PMI certifications

PMI Logo

Firebrand är en Premier Authorised Training Partner (ATP) stolt över att samarbeta med PMI (Project Management Institute) för att erbjuda intensiv träning, tillsammans med vår accelererade inlärningsstil som gör det möjligt för yrkesverksamma att validera sin erfarenhet i en dedikerad och fokuserad miljö.

Project Management Institute (PMI) är världens ledande yrkesorganisation inom projektledning. De erbjuder globalt erkända certifikat som möjliggör för yrkesverksamma att prestera bättre och maximera effektiviteten inom sina organisationer. Oavsett om du är en erfaren projektledare eller nybörjare med begränsad erfarenhet kommer du att hitta din ideala PMI-utbildning hos Firebrand.

Beroende på vilken accelererad PMI-kurs du väljer kan du lära dig en mängd olika ämnen och färdigheter, inklusive:

  • Grundläggande begrepp, projektchartor, omfångsbeskrivningar och riskhanteringsplaner, osv.
  • Agila projektledningspraxis, inklusive aktiv lyssning och kunskapsdelning
  • Kostnadskontroll för projekt, rapportering av projektprestanda och avslutning av projekt.

PMI Project Management Professional (PMP)® Certifiering

PMI Project Management Professional (PMP) certifieringen är världens mest respekterade certifiering inom projektledning. Denna titel gör det möjligt för dig att lära dig och demonstrera din verkliga projektledningserfarenhet. Firebrands PMP-utbildning är en heltäckande paket för alla dina PMP-behov.

PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Denna certifiering är en idealisk startpunkt för din karriär inom projektledning. Denna PMI-utbildning kommer att exponera dig för de mest grundläggande koncepten, metoderna och teknikerna inom projektledning och ge dig verktygen att lyckas inom projektledningsmiljön.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

PMI:s internationellt erkända ACP-certifiering gör dig till en mästare inom agila metoder och praxis. Denna PMI-certifiering visar din förmåga att leda agila projektteam och förstå aktuella verktyg och metoder.

Alla Firebrands PMI-utbildningar är utformade för att erbjuda träning inom olika ämnen och har individuella förutsättningar beroende på svårighetsgrad och erfarenhetsnivå.

Är du osäker på vilken certifiering som är rätt för dig? Kontakta oss och tala med en av våra utbildningskonsulter.

Hot Course

PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Project Management Professional (PMP)® certification

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Construction Professional (PMI-CP)™

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Portfolio Management Professional (PfMP)®

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Program Management Professional (PgMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

3 Dagar

Kurspriser