Cyber Security certifications

I dagens informasjonssamfunn er sikkerhet ikke bare teknisk men også forretningsmessig viktig og at informasjoner på IT-systemer er sikre er av kritisk betydning. At de er tilgjengelige, komplette og holdes private kan være avgjørende for din virksomhets fortsatte suksess.

Konsekvensene av en sikkerhetsbrist kan være langt verre enn man forventer. Ikke nok med at tapet av følsomme eller kritiske informasjoner direkte kan påvirke konkurransedyktighet og likviditet, det kan også skade omdømmet deres. Det kan ta en virksomhet flere år å etablere ett bra navn og image, men en sikkerhetsbrist kan ødelegge det i løpet av få timer.

Sammen med flere teknologileverandører arbeider Firebrand Training dedikert på å tilby et utvalg av utdannelsesprodukter som adresserer behovet for ferdigheter innenfor IT-sikkerhet på alle virksomhetens nivåer.

(ISC)2

Profesjonelle innenfor IT-sikkerhet anvender gjennom hele sin karriere (ISC)2 som standardmålestokk for bransjens sertifikater. (ISC)2 har sertifisert over 50.000 innenfor IT-sikkerhet i mere enn 120 land. Flere av (ISC)2s akkreditiver lever opp til de harde kravene i ANSI/ISO/IEC 17024 standarden, et globalt utgangspunkt for bedømning og sertifisering av personale.

EC Council

Etterhånden som Internettet utvikles vil også IT-proffers rolle endre seg. EC-Councils sertifiseringer er designet til å levere det nødvendige fundamentet for at alle innenfor e-handel og sikkerhet kan få det brede spektrumet av ferdigheter og viden, som er nødvendig for at skape og administrere en organisasjons virke innenfor nettverk og sikkerhet.

ISACA

ISACA er en trendsettende, global organisasjon innenfor informasjonsstyring, kontroll og sikkerhet samt for IT-revisjon. ISACA og det tilknyttede IT Governance Institute står i spissen for IT-styringssamfunnet og tjener dets medlemmer ved å tilby de elementer IT-proffer har bruk for i et globalt og foranderlig miljø.

Cisco

Cisco er førende innenfor nettverk som forandrer hvordan folk forbinnes, kommuniserer og samarbeider. I dag er nettverk en essensiell del av kommunikasjon innenfor forretningsverdenen, det offentlige, på utdanningen samt i hjemmet og grunnlaget for disse nettverk er Ciscos Internet Protocol (IP) baserte nettverksløsninger.

CompTIA

CompTIA tjener IT industrien som verdens største utvikler av leverandøruavhengige eksaminer til IT-sertifiseringer. Etter sertifiseringsprogrammet blev grunnlagt i 1993 har det blitt tatt mer enn 900.000 CompTIA op globalt plan.

Hot Course

Amazon Web Services (AWS) Certified Security - Specialty

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

App og Web Development Python Programming

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

BCS Certificate in Information Security Management Principles (CISMP)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CertNexus Cyber Secure Coder (CSC)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies

6 Dager

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Security+ Certification

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Certified Threat Intelligence Manager | CCTIM

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Practitioner Intrusion Analyst (CPIA)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Practitioner Security Analyst (CPSA)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Registered Tester (CRT)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Firebrand Cyber Crime Foundation

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Firebrand Cyber Crime Investigation

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Firebrand Cyber Crime Protect (Cyber Aware) 

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Certified Data Protection Officer

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPM - Certified Information Privacy Manager

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPP/E - Certified Information Privacy Professional - Europe

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPP/E and CIPM - Certified Information Privacy Professional & Certified Information Privacy Manager

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPT - Certified Information Privacy Technologist

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Associate C|CISO Certification

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Chief Information Security Officer (CCISO)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Incident Handler (ECIH) v3

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Network Defender (CND)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI V11)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Firebrand Sprint Certified Azure Fundamentals

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPM - Certified Information Privacy Manager

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPP/E - Certified Information Privacy Professional - Europe

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPP/E and CIPM - Certified Information Privacy Professional & Certified Information Privacy Manager

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPT - Certified Information Privacy Technologist

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA Certified Information Systems Auditor (CISA) Sertifisering

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA CGEIT Sertifisering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA CISM Sertifisering

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA COBIT 2019 Design and Implementation

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA COBIT 2019 Foundation

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA CRISC Sertifisering (Certified in Risk and Information Systems Control)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISC2 Certified Cloud Security Professional (CCSP)

6 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISC2 CISSP

6 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISC2 CSSLP Boot Camp

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISC2 SSCP - Systems Security Certified Practitioner

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO Certified NIS2 Directive 2.0 Lead Implementer

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO 27001 Foundation - Information Security Management

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO 27001 Lead Auditor - Infomation Security Management System

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO 27001 Lead Implementer - Information Security Management

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO 27005 Risk Manager - Information Security Risk Management 

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO Certified Data Protection Officer

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Fundamentals

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Information Protection Administrator Associate

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cybersecurity Architect | Exam SC-100

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB Certified NIS2 Directive 2.0 Lead Implementer

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB 27001 Foundation - Information Security Management

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB 27001 Lead Auditor - Infomation Security Management System

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB 27001 Lead Implementer - Information Security Management

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB 27005 Risk Manager - Information Security Risk Management 

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

CertNexus Certified IoT Practitioner (CIoTP)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

CertNexus Certified IoT Security Practitioner (CIoTSP)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

CertNexus CyberSec First Responder (CFR)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco CCNA & CCNA Security

11 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco CCNA Boot Camp - Routing and Switching (CCNAX)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco CCNA Security & CCNP Security

17 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco CCNA Security (IINS)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco CCNP Security

14 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco Certified CyberOps Associate

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco Cybersecurity Specialist

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cisco ICND1 (CCENT) & CCNA Security (IINS)

8 Dager

Kurspriser

Hot Course

CompTIA Social Media Security Professional (SMSP)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Certified Host Intrusion Analyst (CC HIA)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Certified Incident Manager (CCIM)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

CREST Registered Intrusion Analyst (CRIA)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Firebrand Cyber Crime Manager

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Internet Intelligence and Investigation

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime NIS 2 Directive Trained Professional Program

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Cyber Risk GmbH NIS 2 Directive Trained Professional Program

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Data Protection General Data Protection Regulation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Application Security

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Network Defense

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Penetration Testing

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Cryptography Deep Dive

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST - Exploit Development Overdrive

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council CAST 612 Advanced Hacking & Forensics

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Application Security Engineer (C|ASE)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Security Analyst (ECSA)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Certified Threat Intelligence Analyst (C|TIA)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Disaster Recovery Professional Certification

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Information Security Manager (EISM)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Licensed Penetration Tester LPT Master (Advanced Penetration Testing APT)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

EC-Council Security5

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Certified Incident Handler | GCIH

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Certified Intrusion Analyst | GCIA

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Global Industrial Cyber Security Professional | GICSP

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Information Security Fundamentals | GISF

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Mobile Device Security Analyst | GMOB

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Penetration Tester | GPEN

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Firebrand's training for GIAC's Security Essentials | GSEC

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

GIAC Security Leadership (GSLC)

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA COBIT 5 Assessor for Security

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISACA Cybersecurity Audit Certificate

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISC2 CCFP

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISC2 HCISPP

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO 27032 Lead Cyber Security Manager - Cyber Security Management

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO 27035 Foundation - Information Security Incident Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

ISO 29100 Lead Privacy Implementer - Information and Communication Technology

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

ISO General Data Protection Regulation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

Juniper Networks Firebrand’s training for Juniper Network's Certified Specialist Security (JNCIS-SEC)

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Linux LPI Level 3 (LPIC-3) & Security

6 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Security, Compliance, and Identity Fundamentals | Exam SC-900

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSE: Core Infrastructure (Securing Windows Server 2016)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCTS Internet Security and Acceleration Server

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MTA Security Fundamentals

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

NotSoSecure Advanced Infrastructure Hacking

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

NotSoSecure Infrastructure Hacking

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

NotSoSecure The Art of Hacking

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

NotSoSecure Web Hacking

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB 27032 Lead Cyber Security Manager - Cyber Security Management

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB 27035 Foundation - Information Security Incident Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

PECB 29100 Lead Privacy Implementer - Information and Communication Technology

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PECB PECB Chief Information Security Officer

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

SABSA Chartered Security Architect – Foundation Certificate (SCF)

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Sarbanes-Oxley SOX Certification

4 Dager

Kurspriser

Hot Course

Wireshark Firebrand's training for WCNA Certification

3 Dager

Kurspriser