Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Database Development

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 6 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

25/9/2023 (Måndag)

Översikt

På den här accelererade 6-dagars-kursen i  MCSA: Database Development kommer du att tillgodogöra dig de färdigheter som behövs för att använda det Transact-SQL-språk som gäller för alla Server-dicipliner. Det här språket är viktigt när det gäller saker såsom databas-administration, business intelligence och databasutveckling.

Du kommer även att tillgodogöra dig färdigheter inom databasutveckling såsom avancerade tabellutformningar, columnstore-index och att använda in-memory-tabeller. De här kunskaperna är värdefulla för att utveckla din kapacitet och kunskaper inom SQL.

Få din utbildning och certifiering i MCSA SQL Server 2016 – Database Development på bara 6 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för i MCSA SQL Server 2016 – Database Development på bara 6 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Din accelererade kurs undervisas av Microsoft Certified Trainers (MCT) som använder sig av Microsoft Official Curriculum (MOC) och övningsprov. Du kommer även att använda Firebrands unika Lecture | Lab | Review-metodik och gå igenom följande ämnen:

 • Utföra förfrågningar i flera tabeller
 • Arbeta med datatyoer i SQL Server 2016
 • Designa och implementera tabeller
 • Designa och implementera användardefinierade funktioner

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 6 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning i Microsoft MCSA: SQL Server hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Om du önskar läsa din kurs i MCSA SQL Server 2016 – Database Development i mindre steg, rekommenderar vi att du läser de här 2 kurserna i stället:

 • Microsoft Querying Data with Transact SQL (Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development - Part 1)
 • Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development (Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development - Part 2)

Sju anledningar till varför du bör välja din kurs med Firebrand Training

 1. Två utbildningsalternativ. Välj mellan boende på plats med klassrumsundervisning eller onlinekurser
 2. Du blir certifierad snabbt. Hos oss blir du utbildad rekordsnabbt
 3. Vår kurs är heltäckande. En engångsavgift täcker alla kursmaterial, examina**, boende* och måltider*. Inga dolda extra kostnader.
 4. Godkänn första gången eller träna om gratis. Detta är vår garanti. Vi är övertygade om att du kommer klara kursen på första försöket. Men om inte, kom tillbaka inom ett år och betala endast för boende, examina och tillkommande kostnader
 5. Du kommer lära dig mer. En dag med en traditionell utbildningsleverantör brukar generellt pågå från kl. 9 till 17, med en lång paus för lunch. Med Firebrand Training får du minst 12 timmar/dag av kvalitativ inlärningstid med din instruktör
 6. Du kommer lära dig snabbare. Sannolikheten är att du har en annan inlärningsstil än de omkring dig. Vi kombinerar visuella, auditiva och taktila stilar för att leverera materialet på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och enklare
 7. Du kommer studera med de bästa. Vi har varit med på Training Industrys lista "Top 20 IT Training Companies of the Year" varje år sedan 2010. Förutom många fler utmärkelser har vi utbildat och certifierat över 100 000 yrkesverksamma
 • * Endast för boende på plats. Gäller inte för onlinekurser
 • ** Vissa undantag gäller. Vänligen se Exam Track eller prata med våra experter

Du lär dig

Microsoft MCSA SQL Server 2016 – Database Development

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Course 20761A: Querying Data with Transact-SQL 

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016 

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio. 

Lessons 

 • The Basic Architecture of SQL Server 
 • SQL Server Editions and Versions 
 • Getting Started with SQL Server Management Studio 

Lab : Working with SQL Server 2016 Tools 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012. 
 • Work with SQL Server Management Studio. 

Module 2: Introduction to T-SQL Querying 

This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements. 

Lessons 

 • Introducing T-SQL 
 • Understanding Sets 
 • Understanding Predicate Logic 
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements 

Lab : Introduction to Transact-SQL Querying 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the elements of T-SQL and their role in writing queries 
 • Describe the use of sets in SQL Server 
 • Describe the use of predicate logic in SQL Server 
 • Describe the logical order of operations in SELECT statements 

Module 3: Writing SELECT Queries 

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table. 

Lessons 

 • Writing Simple SELECT Statements 
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT 
 • Using Column and Table Aliases 
 • Writing Simple CASE Expressions 

Lab : Writing Basic SELECT Statements 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write simple SELECT statements. 
 • Eliminate duplicates using the DISTINCT clause. 
 • Use column and table aliases. 
 • Write simple CASE expressions. 

Module 4: Querying Multiple Tables 

This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables. 

Lessons 

 • Understanding Joins 
 • Querying with Inner Joins 
 • Querying with Outer Joins 
 • Querying with Cross Joins and Self Joins 

Lab : Querying Multiple Tables 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how multiple tables may be queried in a SELECT statement using joins. 
 • Write queries that use inner joins. 
 • Write queries that use outer joins. 
 • Write queries that use self-joins and cross joins. 

Module 5: Sorting and Filtering Data 

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results. 

Lessons 

 • Sorting Data 
 • Filtering Data with Predicates 
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options 
 • Working with Unknown Values 

Lab : Sorting and Filtering Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Filter data with predicates in the WHERE clause. 
 • Sort data using ORDER BY. 
 • Filter data in the SELECT clause with TOP. 
 • Filter data with OFFSET and FETCH. 

Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types 

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence. 

Lessons 

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types 
 • Working with Character Data 
 • Working with Date and Time Data 

Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe numeric data types, type precedence and type conversions. 
 • Write queries using character data types. 
 • Write queries using date and time data types. 

Module 7: Using DML to Modify DataThis module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data. 

Lessons 

 • Inserting Data 
 • Modifying and Deleting Data 

Lab : Using DML to Modify Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Insert new data into your tables. 
 • Update and delete existing records in your tables. 

Module 8: Using Built-In Functions 

This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability. 

Lessons 

 • Writing Queries with Built-In Functions 
 • Using Conversion Functions 
 • Using Logical Functions 
 • Using Functions to Work with NULL 

Lab : Using Built-In Functions 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries with built-in scalar functions. 
 • Use conversion functions. 
 • Use logical functions. 
 • Use functions that work with NULL. 

Module 9: Grouping and Aggregating Data 

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause. 

Lessons 

 • Using Aggregate Functions 
 • Using the GROUP BY Clause 
 • Filtering Groups with HAVING 

Lab : Grouping and Aggregating Data  

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries which summarise data using built-in aggregate functions. 
 • Use the GROUP BY clause to arrange rows into groups. 
 • Use the HAVING clause to filter out groups based on a search condition. 

Module 10: Using Subqueries 

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators. 

Lessons 

 • Writing Self-Contained Subqueries 
 • Writing Correlated Subqueries 
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries 

Lab : Using Subqueries 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the uses of queries which are nested within other queries. 
 • Write self-contained subqueries which return scalar or multi-valued results. 
 • Write correlated subqueries which return scalar or multi-valued results. 
 • Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery. 

Module 11: Using Set Operators 

This module introduces the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets. 

Lessons 

 • Writing Queries with the UNION Operator 
 • Using EXCEPT and INTERSECT 
 • Using APPLY 

Lab : Using SET Operators 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries using UNION, EXCEPT, and INTERSECT operators. 
 • Use the APPLY operator. 


Course 20762A: Developing SQL Databases 

Module 1: Introduction to Database Development 

This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts. 

Lessons 

 • Introduction to the SQL Server Platform 
 • SQL Server Database Development Tasks 

Lab : SQL Server Database Development Tasks 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the SQL Server platform. 
 • Use SQL Server administration tools. 

Module 2: Designing and Implementing Tables 

This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered). 

Lessons 

 • Designing Tables 
 • Data Types 
 • Working with Schemas 
 • Creating and Altering Tables 

Lab : Designing and Implementing Tables 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design Tables 
 • Describe the various types of data 
 • Be able to work with schemas 
 • Be able to create and amend tables 

Module 3: Advanced Table Designs 

This module describes more advanced table designs. 

Lessons 

 • Partitioning data 
 • Compressing Data 
 • Temporal Tables 

Lab : Using Advanced Table Designs 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how data can be partitioned 
 • Describe how data can be compressed. 
 • Describe Temporal tables 

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints 

This module describes the design and implementation of constraints. 

Lessons 

 • Enforcing data Integrity 
 • Implementing Domain Integrity 
 • Implementing Entity and Referential Integrity 

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how to enforce data integrity 
 • Describe how to implement domain integrity 
 • Describe how to implement entity and referential integrity 

Module 5: Introduction to Indexes 

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures. 

Lessons 

 • Core Indexing Concepts 
 • Data Types and Indexes 
 • Single Column and Composite Indexes 

Lab : Implementing Indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the need for indexes and describe the core concepts of index design 
 • Choose appropriate data types for indexes 
 • Design single column and composite indexes 

Module 6: Designing Optimised Index Strategies 

This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DTE Lessons. 

Lessons 

 • Covering Indexes 
 • Managing Indexes 
 • Execution Plans 
 • Using the DTE 

Lab : Designing Optimised Index Strategies 

After completing this module, you will be able to: 

 • Choose an appropriate table structure 
 • Implement clustered indexes and heaps 

Module 7: Columnstore Indexes 

This module introduces Columnstore indexes. 

Lessons 

 • Introduction to Columnstore indexes 
 • Creating Columnstore indexes 
 • Working Columnstore indexes 

Lab : Using Columnstore indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe suitable scenarios for Columnstore indexes 
 • Create clustered and non-clustered Columnstore indexes 
 • Describe considerations for updating non-clustered Columnstore indexed tables 

Module 8: Designing and Implementing Views 

This module describes the design and implementation of views. 

Lessons 

 • Introduction to views 
 • Creating and managing views 
 • Performance considerations for views 

Lab : Designing and Implementing Views 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the concept of views 
 • Design, Create and Alter Views 
 • Create Partitioned Views 

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures 

This module describes the design and implementation of stored procedures. 

Lessons 

 • Introduction to Stored Procedures 
 • Working with Stored Procedures 
 • Implementing Parameterised Stored Procedures 
 • Controlling Execution Context 

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design, Create and Alter Stored Procedures 
 • Control the Execution Context of Stored Procedures 
 • Implement Stored Procedures that use Parameters 

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions 

This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues). 

Lessons 

 • Overview of Functions 
 • Designing and Implementing Scalar Functions 
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions 
 • Implementation Considerations for Functions 
 • Alternatives to Functions 

Lab : Designing and Implementing User-defined Functions 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design, create and alter scalar functions 
 • Design, create and alter table-valued functions 
 • Describe the performance impacts of functions 

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers 

This module describes the design and implementation of triggers. 

Lessons 

 • Designing DML Triggers 
 • Implementing DML Triggers 
 • Advanced Trigger Concepts 

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design DML triggers 
 • Implement DML triggers 
 • Work with Nested and Recursive Triggers 

Module 12: Using In-Memory Tables 

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures. Furthermore, advantages of in-memory tables are discussed, for example the removal of transaction blocking. 

Lessons 

 • In-Memory tables 
 • Native Stored Procedures 

Lab : In Memory OLTP  

After completing this module, you will be able to: 

 • Implement in-memory tables 
 • Implement native stored procedures 

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server 

This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration. 

Lessons 

 • Introduction to SQL CLR Integration 
 • Importing and Configuring Assemblies 
 • Implementing SQL CLR Integration 

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe SQL CLR Integration 
 • Detail appropriate use cases for SQL CLR Integration 
 • Implement SQL CLR code 

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server 

This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server. 

Lessons 

 • Introduction to XML and XML Schemas 
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server 
 • Implementing the XML Data Type 
 • Using the T-SQL FOR XML Statement 
 • Getting Started with xQuery 

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the purpose and structure of XML and XML schemas 
 • Describe how XML data and schemas can be stored in SQL Server 
 • Implement the XML data type 

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data 

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server. 

Lessons 

 • Introduction to Spatial Data 
 • Working with SQL Server Spatial Data Types 
 • Using Spatial Data in Applications 

Lab : Working with SQL Server Spatial Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how spatial data can be stored in SQL Server 
 • Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types 
 • Query databases containing spatial data 

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server 

This module covers full text indexes and queries. 

Lessons 

 • Considerations for BLOB Data 
 • Working with FileStream 
 • Using Full-Text Search 

Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the need for full-text indexing in SQL Server 
 • Implement a full-text index 
 • Perform basic full-text queries

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

Vad ingår?

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20761C - Querying Data with Transact-SQL
 • MOC 20762C - Developing SQL Databases

Förkunskaper

Utöver arbetslivserfarenhet måste du ha följande tekniska kunskaper:

 • Praktisk kunskap om relational databases
 • Grundläggande kunskaper om operativsystemet Microsoft Windows och dess nyckelfunktioner
 • Praktisk kunskap om Transact-SQL

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Här är Firebrand Training recension avsnittet. Sedan 2001 har vi utbildat exakt 134.561 studenter och proffs och bett dem alla att recensera vår Accelerated Learning. För närvarande har, 96,46% sagt att Firebrand överträffade deras förväntningar.

Läs recensioner från avslutade accelereradekurser nedan eller besök Firebrand Stories för skriftliga och videointervjuer med våra tidigare alumni.


"The instructor was great. Very efficient and great at delivering."
Connor Botterill. (2/11/2019 (Lördag) till 7/11/2019 (Torsdag))

"Its my 3rd course with Firebrand and I''m delighted with the quality of attention and facilities provided. Thank you."
D.L., National grid . (15/7/2019 (Måndag) till 20/7/2019 (Lördag))

"Prepare well in advance of this course, as the instructor will defiantly be doing the same. This course is packed with valuable info and is worth the investment ."
Anonymous. (15/7/2019 (Måndag) till 20/7/2019 (Lördag))

"Enjoyed the process of intense training. Get your heads down and focus."
Anonymous. (15/7/2019 (Måndag) till 20/7/2019 (Lördag))

"Detailed and thorough course taught by a teacher who could answer any and all of the questions"
Ben Van-de-Peer, Innovation Software. (4/2/2019 (Måndag) till 9/2/2019 (Lördag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

22/5/2023 (Måndag)

27/5/2023 (Lördag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

25/9/2023 (Måndag)

30/9/2023 (Lördag)

Väntelista

Rikstäckande

 

6/11/2023 (Måndag)

11/11/2023 (Lördag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

18/12/2023 (Måndag)

23/12/2023 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

29/1/2024 (Måndag)

3/2/2024 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

11/3/2024 (Måndag)

16/3/2024 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter