Microsoft MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder

- Bara 9 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated 9-day MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder, course you'll learn to create and implement modern web applications as well as develop the skills needed to build a modern mobile and web applications service.

Combining skills and knowledge from MCSA: Web Applications and MCSD: App Builder certifications, you'll master programming in HTML5 with JavaScript and developing Microsoft Azure solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainers will guide you through further web application development including:

Läs mer...

 • Designing and implementing application architecture, security and user experience
 • Querying data
 • Creating and consuming Web API-based services
 • Deploying web applications and services.

You'll be immersed in the curriculum through our unique Lecture | Lab | Review style of training, which combines theoretical and practical tasks to accelerate your learning and ensure you have the hands-on experience which can be applied in the office.

You'll be prepared for and sit three exams on-site during the course, covered by your Certification Guarantee.

Earning this certification qualifies you for a role as an application developer.

Se Pathway...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 9 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA: Web Applications & MCSD: App Builderkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Step 1: Attain MCSA: Web Applications

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - 70-480

Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications - 70-486

Step 2: Take the following elective to achieve MCSD App Builder

Developing Windows Azure and Web Services - 70-487

You will sit your chosen exams at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Se Benefits...

Microsoft Certified Trainers (MCT): You’ll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you’ll benefit from their wealth of knowledge and real life examples throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand are Microsoft Learning Partners, meaning we can ensure that you’ll have access to the latest curriculums with the most up-to-date content.

Se Curriculum...

MOC 20480C: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Module 1: Overview of HTML and CSS

This module reviews the basics of HTML and CSS, and introduces the tools that this course uses to create HTML pages and style sheets.

Lessons

 • Overview of HTML
 • Overview of CSS
 • Creating a Web Application by Using Visual Studio 2017

Lab: Exploring the Contoso Conference Application

 • Exploring the Contoso Conference Application
 • Examining and Modifying the Contoso Conference Application

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to use HTML elements and attributes to lay out a web page.
 • Explain how to use CSS to apply basic styling to a web page.
 • Describe the tools that Microsoft Visual Studio provides for building web applications.

Module 2: Creating and Styling HTML Pages

This module introduces HTML5, describes its new features, demonstrates how to present content by using the new features in HTML5, and how to style this content by using CSS.

Lessons

 • Creating an HTML5 Page
 • Styling an HTML5 Page

Lab: Creating and Styling HTML5 Pages

 • Creating HTML5 Pages
 • Styling HTML pages

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the purpose of and new features in HTML5, and explain how to use new HTML5 elements to lay out a web page.
 • Explain how to use CSS to style the layout, text, and background of a web page.

Module 3: Introduction to JavaScript

This module introduces JavaScript programming and DOM.

Lessons

 • Overview of JavaScript
 • Introduction to the Document Object Model

Lab: Displaying Data and Handling Events by Using JavaScript.

 • Displaying Data Programmatically
 • Handling Events

After completing this module, students will be able to:

 • Describe basic JavaScript syntax
 • Write JavaScript code that uses the DOM to alter and retrieve info from a web page

Module 4: Creating Forms to Collect and Validate User Input

In this module, you will learn how to define input forms by using the new input types available in HTML5. You will also see how to validate data by using HTML5 attributes. Finally, you will learn how to perform extended input validation by using JavaScript code, and how to provide feedback to users when their input is not valid or does not match the application’s expectations.

Lessons

 • Creating HTML5 Forms
 • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

Lab: Creating a Form and Validating User Input

 • Creating a Form and Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

After completing this module, students will be able to:

 • Create input forms by using HTML5
 • Use HTML5 form attributes to validate data
 • Write JavaScript code to perform validation tasks that cannot easily be implemented by using HTML5 attributes

Module 5: Communicating with a Remote Server

In this module, you will learn how to access a web service by using JavaScript code and to incorporate remote data into your web applications.

Lessons

 • Async programming in JavaScript
 • Sending and Receiving Data by Using the XMLHttpRequest Object
 • Sending and Receiving Data by Using the Fetch API

Lab: Communicating with a Remote Data Source

 • Retrieving Data
 • Serialising and Transmitting Data
 • Refactoring the Code by Using the jQuery ajax Method

After completing this module, students will be able to:

 • Handle asynchronous JavaScript tasks using the new async programing technologies
 • Send data to a web service and receive data from a web service by using an XMLHttpRequest object
 • Send data to a web service and receive data from a web service by using the Fetch API

Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3

In this module, you will examine the properties and values defined in several of these modules, the new selectors defined in CSS3, and the use of pseudo-classes and pseudo-elements to refine those selections.

Lessons

 • Styling Text by Using CSS3
 • Styling Block Elements
 • Pseudo-Classes and Pseudo-Elements
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3

Lab: Styling Text and Block Elements by Using CSS3

 • Styling the Navigation Bar
 • Styling the Register Link
 • Styling the About Page

After completing this module, students will be able to:

 • Use the new features of CSS3 to style text elements
 • Use the new features of CSS3 to style block elements
 • Use CSS3 selectors, pseudo-classes, and pseudo-elements to refine the styling of elements
 • Enhance pages by using CSS3 graphical effects

Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript

This module describes how to write well-structured JavaScript code by using language features such as namespaces, objects, encapsulation, and inheritance. These concepts might seem familiar if you have experience in a language such as Java or C#, but the JavaScript approach is quite different and there are many subtleties that you must understand if you want to write maintainable code.

Lessons

 • Writing Well-Structured JavaScript Code
 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects

Lab: Refining Code for Maintainability and Extensibility

 • Object Inheritance
 • Refactoring JavaScript Code to Use Objects

After this module, students will be able to:

 • Write well-structured JavaScript code
 • Use JavaScript code to create custom objects
 • Implement object-oriented techniques by using JavaScript idioms

Module 8: Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs

This module describes how to create interactive HTML5 web applications that can access the local file system, enable the user to drag-and-drop data onto elements in a web page, play multimedia files, and obtain geolocation information.

Lessons

 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application

Lab: Creating Interactive Pages with HTML5 APIs

 • Dragging and Dropping Images
 • Incorporating Video
 • Using the Geolocation API to Report the User's Current Location

After completing this module, students will be able to:

 • Access the local file system, and add drag-and-drop support to web pages.
 • Play video and audio files in a web page, without the need for plugins.
 • Obtain information about the current location of the user.
 • Use the F12 Developer Tools in Microsoft Edge to debug and profile a web application.

Module 9: Adding Offline Support to Web Applications

In this module, you will learn how to use these technologies to create robust web applications that can continue running even when a network connection is unavailable.

Lessons

 • Reading and Writing Data Locally
 • Adding Offline Support by Using the Application Cache

Lab: Adding Offline Support to Web Applications

 • Caching Offline Data by Using the Application Cache API
 • Persisting User Data by Using the Local Storage API

After completing this module, students will be able to:

 • Save data locally on the user's device, and access this data from a web application
 • Configure a web application to support offline operations by using the Application Cache

Module 10: Implementing an Adaptive User Interface

In this module, you will learn how to build a website that adapts the layout and functionality of its pages to the capabilities and form factor of the device on which it is being viewed. You will see how to detect the type of device being used to view a page, and learn strategies for laying out content that effectively targets particular devices.

Lessons

 • Supporting Multiple Form Factors
 • Creating an Adaptive User Interface

Lab: Implementing an Adaptive User Interface

 • Creating a Print-Friendly Style Sheet
 • Adapting Page Layout to Fit Different Form Factors

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the requirements in a website for responding to different form factors
 • Create web pages that can adapt their layout to match the form factor of the device on which they are displayed

Module 11: Creating Advanced Graphics

This module describes how to create advanced graphics in HTML5 by using Scalable Vector Graphics (SVG) and the Microsoft Canvas API. You will learn how to use SVG-related elements such as and to display graphical content on a web page. You will also learn how to enable the user to interact with SVG elements through the use of events such as keyboard events and mouse events. The Canvas API is somewhat different than SVG.

Lessons

 • Creating Interactive Graphics by Using SVG
 • Drawing Graphics by Using the Canvas API

Lab: Creating Advanced Graphics

 • Creating an Interactive Venue Map by Using SVG
 • Creating a Speaker Badge by Using the Canvas API

After completing this module, students will be able to:

 • Use SVG to create interactive graphical content
 • Use the Canvas API to generate graphical content programmatically

Module 12: Animating the User Interface

This module describes how to enhance web pages by using CSS animations. You will learn how to apply transitions to property values. Next, you will learn how to apply 2D and 3D transformations to elements. At the end of this module, you will learn how to apply keyframe animations to elements.

Lessons

 • Applying CSS Transitions
 • Transforming Elements
 • Applying CSS Keyframe Animations

Lab: Animating the User Interface

 • Applying CSS Transitions
 • Applying Keyframe Animations

After completing this module, students will be able to:

 • Apply transitions to animate property values to HTML elements
 • Apply 2D and 3D transformations to HTML elements
 • Apply keyframe animations to HTML elements

Module 13: Implementing Real-time Communication by Using Web Sockets

This module introduces web sockets, describes how they work, and explains how to create a web socket connection that can be used to transmit data in real time between a web page and a web server.

Lessons

 • Introduction to Web Sockets
 • Using the WebSocket API

Lab: Performing Real-time Communication by Using Web Sockets

 • Receiving Messages from a Web Socket
 • Sending Messages to a Web Socket
 • Handling Different Web Socket Message Types

After completing this module, students will be able to:

 • Describe how using web sockets helps to enable real-time communications between a web page and a web server
 • Use the Web Sockets API to connect to a web server from a web page, and exchange messages between the web page and the web server

Module 14: Performing Background Processing by Using Web Workers

This module describes how web workers operate and how you can use them in your web applications.

Lessons

 • Understanding Web Workers
 • Performing Asynchronous Processing by Using Web Workers

Lab: Creating a Web Worker Process

 • Improving Responsiveness by Using a Web Worker

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how web workers can be used to implement multithreading and improve the responsiveness of a web application
 • Perform processing by using a web worker, communicate with a web worker, and control a web worker

Module 15: Packaging JavaScript for Production Deployment

Tools such as Node.js, Webpack, and Babel enable the use of new language features along with support for different browsers in order to avoid harming the user experience. In this module we will introduce the theory behind these tools, when we need to used them, and the different options for use.

Lessons

 • Understanding Transpilers And Module bundling
 • Creating Separate Packages for Cross Browser Support

Lab: Setting Up Webpack Bundle for Production

 • Creating and Deploying Packages using WebPack

MOC 20486D: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

Module 1: Exploring ASP.NET Core MVC

This module can help you create and host dynamic, powerful, and extensible web applications. It also allows you to use the latest HTML standard and Front-End frameworks such as Angular, React, and more.

Lessons

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET 4.x
 • Introduction to ASP.NET Core MVC

Lab: Exploring ASP.NET Core MVC

 • Exploring a Razor Pages Application
 • Exploring a Web API Application
 • Exploring an MVC Application

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand the variety of technologies available in the Microsoft web stack
 • Describe the different programming models available for developers in ASP.NET
 • Choose between ASP.NET Core and ASP.NET 4.x.
 • Describe the role of ASP.NET Core MVC in the web technologies stack, and how to use ASP.NET Core MVC to build web applications
 • Distinguish between MVC models, MVC controllers, and MVC views

Module 2: Designing ASP.NET Core MVC Web Applications

In this module, you will learn how to create powerful and complex web applications. You need to know how to identify a set of business needs and plan the Model-View-Controller (MVC) web application to meet those needs. The project plan that you create assures stakeholders that you understand their requirements and communicates the functionality of the web application, its user interface, structure, and data storage to the developers.

Lessons

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers and Views

Lab: Designing ASP.NET Core MVC Web Applications

 • Planning Model Classes
 • Planning Controllers
 • Planning Views
 • Architecting and MVC Web Application

After completing this module, you’ll be able to:

 • Plan the overall architecture of an ASP.NET Core MVC web application and consider aspects such as state management
 • Plan the models, controllers, and views that are required to implement a given set of functional requirements

Module 3: Configure Middlewares and Services in ASP.NET Core

In this module, you will learn how to leverage the ASP.NET Core framework to handle requests and responses via existing and custom middleware. You will also learn how to configure services for use in middleware and throughout other parts of the application, such as controllers.

Lessons

 • Configuring Middlewares
 • Configuring Services

Lab: Configuring Middleware and Services in ASP.NET Core

 • Working with Static Files
 • Creating custom middleware
 • Using dependency injection
 • Injecting a service to a controller

After completing this module, you'll be able to:

 • Use existing middleware to set up an ASP.NET Core application
 • Create your own middleware and use it to define custom behaviour
 • Understand the basic principles behind Dependency Injection, and how it is used in ASP.NET Core
 • Know how to create a custom service, configure its scope, and inject it to both middleware and ASP.NET Core MVC controllers

Module 4: Developing Controllers

In this module, you’ll be introduced to building web applications by using the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern.

Lessons

 • Writing Controllers and Actions
 • Configuring Routes
 • Writing Action Filters

Lab: Developing Controllers

 • Adding controllers and actions to an MVC application
 • Configuring routes by using the routing table
 • Configuring routes using attributes
 • Adding an action filer

After completing this module, you’ll be able to:

 • Add a controller to a web application that responds to user actions that are specified in the project design
 • Add routes to the ASP.NET Core routing engine and ensure that URLs are user-friendly in an MVC web application
 • Write code in action filters that runs before or after a controller action

Module 5: Developing Views

In this module you’ll learn how to define the user interface for your web application by creating views.

Lessons

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers and Tag Helpers
 • Reusing Code in Views

Lab: Developing Views

 • Adding Views to an MVC Application
 • Adding a partial view
 • Adding a view component

After completing this module, you'll be able to:

 • Create an MVC view and add Razor mark-up to it to display data to users
 • Use HTML helpers and tag helpers in a view
 • Reuse Razor mark-up in multiple locations throughout an application

Module 6: Developing Models

In this module, you will learn how to create the code for models. The model class describes the properties of each type of object and can include business logic that matches business processes. Therefore, the model is a fundamental building-block in an MVC application.

Lessons

 • Creating MVC Models
 • Working with Forms
 • Validate MVC Application

Lab: Developing Models

 • Adding a model
 • Working with Forms
 • Add Validation

After completing this module, you’ll be able to:

 • Add a model to an MVC application and write code in it to implement the business logic
 • Use display and edit data annotations
 • Validate user input with data annotations

Module 7: Using Entity Framework Core in ASP.NET Core

The objective of this module is to teach you how to render webpages that use data from a data store, so you can create a web application that changes continually in response to user input, administrative actions, and publishing events. You will see how to build a database-driven website in MVC.

Lessons

 • Introduction to Entity Framework Core
 • Working with Entity Framework Core
 • Use Entity Framework Core to connect to Microsoft SQL Server

Lab: Using Entity Framework Core in ASP.NET Core

 • Adding Entity Framework Core
 • Use Entity Framework Core to retrieve and store data
 • Use Entity Framework Core to connect to Microsoft SQL Server

After completing this module, you’ll be able to:

 • Connect an application to a database to access and store data
 • Explain EF Core
 • Work with Entity Framework Core
 • Use EF Core to connect to a database including Microsoft SQL Server

Module 8: Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC

In this module, you will learn the importance of presentation and functionality of your web application, and explore JavaScript.

Lessons

 • Using Layouts
 • Using CSS and JavaScript
 • Using jQuery

Lab: Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core

 • Applying a layout and link views to it
 • Using CSS
 • Using JavaScript
 • Using jQuery

After completing this module, you’ll be able to:

 • Apply a consistent layout to ASP.NET Core MVC applications
 • Add JavaScript code to your web application
 • Use the jQuery library in your web application

Module 9: Client-Side Development

In this module, you'll learn client-side tools that will allow you to create extensive web applications on any scale. You'll also learn how to use the Bootstrap framework to style your web application, and then how to use Sass and Less.

Lessons

 • Applying Styles
 • Using Task Runners
 • Responsive design

Lab: Client-Side Development

 • Use gulp to run tasks
 • Styling using Sass
 • Using Bootstrap

After completing this module, you’ll be able to:

 • Use Bootstrap, Sass and Less in a Microsoft ASP.NET Core application
 • Use task runners in an ASP.NET Core application
 • Ensure that a web application displays correctly on devices with different screen sizes

Module 10: Testing and Troubleshooting

In this module, you’ll examine how your one web application requires multiple complex components, and because they are often written by different developers, there are always possibilities for inaccuracies. You'll learn how to identify bugs from all sources and how to eliminate them.

Lessons

 • Testing MVC Applications
 • Implementing an Exception Handling Strategy
 • Logging MVC Applications

Lab: Testing and troubleshooting

 • Testing a Model
 • Testing a controller using a fake repository
 • Implementing a repository in MVC project
 • Add exception handling
 • Add logging

After completing this course, you’ll be able to:

 • Run unit tests against the Model–View–Controller (MVC) components, such as model classes and controllers, and locate potential bugs
 • Build a Microsoft ASP.NET Core MVC application that handles exceptions smoothly and robustly
 • Run logging providers that benefit your applications and run them by using a common logging API

Module 11: Managing Security

In this module, you’ll be learning how to manage security via making decisions on which users can perform, which need protection, and making sure your application is safe from malicious third parties with possible access.

Lessons

 • Authentication in ASP.NET Core
 • Authorization in ASP.NET Core
 • Defending from Attacks

Lab: Managing Security

 • Use Identity
 • Add Authorization
 • Avoid the Cross-Site Request Forgery Attack

After completing this module, you’ll be able to:

 • Add basic authentication to your application
 • Configure Microsoft ASP.NET Core Identity
 • Add basic authorization to your application
 • Utilize several different authorization approaches
 • Know how security exploits work and how to better defend against them

Module 12: Performance and Communication

In this module, you’ll learn the practice of ‘caching’; which allows you to store commonly repeated requests. You can also reuse data that has already been loaded and present it to the user.

Lessons

 • Implementing a Caching Strategy
 • Managing State
 • Two-way communication

Lab: Performance and Communication

 • Implementing a Caching Strategy
 • Managing state
 • Two-Way communication

After completing this module, you’ll be able to:

 • Implement caching in a Microsoft ASP.NET Core application
 • Use state management technologies to improve the client experience, by providing a consistent experience for the user
 • Implement two-way communication by using SignalR, allowing the server to notify the client when important events occur

Module 13: Implementing Web APIs

In this module, you will examine how most web applications require integration with external systems. Through using Web APIs, you’ll have the ability to promote application interaction with external systems to using server-side code and jQuery code to effectively implement REST-style Web APIs in your application.

Lessons

 • Introducing Web APIs
 • Developing a Web API
 • Calling a Web API

Lab: Implementing Web APIs

 • Adding Actions and Call Them Using Microsoft Edge
 • Calling a Web API using server-side code
 • Calling a Web API using jQuery

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create services by using ASP.NET Core Web API
 • Call a Web API from server-side code and jQuery

Module 14: Hosting and Deployment

In this module, you’ll learn how to provide a service to multiple users simultaneously while only requiring the server to be installed, and for the clients to use browsers to access it. You will create highly desirable applications which do not rely on the user installing dedicated software, and ensuring it is accessible by clients on a wide variety of machines.

Lessons

 • On-premise hosting and deployment
 • Deployment to Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Fundamentals

Lab: Hosting and Deployment

 • Deploying a Web Application to Microsoft Azure
 • Upload an Image to Azure Blob Storage

After completing this module, you’ll be able to:

 • Host and Deploy an ASP.NET Core MVC application on IIS
 • Host and Deploy an ASP.NET Core MVC application on Microsoft Azure
 • Be able to utilize services offered by Microsoft Azure to improve the capabilities of your web applications

Course 20487D: Developing Microsoft Azure and Web Services

Module 1: Overview of service and cloud technologies

This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Core and the Azure. The first lesson, “Key Components of Distributed Applications,” discusses characteristics that are common to distributed systems, regardless of the technologies they use. Lesson 2, “Data and Data Access Technologies” describes how data is used in distributed applications. Lesson 3, “Service Technologies,” discusses two of the most common protocols in distributed system and the .NET Core technologies used to develop services based on those protocols. Lesson 4, “Cloud Computing,” describes cloud computing and how it is implemented in Azure.

Lessons

 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • Manipulating Data

Lab : Exploring the Work Environment

 • Creating an ASP.NET Core project
 • Create a simple Entity Framework model
 • Create a web API class
 • Deploy the web application to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Explain services architecture and hosting environments
 • Explain cloud computing and the Microsoft Azure cloud platform
 • Explain data access strategies

Module 2: Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

In this module, you will learn about the Entity Framework data model, and about how to create, read, update, and delete data. Entity Framework is a rich object-relational mapper, which provides a convenient and powerful application programming interface (API) to manipulate data. This module focuses on the Code First approach with Entity Framework.

Lessons

 • NET Overview
 • Creating an Entity Data Model
 • Querying Data

Lab : Creating a Data Access Layer using Entity Framework

 • Creating a data model
 • Query the Database

Lab : Manipulating Data

 • Create repository methods
 • Test the model using SQL Server and SQLite

After completing this module, students will be able to:

 • Describe basic objects in ADO.NET and explain how asynchronous operations work.
 • Create an Entity Framework Core data model.
 • Query data by using Entity Framework Core.
 • Insert, delete, and update entities by using Entity Framework Core.

Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIs

ASP.NET Core Web API provides a robust and modern framework for creating Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-based services. In this module, you will be introduced to the HTTP-based services. You will learn how HTTP works and become familiar with HTTP messages, HTTP methods, status codes, and headers. You will also be introduced to the Representational State Transfer (REST) architectural style and hypermedia. You will learn how to create HTTP-based services by using ASP.NET Core Web API. You will also learn how to consume them from various clients. After Lesson 3, in the lab "Creating an ASP.NET Core Web APIs", you will create a web API and consume it from a client.

Lessons

 • HTTP Services
 • Creating an ASP.NET Core Web API
 • Consuming ASP.NET Core Web APIs
 • Handling HTTP Requests and Responses
 • Automatically Generating HTTP Requests and Responses

Lab : Creating an ASP.NET Core Web API

 • Create a controller class
 • Use the API from a browser
 • Create a client

After completing this module, students will be able to:

 • Design services by using the HTTP protocol.
 • Create services by using ASP.NET Core Web API.
 • Use the HttpRequest/IActionResult classes to control HTTP messages.
 • Consume ASP.NET Web API services.

Module 4: Extending ASP.NET Core HTTP Services

ASP.NET Core Web API provides a complete solution for building HTTP services, but services often have various needs and dependencies. In many cases, you will need to extend or customise the way ASP.NET Core Web API executes your service. Handling needs such as applying error handling and logging integrate with other components of your application and supporting other standards that are available in the HTTP world. Understanding the way ASP.NET Core Web API works is important when you extend ASP.NET Core Web API. The division of responsibilities between components and the order of execution are important when intervening with the way ASP.NET Core Web API executes. Finally, with ASP.NET Core Web API, you can also extend the way you interact with other parts of your system. With the dependency resolver mechanism, you can control how instances of your service are created, giving you complete control on managing dependencies of the services.

Lessons

 • The ASP.NET Core Request Pipeline
 • Customising Controllers and Actions
 • Injecting Dependencies into Controllers

Lab : Customising the ASP.NET Core Pipeline

 • Use Dependency Injection to Get a Repository Object
 • Create a Cache Filter
 • Create a Debugging Middleware

After completing this module, students will be able to:

 • Extend the ASP.NET Web API request and response pipeline.
 • Customise Controllers and Actions.
 • Inject dependencies into ASP.NET Web API controllers.

Module 5: Hosting Services On-Premises and in Azure

In this module you will learn how to host your application on-premises and on Azure. You will also learn about Docker containers, and writing serverless applications with Azure functions.

Lessons

 • Hosting Services on-premises
 • Hosting Services in Azure App Service
 • Packaging Services in Containers
 • Implementing Serverless Services

Lab : Host an ASP.NET Core service in a Windows Service

 • Creating a new ASP.NET Core Application
 • Registering the Windows Service

Lab : Host an ASP.NET Core Web API in an Azure Web App

 • Create a Web App in the Azure portal
 • Deploy an ASP.NET Core Web API to the Web App

Lab : Host an ASP.NET Core service in Azure Container Instances

 • Publish the service to a Docker container
 • Host the service in Azure Container Instances

Lab : Implement an Azure Function

 • Develop the service locally
 • Deploy the service to Azure Functions

After completing this module, students will be able:

 • Host services on-premises by using Windows services and Microsoft Internet Information Services (IIS).
 • Host services in the Azure cloud environment by using Web Apps, Docker containers, and Azure Functions.
 • Package services in containers.
 • Implement serverless services.

Module 6: Deploying and Managing Services

In this module, you will learn about Web Deploy and how to deploy web applications by using Web Deploy in Visual Studio. You will also learn how to define continuous integration and continuous delivery pipelines and how to use Azure API Management and OpenAPI to provide robust, secure, and reliable APIs to your customers.

Lessons

 • Web Deployment with Visual Studio 2017
 • Continuous Delivery with Visual Studio Team Services
 • Deploying Applications to Staging and Production Environments
 • Defining Service Interfaces with Azure API Management

Lab : Deploying an ASP.NET Core web service on Linux

 • Publish the ASP.NET Core web service for Linux
 • Configure Nginx as a reverse proxy

Lab : Deploying to Staging and Production

 • Deploy the application to production
 • Create a staging slot
 • Swap the Environments

Lab : Publishing a Web API with Azure API Management

 • Creating an Azure API Management instance
 • Testing and managing the API

After completing this module, students will be able to:

 • Explain Microsoft Internet Information Services (IIS) Web Deploy.
 • Explain Azure Web Apps deployment by using a Microsoft Visual Studio Team Services build pipeline.
 • Explain how to deploy web services to Azure Container Instances.
 • Explain how to define service interfaces by using API Management and Swagger.
 • Explain how to define policies by using API Management.
 • Explain defining service interfaces using Azure API Management and Swagger

Module 7: Implementing Data Storage in Azure

This module explains how to store and access data stored in Azure Storage. It also explains how to configure storage access rights for storage containers and content.

Lessons

 • Choosing a Data Storage Mechanism
 • Accessing Data in Azure Storage
 • Working with Structured Data in Azure
 • Geographically Distributing Data with Azure CDN
 • Scaling with Out-of-Process Cache

Lab : Storing Files in Azure Storage

 • Store publicly accessible files in Azure Blobs
 • Generate and store private files in Azure Blobs

Lab : Querying Graph Data with CosmosDB

 • Create the CosmosDB graph database
 • Query the CosmosDB database

Lab : Caching out-of-process with Azure Redis cache

 • Create the Azure Redis Cache service
 • Access the cache service from code
 • Test the application

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of Storage.
 • Control access to your Storage items.
 • Cache data using Azure Cache for Redis.
 • Distribute data by using Microsoft Azure Content Delivery Network.

Module 8: Diagnostics and Monitoring

This module explains how to monitor and log services, both on-premises and in Azure.

Lessons

 • Logging in ASP.NET Core
 • Diagnostic Tools
 • Application Insights

Lab : Monitoring ASP.NET Core with ETW and LTTng

 • Collect and view ETW events
 • Collect and view LTTng events

Lab : Monitoring Azure Web Apps with Application Insights

 • Add the Application Insights SDK
 • Load test the web service
 • Analyse the performance results

After completing this module, students will be able to:

 • Explain trace listeners
 • Explain performance counters
 • Explain ETW and LTTng events
 • Demonstrate using App Insights to monitor services

Module 9: Securing services on-premises and in Microsoft Azure

This module describes claim-based identity concepts and standards, and how to implement authentication and authorisation by using Azure Active Directory to secure an ASP.NET Core Web API service.

Lessons

 • Explaining Security Terminology
 • Securing Services with ASP.NET Core Identity
 • Securing Services with Azure Active Directory

Lab : Using ASP.NET Core Identity

 • Add ASP.NET Core Identity middleware
 • Add authorisation code
 • Run a client application to test the server

Lab : Using Azure Active Directory with ASP.NET Core

 • Authenticate a client application using AAD B2C and MSAL.js

Module 10: Scaling Services

This module explains how to create scalable services and applications and scale them automatically using Web Apps load balancers, Azure Application Gateway and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Introduction to Scalability
 • Automatic Scaling
 • Azure Application Gateway and Traffic Manager

Lab : Load Balancing Azure Web Apps

 • Prepare the application for load-balancing
 • Test the load balancing with instance affinity
 • Test the load balancing without affinity

Lab : Load Balancing with Azure Traffic Manager

 • Deploy an Azure Web App to multiple regions
 • Create an Azure Traffic Manager profile

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the need for scalability.
 • Describe how to use load balancing for scaling services.
 • Explain Azure Load Balancer, Azure Application Gateway, and Azure Traffic Manager.

Se Exam Track...

You'll be prepared for and sit your exams at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

The skills you'll be tested on include:

 • Implement and manipulate document structures and objects (20-25%)
 • Implement program flow (25-30%)
 • Access and secure data (25-30%)
 • Use CSS3 in applications (25-30%)

Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

The skills you'll be tested on include:

 • Design the application architecture (15-20%)
 • Design the build and deployment architecture (10-15%)
 • Design the User Experience (15-20%)
 • Develop the User Experience (15-20%)
 • Troubleshoot and Debug Web Applications (20-25%)
 • Design and Implement Security (15-20%)

Exam 70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services

The skills you'll be tested on include:

 • Accessing Data (20-25%)
 • Querying and Manipulating Data by Using the Entity Framework (20-25%)
 • Creating and Consuming Web API-based services (20-25%)
 • Designing and Implementing Web Services (15-20%)
 • Deploying Web Applications and Services (15-20%)

Se What's Included...

Included in your training will be the following Microsoft Official Curriculum (MOC):

 • MOC 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MOC 20486: Developing ASP .NET MVC Web Applications
 • MOC 20487: Developing Windows Azure and Web Services

You'll also receive the following books:

 • HTML5 for Masterminds, 2nd Edition: How to take advantage of HTML5 to create amazing websites and revolutionary applications - ISBN: 978-1481138505
 • Pro ASP .NET MVC 5 5th Edition - ISBN: 978-1430265306
 • WCF 4.5 Multi-Layer Services Development with Entity Framework - ISBN: 978-1849687669

Se Prerequisites...

Before attending this course, students must have:

 • Experience with C# programming, and concepts such as lambda expressions, LINQ, and anonymous types
 • Understanding the concepts of n-tier applications
 • Experience with querying and manipulating data with ADO.NET
 • A minimum of two to three years of experience developing web-based applications by using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET - specifically 1 month using Visual Studio 2017.
 • proficiency in using the .NET Framework

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder Kursdatum

Microsoft - MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/10/2019 (Måndag)

29/10/2019 (Tisdag)

Avslutad

 

20/1/2020 (Måndag)

28/1/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Registrera

30/3/2020 (Måndag)

7/4/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Registrera

8/6/2020 (Måndag)

16/6/2020 (Tisdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,77% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Intense training courses made possible by industry expert instructors. Very convenient having accommodation and training centre next to each other. Being in a class full of people who are there to achieve the same goal is great motivation that would not have existed if you were learning on your own."
Joseph Lyons, Sitekit Ltd.. (17/6/2019 till 25/6/2019)

"A very cool trainer and a lot of food."
Anonymous. (17/6/2019 till 25/6/2019)

"This is a fairly grueling course, no mistake! The instructor was an engaging tutor and made the content interesting and enjoyable."
Simon Jackson, Sitekit. (17/6/2019 till 25/6/2019)

"Nice training, Nice trainer. "
A.A.. (17/6/2019 till 25/6/2019)

"MCSD - App Builder course experience was great, got to know lot of new stuff like Azure & MVC and information about how to develop/plan enterprise level web application. The instructor was great through out the course explaining lot of modern stuff which goes on and also balancing the course with exam perspective. "
Amit Rathod. (5/8/2017 till 13/8/2017)

Senaste MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.