(ISC)2 CISSP

- Bare 6 dager

CISSP-fagområdene tar for seg forskjellige informasjonssikkerhetsemner innenfor (ISC)² CBK. CISSP CBK inneholder disse åtte fagområdene:

 • Sikkerhet og risikostyring (sikkerhet, risiko, overholdelse av regler, lovgivning, regler og forretningssammenheng)
  • Konsepter for fortrolighet, integritet og tilgjengelighet
  • Prinsipper for sikkerhetsstyring
  • Overholdelse av regler
  • Regulerings- og lovmessige forhold
  • Yrkesetikk
  • Sikkerhetsmessige policyer, standarder, prosedyrer og retningslinjer

 • Ressurssikkerhet (å beskytte sikkerhetsressurser)
  • Informasjonsklassifisering og aktiv klassifisering
  • Eierskap (for eksempel dataeiere og systemeiere)
  • Beskyttelse av privatlivet
  • Passende opprettholdelse
  • Kontroll av datasikkerhet
  • Håndtering av krav (for eksempel til markedsføring, oppbevaring og merking)

 • Sikkerhetsplanlegging (planlegging og styring av sikkerhet)
  • Planleggingsprosesser ved bruk av prinsipper for sikkerhetsdesign
  • Grunnleggende konsepter for sikkerhetsmodeller
  • Modeller for sikkerhetsevaluering
  • Sikkerhetsfunksjoner i informasjonssystemer
  • Sikkerhetsarkitektur, design og sårbarhetene til løsninger
  • Sårbarhetene til nettbaserte systemer
  • Sårbarhetene til mobile systemer
  • Integrerte enheter og sårbarhetene til cyber-fysiske systemer
  • Kryptografi: sikkerhetsprinsipper for design av lokaliteter og fasiliteter
  • Fysisk sikkerhet

 • Kommunikasjons- og nettverkssikkerhet (design og beskyttelse av nettverkssikkerhet)
  • Design av sikker nettverksarkitektur (for eksempel IP-protokoller og andre protokoller, segmentering)
  • Sikre nettverkskomponenter
  • Sikre kommunikasjonskanaler
  • Nettverksangrep

 • ID- og tilgjengelighetsstyring (tilgangskontroll og ID-administrasjon)
  • Fysisk og logisk tilgangskontroll
  • Identifisering og godkjenning av personer og enheter
  • Identitet som en tjeneste (for eksempel identitet i skyen)
  • ID-tjenester fra tredjeparter (for eksempel på stedet)
  • Angrep på tilgangskontroll
  • Livssyklus for ID- og tilgangsklargjøring (for eksempel klargjøringsrevisjon)

 • Evaluering og testing av sikkerheten (design, gjennomføring og analysering av sikkerhetstester)
  • Strategier for evaluering og testing
  • Prosessrelaterte sikkerhetsdata (for eksempel administrasjon og driftskontroll)
  • Testing av sikkerhetskontrollen
  • Testutdata (for eksempel automatisk og manuelt)
  • Sårbarhetene til sikkerhetsarkitekturer

 • Sikkerhetsadministrasjon (grunnleggende konsepter, undersøkelser, hendelsesadministrasjon og nødgjenoppretting)
  • Undersøkelsesstøtte og -krav
  • Logging og overvåking av aktiviteter
  • Klargjøring av ressurser
  • Grunnleggende konsepter for sikkerhetsadministrasjon
  • Teknikker for ressursbeskyttelse
  • Hendelsesadministrasjon
  • Forebyggende tiltak
  • Styring av oppdateringer og sårbarheter
  • Endring av administrasjonsprosesser
  • Gjenopprettingsstrategier
  • Prosesser og planer for nødgjenoppretting
  • Planlegging av og øving på forretningskontinuitet
  • Fysisk sikkerhet
  • Bekymringer rundt personlig sikkerhet

 • Sikkerhet ved utvikling av programvare (forståelse, bruk og håndhevelse av programvaresikkerhet)
  • Sikkerhet i programvareutviklingens livssyklus
  • Utvikling av miljømessig sikkerhetskontroll
  • Effektiv programvaresikkerhet
  • Programvaresikkerhetens innvirkning

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt CISSP hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet på bare 6 dager. Hos oss får du din utdanning på rekordtid.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt CISSP kurs på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer kurset første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din CISSP kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg CISSP raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 og 2013” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet CISSP kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på CISSP er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Sertifiseringsgaranti

Vi er sikre på at du vil klare ditt kurs første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.

CISSP sertifiseringseksamen består av 250 spørsmål som hver har fire (4) svaralternativer. Du har opptil 6 timer på å fullføre prøven.

Du vil få spørsmål om de åtte CISSP-testdomenene for informasjonssystemsikkerhet som faller innenfor CBK (Common Body of Knowledge):

 • Sikkerhet og risikohåndtering
 • Aktivumssikkerhet
 • Sikkerhetsteknologi
 • Kommunikasjons- og nettverkssikkerhet
 • Identitet og tilgangsadministrering
 • Vurdering og testing av sikkerhet
 • Sikkerhetsoperasjoner
 • Sikkerhet ved programvareutvikling

Vedlikeholdskrav

Når du har bestått CISSP-sertifiseringseksamenen, vil du motta et sertifikat og ID-kort. Du blir også kvalifisert til å føres opp i CISSP-katalogen, du kan velge å delta i Speakers' Bureau, tjene i (ISC)2-kommitteer samt delta i årlige valg.

Du må sertifiseres på nytt hvert 3. år med løpende krav for opprettholdelse av kompetanse på et tilfredsstillende nivå. Dette oppnås ved hjelp avfortsatt faglig utdanning (CPE) og opptjening av 120 CPE-poeng hvert tredje år. Mer informasjon om å kvalifisere for poeng er tilgjengelig etter sertifisering.

Når du tar din CISSP utdanning hos en autorisert (ISC)2 partner, som Firebrand Training, får du en mengde fordeler. Blant annet er det bare hos autoriserte partnere hvor:

 • Du er garantert at det bare er de deltagere som oppfyller (ISC)2s strenge krav som deltar på kurset
 • Du er garantert den høyest mulige kvaliteten i både utdanning og service og du kan alltid kontakte (ISC)2 direkte med spørsmål om kvaliteten
 • Du blir utdannet av (ISC)2s godkjente instruktører der de fleste har undervist CISSP i mer enn 5 år
 • Du får dratt nytte av de eneste offisielle (ISC)2 kursmateriale og CISSP testeksamen, alt basert på et stort arbeid fra CISSP sertifiserte instruktører og sikkerhetseksperter
 • CISSP-eksamenen tar du på kurssenteret - overvåket av (ISC)2 - og ikke på et "lokalt" kurssenter på et senere tidspunkt avhengig av når de har plass

Når du har klart din CISSP eksamen mottar du ditt CISSP diplom og ID-kort. Du har også rett til å bli inkludert i den offisielle listen over CISSP sertifiserte.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Firebrand Training tilbyr kvalifiserte kurs- og sertifiseringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og er utviklet med fokus på de spesifikke behov som våre deltagere har. Vi sikrer at alle detaljer vil bli tatt hånd om slik at du helt kan fokusere på dine kunnskaps- og sertifiseringsmål.

Våre kurs- og sertifiseringsprogram inkluderer alt* med:

 • Praktisk orientert utdanning som bruker vår unike metodikk (Presentasjon |Øving |Diskusjon).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Et helt instruktørsstyrt kursprogram med 24 timers tilgang til klasserom og instruktør.
 • Sertifiseringstest som gjennomføres på plass under kurset.
 • Den offisielle praktiske (ISC)2-eksamenen som inneholder 100 spørsmål som er representative for de faktiske eksamensspørsmålene. Alle deltakere får også en personlig tilbakemelding på sin praktiske eksamen.
 • Vår sertifiseringsgaranti som betyr at vi tilbyr en uvilkårlig garanti om at du mottar din sertifisering. Du har rett til å gjenta ditt kurs så mange ganger du trenger innen en 12 måneders periode til sertifiseringen er oppnådd. Alt du tenger å betale er eventuelle nye test- og losjigebyrer.
 • Kost og losji, samt tilgang til kaffe, te, frukt og snacks under hele kurset.
 • Transport til og fra nærmeste flyplass/ togstasjon før og etter gjennomført kurs.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

For å bli CISSP skal en kandidat fullføre to prosesser: Eksamen og sertifisering:

Eksamen

Kravene for å være kvalifisert for CISSP-eksamenen, er helt annerledes enn kravene for å være kvalifisert for å bli sertifisert.

For å delta på CISSP-eksamenen må en kandidat:

 • Bekrefte at han eller hun har minimum 5 års yrkeserfaring innenfor informasjonssikkerhet (eller 4 år pluss universitetsutdannelse)
 • Fylle ut kandidatattesten som bekrefter at påstandene om yrkeserfaring er sanne, og som juridisk forplikter kandidaten til å overholde CISSPs etiske kodeks
 • Klare å besvare 4 spørsmål om sin kriminelle status og relaterte bakgrunn

Sertifisering

For å få utstedt sertifikatet skal en kandidat:

 • Bestå CISSP-eksamenen med et skalert resultat på 700 poeng eller mer
 • Sende inn et korrekt utfylt og ferdigstilt skjema
 • Hvis kandidaten velges ut til kontroll, skal det være mulig å bekrefte påstandene om yrkeserfaring

Anbefaling

Hvis en kandidat har blitt underrettet om at CISSP-eksamenen er bestått, plikter han eller hun å få søknaden sin godkjent av en allerede sertifisert CISSP før akkreditering kan tildeles. Hvis det ikke er mulig å finne noen CISSP til dette formålet, kan en annen kvalifisert yrkesperson med kunnskap om informasjonssystemer, eller en leder fra kandidatens virksomhet, brukes til å bekrefte kandidatens yrkeserfaring.

Personen som bekrefter dette, attesterer for at kandidatens påstander vedrørende yrkeserfaring er sannferdige, så vidt denne vet, og at kandidaten er godt kjent med informasjonssikkerhetsbransjen.

Etter at anbefalingsskjemaet er mottatt, med forbehold om tilfeldig kontroll av kandidatens yrkeserfaring, bør CISSP-akkrediteringen mottas innen en virkedag. Kandidaten vil dessuten motta en formell meddelelse om dette via e-post.

Er du klar til å bli ferdig utdannet og sertifisert på rekordtid?

Vi intervjuer alle aktuelle deltagere om bakgrunn, utdannelse, sertifisering og deres personlige innstilling. Hvis du kommer igjennom intervjurunden har du svært gode muligheter til å klare sertifiseringen.

Firebrand Training tilbyr et ambisiøst utdanningsmiljø som forutsetter at du virkelig gjør en innsats for å klare kurset. Forkunnskapene som er nevnt ovenfor er kun veiledende, mange deltakere med mindre erfaring, men med annen bakgrunn eller kunnskap, har gjennomført utdannelsen med suksess hos Firebrand Training.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

(ISC)2 CISSP Kursdatoer

(ISC)2 - CISSP

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

9/9/2019 (Mandag)

14/9/2019 (Lørdag)

Ferdig

 

30/9/2019 (Mandag)

5/10/2019 (Lørdag)

Ferdig

 

7/10/2019 (Mandag)

12/10/2019 (Lørdag)

Ferdig

 

28/10/2019 (Mandag)

2/11/2019 (Lørdag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

25/11/2019 (Mandag)

30/11/2019 (Lørdag)

Venteliste

 

9/12/2019 (Mandag)

14/12/2019 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Good structure and very focused training both from instructor side and student side. Intresting discussions and everyone was focused to the goal of the class.."
J.H.. - (ISC)2 CISSP (6 dager)

"The on-site support by Firebrand was great, proactive and timely, and I did not miss anything. The training could proceed undisturbed. The course faciliator was great!"
Raits Misins. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (27/6/2016 til 3/7/2016)

"Really good training concept. The instructor was very skilled and the facilities were perfect for the purpose."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (27/6/2016 til 3/7/2016)

"The CISSP course did give a good overview of the different domains. "
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Fast paced, demanding"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Great experience. Everything was taken care of which it possible for us to focus on studying without worrying about anything else."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Firebrand always focus to get you through the training/course in your best way"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Important to be 100% focused on training"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"This is a highpaced with LOTS of information and you will benefit from reading through the domains before attending"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Well-structured training with focused learning"
Anders Rosdahl, Volvo Cars. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/4/2016 til 10/4/2016)

"Good facility, no distruptions"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/11/2015 til 8/11/2015)

"Simply put, Firebrand combines professionalism, extraordinary good instructor and a relaxed environment, to put you in a state to perform your very best."
Per Gustavsson , Combitech. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"A good way to get through an extensive course with an excellent instructor. The format of living at the training facilities is a huge + when studying long hours."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"It´s a hard course but its worth it."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"Fastest way of getting information on what you need to pass the CISSP examination."
Urban Molander, Länsförsäkringar Bank AB. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (14/9/2015 til 20/9/2015)

"Good way to learn - Less distractions"
Hasan Rahman . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"A really challenging but effective way of learning. Everything has been taken care of, you focus on your studies."
Jimmy Larsson, ATEA Sweden. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"This is my second time attending a course provided by Firebrand training and I whitness consistency in quality of instructors, facilities and everything around the training is provided so I can focus on what is important. "
Jimmy Johansson . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"Helpful and nice personal. Good food. The instructor had very good experience and knowledge. The site manager has been very professional and kind!"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"Very competent course instructor."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (6/7/2015 til 12/7/2015)

"A very thorogh imnersive Learning experiense. The facility provided a distraction-free enviroment. And the instructor was excellent - knowledgeble and personable"
Richard Brice, Cyber Consulting. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

"Firebrand facilities and accommondations Keep you focused on your goal. Failure is not a option!"
Daniel Gustafsson , ATEA Sverige AB. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

"Intense, but rally valuable"
Tomas Sageland , Syscore. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

"Good setup for Learning & certifications"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

"You can really immerse yourself"
Thomas Weisdorf , Cura IT. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (4/5/2015 til 10/5/2015)

"The course has been pro!"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/3/2015 til 8/3/2015)

"Tough Schedule and condensed but very valuable information and highly skilled teacher. "
Niclas Westerlund , SEB. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/3/2015 til 8/3/2015)

"Focus from start until end of course."
Anders Toft , Region Hovedstaden. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/3/2015 til 8/3/2015)

"This has been a well spent 7 days preparing for the CISSP exam. It is well paced and the discussions embodying different perspectives are invaluable"
Kofi Ayirebi , NNIT. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/3/2015 til 8/3/2015)

"You know me by now :) "
Stefan Bäcklin , Ninta. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/3/2015 til 8/3/2015)

"Very, very comprehensive! Even overwhelming at times, but you will most definitely get your money´s worth!"
patrik Björkenheim . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (2/3/2015 til 8/3/2015)

"Intense training for a week, great structure to learn whats needed as long as you put the work in. "
Benjamin Särkkä . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (1/12/2014 til 7/12/2014)

"Effective and efficient course with comprehensive scope of security tophies, allowing to advance own and companys development in best way."
Eugene Gryazin , Nordea. - (ISC)2 CISSP (6 dager) (1/12/2014 til 7/12/2014)

"Well organised, great teacher and great accommodation"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (1/12/2014 til 7/12/2014)

"Really good environment to study in"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (1/12/2014 til 7/12/2014)

"Very intense and effective learning process"
Christoffer Eskilsson . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (1/12/2014 til 7/12/2014)

"In the normal work/home enviroment I woild not get the focus needed."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (8/9/2014 til 14/9/2014)

"Professional, structured and helpful all the way through. Highly recommended."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (23/6/2014 til 29/6/2014)

"Great teacher. Managed to keep everything interesting."
Michael Andersson . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (23/6/2014 til 29/6/2014)

"Great instructor, Great facilities, resonable price"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (23/6/2014 til 29/6/2014)

"Good instructor - Fast."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (10/3/2014 til 16/3/2014)

"Very intense course, goes straight to whats important."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (10/3/2014 til 16/3/2014)

"Best and fastest way to get a knowledge."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (10/3/2014 til 16/3/2014)

"It was a great learning experience. I was allowed to submerge completely into the material. The instructor did a fantastic job. "
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (10/3/2014 til 16/3/2014)

"Good effective training with a clear goal. "
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (10/3/2014 til 16/3/2014)

"Everything was perfect."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (10/3/2014 til 16/3/2014)

"Great course. Very experienced and engaged instructor. "
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (9/12/2013 til 15/12/2013)

"Highly recommended"
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (9/12/2013 til 15/12/2013)

"Very good enviroment for training and studying."
Anonym - (ISC)2 CISSP (6 dager) (23/9/2013 til 29/9/2013)

"This is the best training enviroment I have ever trained at. Instructor was top notch and the facilities were Hotel-grade. I will come again for sure."
Brian Petersen . - (ISC)2 CISSP (6 dager) (23/9/2013 til 29/9/2013)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.