CompTIA Cloud Essentials

- Bara 2 dagar

Vårt accelererade CompTIA Cloud Essentials kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för din examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Läs mer...

Egenskaper hos molnbaserade tjänster ur ett företagsperspektiv

 • Vanliga termer och definitioner för molnbaserade tjänster
 • Förhållande mellan molnbaserade tjänster och virtualisering
 • Tidiga exempel på molnbaserade tjänster
 • Vanliga definitioner för molnbaserade tjänster
 • Organisationer som gynnas av molnbaserade tjänster
 • Organisationer som eventuellt inte gynnas av molnbaserade tjänster
 • Olika typer av moln: XaaS, IaaS, PaaS

Molnbaserade tjänster och verksamhetsvärde

 • Likheter och skillnader mellan molnbaserade tjänster och outsourcing
 • Egenskaper hos molnbaserade tjänster ur ett företagsperspektiv:
  • Skalbarhet
  • Säkerhet
  • Maskinvaruoberoende
  • Kostnader
  • Tid till marknaden
  • Distribution via Internet
 • Hur egenskaperna hos molnbaserade tjänster ökar verksamhetsvärdet

Tekniska perspektiv och typer av moln

 • Skillnader mellan privata och offentliga moln, sett ur ett tekniskt perspektiv
 • Tekniker och metoder för att distribuera molnbaserade tjänster:
  • Nätverk
  • Automatisering och självbetjäning
  • Federation
  • Standardisering
 • Utmaningar och risker med molnbaserade tjänster, och hur de hanteras:
  • Molnlagring
  • Programprestanda
  • Dataintegrering
  • Säkerhet
 • Molnbaserade tjänsters påverkan på programarkitektur och programutvecklingsprocessen

Steg för att införa molnbaserade tjänster framgångsrikt

 • Steg som leder till ett framgångsrikt införande av molnbaserade tjänster:
  • Förstå urvalskriterier för ett pilotprojekt
  • Distribuering av Relate SaaS, PaaS och IaaS för organisationsmål
 • Roller och egenskaper hos molnbaserade tjänster för försäljare
 • Organisationsegenskaper som är viktiga för att inse förmånerna med molnbaserade tjänster:
  • Färdigheter som krävs för införande av molnbaserade tjänster i en organisation
  • Kritiska faktorer för framgång
 • Tillvägagångssätt för att migrera program

Molnbaserade tjänsters påverkan och ändringar för hantering av IT-tjänster

 • Molnbaserade tjänsters påverkan och ändringar för hantering av IT-tjänster:
  • Servicestrategi
  • Servicedesign
  • Serviceåtgärd
  • Serviceövergång
 • Ett strukturerat tillvägagångssätt – baserat på ITIL – för att utforska molnbaserade tjänsters potentiella påverkan

Risker och konsekvenser med molnbaserade tjänster

 • Problem med integrering av molnbaserade tjänster i en organisations befintliga normsäkring och regelverk:
  • Säkerhet
  • Juridik
  • Efterlevnad
  • Integritetsrisker
 • Konsekvenser för direkta kostnader och kostnadsfördelning
 • Hur man behåller strategisk flexibilitet

Se Certifiering...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Cloud Essentials hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 2 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Cloud Essentials kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Cloud Essentials certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Cloud Essentials snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Cloud Essentialskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Cloud Essentials recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • CompTIA Cloud Essentials - CLO-001

Se Vad Ingår?...

Senaste Cloud Essentials recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Firebrand Training erbjuder accelererade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Se Förkunskaper...

Senaste Cloud Essentials recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi rekommenderar – även om det inte är ett krav – att du har minst 6 månaders erfarenhet från en IT-miljö. Med direkt engagemang inom IT-relaterade uppgifter, ansvar och/eller beslutstagande.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Cloud Essentials recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

CompTIA Cloud Essentials Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

26/8/2019 (Måndag)

27/8/2019 (Tisdag)

Avslutad

-

 

10/2/2020 (Måndag)

11/2/2020 (Tisdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

23/3/2020 (Måndag)

24/3/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

4/5/2020 (Måndag)

5/5/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

15/6/2020 (Måndag)

16/6/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste Cloud Essentials recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Instructor is very knowledgeable, professional, good at handling the group of students."
Jean Pascal Robert, UN ICC. (29/10/2018 till 30/10/2018)

"The instructor has great knowledge on the field, provided extra material and examples to the training."
Anonymous. (29/10/2018 till 30/10/2018)

"Thoroughly knowledgeable teacher, great experience, I really feel that I've learned a lot in these 2 days!"
A.A. (29/10/2018 till 30/10/2018)

"I learned a lot in just 2 and a half days. It will be very useful. Especially if you are already in technical line of work. I'm glad i took the course."
A.C, TDC. (18/11/2013 till 20/11/2013)

"Otroligt effektivt.. och effektivitet gillar jag af :)"
G.P., Komplett Services AS. (3/12/2012 till 9/12/2012)

Senaste Cloud Essentials recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.