMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Kursschema

Registrering

Hot Course

Project Management Institute (PMI)® Scheduling Professional (PMI-SP)®

3 Dagar

Kurspriser

Kursschema

Registrering