Microsoft MCSD: Applications Builder (SharePoint 2013 - Core Solutions)

- Bara 3 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated 3-day MCSD: Applications Builder (SharePoint 2013 - Core Solutions) course, you'll learn the core skills that are common to almost all SharePoint development activities.

You'll be immersed in Microsoft Official Curriculum (MOC) by our Microsoft Certified Trainers (MCT). With their invaluable guidance you'll work with server-side and client-side object models, develop and deploy features, solutions and apps, managing identity and permissions, query and update list data, manage taxonomy, use workflow to manage business processes and customise the user interface.

Other skills you can expect to develop on this course include how to:

Läs mer...

 • Develop code for custom server-side components
 • Create custom sites and lists and manage the site lifecycle
 • Use the client-side object model and the REST API
 • Distribute and deploy SharePoint apps
 • Use fields and content types to manage taxonomy
 • Customise navigation and site branding

You'll learn all of this through Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique. This technique combines theoretical knowledge with practical tasks. This will accelerate your learning and ensure you have the necessary hands-on skills to apply your new knowledge as soon as you return to the office.

On this course you will be prepared for and sit the 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions exam. This is covered by your Certification Guarantee. This exam is an elective for the MCSD: App Builder certification.

This course is aimed at professional developers who develop solutions for SharePoint products and technologies in a team-based, medium-sized to large development environment.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din SharePoint Server Core Solutions hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din SharePoint Server Core Solutions kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar SharePoint Server Core Solutions certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig SharePoint Server Core Solutions snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat SharePoint Server Core Solutionskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Certified Trainers (MCT): You'll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers (MCT) who have a wealth of knowledge that can enrich your learning.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand is a Microsoft Learning Partner, which means we can ensure that you'll have access to the latest curriculums.

Se Curriculum...

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions


Module 1: SharePoint as a Developer Platform

This module examines different approaches that can be used to develop applications with SharePoint Server 2013 the scenarios in which each approach might be appropriate.

Lessons

 • Introducing the SharePoint Developer Landscape
 • Choosing Approaches to SharePoint Development
 • Understanding SharePoint 2013 Deployment and Execution Models

Lab: Comparing Web Parts and App Parts

 • Creating and Deploying a SharePoint Web Part
 • Creating and Deploying a SharePoint App Part

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the opportunities for developers in SharePoint Server 2013
 • Choose appropriate execution models for custom SharePoint components
 • Choose appropriate deployment models for custom SharePoint components

Module 2: Working with SharePoint Objects

This module introduces the server-side SharePoint object model and how the core classes relate to sites and collections. The server-side SharePoint object model provides a core set of classes that represent different items in the logical architecture of a SharePoint deployment. Students also learn how manage permissions for server-side code.

Lessons

 • Understanding the SharePoint Object Hierarchy
 • Working with Sites and Webs
 • Working with Execution Contexts

Lab: Working with Sites and Webs

 • Working with Sites and Webs in Managed Code
 • Working with Sites and Webs in Windows PowerShell

Lab: Working with Execution Contexts

 • Running Code with Elevated Privileges
 • Adapting Content for Different User Permissions

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose of key classes in the server-side SharePoint object model
 • Programmatically interact with SharePoint site collections and sites
 • Adapt solutions for users with different levels of permissions

Module 3: Working with Lists and Libraries

This module explains how to interact with lists and libraries. Students learn about how to work with lists and libraries programmatically using the server-side SharePoint object model and how to use query classes and LINQ to SharePoint to query and retrieve data from SharePoint lists. Student also learn how to efficiently work with lists that contain large numbers of items.

Lessons

 • Using List and Library Objects
 • Querying and Retrieving List Data
 • Working with Large Lists

Lab: Querying and Retrieving List Data

 • Querying List Items
 • Updating List Items

Lab : Working with Large Lists

 • Using the ContentIterator Class

After completing this module, students will be able to:

 • Interact with lists and libraries programmatically
 • Query and retrieve list data
 • Perform operations efficiently on large lists

Module 4: Designing and Managing Features and Solutions

This module examines creating and deploying custom Developing a SharePoint solutions and features. The students also learn how and when to use sandbox solutions.

Lessons

 • Understanding Features and Solutions
 • Configuring Features and Solutions
 • Working with Sandboxed Solutions

Lab: Working with Features and Solutions

 • Configuring SharePoint Features
 • Creating Feature Receiver Classes
 • Creating Features with Dependencies

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the purpose and key functionality of Features and solutions
 • Configure and manage Features and solutions
 • Create and manage sandboxed solutions

Module 5: Working with Server-Side Code

This module describes how to develop and deploy Web Parts and event receivers in a solution.

Lessons

 • Developing Web Parts
 • Using Event Receivers
 • Using Timer Jobs
 • Storing Configuration Data

Lab : Working with Server-Side Code

 • Developing an Event Receiver
 • Updating a Web Part
 • Creating a Timer Job

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the process for developing a web part
 • Use event receivers to handle SharePoint events
 • Use timer jobs to perform out of process, and scheduled operations
 • Store and manipulate configuration data for custom components

Module 6: Managing Identity and Permissions

This module describes how manage permissions through code and customise authentication using custom claims providers.

Lessons

 • Understanding Identity Management in SharePoint 2013
 • Managing Permissions in SharePoint 2013
 • Configuring Forms-Based Authentication
 • Customising the Authentication Experience

Lab: Managing Permissions Programmatically in SharePoint 2013

 • Managing List Permissions Programmatically

Lab: Creating and Deploying a Custom Claims Provider

 • Creating a Custom Claims Provider
 • Supporting Search and Resolve in a Claims Provider
 • Deploying and Testing a Claims Provider

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how authentication and identity management work in SharePoint 2013
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2013
 • Verify and manage permissions programmatically in SharePoint 2013
 • Create claims providers and customise the sign-in experience

Module 7: Introducing Apps for SharePoint

This module introduces the SharePoint App, a new way to customise SharePoint functionality with SharePoint Server 2013.

Lessons

 • Overview of Apps for SharePoint
 • Developing Apps for SharePoint

Lab: Creating a Site Suggestions App

 • Creating a New SharePoint App
 • Using the Client-Side Object Model

After completing this module, students will be able to:

 • Describe SharePoint apps and compare them to SharePoint farm solutions and sandboxed solutions
 • Describe how to develop apps for SharePoint 2013 that work on-premises and in the cloud

Module 8: Client-Side SharePoint Development

This module describes how to use JavaScript Client Object Model (CSOM), managed code CSOM and the REST API to build SharePoint Apps.

Lessons

 • Using the Client-Side Object Model for Managed Code
 • Using the Client-Side Object Model for JavaScript
 • Using the REST API with JavaScript

Lab : Using the Client-Side Object Model for Managed Code

 • Add Site Column
 • Add the Mileage Claim Content Type
 • Add the Claims List

Lab : Using the REST API with JavaScript

 • Creating List Relationships
 • Add Vote Recording
 • Display Votes for Each Suggestion

After completing this module, students will be able to:

 • Use the client-side object model for managed code to interact with a SharePoint deployment
 • Use the client-side object model for JavaScript to interact with a SharePoint deployment
 • Use the REST API with JavaScript or C# to interact with a SharePoint deployment

Module 9: Developing Remote Hosted SharePoint Apps

This module examines the difference between provider hosted Apps and Remote Hosted Apps. The students will also create and deploy a Provider Hosted App.

Lessons

 • Overview of Remote Hosted Apps
 • Configuring Remote Hosted Apps
 • Developing Remote Hosted Apps

Lab : Configuring a Provider Hosted SharePoint App

 • Configuring a Server to Server Trust Relationship
 • Creating a Provider Hosted App

Lab : Developing a Provider Hosted SharePoint App

 • Working with SharePoint Data
 • Using the Chrome Control

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how remote-hosted apps work and how to configure the permissions and cross-domain calls that they may require.
 • Configure apps for hosting on Windows Azure or remote servers
 • Develop apps for hosting on Windows Azure or remote servers

Module 10: Publishing and Distributing Apps

This module introduces the App Catalog so users to locate, purchase, and install apps easily. The students learn how to package and publish Apps to the App Catalog.

Lessons

 • Understanding the App Management Architecture
 • Understanding App Packages
 • Publishing Apps
 • Installing, Updating, and Uninstalling Apps

Lab : Publishing an App to a Corporate Catalog

 • Creating an App Catalog
 • Creating an App Package
 • Publishing an App Package

Lab : Installing, Updating, and Uninstalling Apps

 • Installing an App
 • Upgrading an App
 • Removing an App

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how SharePoint manages app publishing and distribution
 • Describe the contents of an app package
 • Publish apps to a corporate catalog or the Office Marketplace
 • Install, update, and uninstall apps

Module 11: Automating Business Processes

This module explains how to create workflows and workflow actions using Visio 2013, SharePoint Designer 2013 and Visual Studio 2012.

Lessons

 • Understanding Workflow in SharePoint 2013
 • Building Workflows by using Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Developing Workflows in Visual Studio 2012

Lab : Building Workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013

 • Creating Workflows by Using Visio
 • Editing Workflows by Using SharePoint Designer

Lab : Creating Workflow Actions in Visual Studio 2012

 • Creating Custom Workflow Actions
 • Using a Custom Workflow in SharePoint Designer

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture and capabilities of workflow in SharePoint 2013
 • Create declarative workflows in Visio 2013 and SharePoint Designer 2013
 • Create and deploy custom workflows by using Visual Studio 2012

Module 12: Managing Taxonomy

This module explains the importance of a good taxonomy in SharePoint and working with the components of the taxonomy. The students also see how to tie event receivers to the taxonomy.

Lessons

 • Managing Taxonomy in SharePoint 2013
 • Working with Content Types
 • Working with Advanced Features of Content Types

Lab : Working with Content Types

 • Create a System to Capture Vacation Requests

Lab : Working with Advanced Features of Content Types

 • Creating an Event Receiver Assembly
 • Registering an Event Receiver with a Site Content Type

After completing this module, student will be able to:

 • Work with taxonomy building blocks in SharePoint 2013
 • Create and configure content types declaratively and programmatically
 • Work with advanced features of content types

Module 13: Managing Custom Components and Site Life Cycles

This module explains how you can create custom component definitions and templates, which enable you to deploy custom sites, lists and other components across a farm.

Lessons

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

Lab : Managing Custom Components and Site Life Cycles

 • Create a Site Definition
 • Create a List Definition
 • Developing an Event Receiver

Lessons

 • Defining Custom Lists
 • Defining Custom Sites
 • Managing SharePoint Sites

After completing this module, student will be able to:

 • Define and provision custom lists
 • Define and provision custom sites
 • Manage the SharePoint site life cycle

Module 14: Customising User Interface Elements

This module explains different ways of customising the SharePoint user interface, such as adding buttons to the ribbon or modifying the appearance of list views.

Lessons

 • Working with Custom Actions
 • Using Client-Side User Interface Components
 • Customising the SharePoint List User Interface

Lab : Using the Edit Control Block to Launch an App

 • Configuring an App to Display Customer Orders
 • Use a Custom Action to Launch an App

Lab : Using jQuery to Customise the SharePoint List User Interface

 • Creating a Custom List View

After completing this module, student will be able to:

 • Use custom actions to modify the SharePoint user interface
 • Use JavaScript to work with client-side SharePoint user interface components
 • Describe how to modify the appearance and behaviour of list views and forms

Module 15: Working with Branding and Navigation

This module explains ways to customise branding, designing, publishing and navigating sites in SharePoint Server 2013. The students also learn how to create devise independent sites standard web technologies, such as HTML, CSS, and JavaScript.

Lessons

 • Creating and Applying Themes
 • Branding and Designing Publishing Sites
 • Tailoring Content to Platforms and Devices
 • Configuring and Customising Navigation

Lab : Branding and Designing Publishing Sites

 • Creating SharePoint Master Pages
 • Building Master Page Functionality
 • Publishing and Applying Design Assets

Lab : Configuring Farm-Wide Navigation

 • Creating a Custom Site Map Provider
 • Adding Custom Navigation Controls to a Master Page

After completing this module, student will be able to:

 • Create and apply themes to SharePoint sites
 • Create publishing site design assets such as master pages and page layouts
 • Use device channels and image renditions to adapt content for different devices
 • Configure and customise the navigation experience for publishing sites

Se Exam Track...

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

During the course you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

 • Plan and design SharePoint sites (10-15%)
 • Implement authorisation and authentication (10-15%)
 • Access and manage data (10-15%)
 • Implement SharePoint solutions (15-20%)
 • Implement the user experience and information architecture (10-15%)
 • Create business processes (10-15%)
 • Create Office apps (10-15%)

To achieve the MCSE: App Builder certification, you are required to pass exam 70-488 as well as the exams aligned to either MCSA: Web Applications or MCSA: Universal Windows Platform.

Se What's Included...

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Also included:

 • Professional SharePoint 2013 Development - ISBN - 978-1118495827

Se Prerequisites...

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Before attending this course, you must have:

 • A working knowledge of using Visual Studio 2010 or Visual Studio 2012 to develop solutions
 • A basic working knowledge of SharePoint solution development, either in SharePoint 2013 or in earlier versions of SharePoint
 • A working knowledge of Visual C# and the .NET Framework 4.5
 • A basic understanding of ASP.NET and server-side web development technologies, including request/response and the page lifecycle
 • A basic understanding of AJAX and asynchronous programming techniques
 • A basic working knowledge of client-side web technologies including HTML, CSS, and JavaScript
 • Familiarity with approaches to authentication and authorization, including claims-based authentication

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft SharePoint Server Core Solutions Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

26/8/2019 (Måndag)

28/8/2019 (Onsdag)

Avslutad

-

 

10/2/2020 (Måndag)

12/2/2020 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

23/3/2020 (Måndag)

25/3/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

4/5/2020 (Måndag)

6/5/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

15/6/2020 (Måndag)

17/6/2020 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"När jag väljer att gå en kurs nästa gång så kommer det bli Firebrand."
Johnny Svensson . - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dagar) (15/9/2014 till 20/9/2014)

"Mycket bra. Trivsamt studiemiljö. Lagom antal personer"
Bah Ebrima , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (24/8/2014 till 27/8/2014)

Senaste SharePoint Server Core Solutions recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.