Microsoft - MCTS SQL Server 2008 Implementation and Maintenance

Varighet

Varighet:

Bare 4 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

8/5/2023 (Mandag)

Du lærer deg

Våre akselererte MCTS SQL Server 2008 Implementation and Maintenance kurs- og sertifiseringsprogram tilbyr den raskeste og mest kostnadseffektive måten å oppnå ønsket kunnskap og sertifisering på.

Vi har designet vårt kursmateriell slik at det forbereder deg til din eksamen som du gjennomfører underveis på kurset.

Du vil lære deg:

Installere og konfigurere SQL Server

Kandidatene vil få en innføring i hvordan man planlegger for en SQL Server-installasjon. Kandidatene vil deretter få en innføring i hvordan installere, konfigurere og behandle SQL Server.

 • Klargjøre installasjon av SQL Server
 • Installere SQL Server
 • Konfigurere en SQL Server-installasjon
 • Lab: Installere og konfigurere SQL Server
 • Installere SQL Server
 • Konfigurere SQL Server

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Forklare hvordan de klargjør maskinvaren og andre ressurser som trengs for å installere SQL Server.
 • Installere SQL Server.
 • Administrere og konfigurere SQL Server.

Behandle databaser og filer

Kandidatene vil få lære å planlegge og opprette databaser samt kontrollere databasens virkemåte ved hjelp av databasealternativer.

 • Planlegge databaser
 • Opprette databaser
 • Bruke policybasert administrasjon
 • Lab: Behandle databaser og filer
 • Opprette en database
 • Overvåke og behandle bruk av filgruppe
 • Opprette en policy

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Planlegge en databaseimplementering som dekker behovene i en organisasjon.
 • Opprette en SQL Server-database.
 • Behandle en SQL Server-database.

Nødgjenoppretting

Kandidatene vil få en innføring i teknikker for nødgjenoppretting for SQL Server. De vil lære å utføre forskjellig sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner, inkludert tilkoblet gjenoppretting og sikkerhetskopiering, og gjenoppretting av systemdatabaser.

 • Planlegge en strategi for sikkerhetskopiering av database
 • Sikkerhetskopiere en brukerdatabase
 • Gjenopprette en brukerdatabase
 • Utføre tilkoblede gjenopprettingsoperasjoner
 • Gjenopprette data fra øyeblikksbilder av database
 • Systemdatabaser og nødgjenoppretting
 • Lab: Nødgjenoppretting
 • Implementere en strategi for sikkerhetskopiering
 • Gjenopprette og tilbakestille en database
 • Utføre oppdelte sikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner
 • Gjenopprette hoveddatabasen

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Planlegge en sikkerhetskopieringsstrategi for en database
 • Sikkerhetskopiere brukerdatabaser.
 • Gjenopprette brukerdatabaser fra sikkerhetskopier.
 • Gjenopprette data i en brukerdatabase mens den er tilkoblet.
 • Gjenopprette data for en brukerdatabase fra et øyeblikksbilde av databasen.
 • Gjenopprette og tilbakestille systemdatabaser.

Behandle sikkerhet

Kandidatene vil få en innføring i beskyttelse av SQL Server. Kandidatene vil lære om SQL Server-sikkerhetsmodellen og hvordan man bruker sikkerhetsfunksjoner i SQL Server til å styre tilgangen til databaser og databaseinnhold.

 • Oversikt over SQL Server-sikkerhet
 • Beskytte serverområdet
 • Beskytte databaseområdet
 • Behandle nøkler og sertifikater
 • Overvåkingsikkerhet
 • Lab: Behandle sikkerhet
 • Opprette pålogginger og tilordne tillatelser for serverområde
 • Opprette databasebrukere og tilordne tillatelser for databaseområde og skjemaområde
 • Kryptere data ved hjelp av sertifikat og nøkler
 • Implementere SQL Server-overvåking

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Beskrive hvordan SQL Server behandler sikkerhet.
 • Beskytte SQL Server på servernivå.
 • Beskytte SQL Server-databaser
 • Bruke nøkler og sertifikater til å beskytte SQL Server-objekter.
 • Overvåke SQL Server-sikkerhet.

Overføre data

Kandidatene vil få en innføring i dataoverføring til og fra SQL Server ved hjelp av grensesnitt- og kommandolinjeverktøy, og lære om overføring og transformering av data med SQL Server Integration Services.

 • Oversikt over dataoverføring
 • Introduksjon av SQL Server Integration Services
 • Lab: Overføre data
 • Bruke veiviseren for import og eksport
 • Utføre en masseinnlasting
 • Opprette en SSIS-løsning

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Bruke grensesnitt- og kommandolinjeverktøy til å importere og eksportere data.
 • Beskrive funksjonene i SQL Server Integration Services

Automatisere administrative oppgaver

Kandidatene vil lære å automatisere rutinepregede administrative oppgaver ved hjelp av jobber, operatorer og varsler.

 • Automatisere administrative oppgaver i SQL Server
 • Bruke SQL Server Agent
 • Opprette vedlikeholdsplaner
 • Implementere varsler
 • Behandle flere servere
 • Behandle SQL Server Agent-sikkerhet
 • Lab: Automatisere administrative oppgaver
 • Konfigurere SQL Server Agent
 • Opprette operatører og jobber
 • Opprette varsler

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Definere administrative oppgaver i SQL Server og planlegge disse oppgavene for automatisk kjøring.
 • Konfigurere SQL Server Agent til å støtte automatisk oppgaveplanlegging.
 • Lage oppgaveskript ved å bruke SQL Server-jobber og definere operatører for behandling av de jobbene.
 • Definere varsler for å varsle operatører om hendelser generert av SQL Server.
 • Definere og behandle administrative oppgaver som omfatter flere servere.
 • Konfigurere SQL Server Agent-sikkerhet

Implementere replikering

Kandidatene vil få en innføring i teknikker for konfigurering av SQL Server-repliering.

 • Oversikt over replikering
 • Behandle publikasjoner og abonnementer
 • Konfigurere replikeringer i noen vanlige scenarioer
 • Lab: Implementere replikering
 • Implementere replikering av øyeblikksbilde
 • Implementere transaksjonsreplikasjon fra node til node
 • Implementere HTTP-flettereplikasjon

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Beskrive replikering og dets komponenter.
 • Konfigurere og implementere replikering.
 • Bruke replikering til å oppfylle kravene i noen vanlige scenarioer.

Opprettholde høy tilgjengelighet

Kandidatene vil få en innføring i konsepter og metoder for å opprettholde høy tilgjengelighet med SQL Server.

 • Introduksjon til høy tilgjengelighet
 • Implementere logglevering
 • Implementere databasespeiling
 • Implementere serverklynging
 • Bruke distribuerte løsninger med høy tilgjengelighet
 • Lab: Opprettholde høy tilgjengelighet
 • Konfigurere logglevering
 • Konfigurere databasespeiling

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Beskrive faktorene som påvirker databasetilgjengelighet.
 • Beskrive hvordan logglevering kan implementeres for å støtte rask gjenoppretting av en SQL Server-database i ventemodus.
 • Beskrive hvordan SQL Server-speiling kan brukes til å implementere en programvareløsning for rask failover.
 • Forklare hvordan klynging implementeres for å støtte rask failover for datamaskiner som kjører SQL Server-forekomster.
 • Beskrive hvordan man implementerer distribuerte løsninger med høy tilgjengelighet.

Overvåke SQL Server

Kandidatene vil få en innføring i hvordan man overvåker ytelse og aktivitet i SQL Server.

 • Vise gjeldende aktivitet
 • Bruke SQL Server Profiler
 • Overvåke med DDL-utløsere
 • Bruke hendelsesvarsler
 • Lab: Overvåke SQL Server
 • Overvåke SQL Server-aktivitet
 • Spore SQL Server-aktivitet
 • Bruke DDL-utløsere
 • Bruke hendelsesvarsler

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Undersøke gjeldende aktivitet i en SQL Server-forekomst.
 • Bruke SQL Server Profiler til å spore server- og databaseaktivitet.
 • Bruke DDL-utløsere til å overvåke endringer i strukturen av databaseobjekter.
 • Bruke hendelsesvarsler til å fange inn og overvåke vesentlige hendelser for en SQL Server-forekomst.

Feilsøking og ytelsesjustering

Kandidatene vil lære hvordan de feilsøker flere vanlige SQL Server-problemer. Kandidater vil også lære å bruke forskjellige verktøy til å justere SQL Server til å gi bedre ytelse.

 • Feilsøke SQL Server
 • Ytelsesjustere SQL Server
 • Bruke Resource Governor
 • Bruke datainnsamling
 • Lab: Feilsøking og ytelsesjustering
 • Feilsøke tilkoblingsproblemer
 • Feilsøke problemer med parallellkjøring
 • Bruke Database Engine Tuning Advisor
 • Implementere Resource Governor
 • Implementere datainnsamling

Når de har fullført denne modulen, skal kandidatene kunne:

 • Feilsøke vanlige SQL Server-problemer, for eksempel tilkobling, parallellkjøring og jobb- og diskplassproblemer.
 • Utføre grunnleggende ytelsesjustering i SQL Server ved hjelp av Database Engine Tuning Advisor, indeksjustering og spørringsjustering.
 • Bruke Resource Governor til å behandle SQL Server-arbeidsbelastninger og -ressurser.
 • Bruke datainnsamling til å skaffe ytelsesdata om en datamaskin og forekomster av SQL Server som kjører på datamaskinen.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt SQL Server hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt SQL Server kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din SQL Server sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg SQL Server raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet SQL Server kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på SQL Server er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Sertifisering

Sertifiseringsgaranti

Vi er sikre på at du vil klare ditt kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.

Under kurset forbereder vi deg til, og gjennomfører følgende eksamen:

 • Test 70-432 TS: Microsoft SQL Server 2008, Implementation and Maintenance

Hva inngår?

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Et helt instruktørsstyrt kursprogram med 24 timers tilgang til klasserom, labutstyr og instruktør.
 • Eksamensvoucher og sertifiseringstest som gjennomføres på plass under kurset.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

Forkunnskaper

Deltagere som med fremgang gjennomfører vårt MCTS SQL Server 2008 Implementation and Maintenance kurs har følgende forkunnskaper:

 • Minimum tre års databaseerfaring; design, implementering, optimering, vedlikehold og support av databaser
 • Grunnleggende kunnskap i Microsoft Windows operativsystem og dens sentrale funksjoner
 • Erfaring med de sentrale funksjonene i Windows Server

Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,50% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Good course, I learned a lot...intense but worth it."
Jonathan Snowden, RM. (16/4/2012 (Mandag) til 22/4/2012 (Søndag))

"Well done - and I got through the whole course without work interrupting me this time."
Keith Scott. (23/1/2012 (Mandag) til 26/1/2012 (Torsdag))

"The training has been instrumental in helping me pass the exam."
Edward Brown. (24/10/2011 (Mandag) til 27/10/2011 (Torsdag))

"Long hours but well worth it."
C.D. (5/9/2011 (Mandag) til 8/9/2011 (Torsdag))

"Awesome!!! The instructor was fantastic, and the people at firebrand were brilliant :-)"
Glenn Dilon. (18/7/2011 (Mandag) til 21/7/2011 (Torsdag))

Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

21/11/2022 (Mandag)

24/11/2022 (Torsdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

-

 

27/3/2023 (Mandag)

30/3/2023 (Torsdag)

Venteliste

Landsdekkende

 

8/5/2023 (Mandag)

11/5/2023 (Torsdag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

19/6/2023 (Mandag)

22/6/2023 (Torsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

31/7/2023 (Mandag)

3/8/2023 (Torsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

11/9/2023 (Mandag)

14/9/2023 (Torsdag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår