PMI

En PMI certifiering intygar att du har erfarenheten, utbildningen och färdigheterna som krävs för att leda projekt med framgång.

Project Management Professional (PMP®) certifieringen från Project Management Institute (PMI) är en av de mest eftertraktade certifieringarna inom projektledning. Nu förbereder vi dig inför PMP certifieringen snabbare än någonsin. Det tar bara 4 dagar. Ring oss på (0)8 52 50 01 66 för att höra närmare om PMP certifieringen.

Hot Course

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Program Management Professional (PgMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Project Management Professional (PMP)®

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)®

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

3 Dagar

Kurspriser