Microsoft

Bevara din konkurrenskraft – certifiera dig snabbt. Firebrand Training erbjuder ett antal Microsoft-certifieringar som hjälper dig att hantera och skapa tekniska lösningar samt behålla din konkurrenskraft på arbetsmarknaden både nu och i framtiden.

"Wow! Så enkelt kan det sägas. Det här fungerar. Instruktören var den bäste läraren som jag någonsin har haft. " Rasmus Christensen, Carlsberg Danmark A/S

Hot Course

Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert

7 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Messaging Administrator Associate

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Modern Desktop Administrator Associate (Windows 10)

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Security Administrator Associate

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified Teams Administrator Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified: Developer Associate

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Automating Administration with PowerShell

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure IoT Developer

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Administrator Associate

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure AI Engineer Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Data Engineer Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Database Administrator Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Developer Associate

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Security Engineer Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

7 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Dynamics 365 for Finance and Operations, Manufacturing Functional Consultant Associate

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Power Platform Functional Consultant | Exam PL-200

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Azure Enterprise Data Analyst Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Azure for SAP Workloads Specialty

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Customer Data Platform Specialty | Exam MB-260

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Cybersecurity Architect Expert

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Identity and Access Administrator Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power Automate RPA Developer Associate

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power Platform App Maker Associate

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Power Platform Developer Associate

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Security Operations Analyst Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Windows Server Hybrid Administrator Associate | Exams AZ-800 & AZ-801

6 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cybersecurity Architect | Exam SC-100

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions | Exam AZ-305

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Commerce Functional Consultant

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Finance

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Fundamentals MB-920

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Solution Architect

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Programming in C#

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Querying Data with Microsoft Transact-SQL

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Supporting and Troubleshooting Windows 10

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified: Teams Support Engineer Associate | Exam MS-740

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft 365 Certified: Teams Support Engineer Associate | Exam MS-740

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Administering Microsoft Azure SQL Solutions

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Analyzing Data with SQL Server Reporting Services

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure Administration for AWS SysOps

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure Solutions for AWS Developers

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure Support Engineer for Connectivity Specialty

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Azure technologies for AWS Architects

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Building applications and solutions with Microsoft 365 core services

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Developer Associate - Transition Exam

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified Azure Stack Hub Operator Associate

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Certified: Azure Cosmos DB Developer Specialty | Exam DP-420

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: App Modernisation

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Azure security and management

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Azure Security, Privacy, and Compliance

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Azure Stack

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Big Compute

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Building a Resilient IaaS Architecture

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Business Continuity and Disaster Recovery

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Container and DevOps

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Enterprise Ready Cloud

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Internet of Things

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: IoT for Business

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Media Services and CDN

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Microservices & Serverless Architecture (Developer Edition)

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Microservices & Serverless Architecture (Infrastructure Edition)

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Modern Cloud Apps

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: OSS DevOps

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: SAP on Azure

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: Serverless Architecture

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Cloud Workshop: SQL Server Hybrid Cloud

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Deploying and Managing Office 365 Hybrid Deployments

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Designing and Implementing Microsoft DevOps

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics 365 Field Service | Exam MB-240

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Dynamics Marketing

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Hybrid Cloud and Data Center Monitoring with Operations Management Suite

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Implementing a Machine Learning Solution with Microsoft Azure Databricks | Course DP-090T00

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Managing Modern Desktops

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Managing Windows Environments with Group Policy

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MCSA: Linux on Azure

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Azure Security Technologies

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Certified: Dynamics 365 Supply Chain Management Functional Consultant Expert

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Cloud for Healthcare

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Cloud Workshop: Blockchain

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Designing and Implementing Enterprise-Scale

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft Endpoint Configuration Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Microsoft MD-100T00: Windows Client

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrate NoSQL Workloads to Azure Cosmos DB

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrate Open Source Data Workloads to Azure

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrate SQL Workloads to Azure

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Migrating Application Workloads to Azure

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft MS-220: Troubleshooting Microsoft Exchange

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft SharePoint Hybrid Deployment and Migration

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft SQL Server Reporting Services

11 timmar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Teams Voice Engineer | Exam MS-720

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Troubleshooting Microsoft Azure Connectivity

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Windows 10 - Planning for and Managing Devices in the Enterprise

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Microsoft Workshop: Azure Developer Hackathon

11 timmar

Kurspriser

The New Generation of Microsoft Certifications

The new generation of Microsoft certifications is more specific and targeted to reflect the detail of what you do and to prove your expertise to those who need to know.

Consisting of three series and four credentials, the new generation of Microsoft certifications provides a simpler and more targeted framework for IT managers to validate core technical skills, professional skills, and architectural skills. It also provides professionals in the IT industry with a more relevant, flexible, and cost-effective way to showcase their skills.

Technology Series: Proven core technical skills on Microsoft technologies

The Technology Series certifications enable professionals to target specific technologies and distinguish themselves by demonstrating in-depth knowledge and expertise in the broad range of specialised technologies. Microsoft Technology Specialists are consistently capable of implementing, building, troubleshooting, and debugging a particular Microsoft technology.

Find out more about the Technology series at Microsoft Learning

Professional Series: Professional skills and a proven ability to perform on the job

Professional Series credentials validate a comprehensive set of skills required to be successful on the job. These skills include design, project management, operations management, and planning, and they are contextual to the job role. By validating a more comprehensive set of skills, these credentials give candidates and their hiring managers a reliable indicator of on-the-job performance.

Find out more about the Professional Developer series at Microsoft Learning

The Microsoft Certified IT Professional (MCITP) credential lets you highlight your field of expertise. Now you can distinguish yourself as an IT professional with the current skills and proven job-role capabilities to work effectively with a comprehensive set of Microsoft technologies.

Find out more about the IT Professional series at Microsoft Learning