Microsoft - Programming in C#

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 4 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

23/5/2023 (Tisdag)

Overview

Learn the programming skills that are required to create applications using the C# programming language. In just four days you'll learn the key concepts of programming in C#, including:

 • Reviewing the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details
 • Developing the Code for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Encrypting and Decrypting Data
 • XAML and WPF (Windows Presentation Foundation) for creating Windows desktop applications
 • Building an app that combines key features of the .NET Framework 4.5

Through Firebrand's Lecture | Lab | Review methodology and being a Microsoft Gold Partner for Learning, you'll get access to Microsoft Official Curriculums (MOCs) and learn from Microsoft Certified Trainers (MCTs).

Exam 70-483 retired on the 31st January 2020, so there is no certification exam for this accelerated course.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Programming in C# hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Programming in C# kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Programming in C# certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Programming in C# snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Programming in C#kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Curriculum

Course 20483C: Programming in C#

Module 1: Review of Visual C# Syntax

In this module, you will learn about some of the core features provided by the .NET Framework and Microsoft Visual Studio. You will also learn about some of the core Visual C# constructs that enable you to start developing .NET Framework applications.

Lessons

 • Overview of Writing Application by Using Visual C#
 • Data Types, Operators, and Expressions
 • Visual C# Programming Language Constructs

Lab: Implementing Edit Functionality for the Students List

 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying a Student’s Age

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and the features that Visual Studio 2017 and Visual C# provide
 • Use basic Visual C# data types, operators, and expressions
 • Use standard Visual C# constructs

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

In this module, you will learn how to create and use methods and how to handle exceptions. You will also learn how to use logging and tracing to record the details of any exceptions that occur.

Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab: Extending the Class Enrolment Application Functionality

 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods
 • Create overloaded methods and use optional parameters
 • Handle exceptions
 • Monitor applications by using logging, tracing, and profiling

Module 3: Basic types and constructs of Visual C#

In this module, you will learn how to create and use structs and enums, organise data into collections, and create and subscribe to events.

Lessons

 • Implementing structs and enums
 • Organising Data into Collections
 • Handling Events

Lab: Writing the Code for the Grades Prototype Application

 • Adding Navigation Logic to the Grades Prototype Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use structs and enums
 • Use collection classes to organise data
 • Create and subscribe to events

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections

In this module, you will learn how to use interfaces and classes to define and create your own custom, reusable types. You will also learn how to create and use enumerable, type-safe collections of any type.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-Safe Collections

Lab: Adding Data Validation and Type-Safety to the Application

 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Structs as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create and instantiate classes
 • Create and instantiate interfaces
 • Use generics to create type-safe collections

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

In this module, you will learn how to use inheritance to create class hierarchies and to extend .NET Framework types.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes

Lab: Refactoring Common Functionality into the User Class

 • Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Custom Exception

After completing this module, you will be able to:

 • Create base classes and derived classes by using inheritance
 • Create classes that inherit from .NET Framework classes

Module 6: Reading and Writing Local Data

In this module, you will learn how to read and write data by using transactional file system I/O operations, how to serialise and deserialise data to the file system, and how to read and write data to the file system by using streams.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serialising and Deserialising Data
 • Performing I/O by Using Streams

Lab: Generating the Grades Report

 • Serialising Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialised Grade Data to a File

After completing this module, you will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source
 • Use streams to send and receive data to or from a file or data source

Module 7: Accessing a Database

In this module, you will learn how to create and use entity data models (EDMs) and how to query many types of data by using Language-Integrated Query (LINQ).

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data

 • Creating an Entity Data Model from The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data by Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Data Model to Validate Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create, use, and customise an EDM
 • Query data by using LINQ

Module 8: Accessing Remote Data

In this module, you will learn how to use the request and response classes in the System.Net namespace to directly manipulate remote data sources. You will also learn how to use Windows Communication Foundation (WCF) Data Services to expose and consume an entity data model (EDM) over the web.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data by Using OData Connected Services

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data Remotely

 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Send data to and receive data from web services and other remote data sources
 • Access data by using WCF Data Services

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

In this module, you will learn how to use Extensible Application Markup Language (XAML) and Windows Presentation Foundation (WPF) to create engaging UIs.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data

Lab: Customising Student Photographs and Styling the Application

 • Customising the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View
 • Animating the StudentPhoto Control (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use XAML to design a UI
 • Bind a XAML control to data
 • Apply styles to a XAML UI

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

In this module, you will learn how to improve the performance of your applications by distributing your operations across multiple threads.

Lessons

 • Implementing Multitasking
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronising Concurrent Access to Data

Lab: Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 • Ensuring That the UI Remains Responsive When Retrieving Teacher Data
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

After completing this module, you will be able to:

 • Use the Task Parallel Library to implement multitasking
 • Perform long-running operations without blocking threads
 • Control how multiple threads can access resources concurrently

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

In this module, you will learn how to interoperate unmanaged code in your applications and how to ensure that your code releases any unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab: Upgrading the Grades Report

 • Generating the Grades Report by Using Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

After completing this module, you will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a Microsoft Visual C# application by using the Dynamic Language Runtime (DLR)
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that your application releases resources

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

In this module, you will learn how to consume existing assemblies by using reflection and how to add additional metadata to types and type members by using attributes. You will also learn how to generate code at run time by using the Code Document Object Model (CodeDOM) and how to ensure that your assemblies are signed and versioned, and available to other applications, by using the global assembly cache (GAC).

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing, and Deploying Assemblies

Lab: Specifying the Data to Include in the Grades Report

 • Creating and Applying the IncludeInReport attribute
 • Updating the Report
 • Storing the Grades
 • Utilities Assembly Centrally (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use reflection to inspect and execute assemblies
 • Create and consume custom attributes
 • Generate managed code at run time by using CodeDOM
 • Version, sign, and deploy your assemblies to the GAC

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

In this module, you will learn how to implement symmetric and asymmetric encryption and how to use hashes to generate mathematical representations of your data. You will also learn how to create and manage X509 certificates and how to use them in the asymmetric encryption process.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab: Encrypting and Decrypting the Grades Report

 • Encrypting the Grades Report
 • Encrypting the Grades Report

After completing this module, you will be able to:

 • Encrypt data by using symmetric encryption
 • Encrypt data by using asymmetric encryption

Exam Track

There is no exam for this accelerated course.

What's Included

Prerequisites

Before attending this course, you must have at least three months of professional development experience. ​More specifically, you should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:

 • How to create the code syntax for simple programming statements using C# language keywords and recognise syntax errors using the Visual Studio IDE
 • How to create a simple branching structure using an IF statement
 • How to create a simple looping structure using a For statement to iterate through a data array
 • How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors
 • How to create a Function that accepts arguments (parameters and returns a value of a specified type
 • How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox
 • How to connect to a SQL Server database and the basics of how to retrieve and store data
 • How to sort data in a loop
 • How to recognise the classes and methods used in a program
 • How to name, declare, initialise and assign values to variables within an application

You should also know how to use:

 • arithmetic operators to perform arithmetic calculations involving one or more variables
 • relational operators to test the relationship between two variables or expressions
 • logical operators to combine expressions that contain relational operators

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,55% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Very thorough and practical programming course, great basis to build on with other upcoming courses in databases and secure coding."
IW, DUAL. (9/8/2022 (Tisdag) till 12/8/2022 (Fredag))

"The course was extremely enjoyable!"
Anonymous, ALD Automotive. (10/8/2021 (Tisdag) till 13/8/2021 (Fredag))

"The instructor has been absolutely fantastic and I have got a lot out of this course. It has helped reinforce my knowledge, covered everything from basics to advanced topics. Having an in-person tutor has been immensely helpful as the students have been able to ask questions during discussions and have had explanations in a straightforward way that empathises with beginners from a non-technical background."
Suzanne Clark, ALD. (10/8/2021 (Tisdag) till 13/8/2021 (Fredag))

"Over the last few days, I have had the pleasure of a attending this course at Firebrand Learning. I have had the opportunity to be trained by an extremely knowledgeable, well experienced instructor."
Anonymous. (10/8/2021 (Tisdag) till 13/8/2021 (Fredag))

"The instructor was really good, highly recommended the Firebrand instructors!"
Ben Parr, TfL. (10/8/2021 (Tisdag) till 13/8/2021 (Fredag))

Kursdatum

Microsoft - Programming in C#

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

29/11/2022 (Tisdag)

2/12/2022 (Fredag)

Pågår

 

23/5/2023 (Tisdag)

26/5/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

12/6/2023 (Måndag)

15/6/2023 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter