Firebrand Training IT-sikkerhetskurser

I dagens informasjonssamfunn er sikkerhet ikke bare teknisk men også forretningsmessig viktig og at informasjoner på IT-systemer er sikre er av kritisk betydning. At de er tilgjengelige, komplette og holdes private kan være avgjørende for din virksomhets fortsatte suksess.

Konsekvensene av en sikkerhetsbrist kan være langt verre enn man forventer. Ikke nok med at tapet av følsomme eller kritiske informasjoner direkte kan påvirke konkurransedyktighet og likviditet, det kan også skade omdømmet deres. Det kan ta en virksomhet flere år å etablere ett bra navn og image, men en sikkerhetsbrist kan ødelegge det i løpet av få timer.

Sammen med flere teknologileverandører arbeider Firebrand Training dedikert på å tilby et utvalg av utdannelsesprodukter som adresserer behovet for ferdigheter innenfor IT-sikkerhet på alle virksomhetens nivåer.

(ISC)2

Profesjonelle innenfor IT-sikkerhet anvender gjennom hele sin karriere (ISC)2 som standardmålestokk for bransjens sertifikater. (ISC)2 har sertifisert over 50.000 innenfor IT-sikkerhet i mere enn 120 land. Flere av (ISC)2s akkreditiver lever opp til de harde kravene i ANSI/ISO/IEC 17024 standarden, et globalt utgangspunkt for bedømning og sertifisering av personale.

EC Council

Etterhånden som Internettet utvikles vil også IT-proffers rolle endre seg. EC-Councils sertifiseringer er designet til å levere det nødvendige fundamentet for at alle innenfor e-handel og sikkerhet kan få det brede spektrumet av ferdigheter og viden, som er nødvendig for at skape og administrere en organisasjons virke innenfor nettverk og sikkerhet.

ISACA

ISACA er en trendsettende, global organisasjon innenfor informasjonsstyring, kontroll og sikkerhet samt for IT-revisjon. ISACA og det tilknyttede IT Governance Institute står i spissen for IT-styringssamfunnet og tjener dets medlemmer ved å tilby de elementer IT-proffer har bruk for i et globalt og foranderlig miljø.

Cisco

Cisco er førende innenfor nettverk som forandrer hvordan folk forbinnes, kommuniserer og samarbeider. I dag er nettverk en essensiell del av kommunikasjon innenfor forretningsverdenen, det offentlige, på utdanningen samt i hjemmet og grunnlaget for disse nettverk er Ciscos Internet Protocol (IP) baserte nettverksløsninger.

CompTIA

CompTIA tjener IT industrien som verdens største utvikler av leverandøruavhengige eksaminer til IT-sertifiseringer. Etter sertifiseringsprogrammet blev grunnlagt i 1993 har det blitt tatt mer enn 900.000 CompTIA op globalt plan.

Hot Course

(ISC)2 CCFP

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 Certified Cloud Security Professional (CCSP)

6 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 CISSP

6 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 CISSP CBK Review

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 CISSP-ISSAP

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 CISSP-ISSEP

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 CISSP-ISSMP

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 CSSLP Boot Camp

7 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 HCISPP

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

(ISC)2 SSCP - Systems Security Certified Practitioner

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

App og Web Development Python Programming

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

AXELOS Cyber Resilience: Foundation & Practitioner (RESILIA™)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

BCS CISMP

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco CCNA & CCNA Security

11 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco CCNA Boot Camp - Routing and Switching (CCNAX)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco CCNA Cyber Ops

7 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco CCNA Security & CCNP Security

17 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco CCNA Security (IINS)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco CCNP Security

14 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco Cybersecurity Specialist

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Cisco ICND1 (CCENT) & CCNA Security (IINS)

8 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CompTIA Security Analytics Expert (Security+/CySA+/CASP)

9 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CompTIA Security Analytics Professional (Security+ /CySA+)

6 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CompTIA Security+

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CompTIA Social Media Security Professional (SMSP)

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Firebrand's Training for CREST's Certified Host Intrusion Analyst (CC HIA) Exam

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Firebrand's Training for CREST's Certified Incident Manager (CCIM) exam

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Firebrand's training for CREST's Certified Wireless Specialist (CCWS) (CCWS) exam

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Practitioner Intrusion Analyst (CPIA)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Practitioner Security Analyst (CPSA)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Registered Intrusion Analyst (CR IA)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

CREST Registered Tester (CRT)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Data Protection Certified Information Privacy Professional - Europe & Certified Information Privacy Manager

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Data Protection Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Data Protection GDPR Practitioner - General Data Protection Regulation

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Data Protection Open Source Intelligence - Advanced Practitioner

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Data Protection Open Source Intelligence - Foundation

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Application Security

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Network Defense

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council CAST - Advanced Penetration Testing

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council CAST - Cryptography Deep Dive

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council CAST - Exploit Development Overdrive

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council CAST 612 Advanced Hacking & Forensics

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Certified Chief Information Security Officer (CCISO)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Certified Encryption Specialist (ECES)

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Certified Incident Handler (ECIH)

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Certified Network Defender (CND)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Certified Secure Programmer (ECSP)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Computer Hacking Forensics Investigator (CHFI v9)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Disaster Recovery Professional Certification

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council ECSA

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Network Security Administrator

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

EC-Council Security5

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Firebrand One DDoS Defence

1 Dag

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Certified Incident Handler (GCIH)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC GICSP

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Information Security Fundamentals (GISF)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Penetration Tester (GPEN)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Security Essentials (GSEC)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

GIAC Security Leadership (GSLC)

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

IAPP Certified Information Privacy Professional - Europe & Certified Information Privacy Manager

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

IAPP Certified Information Privacy Technologist (CIPT)

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA Certified Cybersecurity Practitioner CSX

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CGEIT Sertifisering (Certified in the Governance of Enterprise IT)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CISA Sertifisering

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CISM Sertifisering

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA COBIT 5 Foundation and Implementation

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CRISC Sertifisering (Certified in Risk and Information Systems Control)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CSX Practitioner Boot Camp

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CSX Practitioner Level 1: Identification and Protection

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CSX Practitioner Level 2: Detection

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISACA CSX Practitioner Level 3: Respond and Recover

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 27001 Foundation

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 27001 Lead Auditor

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 27001 Lead Implementer

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 27005 Risk Manager

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 27035 Lead Incident Manager

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

ISO 29100 Lead Privacy Implementer

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Juniper Networks Firebrand’s training for Juniper Network's Certified Specialist Security (JNCIS-SEC)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Linux LPI Level 3 (LPIC-3) & Security

6 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Logical Operations CyberSec First Responder (CFR)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Microsoft MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Securing Windows Server 2016)

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Microsoft MCTS Internet Security and Acceleration Server

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Microsoft MTA Security Fundamentals

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

NotSoSecure Advanced Infrastructure Hacking

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

NotSoSecure Infrastructure Hacking

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

NotSoSecure The Art of Hacking

5 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

NotSoSecure Web Hacking

2 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

SABSA Firebrand Training's Introduction to the SABSA Framework

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Sarbanes-Oxley SOX Certification

4 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering

Hot Course

Wireshark Firebrand's training for Wireshark's Certified Network Analyst (WCNA)

3 Dager

Kurspriser

Kurskalender

Registrering