ISC2 - Certified Information Systems Security Professional CISSP certification

Varighet

Varighet:

Bare 6 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

9/10/2023 (Mandag)

Du lærer deg

CISSP-fagområdene tar for seg forskjellige informasjonssikkerhetsemner innenfor (ISC)² CBK. CISSP CBK inneholder disse åtte fagområdene:

 • Sikkerhet og risikostyring (sikkerhet, risiko, overholdelse av regler, lovgivning, regler og forretningssammenheng)
  • Konsepter for fortrolighet, integritet og tilgjengelighet
  • Prinsipper for sikkerhetsstyring
  • Overholdelse av regler
  • Regulerings- og lovmessige forhold
  • Yrkesetikk
  • Sikkerhetsmessige policyer, standarder, prosedyrer og retningslinjer

 • Ressurssikkerhet (å beskytte sikkerhetsressurser)
  • Informasjonsklassifisering og aktiv klassifisering
  • Eierskap (for eksempel dataeiere og systemeiere)
  • Beskyttelse av privatlivet
  • Passende opprettholdelse
  • Kontroll av datasikkerhet
  • Håndtering av krav (for eksempel til markedsføring, oppbevaring og merking)

 • Sikkerhetsplanlegging (planlegging og styring av sikkerhet)
  • Planleggingsprosesser ved bruk av prinsipper for sikkerhetsdesign
  • Grunnleggende konsepter for sikkerhetsmodeller
  • Modeller for sikkerhetsevaluering
  • Sikkerhetsfunksjoner i informasjonssystemer
  • Sikkerhetsarkitektur, design og sårbarhetene til løsninger
  • Sårbarhetene til nettbaserte systemer
  • Sårbarhetene til mobile systemer
  • Integrerte enheter og sårbarhetene til cyber-fysiske systemer
  • Kryptografi: sikkerhetsprinsipper for design av lokaliteter og fasiliteter
  • Fysisk sikkerhet

 • Kommunikasjons- og nettverkssikkerhet (design og beskyttelse av nettverkssikkerhet)
  • Design av sikker nettverksarkitektur (for eksempel IP-protokoller og andre protokoller, segmentering)
  • Sikre nettverkskomponenter
  • Sikre kommunikasjonskanaler
  • Nettverksangrep

 • ID- og tilgjengelighetsstyring (tilgangskontroll og ID-administrasjon)
  • Fysisk og logisk tilgangskontroll
  • Identifisering og godkjenning av personer og enheter
  • Identitet som en tjeneste (for eksempel identitet i skyen)
  • ID-tjenester fra tredjeparter (for eksempel på stedet)
  • Angrep på tilgangskontroll
  • Livssyklus for ID- og tilgangsklargjøring (for eksempel klargjøringsrevisjon)

 • Evaluering og testing av sikkerheten (design, gjennomføring og analysering av sikkerhetstester)
  • Strategier for evaluering og testing
  • Prosessrelaterte sikkerhetsdata (for eksempel administrasjon og driftskontroll)
  • Testing av sikkerhetskontrollen
  • Testutdata (for eksempel automatisk og manuelt)
  • Sårbarhetene til sikkerhetsarkitekturer

 • Sikkerhetsadministrasjon (grunnleggende konsepter, undersøkelser, hendelsesadministrasjon og nødgjenoppretting)
  • Undersøkelsesstøtte og -krav
  • Logging og overvåking av aktiviteter
  • Klargjøring av ressurser
  • Grunnleggende konsepter for sikkerhetsadministrasjon
  • Teknikker for ressursbeskyttelse
  • Hendelsesadministrasjon
  • Forebyggende tiltak
  • Styring av oppdateringer og sårbarheter
  • Endring av administrasjonsprosesser
  • Gjenopprettingsstrategier
  • Prosesser og planer for nødgjenoppretting
  • Planlegging av og øving på forretningskontinuitet
  • Fysisk sikkerhet
  • Bekymringer rundt personlig sikkerhet

 • Sikkerhet ved utvikling av programvare (forståelse, bruk og håndhevelse av programvaresikkerhet)
  • Sikkerhet i programvareutviklingens livssyklus
  • Utvikling av miljømessig sikkerhetskontroll
  • Effektiv programvaresikkerhet
  • Programvaresikkerhetens innvirkning

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt CISSP hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet på bare 6 dager. Hos oss får du din utdanning på rekordtid.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt CISSP kurs på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer kurset første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din CISSP kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg CISSP raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 og 2013” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet CISSP kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på CISSP er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Sertifisering

Official ISC2 Training Provider

Sertifiseringsgaranti

Vi er sikre på at du vil klare ditt kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.

CISSP sertifiseringseksamen består av 250 spørsmål som hver har fire (4) svaralternativer. Du har opptil 6 timer på å fullføre prøven.

Du vil få spørsmål om de åtte CISSP-testdomenene for informasjonssystemsikkerhet som faller innenfor CBK (Common Body of Knowledge):

 • Sikkerhet og risikohåndtering
 • Aktivumssikkerhet
 • Sikkerhetsteknologi
 • Kommunikasjons- og nettverkssikkerhet
 • Identitet og tilgangsadministrering
 • Vurdering og testing av sikkerhet
 • Sikkerhetsoperasjoner
 • Sikkerhet ved programvareutvikling

Vedlikeholdskrav

Når du har bestått CISSP-sertifiseringseksamenen, vil du motta et sertifikat og ID-kort. Du blir også kvalifisert til å føres opp i CISSP-katalogen, du kan velge å delta i Speakers' Bureau, tjene i (ISC)2-kommitteer samt delta i årlige valg.

Du må sertifiseres på nytt hvert 3. år med løpende krav for opprettholdelse av kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Dette oppnås ved hjelp avfortsatt faglig utdanning (CPE) og opptjening av 120 CPE-poeng hvert tredje år. Mer informasjon om å kvalifisere for poeng er tilgjengelig etter sertifisering.

Når du tar din CISSP utdanning hos en autorisert (ISC)2 partner, som Firebrand Training, får du en mengde fordeler. Blant annet er det bare hos autoriserte partnere hvor:

 • Du er garantert at det bare er de deltagere som oppfyller (ISC)2s strenge krav som deltar på kurset
 • Du er garantert den høyest mulige kvaliteten i både utdanning og service og du kan alltid kontakte (ISC)2 direkte med spørsmål om kvaliteten
 • Du blir utdannet av (ISC)2s godkjente instruktører der de fleste har undervist CISSP i mer enn 5 år
 • Du får dratt nytte av de eneste offisielle (ISC)2 kursmateriale og CISSP testeksamen, alt basert på et stort arbeid fra CISSP sertifiserte instruktører og sikkerhetseksperter
 • CISSP-eksamenen tar du på kurssenteret - overvåket av (ISC)2 - og ikke på et "lokalt" kurssenter på et senere tidspunkt avhengig av når de har plass

Når du har klart din CISSP eksamen mottar du ditt CISSP diplom og ID-kort. Du har også rett til å bli inkludert i den offisielle listen over CISSP sertifiserte.

Hva inngår?

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt* med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Et helt instruktørsstyrt kursprogram med 24 timers tilgang til klasserom og instruktør.
 • Sertifiseringstest som gjennomføres på plass under kurset.
 • Den offisielle praktiske (ISC)2-eksamenen som inneholder 100 spørsmål som er representative for de faktiske eksamensspørsmålene. Alle deltakere får også en personlig tilbakemelding på sin praktiske eksamen.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

Forkunnskaper

For å bli CISSP skal en kandidat fullføre to prosesser: Eksamen og sertifisering:

Eksamen

Kravene for å være kvalifisert for CISSP-eksamenen, er helt annerledes enn kravene for å være kvalifisert for å bli sertifisert.

For å delta på CISSP-eksamenen må en kandidat:

 • Bekrefte at han eller hun har minimum 5 års yrkeserfaring innenfor informasjonssikkerhet (eller 4 år pluss universitetsutdannelse)
 • Fylle ut kandidatattesten som bekrefter at påstandene om yrkeserfaring er sanne, og som juridisk forplikter kandidaten til å overholde CISSPs etiske kodeks
 • Klare å besvare 4 spørsmål om sin kriminelle status og relaterte bakgrunn

Sertifisering

For å få utstedt sertifikatet skal en kandidat:

 • Bestå CISSP-eksamenen med et skalert resultat på 700 poeng eller mer
 • Sende inn et korrekt utfylt og ferdigstilt skjema
 • Hvis kandidaten velges ut til kontroll, skal det være mulig å bekrefte påstandene om yrkeserfaring

Anbefaling

Hvis en kandidat har blitt underrettet om at CISSP-eksamenen er bestått, plikter han eller hun å få søknaden sin godkjent av en allerede sertifisert CISSP før akkreditering kan tildeles. Hvis det ikke er mulig å finne noen CISSP til dette formålet, kan en annen kvalifisert yrkesperson med kunnskap om informasjonssystemer, eller en leder fra kandidatens virksomhet, brukes til å bekrefte kandidatens yrkeserfaring.

Personen som bekrefter dette, attesterer for at kandidatens påstander vedrørende yrkeserfaring er sannferdige, så vidt denne vet, og at kandidaten er godt kjent med informasjonssikkerhetsbransjen.

Etter at anbefalingsskjemaet er mottatt, med forbehold om tilfeldig kontroll av kandidatens yrkeserfaring, bør CISSP-akkrediteringen mottas innen en virkedag. Kandidaten vil dessuten motta en formell meddelelse om dette via e-post.

Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,46% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"The scope of the topic immediately strikes the fear of God, filling one with dread and apprehension. Our instructor's eccentric delivery, laced with humour, belies a suitably qualified and experienced person SQEP who never looses site of the need of his students; who he affords the due care and diligence to ensuring you certify. Exceptionally gifted."
RM. (4/9/2023 (Mandag) til 9/9/2023 (Lørdag))

"The experience with Firebrand and the instructor we had was second to none. Given how comprehensive the content is, I am still in awe at how well the instructor kept us engaged, spaced the out the breaks really well, and made sure no one was left behind. I would highly recommend going with Firebrand for any training needs you have."
SZ. (4/9/2023 (Mandag) til 9/9/2023 (Lørdag))

"Absolutely amazing instructor. This is the second time I have trained with him as my instructor. His charisma, positivity and humorous anecdotes help the information to stick. This was a resit for me, and I can confidently say that his efforts have helped me to affirm my knowledge and understanding. I would most certainly return to train with him again hopefully for a different course, as I'm hoping I'll pass my CISSP, and would highly recommend my instructor and Firebrand to others!"
Rashpal Soor. (4/9/2023 (Mandag) til 9/9/2023 (Lørdag))

"The training course initially felt very full on but as the week progressed, it was clear as to how much information I had taken in and it boosted confidence quite quickly at that point. All staff encountered were friendly and informative. I would definitely recommend Firebrand to anyone"
Jonathan Faulds. (4/9/2023 (Mandag) til 9/9/2023 (Lørdag))

"Training was great, appreciate the jokes and well-time breaks to help stay engaged in the training."
Anonymous. (4/9/2023 (Mandag) til 9/9/2023 (Lørdag))

Kursdatoer

ISC2 - CISSP

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

4/9/2023 (Mandag)

9/9/2023 (Lørdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

 

9/10/2023 (Mandag)

14/10/2023 (Lørdag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

30/10/2023 (Mandag)

4/11/2023 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

20/11/2023 (Mandag)

25/11/2023 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

11/12/2023 (Mandag)

16/12/2023 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

8/1/2024 (Mandag)

13/1/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

22/1/2024 (Mandag)

27/1/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

29/1/2024 (Mandag)

3/2/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

4/3/2024 (Mandag)

9/3/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

18/3/2024 (Mandag)

23/3/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

22/4/2024 (Mandag)

27/4/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

13/5/2024 (Mandag)

18/5/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

10/6/2024 (Mandag)

15/6/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

17/6/2024 (Mandag)

22/6/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår