Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration

Varighet

Varighet:

Bare 6 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

1/7/2024 (Mandag)

Overview

On this accelerated 6-day MCSA: SQL Server 2016 Database Administration course, you’ll learn to administer, develop and manage SQL Server 2016 databases. This will include managing and authorising user access, assigning and creating different types of database roles and learning to automate SQL Server management.

As well as learning skills specific to SQL databases, you’ll learn how to install, configure and manage SQL Server 2016 itself. This will teach you to setup SQL Server 2016 and prove you know how it functions within your business.

Your accelerated course will be taught by Microsoft Certified Trainers (MCT), using Microsoft Official Curriculum (MOC) and practice tests. You’ll also use Firebrand’s unique Lecture | Lab | Review technique, covering topics like:

 • Installing SQL Server 2016
 • Performing database maintenance
 • Protecting data with encryption and auditing
 • Restoring SQL Server databases
 • Managing SQL Server using PowerShell
 • Monitoring, Troubleshooting and Restoring a SQL Server infrastructure
 • Database management

This course is best suited to database administrators, specifically those who work closely with Microsoft SQL Server 2016. It is also relevant application developers who deliver content from SQL Server databases.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt MCSA Database Administration hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 6 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt MCSA Database Administration kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din MCSA Database Administration sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg MCSA Database Administration raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 134.561 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet MCSA Database Administration kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på MCSA Database Administration er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Curriculum

MOC 20764C: Administering a SQL Database Infrastructure

Module 1: SQL Server Security

Protection of data within your Microsoft SQL Server databases is essential and requires a working knowledge of the issues and SQL Server security features. This module describes SQL Server security models, logins, users, partially contained databases, and cross-server authorisation.

Lessons

 • Authenticating Connections to SQL Server
 • Authorising Logins to Connect to databases
 • Authorisation Across Servers
 • Partially Contained Databases

 

Lab : Authenticating Users

 • Create Logins
 • Create Database Users
 • Correct Application Login Issues
 • Configure Security for Restored Databases

After completing this module, you’ll be able to:

 • SQL Server basic concepts.
 • SQL Server connection authentication.
 • User login authorisation to databases.
 • Partially contained databases.
 • Authorisation across servers.

Module 2: Assigning Server and Database Roles

Using roles simplifies the management of user permissions. With roles, you can control authenticated users’ access to system resources based on each user’s job function—rather than assigning permissions user-by-user, you can grant permissions to a role, then make users members of roles. Microsoft SQL Server includes support for security roles defined at server level and at database level.

Lessons

 • Working with server roles
 • Working with Fixed Database Roles
 • Assigning User-Defined Database Roles

Lab : Assigning server and database roles

 • Assigning Server Roles
 • Assigning Fixed Database Roles
 • Assigning User-Defined Database Roles
 • Verifying Security

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe and use server roles to manage server-level security.
 • Describe and use fixed database roles.
 • Use custom database roles and application roles to manage database-level security.

Module 3: Authorising Users to Access Resources

In the previous modules, you have seen how Microsoft SQL Server security is organised and how sets of permissions can be assigned at the server and database level by using fixed server roles, user-defined server roles, fixed database roles, and application roles. The final step in authorising users to access SQL Server resources is the authorisation of users and roles to access server and database objects. In this module, you’ll see how these object permissions are managed. In addition to access permissions on database objects, SQL Server provides the ability to determine which users are allowed to execute code, such as stored procedures and functions. In many cases, these permissions and the permissions on the database objects are best configured at the schema level rather than at the level of the individual object. Schema-based permission grants can simplify your security architecture. You’ll explore the granting of permissions at the schema level in the final lesson of this module.

Lessons

 • Authorising User Access to Objects
 • Authorising Users to Execute Code
 • Configuring Permissions at the Schema Level

Lab : Authorising users to access resources

 • Granting, Denying, and Revoking Permissions on Objects
 • Granting EXECUTE Permissions on Code
 • Granting Permissions at the Schema Level

After completing this module, you’ll be able to:

 • Authorise user access to objects.
 • Authorise users to execute code.
 • Configure permissions at the schema level.

Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing

When configuring security for your Microsoft SQL Server systems, you should ensure that you meet any of your organisation’s compliance requirements for data protection. Organisations often need to adhere to industry-specific compliance policies, which mandate auditing of all data access. To address this requirement, SQL Server provides a range of options for implementing auditing. Another common compliance requirement is the encryption of data to protect against unauthorised access in the event that access to the database files is compromised. SQL Server supports this requirement by providing transparent data encryption (TDE). To reduce the risk of information leakage by users with administrative access to a database, columns containing sensitive data—such as credit card numbers or national identity numbers—can be encrypted using the Always Encrypted feature. This module describes the available options for auditing in SQL Server, how to use and manage the SQL Server Audit feature, and how to implement encryption.

Lessons

 • Options for auditing data access in SQL Server
 • Implementing SQL Server Audit
 • Managing SQL Server Audit
 • Protecting Data with Encryption

Lab : Using Auditing and Encryption

 • Working with SQL Server Audit
 • Encrypt a Column as Always Encrypted
 • Encrypt a Database using TDE

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the options for auditing data access.
 • Implement SQL Server Audit.
 • Manage SQL Server Audit.
 • Describe and implement methods of encrypting data in SQL Server.
 • Implement encryption

Module 5: Recovery Models and Backup Strategies

One of the most important aspects of a database administrator's role is ensuring that organisational data is reliably backed up so that, if a failure occurs, you can recover the data. Even though the computing industry has known about the need for reliable backup strategies for decades—and discussed this at great length—unfortunate stories regarding data loss are still commonplace. A further problem is that, even when the strategies in place work as they were designed, the outcomes still regularly fail to meet an organisation’s operational requirements. In this module, you’ll consider how to create a strategy that is aligned with organisational needs, based on the available backup models, and the role of the transaction logs in maintaining database consistency.

Lessons

 • Understanding Backup Strategies
 • SQL Server Transaction Logs
 • Planning Backup Strategies

Lab : Understanding SQL Server recovery models

 • Plan a Backup Strategy
 • Configure Database Recovery Models

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe various backup strategies.
 • Describe how database transaction logs function.
 • Plan SQL Server backup strategies.

Module 6: Backing Up SQL Server Databases

In the previous module, you learned how to plan a backup strategy for a SQL Server system. You can now learn how to perform SQL Server backups, including full and differential database backups, transaction log backups, and partial backups. In this module, you’ll learn how to apply various backup strategies.

Lessons

 • Backing Up Databases and Transaction Logs
 • Managing Database Backups
 • Advanced Database Options

Lab : Backing Up Databases

 • Backing Up Databases
 • Performing Database, Differential, and Transaction Log Backups
 • Performing a Partial Backup

After completing this module, you’ll be able to:

 • Perform backups of SQL Server databases and transaction logs.
 • Manage database backups.
 • Describe advanced backup options.

Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases

In the previous module, you learned how to create backups of Microsoft SQL Server 2016 databases. A backup strategy might involve many different types of backup, so it is essential that you can effectively restore them. You’ll often be restoring a database in an urgent situation. You must, however, ensure that you have a clear plan of how to proceed and successfully recover the database to the required state. A good plan and understanding of the restore process can help avoid making the situation worse. Some database restores are related to system failure. In these cases, you’ll want to return the system as close as possible to the state it was in before the failure. Some failures, though, are related to human error and you might wish to recover the system to a point before that error. The point-in-time recovery features of SQL Server 2016 can help you to achieve this. Because they are typically much larger, user databases are more likely to be affected by system failures than system databases. However, system databases can be affected by failures, and special care should be taken when recovering them. In particular, you need to understand how to recover each system database because you cannot use the same process for all system databases. In this module, you’ll see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery.

Lessons

 • Understanding the Restore Process
 • Restoring Databases
 • Advanced Restore Scenarios
 • Point-in-Time Recovery

Lab : Restoring SQL Server Databases

 • Restoring a Database Backup
 • Restring Database, Differential, and Transaction Log Backups
 • Performing a Piecemeal Restore

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain the restore process.
 • Restore databases.
 • Perform advanced restore operations.
 • Perform a point-in-time recovery.

Module 8: Automating SQL Server Management

The tools provided by Microsoft SQL Server make administration easy when compared to some other database engines. However, even when tasks are easy to perform, it is common to have to repeat a task many times. Efficient database administrators learn to automate repetitive tasks. This can help to avoid situations where an administrator forgets to execute a task at the required time. Perhaps more importantly, the automation of tasks helps to ensure that they are performed consistently, each time they are executed. This module describes how to use SQL Server Agent to automate jobs, how to configure security contexts for jobs, and how to implement multiserver jobs.

Lessons

 • Automating SQL Server management
 • Working with SQL Server Agent
 • Managing SQL Server Agent Jobs
 • Multi-server Management

Lab : Automating SQL Server Management

 • Create a SQL Server Agent Job
 • Test a Job
 • Schedule a Job
 • Configure Master and Target Servers

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe methods for automating SQL Server Management.
 • Configure jobs, job step types, and schedules.
 • Manage SQL Server Agent jobs.
 • Configure master and target servers.

Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent

Other modules in this course have demonstrated the need to minimise the permissions that are granted to users, following the principle of “least privilege.” This means that users have only the permissions that they need to perform their tasks. The same logic applies to the granting of permissions to SQL Server Agent. Although it is easy to execute all jobs in the context of the SQL Server Agent service account, and to configure that account as an administrative account, a poor security environment would result from doing this. It is important to understand how to create a minimal privilege security environment for jobs that run in SQL Server Agent.

Lessons

 • Understanding SQL Server Agent Security
 • Configuring Credentials
 • Configuring Proxy Accounts

Lab : Configuring Security for SQL Server Agent

 • Analysing Problems in SQL Server Agent
 • Configuring a Credential
 • Configuring a Proxy Account
 • Configuring and testing the Security Context of a Job

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain SQL Server Agent security.
 • Configure credentials.
 • Configure proxy accounts.

Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

One key aspect of managing Microsoft SQL Server in a proactive manner is to make sure you are aware of problems and events that occur in the server, as they happen. SQL Server logs a wealth of information about issues. You can configure it to advise you automatically when these issues occur, by using alerts and notifications. The most common way that SQL Server database administrators receive details of events of interest is by email message. This module covers the configuration of Database Mail, alerts, and notifications for a SQL Server instance, and the configuration of alerts for Microsoft Azure SQL Database.

Lessons

 • Monitoring SQL Server Errors
 • Configuring Database Mail
 • Operators, Alerts, and Notifications
 • Alerts in Azure SQL Database

Lab : Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications

 • Configuring Database Mail
 • Configuring Operators
 • Configuring Alerts and Notifications
 • Testing Alerts and Notifications

After completing this module, you’ll be able to:

 • Monitor SQL Server errors.
 • Configure database mail.
 • Configure operators, alerts, and notifications.
 • Work with alerts in Azure SQL Database.

Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell

This module looks at how to use Windows PowerShell with Microsoft SQL Server. Businesses are constantly having to increase the efficiency and reliability of maintaining their IT infrastructure; with PowerShell, you can improve this efficiency and reliability by creating scripts to carry out tasks. PowerShell scripts can be tested and applied multiple times to multiple servers, saving your organisation both time and money.

Lessons

 • Getting Started with Windows PowerShell
 • Configure SQL Server using PowerShell
 • Administer and Maintain SQL Server with PowerShell
 • Managing Azure SQL Databases using PowerShell

Lab : Using PowerShell to Manage SQL Server

 • Getting Started with PowerShell
 • Using PowerShell to Change SQL Server settings

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the benefits of PowerShell and its fundamental concepts.
 • Configure SQL Server by using PowerShell.
 • Administer and maintain SQL Server by using PowerShell.
 • Manage an Azure SQL Database by using PowerShell.

Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events

Monitoring performance metrics provides a great way to assess the overall performance of a database solution. However, there are occasions when you need to perform more detailed analysis of the activity occurring within a Microsoft SQL Server instance—to troubleshoot problems and identify ways to optimise workload performance. SQL Server Extended Events is a flexible, lightweight event-handling system built into the Microsoft SQL Server Database Engine. This module focuses on the architectural concepts, troubleshooting strategies and usage scenarios of Extended Events.

Lessons

 • Extended Events Core Concepts
 • Working with Extended Events

Lab : Extended Events

 • Using the System Health Extended Events Session
 • Tracking Page Splits Using Extended Events

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe Extended Events core concepts.
 • Create and query Extended Events sessions.

Module 13: Monitoring SQL Server

The Microsoft SQL Server Database Engine can run for long periods without the need for administrative attention. However, if you regularly monitor the activity that occurs on the database server, you can deal with potential issues before they arise. SQL Server provides a number of tools that you can use to monitor current activity and record details of previous activity. You need to become familiar with what each of the tools does and how to use them. It is easy to become overwhelmed by the volume of output that monitoring tools can provide, so you also need to learn techniques for analysing their output.

Lessons

 • Monitoring activity
 • Capturing and Managing Performance Data
 • Analysing Collected Performance Data
 • SQL Server Utility

Lab : Monitoring SQL Server

After completing this module, you’ll be able to:

 • Monitor current activity.
 • Capture and manage performance data.
 • Analyse collected performance data.
 • Configure SQL Server Utility.

Module 14: Troubleshooting SQL Server

Database administrators working with Microsoft SQL Server need to adopt the important role of troubleshooter when issues arise—particularly if users of business-critical applications that rely on SQL Server databases are being prevented from working. It is important to have a solid methodology for resolving issues in general, and to be familiar with the most common issues that can arise when working with SQL Server systems.

Lessons

 • A Trouble Shooting Methodology for SQL Server
 • Resolving Service Related Issues
 • Resolving Connectivity and Log-in issues

Lab : Troubleshooting Common Issues

 • Troubleshoot and Resolve a SQL Login Issue
 • Troubleshoot and Resolve a Service Issue
 • Troubleshoot and Resolve a Windows Login Issue
 • Troubleshoot and Resolve a Job Execution Issue
 • Troubleshoot and Resolve a Performance Issue

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe a troubleshooting methodology for SQL Server.
 • Resolve service-related issues.
 • Resolve login and connectivity issues.

Module 15: Importing and Exporting Data

While a great deal of data residing in a Microsoft SQL Server system is entered directly by users who are running application programs, there is often a need to move data in other locations, to and from SQL Server. SQL Server provides a set of tools you can use to transfer data in and out. Some of these tools, such as the bcp (Bulk Copy Program) utility and SQL Server Integration Services, are external to the database engine. Other tools, such as the BULK INSERT statement and the OPENROWSET function, are implemented in the database engine. With SQL Server, you can also create data-tier applications that package all the tables, views, and instance objects associated with a user database into a single unit of deployment. In this module, you’ll explore these tools and techniques so that you can import and export data to and from SQL Server.

Lessons

 • Transferring Data to and from SQL Server
 • Importing and Exporting Table Data
 • Using bcp and BULK INSERT to Import Data
 • Deploying and Upgrading Data-Tier Application

Lab : Importing and Exporting Data

 • Import and Excel Data Using the Import Wisard
 • Import a Delimited Text File Using bcp
 • Import a Delimited Text File using BULK INSERT
 • Create and Test an SSIS Package to Extract Data
 • Deploy a Data-Tier Application

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe tools and techniques for transferring data.
 • Import and export table data.
 • Use bcp and BULK INSERT to import data.
 • Use data-tier applications to import and export database applications.

MOC 20765C: Provisioning SQL Databases

Module 1: SQL Server Components

This module describes the various SQL Server components and versions.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • Overview of SQL Server Architecture
 • SQL Server Services and Configuration Options

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe SQL Server components and versions.
 • Describe SQL Server architecture and resource usage.
 • Describe SQL Server services and how you manage the configuration of those services.

Module 2: Installing SQL Server

This modules describes the process to install SQL Server 2016.

Lessons

 • Considerations for SQL Installing Server
 • TempDB Files
 • Installing SQL Server
 • Automating Installation

Lab : Installing SQL Server

 • Preparing to install SQL Server
 • Install an instance of SQL Server
 • Perform post installation checks
 • Automating Installation

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the considerations when installing SQL Server.
 • Describe TempDB files.
 • Install SQL Server.
 • Automate a SQL Server installation.

Module 3: Upgrading SQL Server to SQL Server 2017

This module describes the process for upgrading to SQL Server 2017.

Lessons

 • Upgrade Requirements
 • Upgrade SQL Server Services
 • Side by Side Upgrade: Migrating SQL Server Data and Applications

Lab : Upgrading SQL Server

 • Create the Application Logins
 • Restore the backups of the TSQL Database
 • Orphaned Users and Database Compatibility Level

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the upgrade requirements for SQL Server.
 • Upgrade SQL Server.
 • Migrate SQL Server data and applications.

Module 4: Working with Databases

This module describes the preinstalled system databases, the physical structure of databases and the most common configuration options related to them.

Lessons

 • Introduction to Data Storage with SQL Server
 • Managing Storage for System Databases
 • Managing Storage for User Databases
 • Moving and Copying Database Files
 • Buffer Pool Extension

Lab : Managing Database Storage

 • Configuring tempdb Storage
 • Creating Databases
 • Attaching a Database
 • Enable Buffer Pool Extension

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe Data Storage with SQL Server.
 • Manage Storage for System Databases.
 • Manage Storage for User Databases.
 • Move and Copy Database Files.
 • Describe and use Buffer Pool Extensions.

Module 5: Performing Database Maintenance

This module covers database maintenance plans.

Lessons

 • Ensuring Database Integrity
 • Maintaining Indexes
 • Automating Routine Database Maintenance

Lab : Performing Database Maintenance

 • Use DBCC CHECKDB to Verify Database Integrity
 • Rebuild Indexes
 • Create a Database Maintenance Plan

After completing this module, you'll be able to:

 • Ensure Database Integrity.
 • Maintain Indexes.
 • Automate Routine Database Maintenance.

Module 6: Database Storage Options

Describe SQL Server storage options.

Lessons

 • SQL Server storage Performance
 • SMB Fileshare
 • SQL Server Storage in Microsoft Azure
 • Stretch Databases

Lab : Implementing Stretch Database

 • Run Stretch Database Advisor
 • Implement Stretch Database

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe SQL Server Storage Performance.
 • Describe SMB Fileshare.
 • Explain SQL Server Storage in Microsoft Azure.
 • Describe Stretch Database.

Module 7: Planning to Deploy SQL Server on Microsoft Azure

This module describes how to plan to deploy SQL Server on Azure.

Lessons

 • SQL Server Virtual Machines in Azure
 • Azure Storage
 • Azure SQL Authentication
 • Deploying an Azure SQL Database

Lab : Plan and Deploy an Azure SQL Database

 • Plan an Azure SQL Database, Networking, performance tiers, security
 • Provision an Azure SQL Database
 • Connect to an Azure SQL Database

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe SQL Server Virtual Machines in Azure.
 • Describe Azure Storage.
 • Explain Azure SQL Authentication, auditing and compliance.
 • Deploy an Azure SQL Database.

Module 8: Migrating Databases to Azure SQL Database

This module describes how to migrate databases to Azure SQL Database.

Lessons

 • Database Migration Testing Tools
 • Database Migration Compatibility Issues
 • Migrating a SQL Server Database to Azure SQL Database

Lab : Migrating SQL Server Databases to Azure

 • Perform Migration Testing
 • Migrate a SQL Server Database to Azure SQL Database
 • Test a Migrated Database

After completing this module, students will be able to:

 • Describe various database migration testing tools.
 • Explain database migration compatibility issues.
 • Migrate a SQL Server database to Azure SQL database.

Module 9: Deploying SQL Server on a Microsoft Azure Virtual Machine

This module describes how to deploy SQL Server on Microsoft Azure VMs.

Lessons

 • Deploying SQL Server on an Azure VM
 • The Deploy Database to a Microsoft Azure VM Wizard

Lab : Deploying SQL Server on an Azure Virtual Machine

 • Provision an Azure VM
 • Use the Deploy Database to Azure VM Wizard

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy SQL Server on an Azure VM.
 • Use The Deploy Database to a Microsoft Azure VM Wizard.
 • Configure SQL Server Connections

Module 10: Managing databases in the Cloud

This module describes how to manage SQL Server on Azure.

Lessons

 • Managing Azure SQL Database Security
 • Configure Azure storage
 • Azure Automation

Lab : Managing Databases in the Cloud

 • Add data masking
 • Use Azure automation to stop Virtual Machines

After completing this module, students will be able to:

 • Manage Azure SQL Database Security.
 • Configure Azure storage.
 • Implement Azure Automation.

Exam Track

You'll sit the following exams, covered by your certification guarantee:

Exam 70-764: Administering a SQL Database Infrastructure

Some of the skills you'll be tested on include:

 • Configure data acess and auditing (20-25%)
 • Manage backup and restore of databases (20-25%)
 • Manage and monitor SQl Server instances (35-40%)
 • Manage high availability and disaster recovery (20-25%)

Exam 70-765: Provisioning SQL Databases

Some of the skills you'll be tested on include:

 • Implement SQL in Azure (30-35%)
 • Manage databases and instances (35-40%)
 • Deploy and migrate applications (30-35%)

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20764C - Administering a SQL Database Infrastructure
 • MOC 20765C - Provisioning SQL Databases

Prerequisites

In addition to professional experience, you must have the following technical knowledge:

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality
 • Working knowledge of Transact-SQL
 • Working knowledge of relational databases
 • Experience with database design

Anmeldelser

Vi har lært opp 134.561 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,41% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Fantastic experience - thoroughly enjoyable! Week passed so quickly. Will definitely be back for more training."
JF. (20/4/2020 (Mandag) til 25/4/2020 (Lørdag))

"The instructor was a great teacher. Always stayed enthusiastic and went over and above with the content of the course. Feel well prepared for sitting and hopefully passing the 2 exams."
CL. (20/4/2020 (Mandag) til 25/4/2020 (Lørdag))

"Although I didn't want OIL as I prefer person-to-person the crisis changed how we had to take the course and honestly, I was pleasantly surprised. Of course you miss a bit of interaction but overall it was very good."
Rik Brouwers. (20/4/2020 (Mandag) til 25/4/2020 (Lørdag))

"The SQL course was well paced and delivered, the knowledge that I was after. The atmosphere was relaxed which made for a very good learning environment. "
N.B.. (20/1/2020 (Mandag) til 25/1/2020 (Lørdag))

"I've been wanting to do my MSCA in SQL Server for many years but have never really been able to allocate study time and effort to achieve this. To have the ability to fully submerse yourself in the training guides, the labs and eventually the exams may not be for everyone but certainly allows you to get closer to achieving your goals. I'll certainly be back to continue my career and personal development and Firebrand will be the supplier of chose."
Kirk Hughes. (14/10/2019 (Mandag) til 19/10/2019 (Lørdag))

Kursdatoer

Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

6/3/2024 (Onsdag)

11/3/2024 (Mandag)

Ferdig - Gi tilbakemelding

 

1/7/2024 (Mandag)

6/7/2024 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

30/10/2024 (Onsdag)

4/11/2024 (Mandag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår