Microsoft - MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases)

Varighet

Varighet:

Bare 3 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

3/10/2023 (Tirsdag)

Overview

On this 3 day accelerated MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases) course, you'll be introduced to SQL Server 2014, logical table design, indexing and query plans.

This Developing Microsoft SQL Server Databases course, which is 50% faster than traditional training, will develop your understanding of SQL Server, the new features in SQL Server 2014 and the important capabilities across the SQL Server data platform. Some of the specific skills you'll walk away with include:

 • An understanding of the entire SQL Server platform and its major tools
 • An awareness of good design practices regarding SQL Server tables and be able to create tables using T-SQL
 • Determining appropriate single column and composite indexes strategies
 • Performing basic investigation of a deadlock situation and learn how transaction isolation levels affect application concurrency
 • Using both traditional T-SQL error handling code and structured exception handling
 • Learning appropriate uses for SQL CLR integration and implement an existing .NET assembly within SQL Server

With Firebrand being Microsoft Learning Partners, you'll benefit from the latest Microsoft Official Curriculum (MOC), which you'll be guided through by our experienced Microsoft Certified Trainers (MCT). Our instructors' rich experience in combination with our unique Lecture | Lab | Review approach, will accelerate your learning and develop your hands-on experience, so you're ready to apply your new skills when you return to work.

On this course, you will be prepared for and sit the 70-464 Developing SQL Server Databases exam. This is covered by your Certification Guarantee. Exam 70-464 is an elective for the MCSE: Data Management and Analytics certification.

This course is designed for IT professionals looking to develop their skills on SQL Server 2014 and technologies used to implement a database.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt SQL Server Database hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt SQL Server Database kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din SQL Server Database sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg SQL Server Database raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet SQL Server Database kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på SQL Server Database er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Benefits

Microsoft Certified Trainers (MCT): You'll be trained by our Microsoft Certified Trainers who will use their knowledge and industry experience to enrich your learning at Firebrand.

Microsoft Official Curriculum (MOC): As Microsoft Learning Partners, we can ensure that you'll have access to the latest curriculums with the most up-to-date content.

Curriculum

Course 20464D: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases


Module 1: Introduction to Database Development

This module introduces database development and the key tasks that a database developer would typically perform.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

Lab : Introduction to Database Development

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012.
 • Work with SQL Server tools.
 • Configure SQL Server Services.

Module 2: Designing and Implementing Tables

This module explains how to design, create, and alter tables. Also it focusses on working with schemas.

Lessons

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables
 • Partitioning Data
 • Compressing Data

Lab : Designing and Implementing Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Design Tables.
 • Work with Schemas.
 • Create and Alter Tables.

Module 3: Ensuring Data Integrity through Constraints

This module explains how to enforce data integrity, and implement domain integrity to maintain high quality data. Also it focusses on implementing Entity and Referential Integrity.

Lessons

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the available options for enforcing data integrity and the levels at which they should be applied.
 • Implement domain integrity.
 • Implement entity and referential integrity.

Module 4: Introduction to Indexing

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures.

Lessons

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Describe core indexing concepts.
 • Choose appropriate data types for indexes.
 • Design and implement clustered and nonclustered indexes.

Module 5: Designing Optimised Index Strategies

This module explains covering indexes and the INCLUDE clause as well as the use of padding, hints and statistics. The module also covers the use of the Database Engine Tuning Advisor and index-related dynamic management views to assess indexing strategies.

Lessons

 • Covering Indexes
 • Managing Indexes
 • Working with Execution Plans
 • Using the DTE

Lab : Designing Optimised Index Strategies

After completing this module, you will be able to

 • Describe the elements of an execution plan.
 • Design effective indexing strategies.
 • Monitor your system to assess the performance of your indexing strategy.

Module 6: Columnstore Indexes

This module explains columnstore indexes and how to use them to maximise the performance and scalability of database applications.

Lessons

 • Introduction to Columnstore indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

After completing this module, you will be able to:

 • Create columnstore indexes.
 • Describe the considerations for updating tables with non-clustered columnstore indexes.

Module 7: Designing and Implementing Views

This module introduces Views, and explains how to create and manage Views. Also it focuses on the performance consideration for Views.

Lessons

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the role of views in database development.
 • Implement views.
 • Describe the performance related impacts of views.

Module 8: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the potential advantages of the use of stored procedures along with guidelines on creating them.

Lessons

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working With Stored Procedures
 • Implementing Parameterised Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the role of stored procedures and the potential benefits of using them.
 • Work with stored procedures.
 • Implement parameterised stored procedures.
 • Control the execution context of a stored procedure.

Module 9: Designing and Implementing User-Defined Functions

This module explains how to design and implement user-defined functions that enforce business rules or data consistency, and modify and maintain existing functions written by other developers.

Lessons

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Implementation Considerations for Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

After completing this module, you will be able to:

 • Design and implement scalar functions.
 • Design and implement table-valued functions.
 • Describe implementation considerations for functions.
 • Describe alternatives to functions.

Module 10: Responding to Data Manipulation via Triggers

This module, explains what DML triggers are and how they enforce data integrity. Also it focusses on the different types of triggers available, and how to define triggers in a database.

Lessons

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers

After completing this module, you will be able to:

 • Design DML triggers.
 • Implement DML triggers.
 • Explain advanced DML trigger concepts.

Module 11: Using In-Memory Tables

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures and discusses the advantages and disadvantages of using in-memory tables.

Lessons

 • In-Memory Tables
 • Native Stored Procedures

Lab : In-Memory OLTP

After completing this module, you will be able to:

 • Design and implement memory-optimised tables.
 • Create native stored procedures.

Module 12: Implementing Managed Code in SQL Server 2014

This module explains how to use CLR integrated code to create user-defined database objects that are managed by the .NET Framework.

Lessons

 • Introduction to SQL CLR Integration
 • Importing and Configuring Assemblies
 • Implementing SQL CLR Integration

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 2014

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the importance of SQL Server CLR Integration.
 • Import and configure assemblies.
 • Implement objects that have been created within .NET assemblies.

Module 13: Storing and Querying XML Data in SQL Server

This module introduces XML and shows how XML data can be stored within SQL Server and then queried, including queries written in a language called XQuery.

Lessons

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the T-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 2014

After completing this module, you will be able to:

 • Describe XML and XML schemas.
 • Store XML data and associated XML schemas in SQL Server.
 • Implement the XML data type within SQL Server.
 • Use the T-SQL FOR XML Statement.
 • Work with basic XQuery queries.
 • Shred XML to a relational form.

Module 14: Working with SQL Server 2014 Spatial Data

This module introduces Spatial Data, and explains how to work with SQL Server Spatial Data Types.

Lessons

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the importance of spatial data and the industry standards related to it.
 • Explain how to store spatial data in SQL Server.
 • Perform calculations on and query SQL Server spatial data.

Exam Track

During the course you'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-464: Developing SQL Server Databases

This exam will measure you on the following skills:

 • Implement database objects (30-35%)
 • Implement programming objects (15-20%)
 • Design database objects (25-30%)
 • Optimise and troubleshoot queries (25-30%)

To achieve the MCSE: Data Management and Analytics certification, you are required to pass exam 70-764 as well as the exams aligned to one of the following MCSA:

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20464D - Developing SQL Server Databases

Prerequisites

In order to be successful on the course it is recommended you have the following skills:

 • Knowledge of writing T-SQL queries.
 • Knowledge of basic relational database concepts.

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,46% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Training was knowledgeable and structured. We are also well catered for."
DN. (4/9/2023 (Mandag) til 10/9/2023 (Søndag))

"I like coming to Firebrand for all my training as they have best trainers and training centers in UK. "
Anonymous. (4/9/2023 (Mandag) til 10/9/2023 (Søndag))

"A lot of information to take in but delivered well."
DB, City FM. (4/9/2023 (Mandag) til 10/9/2023 (Søndag))

"The content was clear, concise and presented well. Talking over the three days, somehow our instructor was able to keep the material engaging and not boring. He went into extra details on topics when there was time, went beyond the course material and deepened my understanding of and contextualised many of my real world skills."
Anthony Johnston, Six Degrees. (30/8/2023 (Onsdag) til 1/9/2023 (Fredag))

"The instructor was very knowledgeable and took time to explain concepts even outside the course."
FO, LEWISHAM AND GREENWICH NHS TRUST. (30/8/2023 (Onsdag) til 1/9/2023 (Fredag))

Kursdatoer

Microsoft - MCSE: Data Management and Analytics (Developing SQL Server Databases)

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

4/9/2023 (Mandag)

6/9/2023 (Onsdag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

 

3/10/2023 (Tirsdag)

5/10/2023 (Torsdag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

18/12/2023 (Mandag)

20/12/2023 (Onsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår