Microsoft-sertifisering

Bevar konkurranseevnen din – bli sertifisert, raskt. Firebrand Training tilbyr en rekke Microsoft-sertifiseringer som hjelper deg med å administrere og bygge opp tekniske løsninger og bevare konkurranseevnen din på arbeidsmarkedet både nå og fremover.

Vi gir opplæring i offisielle Microsoft-produkter i et akselerert opplæringsmiljø der de aller høyest kvalifiserte "Microsoft Certified Trainers" (MCT) underviser etter våre metoder. Vi mener at vi tilbyr den beste Microsoft-opplæringen i Norden, men ikke ta vårt ord for det:

"Wow... Så enkelt kan det sies. Dette virker... Instruktøren var den beste læreren jeg noensinne har hatt." Rasmus Christensen, Carlsberg Danmark A/S

Hot Course

Microsoft Craft effective prompts for Microsoft Copilot for Microsoft 365

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Fundamentals

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Teams Administrator Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Build collaborative apps for Microsoft Teams | MS-4001

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Configure SIEM security operations using Microsoft Sentinel | SC-5001

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Create and manage canvas apps with Power Apps | PL-7001

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Developing Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service | AI-050T00

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Administrator Associate

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Database Administrator Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Developer Associate

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Fundamentals

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

7 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Power Platform Functional Consultant | Exam PL-200

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Power Platform Solution Architect

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Windows Virtual Desktop Specialty | AZ-140

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert

6 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power Automate RPA Developer Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power Platform App Maker Associate

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power Platform Developer Associate

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals | Exam SC-900

5 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate | Exams AZ-800 & AZ-801

7 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cybersecurity Architect | Exam SC-100

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | Exam AZ-305

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Finance

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Fundamentals MB-920

15 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MD-102T00 : Microsoft 365 Endpoint Administrator

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft 365 Administrator | Exam MS-102

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft OpenAI/ChatGPT Embedding and Development within Microsoft

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Administering Microsoft Azure SQL Solutions

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: AI-3004

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Build a natural language processing solution with Azure AI Language | AI-3003

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Configure secure access to your workloads using Azure networking | AZ-1002

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Create an intelligent document processing solution with Azure AI | AI-3002

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Create and manage automated processes by using Power Automate | PL-7002

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Create and manage model-driven apps with Power Apps and Dataverse | PL-7003

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Deploy and configure Azure Monitor | AZ-1004

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Deploy cloud-native apps using Azure Container Apps | AZ-2003

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Deploy containers by using Azure Kubernetes Service | AZ-1001

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Develop an ASP.NET Core web app that consumes an API | AZ-2002

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Implement security through a pipeline using Azure DevOps | AZ-2001

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Migrate SQL Server workloads to Azure SQL Database | DP-3001

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Secure Azure services and workloads with Microsoft Defender | SC-5002

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Secure storage for Azure Files and Azure Blob Storage | AZ-1003

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Applied Skills: Train and deploy a machine learning model with Azure Machine Learning | DP-3007

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure Administration for AWS SysOps

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure Solutions for AWS Developers

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure technologies for AWS Architects

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Developer Associate - Transition Exam

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: App Modernisation

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Azure security and management

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Azure Security, Privacy, and Compliance

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Azure Stack

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Big Compute

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Blockchain

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Building a Resilient IaaS Architecture

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Business Continuity and Disaster Recovery

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Cognitive Services and Deep Learning

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Enterprise-Ready Cloud

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Internet of Things

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: IoT for Business

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Media Services and CDN

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Microservices & Serverless Architecture (Developer Edition)

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Microservices & Serverless Architecture (Infrastructure Edition)

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Modern Cloud Apps

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: OSS DevOps

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: SAP HANA on Azure

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: SAP on Azure

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Serverless Architecture

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: SQL Server Hybrid Cloud

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud-Native Applications

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Designing and Implementing Microsoft DevOps

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics Marketing

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Empower your workforce with Copilot for Microsoft 365 Use Cases for Product

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Hybrid Cloud and Data Center Monitoring with Operations Management Suite

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks | Course DP-090T00

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Managing Windows Environments with Group Policy

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Master PowerShell v5 for SQL Administrators

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Master PowerShell v5 for SQL Administrators

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Master PowerShell v5 for SQL Administrators

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Master PowerShell v5 for SQL Administrators

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: Linux on Azure

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Azure Security Technologies

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Certified: Dynamics 365 Business Central Developer Associate

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Cloud for Healthcare

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Designing and Implementing Enterprise-Scale

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Endpoint Configuration Manager

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft MD-100T00: Windows Client

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrate Open Source Data Workloads to Azure

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrate SQL Workloads to Azure

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrating Application Workloads to Azure

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MS-4006: Copilot for Microsoft 365 for Administrators

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Power BI Desktop for Business Users

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Project 2016

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Project 2019

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft SharePoint Hybrid Deployment and Migration

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft SQL Server Reporting Services

11 timer

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Troubleshooting Microsoft Azure Connectivity

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Troubleshooting Microsoft Exchange Online

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Windows 10 - Planning for and Managing Devices in the Enterprise

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Workshop: Azure Developer Hackathon

11 timer

Kurspriser

The New Generation of Microsoft Certifications

The new generation of Microsoft certifications is more specific and targeted to reflect the detail of what you do and to prove your expertise to those who need to know.

Consisting of three series and four credentials, the new generation of Microsoft certifications provides a simpler and more targeted framework for IT managers to validate core technical skills, professional skills, and architectural skills. It also provides professionals in the IT industry with a more relevant, flexible, and cost-effective way to showcase their skills.

Technology Series: Proven core technical skills on Microsoft technologies

The Technology Series certifications enable professionals to target specific technologies and distinguish themselves by demonstrating in-depth knowledge and expertise in the broad range of specialised technologies. Microsoft Technology Specialists are consistently capable of implementing, building, troubleshooting, and debugging a particular Microsoft technology.

Find out more about the Technology series at Microsoft Learning

Professional Series: Professional skills and a proven ability to perform on the job

Professional Series credentials validate a comprehensive set of skills required to be successful on the job. These skills include design, project management, operations management, and planning, and they are contextual to the job role. By validating a more comprehensive set of skills, these credentials give candidates and their hiring managers a reliable indicator of on-the-job performance.

Find out more about the Professional Developer series at Microsoft Learning

The Microsoft Certified IT Professional (MCITP) credential lets you highlight your field of expertise. Now you can distinguish yourself as an IT professional with the current skills and proven job-role capabilities to work effectively with a comprehensive set of Microsoft technologies.

Find out more about the IT Professional series at Microsoft Learning