Partner

För att ge dig bästa möjliga accelererade upplevelse håller Firebrand Training partnerskap med branschledare inom informationsteknologi och utbildning.

En del av WorldSkills UK Centre For Excellence

WorldSkills UK

Vi är den ENDA digitala specialiserade Independent Training Provider (ITP) som är en del av WorldSkills UK Centre of Excellence

ISACA Elite Partner

ISACA Partner

Firebrand Training är en Elite Partner till ISACA, som uppnår denna högsta nivå för globala utbildningspartners på bara kort tid. Erkända för certifieringar som CISM, CISA, CRISC, CGEIT & COBIT, ISACA -medlemmar visar excellens inom revision och informationssäkerhet och är ansvariga för styrning inom enterprise IT.

CertNexus ATP

CertNexus Partner

Firebrand Training är nu en CertNexus Authorised Training Partner. Detta innebär att Firebrand har auktorisation att använda officiellt CertNexus -kursmaterial, kursplan och instruktörer. CertNexus är den globala aktören för vendor-neutral, framväxande teknologi-certifieringar och micro-credentials för IT, Business och Security proffs. Deras cybersäkerhetscertifieringar är respekterade globalt. CertNexus är en enhet inom Logical Operations.

AELP Membership

award

Firebrand Training är medlem i Association of Employment and Learning Providers (AELP). Medlemskapet i AELP innebär att intressena för Firebrand och deras praktikanter arbetsgivare representeras på nationell nivå. AELP representerar över 840 organisationer som är ansvariga för leveransen av över 75% av praktikprogrammen i England.

Microsoft Gold Partner

award

Firebrand Training är en Microsoft Gold Partner för Learning. Vår Gold Partner-status ger oss tidig insikt i Microsofts utveckling och strategier, vilket hjälper oss att ytterligare förbättra våra produkter.

Cisco Learning Partner

Cisco-Partner

Firebrand Training är en officiell Cisco Learning Specialised Partner. Detta innebär att Firebrand är auktoriserade att leverera officiell Cisco-utbildning genom Cisco-godkända instruktörer.

CompTIA, Authorised Partner

Comptia-Partner

Firebrand Training är en auktoriserad partner till Computing Technology Industry Association (CompTIA). Detta innebär att Firebrand har tillgång till den senaste officiella kursplanen och de bästa instruktörerna. CompTIA hjälper till att forma teknikgemenskapen med program som sätter standarder och riktlinjer idag och i framtiden. CompTIA erbjuder vendor-neutral certifieringar, inklusive A+, Network+, Linux+, Server+ och fler.

(ISC)2 Official Training Provider

ISC2 Partner

Firebrand Training har gått med i International Information Systems Security Certifications Consortium (ISC)2 som en värdpartner. (ISC)2 är den ledande säkerhetsorganisationen i världen som hjälper företag att känna igen organisationer och individer som har kunskap inom säkerhet genom en stor portfölj av certifieringar, inklusive den välrenommerade CISSP.

EC-Council, Accredited Training Centre/Partner

award

Firebrand Training är EC-Council Accredited Training Center (ATC) och Partner (ATP). EC-Council Accredited Training Providers (ATP) levererar den praktiska undervisning som e-Business proffs behöver för att bli skickliga inom att skapa, implementera och underhålla e-Business -projekt.

PECB Platinum Partner

PECB Partner

Firebrand Training är en PECB Platinum Partner. Detta Platinum-partnerskap utmärker enastående och, “one of a kind”, partner som har utmärkt sig inom att erbjuda PECB-certifierade utbildningskurser.

PRINCE2: Accredited Training

Prince2 ATO

Firebrand Training är en officiellt ackrediterad PRINCE2-utbildningsleverantör.

Novell Certified Partner

Novell Certified Partner

Firebrand Training är en Novell-certifierad partner som är specialiserad på att utbilda studenter och proffs inom Linux -administrationstekniker.

LPI Approved Training Partner

LPI Accredited Training Partner

LATP Program differentierar och ökar betydligt träningsorganisationers objektiva ställning genom att visa en högre nivå av engagemang för LPI.Detta visas genom användning av third party-godkända utbildningsmaterial, LPI-certifierade instruktörer och efterlevnad av LPI's Training och Academic Code of Ethics.

CIW, Authorised Testing Partner

CIW ATP Logo

Firebrand Training är en CIW Authorised Training Partner, vilket garanterar officiellt godkänt kursmaterial och kvalificerade instruktörer.

VUE, Authorised Testing centre

Pearson Vue ATC

Firebrand Training är ett auktoriserat VUE-testcenter som utför prov för studenter och proffs på plats under deras accelererade utbildningskurser. VUE är en elektronisk provtagnings-, kursregistrerings- och utbildningsadministrationenhet inom NCS. Från operativa centra i USA, Australien och Nederländerna erbjuder, VUE olika tjänster till IT-utbildningsbranschen.

MeasureUp

MeasureUp

Sedan 1997 har MeasureUp hjälpt över två miljoner IT-professionella och studenter att nå certifieringssucces. MeasureUp övningsprov och bedömningar används av Firebrands studenter och profss för att bedöma och följa certifieringsberedskap. MeasureUp erbjuder prov för Microsoft, Cisco, CompTIA, PMP med mera.

The UK Register of Learning Providers

UKRLP Partner

The UK Register of Learning Providers är en "one-stop"-portal som används av regeringsdepartement, myndigheter, studenter, proffs och arbetsgivare för att dela viktig information om utbildningsleverantörer.