Prosjektledelse trening

De to mest populære prosjektledelses kurser er PRINCE2 og PMP.

PRINCE står for "Projects in Controlled Environments", og den tilbys av Axelos. De to PRINCE2 kvalifikasjoner er 'Foundation' og 'Practitioner', og begge kan oppnås bare i tre dager hos Firebrand. Dette er globalt anerkjent sertifisering.

PMP sertifisering er tilbudt av PMI (the Project Management Institute). Instituten publiserer "Project Management Body of Knowledge (PMBoK)" -guide.

Hva er forskjellen mellom PRINCE2 og PMP?

PRINCE2 tilbyr et rammeverk hvordan lede prosjekter - metodologi. PMP har fokus på ferdigheter og kunnskap som du skal ha for å lede et prosjekt gjennom dets livssyklus. Det vil være en fordel for dig å ha begge, for at du har en bredere tilnærming til prosjektledelse.

Så hvilken prosjektledelse sertifiseringer vil du ha først?

Hot Course

APMG Agile Project Management (AgilePM®) Foundation & Practitioner

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

APMG Agile Project Management Foundation

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

APMG Agile Project Management Practitioner

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

APMG Change Management

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

AXELOS MSP® Foundation and Practitioner

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2 Agile® Foundation

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2 Agile® Foundation and Practitioner | Firebrand Training

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® 6th Edition - Foundation & Practitioner

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® Agile Practitioner Certification

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Black Belt

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Green Belt

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Combined Course Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™ & Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

10 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Yellow Belt

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PMI Certified Associate in Project Management (CAPM)®

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

PMI Program Management Professional (PgMP)®

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

PMI Project Management Professional (PMP)® certification

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrands Scrum.org Professional Scrum Master utdanning og sertifisering

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ABPMP Certified Business Process Leader (CBPL®)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

ABPMP Certified Business Process Professional (CBPP®)

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

APMG AgileBA® Foundation and Practitioner

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

APMG Certified Professional in Agile Project Management

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

AXELOS PRINCE2® Foundation & Agile Practitioner

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt

5 Dager

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Surestep & Agile Project Management

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

PMI Scheduling Professional (PMI-SP)®

3 Dager

Kurspriser

Hot Course

Scrum Alliance Certified Scrum Master

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Scrum Firebrand's training for Scrum.org's Professional Scrum Product Owner certification

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Scrum Professional Scrum Foundations

2 Dager

Kurspriser

Hot Course

Scrum Professional Scrum master ™ II

2 Dager

Kurspriser