Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development

- Bare 5 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On this accelerated 5 day MCSA: SQL Server 2016 Business Intelligence Development course, you’ll learn to implement a SQL Server 2016 data warehouse solution to support a business intelligence. You’ll go on to learn how to use the capabilities of SQL Server 2016 to create business intelligence solutions.

These skills will allow you to query, process, analyse and report on a vast amount of raw business data. Skills you’ll learn will include creating multidimensional databases and cubes, using MDX, DAX and data mining.

Your accelerated course will be taught by Microsoft Certified Trainers (MCT), using Microsoft Official Curriculum (MOC) and practice tests. You’ll also use Firebrand’s unique Lecture | Lab | Review technique, covering topics like:

Les mer...

 • Designing and implementing a data warehouse
 • Implementing an Azure SQL data warehouse
 • Working with measures and measure groups
 • Performing predictive analysis with data mining

This course is best suited towards database professionals who work with SQL Server 2016 and conduct analysis using business intelligence solutions.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt MCSA Business Intelligence Dev hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 5 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt MCSA Business Intelligence Dev kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din MCSA Business Intelligence Dev sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg MCSA Business Intelligence Dev raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet MCSA Business Intelligence Dev kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på MCSA Business Intelligence Dev er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Course 20767C: Implementing a SQL Data Warehouse

Module 1: Introduction to Data Warehousing

This module describes data warehouse concepts and architecture consideration.

Lessons

 • Overview of Data Warehousing
 • Considerations for a Data Warehouse Solution

Lab : Exploring a Data Warehouse Solution

 • Exploring data sources
 • Exploring an ETL process
 • Exploring a data warehouse

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key elements of a data warehousing solution
 • Describe the key considerations for a data warehousing solution

Module 2: Planning Data Warehouse Infrastructure

This module describes the main hardware considerations for building a data warehouse.

Lessons

 • Considerations for data warehouse infrastructure.
 • Planning data warehouse hardware.

Lab : Planning Data Warehouse Infrastructure

 • Planning data warehouse hardware

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the main hardware considerations for building a data warehouse
 • Explain how to use reference architectures and data warehouse appliances to create a data warehouse

Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse

This module describes how you go about designing and implementing a schema for a data warehouse.

Lessons

 • Data warehouse design overview
 • Designing dimension tables
 • Designing fact tables
 • Physical Design for a Data Warehouse

Lab : Implementing a Data Warehouse Schema

 • Implementing a star schema
 • Implementing a snowflake schema
 • Implementing a time dimension table

After completing this module, you will be able to:

 • Implement a logical design for a data warehouse
 • Implement a physical design for a data warehouse

Module 4: Columnstore Indexes

This module introduces Columnstore Indexes.

Lessons

 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

 • Create a Columnstore index on the FactProductInventory table
 • Create a Columnstore index on the FactInternetSales table
 • Create a memory optimised Columnstore table

After completing this module, you will be able to:

 • Create Columnstore indexes
 • Work with Columnstore Indexes

Module 5: Implementing an Azure SQL Data Warehouse

This module describes Azure SQL Data Warehouses and how to implement them.

Lessons

 • Advantages of Azure SQL Data Warehouse
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse
 • Developing an Azure SQL Data Warehouse
 • Migrating to an Azure SQ Data Warehouse
 • Copying data with the Azure data factory

Lab : Implementing an Azure SQL Data Warehouse

 • Create an Azure SQL data warehouse database
 • Migrate to an Azure SQL Data warehouse database
 • Copy data with the Azure data factory

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the advantages of Azure SQL Data Warehouse
 • Implement an Azure SQL Data Warehouse
 • Describe the considerations for developing an Azure SQL Data Warehouse
 • Plan for migrating to Azure SQL Data Warehouse

Module 6: Creating an ETL Solution

At the end of this module you will be able to implement data flow in a SSIS package.

Lessons

 • Introduction to ETL with SSIS
 • Exploring Source Data
 • Implementing Data Flow

Lab : Implementing Data Flow in an SSIS Package

 • Exploring source data
 • Transferring data by using a data row task
 • Using transformation components in a data row

After completing this module, you will be able to:

 • Describe ETL with SSIS
 • Explore Source Data
 • Implement a Data Flow

Module 7: Implementing Control Flow in an SSIS Package

This module describes implementing control flow in an SSIS package.

Lessons

 • Introduction to Control Flow
 • Creating Dynamic Packages
 • Using Containers
 • Managing consistency.

Lab : Implementing Control Flow in an SSIS Package

 • Using tasks and precedence in a control flow
 • Using variables and parameters
 • Using containers

Lab : Using Transactions and Checkpoints

 • Using transactions
 • Using checkpoints

After completing this module, you will be able to:

 • Describe control flow
 • Create dynamic packages
 • Use containers

Module 8: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages

This module describes how to debug and troubleshoot SSIS packages.

Lessons

 • Debugging an SSIS Package
 • Logging SSIS Package Events
 • Handling Errors in an SSIS Package

Lab : Debugging and Troubleshooting an SSIS Package

 • Debugging an SSIS package
 • Logging SSIS package execution
 • Implementing an event handler
 • Handling errors in data flow

After completing this module, you will be able to:

 • Debug an SSIS package
 • Log SSIS package events
 • Handle errors in an SSIS package

Module 9: Implementing a Data Extraction Solution

This module describes how to implement an SSIS solution that supports incremental DW loads and changing data

Lessons

 • Introduction to Incremental ETL
 • Extracting Modified Data
 • Loading modified data
 • Temporal Tables

Lab : Extracting Modified Data

 • Using a datetime column to incrementally extract data
 • Using change data capture
 • Using the CDC control task
 • Using change tracking

Lab : Loading a data warehouse

 • Loading data from CDC output tables
 • Using a lookup transformation to insert or update dimension data
 • Implementing a slowly changing dimension
 • Using the merge statement

After completing this module, you will be able to:

 • Describe incremental ETL
 • Extract modified data
 • Load modified data.
 • Describe temporal tables

Module 10: Enforcing Data Quality

This module describes how to implement data cleansing by using Microsoft Data Quality services.

Lessons

 • Introduction to Data Quality
 • Using Data Quality Services to Cleanse Data
 • Using Data Quality Services to Match Data

Lab : Cleansing Data

 • Creating a DQS knowledge base
 • Using a DQS project to cleanse data
 • Using DQS in an SSIS package

Lab : De-duplicating Data

 • Creating a matching policy
 • Using a DS project to match data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe data quality services
 • Cleanse data using data quality services
 • Match data using data quality services
 • De-duplicate data using data quality services

Module 11: Using Master Data Services

This module describes how to implement master data services to enforce data integrity at source.

Lessons

 • Introduction to Master Data Services
 • Implementing a Master Data Services Model
 • Hierarchies and collections
 • Creating a Master Data Hub

Lab : Implementing Master Data Services

 • Creating a master data services model
 • Using the master data services add-in for Excel
 • Enforcing business rules
 • Loading data into a model
 • Consuming master data services data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the key concepts of master data services
 • Implement a master data service model
 • Manage master data
 • Create a master data hub

Module 12: Extending SQL Server Integration Services (SSIS)

This module describes how to extend SSIS with custom scripts and components.

Lessons

 • Using scripting in SSIS
 • Using custom components in SSIS

Lab : Using scripts

 • Using a script task

After completing this module, you will be able to:

 • Use custom components in SSIS
 • Use scripting in SSIS

Module 13: Deploying and Configuring SSIS Packages

This module describes how to deploy and configure SSIS packages

.Lessons

 • Overview of SSIS Deployment
 • Deploying SSIS Projects
 • Planning SSIS Package Execution

Lab : Deploying and Configuring SSIS Packages

 • Creating an SSIS catalogue
 • Deploying an SSIS project
 • Creating environments for an SSIS solution
 • Running an SSIS package in SQL server management studio
 • Scheduling SSIS packages with SQL server agent

After completing this module, you will be able to:

 • Describe an SSIS deployment
 • Deploy an SSIS package
 • Plan SSIS package execution

Module 14: Consuming Data in a Data Warehouse

This module describes how to debug and troubleshoot SSIS packages.

Lessons

 • Introduction to Business Intelligence
 • An Introduction to Data Analysis
 • Introduction to reporting
 • Analysing Data with Azure SQL Data Warehouse

Lab : Using a data warehouse

 • Exploring a reporting services report
 • Exploring a PowerPivot workbook
 • Exploring a power view report

After completing this module, you will be able to:

 • Describe at a high level business intelligence
 • Show an understanding of reporting
 • Show an understanding of data analysis
 • Analyse data with Azure SQL data warehouse

Course 20768C: Developing SQL Data Models

Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

This module introduces key BI concepts and the Microsoft BI product suite.

Lessons

 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft business intelligence platform

Lab :;Exploring a BI Solution

 • Exploring a Data Warehouse
 • Exploring a data model

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe BI scenarios, trends, and project roles.
 • Describe the products that make up the Microsoft BI platform.

Module 2: Creating Multidimensional Databases

This module describes how to create multidimensional databases using SQL Server Analysis Services.

Lessons

 • Introduction to Multidimensional Analysis
 • Data Sources and Data Source Views
 • Cubes
 • Overview of Cube Security
 • Configure SSAS
 • Monitoring SSAS

Lab : Creating a multidimensional database

 • Creating a Data Source
 • Creating and Configuring a data Source View
 • Creating and Configuring a Cube
 • Adding a Dimension to a Cube

After completing this module, you will be able to:

 • Describe considerations for a multidimensional database.
 • Create data sources and data source views.
 • Create a cube
 • Implement security in a multidimensional database.
 • Configure SSAS to meet requirements including memory limits, NUMA and disk layout.
 • Monitor SSAS performance.

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

This module describes how to implement dimensions in a cube.

Lessons

 • Configuring Dimensions
 • Defining Attribute Hierarchies
 • Implementing Sorting and Grouping Attributes
 • Slowly Changing Dimensions

Lab : Working with Cubes and Dimensions

 • Configuring Dimensions
 • Defining Relationships and Hierarchies
 • Sorting and Grouping Dimension Attributes

After completing this module, you will be able to:

 • Configure dimensions.
 • Define attribute hierarchies.
 • Implement sorting and grouping for attributes.
 • Implement slowly changing dimensions.

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

This module describes how to implement measures and measure groups in a cube.

Lessons

 • Working with Measures
 • Working with Measure Groups

Lab : Configuring Measures and Measure Groups

 • Configuring Measures
 • Defining Regular Relationships
 • Configuring Measure Group Storage

After completing this module, you will be able to:

 • Configure measures.
 • Configure measure groups.

Module 5: Introduction to MDX

This module describes the MDX syntax and how to use MDX.

Lessons

 • MDX fundamentals
 • Adding Calculations to a Cube
 • Using MDX to Query a Cube

Lab : Using MDX

 • Querying a cube using MDX
 • Adding a Calculated Member

After completing this module, you will be able to:

 • Use basic MDX functions.
 • Use MDX to add calculations to a cube.
 • Use MDX to query a cube.

Module 6: Customising Cube Functionality

This module describes how to customise a cube.

Lessons

 • Implementing Key Performance Indicators
 • Implementing Actions
 • Implementing Perspectives
 • Implementing Translations

Lab : Customising a Cube

 • Implementing an action
 • Implementing a perspective
 • Implementing a translation

After completing this module, you will be able to:

 • Implement KPIs in a Multidimensional database
 • Implement Actions in a Multidimensional database
 • Implement perspectives in a Multidimensional database
 • Implement translations in a Multidimensional database

Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

This module describes how to implement a tabular data model in Power Pivot.

Lessons

 • Introduction to Tabular Data Models
 • Creating a Tabular Data Model
 • Using an Analysis Services Tabular Data Model in an Enterprise BI Solution

Lab : Working with an Analysis Services Tabular Data Model

 • Creating an Analysis Services Tabular Data Model
 • Configure Relationships and Attributes
 • Configuring Data Model for an Enterprise BI Solution.

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe tabular data models
 • Describe how to create a tabular data model
 • Use an Analysis Services Tabular Model in an enterprise BI solution

Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

This module describes how to use DAX to create measures and calculated columns in a tabular data model.

Lessons

 • DAX Fundamentals
 • Using DAX to Create Calculated Columns and Measures in a Tabular Data Model

Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX

 • Creating Calculated Columns
 • Creating Measures
 • Creating a KPI
 • Creating a Parent - Child Hierarchy

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the key features of DAX
 • Create calculated columns and measures by using DAX

Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining

This module describes how to use data mining for predictive analysis.

Lessons

 • Overview of Data Mining
 • Creating a Custom Data Mining Solution
 • Validating a Data Mining Model
 • Connecting to and Consuming a Data-Mining Model
 • Using the Data Mining add-in for Excel

Lab : Using Data Mining

 • Creating a Data Mining Structure and Model
 • Exploring Data Mining Models
 • Validating Data Mining Models
 • Consuming a Data Mining Model
 • Using the Excel Data Mining add-in

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe considerations for data mining
 • Create a data mining model
 • Validate a data mining model
 • Connect to a data-mining model
 • Use the data mining add-in for Excel

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

You'll sit the following exams, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-767: Implementing a SQL Data Warehouse

The skills you'll be tested on include the following:

 • Design and implement a data warehouse (35-40%)
 • Extract, transform and load data (30-45%)
 • Build data quality solutions (15-20%)

Exam 70-768: Developing SQL Data Models

The skills you'll be tested on include the following:

 • Design a multidimensional business intelligence BI semantic model (25-30%)
 • Design a tabular BI semantic model (20-25%)
 • Develop queries using Multidimensional Expressions (MDX) and Data Analysis Expressions (DAX) (15-20%)
 • Configure and maintain SQL Server Analysis Services (SSAS) (30-35%)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20767C - Implementing a SQL Data Warehouse
 • MOC 20768C - Developing SQL Data Models

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

It is recommended you have at least 2 years’ experience of working with relational databases, including:

 • Designing a normalised database
 • Creating tables and relationships
 • Some exposure to basic programming constructs (such as looping and branching)

An awareness of key business priorities such as revenue, profitability, and financial accounting is desirable

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft MCSA Business Intelligence Dev Kursdatoer

Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

9/9/2019 (Mandag)

13/9/2019 (Fredag)

Ferdig

 

13/1/2020 (Mandag)

17/1/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

9/3/2020 (Mandag)

13/3/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

1/6/2020 (Mandag)

5/6/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Its Good."
Lyndon Martin, Nottinghamshire Healthcare. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"I will happily use firebrand again the staff and the teachers are great, its hard work but completely worth it. "
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"I love training at Firebrand. As a consultant, every day matters as you do not get paid if you do not work. The immersive bootcamp allows myself to cover twice the material in half the time. I also like getting into my bubble by it being residential so I can focus on absorbing and recalling. Great having the test centre onsite.. Maximises exam cram time. Thank you FB Wyboston."
Roy Casella, Designated. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"I enjoyed my course at Firebrand. The trainers are friendly and extremely knowledgeable. This was my first experience of Microsoft exams and I would not hesitate to recommend Firebrand for anyone looking to achieve certification."
Darren Conley, Nicander Ltd.. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"Studying with Firebrand is tough, theres no getting away from the fact that the days are long and full of content, however, the trainers are knowledgeable and the training is delivered professionally, in excellent facilities."
Rob Sims. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"Great experience and staff, training setup and instructor."
K.W., Midwich Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"Course had plenty of useful information and very helpful."
Connor Venton, Ringway Jacobs. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (26/11/2018 til 30/11/2018)

"I love the bootcamp format (tried other training provider that only deliver 9:00 am to by 5:00 pm just wont work)!"
Melody Lam. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (12/3/2018 til 16/3/2018)

"Excellent speedy and professional learning environment. Knowledge on subject matter for the course superb by instructor."
Fredrik Olander, Max Matthiessen. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (12/3/2018 til 16/3/2018)

"Having never had any working experience on any SQL Server product, I enrolled on this course. The accelerated nature and the efficient way the course was presented helped me absorb the concepts. I am over the moon to have passed my very first Microsoft exam at Firebrand!"
Gordon Hepburn , Kerry. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (12/3/2018 til 16/3/2018)

"Highly focused training with experienced teacher and great documentation. "
Alfredo Hidalgo Iglesias, BYG. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (12/3/2018 til 16/3/2018)

"Excellent training. For anyone planning to take certification it's helpful and intensive. This training helped me understand the new features of the software and how to use those for performance improvement of our data model."
Brinda Jana, British Red Cross. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Business Intelligence Development (5 dager) (6/3/2017 til 10/3/2017)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.