CompTIA

Hot Course

CompTIA A+

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Cloud Essentials+

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA IT Fundamentals+ (ITF+)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Network+

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA PenTest+

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Security+

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Certified Technical Trainer (CTT+)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Cloud Admin Professional (Network+/Cloud+)

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Cloud Essentials

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Cloud+

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Convergence Technologies Professional (CTP+)

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Data+

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Linux Network Professional (Network+/Linux+)

9 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Linux+

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Mobility+

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Network Infrastructure Professional (Network+/Server+)

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Network Security Professional (CNSP)

9 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Network Vulnerability Assessment Professional (Security+/PenTest+)

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Project+

7 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA RFID+ Certification

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Secure Cloud Professional (Security+/Cloud+)

7 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Secure Infrastructure Specialist (A+/Network+/Security+)

11 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Security Analytics Expert (Security+/CySA+/CASP)

11 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Security Analytics Professional (Security+ /CySA+)

8 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Security Infrastructure Expert (Security+/CySA+/CASP/PenTest+)

9 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Social Media Security Professional (SMSP)

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Strata

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Systems Support Specialist (A+/ Linux+)

10 Dagar

Kurspriser


Varför Firebrand?

Firebrand Training är auktoriserad partner till Computing Technology Industry Association (CompTIA). Det betyder att vi har tillgång till senaste läroplanen och de bästa instruktörerna. Vi erbjuder också ett ständigt växande urval av CompTIA certifieringar inklusive alla som ses ovan.

Firebrand Training har accelererat sina CompTIA kurser med det syftet att erbjuda dem under hälften så lång tid som någon annan:

  • För nya IT tekniker täcker CompTIA A+ certifieringen preventivt underhåll, grundläggande nätverk, installation, lokalisering och avhjälpning av fel, kommunikation och professionalism.
  • CompTIA A+N+ certifieringen täcker administration, underhåll, lokalisering och avhjälpning av fel och styrning och konfigurering av basal nätverkstruktur för båda nya och erfarna inom nätverk.
  • För de som är erfarna inom säkerhet täcker CompTIA Security+ certifieringen systemsäkerhet, nätverksinfrastruktur, kryptografi, värderingar och revideringar.
  • För erfarna IT proffs täcker CompTIA Server+ certifieringen områden såsom RAID, SCSI, administration av flera CPU'er och återhämtning efter kritiska fel.
  • För RFID proffs täcker CompTIA RFID+ certifieringen installation, underhåll, reparation och felsökning på RFID produkter.
  • För projektledare täcker CompTIA Project+ certifieringen hela projektprocessen, inklusive påbörjan, planering, utförande, projektaccept, support och avslutning.
  • CompTIA Strata är den perfekta springbrädan mot en karriär inom IT. Många som har en Strata certifiering fortsätter att främja sin karriär genom IT certifieringar på högre nivå såsomCompTIA A+N+ certifieringen

Oavsett vilken utbildning du behöver garanterar vi den snabbaste certifieringen. Se våra CompTIA kurser härunder