Microsoft - MCSA: Universal Windows Platform

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 7 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

7/11/2022 (Måndag)

Overview

On your accelerated MCSA: Universal Windows Platform certification course, learn the skills to build apps for the Universal Windows Platform that can be experienced across a wide range of Windows devices.

This accelerated six-day course is 40% faster than traditional training. Your Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in learning Microsoft Official Curriculum (MOC). Using our unique Lecture | Lab | Review technique, you will reinforce theory with hands-on labs to put your learning into practice, developing real world skills relevant to the workplace. Review sessions will help commit your learning to memory, while giving you the opporunity to focus on difficult topics.

You'll learn the key concepts of programming in C# and modern application development, including:

 • Reviewing the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details
 • Developing the Code for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Encrypting and Decrypting Data
 • Developing a XAML page layout for an adaptive UI
 • Implement feature detection for adaptive coding

You will sit exams 70-483 and 70-357 during the course, covered by your Certification Guarantee. Earning the MCSA: Universal Windows Platform certification qualifies you for a position as a software developer or web quality engineer. The certification will also act as a prerequisite for the MCSD: App Builder.

Please note: Exam 70-483: Programming in C# now results in the Microsoft Specialist certification.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Universal Windows Platform hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 7 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Universal Windows Platform kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Universal Windows Platform certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Universal Windows Platform snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 125.505 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Universal Windows Platformkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Curriculum

Course 20483C: Programming in C#

Module 1: Review of Visual C# Syntax

In this module, you will learn about some of the core features provided by the .NET Framework and Microsoft Visual Studio. You will also learn about some of the core Visual C# constructs that enable you to start developing .NET Framework applications.

Lessons

 • Overview of Writing Application by Using Visual C#
 • Data Types, Operators, and Expressions
 • Visual C# Programming Language Constructs

Lab: Implementing Edit Functionality for the Students List

 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying a Student’s Age

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and the features that Visual Studio 2017 and Visual C# provide
 • Use basic Visual C# data types, operators, and expressions
 • Use standard Visual C# constructs

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

In this module, you will learn how to create and use methods and how to handle exceptions. You will also learn how to use logging and tracing to record the details of any exceptions that occur.

Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab: Extending the Class Enrolment Application Functionality

 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods
 • Create overloaded methods and use optional parameters
 • Handle exceptions
 • Monitor applications by using logging, tracing, and profiling

Module 3: Basic types and constructs of Visual C#

In this module, you will learn how to create and use structs and enums, organise data into collections, and create and subscribe to events.

Lessons

 • Implementing structs and enums
 • Organising Data into Collections
 • Handling Events

Lab: Writing the Code for the Grades Prototype Application

 • Adding Navigation Logic to the Grades Prototype Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use structs and enums
 • Use collection classes to organise data
 • Create and subscribe to events

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections

In this module, you will learn how to use interfaces and classes to define and create your own custom, reusable types. You will also learn how to create and use enumerable, type-safe collections of any type.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-Safe Collections

Lab: Adding Data Validation and Type-Safety to the Application

 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Structs as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create and instantiate classes
 • Create and instantiate interfaces
 • Use generics to create type-safe collections

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

In this module, you will learn how to use inheritance to create class hierarchies and to extend .NET Framework types.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes

Lab: Refactoring Common Functionality into the User Class

 • Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Custom Exception

After completing this module, you will be able to:

 • Create base classes and derived classes by using inheritance
 • Create classes that inherit from .NET Framework classes

Module 6: Reading and Writing Local Data

In this module, you will learn how to read and write data by using transactional file system I/O operations, how to serialise and deserialise data to the file system, and how to read and write data to the file system by using streams.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serialising and Deserialising Data
 • Performing I/O by Using Streams

Lab: Generating the Grades Report

 • Serialising Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialised Grade Data to a File

After completing this module, you will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source
 • Use streams to send and receive data to or from a file or data source

Module 7: Accessing a Database

In this module, you will learn how to create and use entity data models (EDMs) and how to query many types of data by using Language-Integrated Query (LINQ).

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data

 • Creating an Entity Data Model from The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data by Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Data Model to Validate Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create, use, and customise an EDM
 • Query data by using LINQ

Module 8: Accessing Remote Data

In this module, you will learn how to use the request and response classes in the System.Net namespace to directly manipulate remote data sources. You will also learn how to use Windows Communication Foundation (WCF) Data Services to expose and consume an entity data model (EDM) over the web.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data by Using OData Connected Services

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data Remotely

 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Send data to and receive data from web services and other remote data sources
 • Access data by using WCF Data Services

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

In this module, you will learn how to use Extensible Application Markup Language (XAML) and Windows Presentation Foundation (WPF) to create engaging UIs.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data

Lab: Customising Student Photographs and Styling the Application

 • Customising the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View
 • Animating the StudentPhoto Control (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use XAML to design a UI
 • Bind a XAML control to data
 • Apply styles to a XAML UI

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

In this module, you will learn how to improve the performance of your applications by distributing your operations across multiple threads.

Lessons

 • Implementing Multitasking
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronising Concurrent Access to Data

Lab: Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 • Ensuring That the UI Remains Responsive When Retrieving Teacher Data
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

After completing this module, you will be able to:

 • Use the Task Parallel Library to implement multitasking
 • Perform long-running operations without blocking threads
 • Control how multiple threads can access resources concurrently

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

In this module, you will learn how to interoperate unmanaged code in your applications and how to ensure that your code releases any unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab: Upgrading the Grades Report

 • Generating the Grades Report by Using Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

After completing this module, you will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a Microsoft Visual C# application by using the Dynamic Language Runtime (DLR)
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that your application releases resources

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

In this module, you will learn how to consume existing assemblies by using reflection and how to add additional metadata to types and type members by using attributes. You will also learn how to generate code at run time by using the Code Document Object Model (CodeDOM) and how to ensure that your assemblies are signed and versioned, and available to other applications, by using the global assembly cache (GAC).

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing, and Deploying Assemblies

Lab: Specifying the Data to Include in the Grades Report

 • Creating and Applying the IncludeInReport attribute
 • Updating the Report
 • Storing the Grades
 • Utilities Assembly Centrally (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use reflection to inspect and execute assemblies
 • Create and consume custom attributes
 • Generate managed code at run time by using CodeDOM
 • Version, sign, and deploy your assemblies to the GAC

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

In this module, you will learn how to implement symmetric and asymmetric encryption and how to use hashes to generate mathematical representations of your data. You will also learn how to create and manage X509 certificates and how to use them in the asymmetric encryption process.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab: Encrypting and Decrypting the Grades Report

 • Encrypting the Grades Report
 • Encrypting the Grades Report

After completing this module, you will be able to:

 • Encrypt data by using symmetric encryption
 • Encrypt data by using asymmetric encryption

Exam Track

You'll site the following exams at the Firebrand Training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Exam 70-483: Programming in C#

This exam will measure your skills with Microsoft Visual Studio 2012/13. Including:

 • Manage program flow (25–30%)
 • Create and use types (25–30%)
 • Debug applications and implement security (25–30%)
 • Implement data access (25–30%)

Exam 70-357: Developing Mobile Apps

This exam will measure your skills with Microsoft Visual Studio. Including:

 • Develop a XAML page layout for an adaptive UI (10–15%)
 • Implement page navigation and lifecycle events (10–15%)
 • Implement data access and data binding (20–25%)
 • Implement feature detection for adaptive coding (10–15%)
 • Manage user input and custom user interactions (10–15%)
 • Manage authentication and identity management (10–15%)
 • Implement notifications, background tasks, and reusable components (20–25%)

Both these exams are available in the following languages:

 • English
 • Chinese (Simplified)
 • French
 • German
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20483: Programming in C#

Prerequisites

Before attending this course, it is recommended that you have the following experience with:

 • designing and developing Windows 10 apps
 • developing Windows apps using C# and XAML for more than two years
 • WPF or Silverlight for Windows Phone
 • Model-View-ViewModel (MVVM) design pattern and Entity Framework
 • Authentication technologies
 • Visual Studio 2015 which is also highly recommended

More specifically, students should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:

 • How to name, declare, initialize and assign values to variables within an application
 • How to create a simple branching and looping structures
 • How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors
 • How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox
 • How to use: arithmetic, logical, relational operators

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 125.505 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,57% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Learned important things about D365 F&O applications."
JO. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"Fully satisfied with everything"
Iryna Nazarova, Avanade. (6/9/2022 (Tisdag) till 9/9/2022 (Fredag))

"The course was extensive and the instructor great."
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Labs and coursework for PL-200 including prereading material was good"
Anonymous. (23/8/2022 (Tisdag) till 26/8/2022 (Fredag))

"Very comprehensive overview course. Went through the main aspects of the frontend."
EA, IBM. (17/8/2022 (Onsdag) till 19/8/2022 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

23/5/2022 (Måndag)

29/5/2022 (Söndag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

26/9/2022 (Måndag)

2/10/2022 (Söndag)

Väntelista

Rikstäckande

 

7/11/2022 (Måndag)

13/11/2022 (Söndag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/12/2022 (Måndag)

25/12/2022 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

30/1/2023 (Måndag)

5/2/2023 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

13/3/2023 (Måndag)

19/3/2023 (Söndag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter