Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development

- Bara 6 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

På den här accelererade 6-dagars-kursen i  MCSA: Database Development kommer du att tillgodogöra dig de färdigheter som behövs för att använda det Transact-SQL-språk som gäller för alla Server-dicipliner. Det här språket är viktigt när det gäller saker såsom databas-administration, business intelligence och databasutveckling.

Du kommer även att tillgodogöra dig färdigheter inom databasutveckling såsom avancerade tabellutformningar, columnstore-index och att använda in-memory-tabeller. De här kunskaperna är värdefulla för att utveckla din kapacitet och kunskaper inom SQL.

Få din utbildning och certifiering i MCSA SQL Server 2016 – Database Development på bara 6 dagar och lär dig mer än du kunnat föreställa dig.

Läs mer...

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för i MCSA SQL Server 2016 – Database Development på bara 6 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Din accelererade kurs undervisas av Microsoft Certified Trainers (MCT) som använder sig av Microsoft Official Curriculum (MOC) och övningsprov. Du kommer även att använda Firebrands unika Lecture | Lab | Review-metodik och gå igenom följande ämnen:

 • Utföra förfrågningar i flera tabeller
 • Arbeta med datatyoer i SQL Server 2016
 • Designa och implementera tabeller
 • Designa och implementera användardefinierade funktioner

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 6 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din utbildning i Microsoft MCSA: SQL Server hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen

Om du önskar läsa din kurs i MCSA SQL Server 2016 – Database Development i mindre steg, rekommenderar vi att du läser de här 2 kurserna i stället:

 • Microsoft Querying Data with Transact SQL (Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development - Part 1)
 • Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development (Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development - Part 2)

Se Du lär dig...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA Database Development hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA Database Development kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA Database Development certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA Database Development snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA Database Developmentkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft MCSA SQL Server 2016 – Database Development

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your exams.

Course 20761A: Querying Data with Transact-SQL 

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016 

This module introduces SQL Server, the versions of SQL Server, including cloud versions, and how to connect to SQL Server using SQL Server Management Studio. 

Lessons 

 • The Basic Architecture of SQL Server 
 • SQL Server Editions and Versions 
 • Getting Started with SQL Server Management Studio 

Lab : Working with SQL Server 2016 Tools 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the architecture and editions of SQL Server 2012. 
 • Work with SQL Server Management Studio. 

Module 2: Introduction to T-SQL Querying 

This module introduces the elements of T-SQL and their role in writing queries, describes the use of sets in SQL Server, describes the use of predicate logic in SQL Server, and describes the logical order of operations in SELECT statements. 

Lessons 

 • Introducing T-SQL 
 • Understanding Sets 
 • Understanding Predicate Logic 
 • Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements 

Lab : Introduction to Transact-SQL Querying 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the elements of T-SQL and their role in writing queries 
 • Describe the use of sets in SQL Server 
 • Describe the use of predicate logic in SQL Server 
 • Describe the logical order of operations in SELECT statements 

Module 3: Writing SELECT Queries 

This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table. 

Lessons 

 • Writing Simple SELECT Statements 
 • Eliminating Duplicates with DISTINCT 
 • Using Column and Table Aliases 
 • Writing Simple CASE Expressions 

Lab : Writing Basic SELECT Statements 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write simple SELECT statements. 
 • Eliminate duplicates using the DISTINCT clause. 
 • Use column and table aliases. 
 • Write simple CASE expressions. 

Module 4: Querying Multiple Tables 

This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables. 

Lessons 

 • Understanding Joins 
 • Querying with Inner Joins 
 • Querying with Outer Joins 
 • Querying with Cross Joins and Self Joins 

Lab : Querying Multiple Tables 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how multiple tables may be queried in a SELECT statement using joins. 
 • Write queries that use inner joins. 
 • Write queries that use outer joins. 
 • Write queries that use self-joins and cross joins. 

Module 5: Sorting and Filtering Data 

This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results. 

Lessons 

 • Sorting Data 
 • Filtering Data with Predicates 
 • Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options 
 • Working with Unknown Values 

Lab : Sorting and Filtering Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Filter data with predicates in the WHERE clause. 
 • Sort data using ORDER BY. 
 • Filter data in the SELECT clause with TOP. 
 • Filter data with OFFSET and FETCH. 

Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types 

This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence. 

Lessons 

 • Introducing SQL Server 2016 Data Types 
 • Working with Character Data 
 • Working with Date and Time Data 

Lab : Working with SQL Server 2016 Data Types 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe numeric data types, type precedence and type conversions. 
 • Write queries using character data types. 
 • Write queries using date and time data types. 

Module 7: Using DML to Modify DataThis module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data. 

Lessons 

 • Inserting Data 
 • Modifying and Deleting Data 

Lab : Using DML to Modify Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Insert new data into your tables. 
 • Update and delete existing records in your tables. 

Module 8: Using Built-In Functions 

This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and nullability. 

Lessons 

 • Writing Queries with Built-In Functions 
 • Using Conversion Functions 
 • Using Logical Functions 
 • Using Functions to Work with NULL 

Lab : Using Built-In Functions 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries with built-in scalar functions. 
 • Use conversion functions. 
 • Use logical functions. 
 • Use functions that work with NULL. 

Module 9: Grouping and Aggregating Data 

This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause. 

Lessons 

 • Using Aggregate Functions 
 • Using the GROUP BY Clause 
 • Filtering Groups with HAVING 

Lab : Grouping and Aggregating Data  

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries which summarise data using built-in aggregate functions. 
 • Use the GROUP BY clause to arrange rows into groups. 
 • Use the HAVING clause to filter out groups based on a search condition. 

Module 10: Using Subqueries 

This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators. 

Lessons 

 • Writing Self-Contained Subqueries 
 • Writing Correlated Subqueries 
 • Using the EXISTS Predicate with Subqueries 

Lab : Using Subqueries 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the uses of queries which are nested within other queries. 
 • Write self-contained subqueries which return scalar or multi-valued results. 
 • Write correlated subqueries which return scalar or multi-valued results. 
 • Use the EXISTS predicate to efficiently check for the existence of rows in a subquery. 

Module 11: Using Set Operators 

This module introduces the set operators UNION, INTERSECT, and EXCEPT to compare rows between two input sets. 

Lessons 

 • Writing Queries with the UNION Operator 
 • Using EXCEPT and INTERSECT 
 • Using APPLY 

Lab : Using SET Operators 

After completing this module, you will be able to: 

 • Write queries using UNION, EXCEPT, and INTERSECT operators. 
 • Use the APPLY operator. 


Course 20762A: Developing SQL Databases 

Module 1: Introduction to Database Development 

This module is used to introduce the entire SQL Server platform and its major tools. It will cover editions, versions, basics of network listeners, and concepts of services and service accounts. 

Lessons 

 • Introduction to the SQL Server Platform 
 • SQL Server Database Development Tasks 

Lab : SQL Server Database Development Tasks 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the SQL Server platform. 
 • Use SQL Server administration tools. 

Module 2: Designing and Implementing Tables 

This modules describes the design and implementation of tables. (Note: partitioned tables are not covered). 

Lessons 

 • Designing Tables 
 • Data Types 
 • Working with Schemas 
 • Creating and Altering Tables 

Lab : Designing and Implementing Tables 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design Tables 
 • Describe the various types of data 
 • Be able to work with schemas 
 • Be able to create and amend tables 

Module 3: Advanced Table Designs 

This module describes more advanced table designs. 

Lessons 

 • Partitioning data 
 • Compressing Data 
 • Temporal Tables 

Lab : Using Advanced Table Designs 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how data can be partitioned 
 • Describe how data can be compressed. 
 • Describe Temporal tables 

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints 

This module describes the design and implementation of constraints. 

Lessons 

 • Enforcing data Integrity 
 • Implementing Domain Integrity 
 • Implementing Entity and Referential Integrity 

Lab : Ensuring Data Integrity through Constraints 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how to enforce data integrity 
 • Describe how to implement domain integrity 
 • Describe how to implement entity and referential integrity 

Module 5: Introduction to Indexes 

This module describes the concept of an index and discusses selectivity, density and statistics. It covers appropriate data type choices and choices around composite index structures. 

Lessons 

 • Core Indexing Concepts 
 • Data Types and Indexes 
 • Single Column and Composite Indexes 

Lab : Implementing Indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the need for indexes and describe the core concepts of index design 
 • Choose appropriate data types for indexes 
 • Design single column and composite indexes 

Module 6: Designing Optimised Index Strategies 

This module includes covering indexes and the INCLUDE clause, hints, padding / fillfactor, statistics. It also execution plans and the DTE Lessons. 

Lessons 

 • Covering Indexes 
 • Managing Indexes 
 • Execution Plans 
 • Using the DTE 

Lab : Designing Optimised Index Strategies 

After completing this module, you will be able to: 

 • Choose an appropriate table structure 
 • Implement clustered indexes and heaps 

Module 7: Columnstore Indexes 

This module introduces Columnstore indexes. 

Lessons 

 • Introduction to Columnstore indexes 
 • Creating Columnstore indexes 
 • Working Columnstore indexes 

Lab : Using Columnstore indexes 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe suitable scenarios for Columnstore indexes 
 • Create clustered and non-clustered Columnstore indexes 
 • Describe considerations for updating non-clustered Columnstore indexed tables 

Module 8: Designing and Implementing Views 

This module describes the design and implementation of views. 

Lessons 

 • Introduction to views 
 • Creating and managing views 
 • Performance considerations for views 

Lab : Designing and Implementing Views 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the concept of views 
 • Design, Create and Alter Views 
 • Create Partitioned Views 

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures 

This module describes the design and implementation of stored procedures. 

Lessons 

 • Introduction to Stored Procedures 
 • Working with Stored Procedures 
 • Implementing Parameterised Stored Procedures 
 • Controlling Execution Context 

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design, Create and Alter Stored Procedures 
 • Control the Execution Context of Stored Procedures 
 • Implement Stored Procedures that use Parameters 

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions 

This module describes the design and implementation of functions, both scalar and table-valued. (Also discusses where they can lead to performance issues). 

Lessons 

 • Overview of Functions 
 • Designing and Implementing Scalar Functions 
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions 
 • Implementation Considerations for Functions 
 • Alternatives to Functions 

Lab : Designing and Implementing User-defined Functions 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design, create and alter scalar functions 
 • Design, create and alter table-valued functions 
 • Describe the performance impacts of functions 

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers 

This module describes the design and implementation of triggers. 

Lessons 

 • Designing DML Triggers 
 • Implementing DML Triggers 
 • Advanced Trigger Concepts 

Lab : Responding to Data Manipulation via Triggers 

After completing this module, you will be able to: 

 • Design DML triggers 
 • Implement DML triggers 
 • Work with Nested and Recursive Triggers 

Module 12: Using In-Memory Tables 

This module covers the creation of in-memory tables and native stored procedures. Furthermore, advantages of in-memory tables are discussed, for example the removal of transaction blocking. 

Lessons 

 • In-Memory tables 
 • Native Stored Procedures 

Lab : In Memory OLTP  

After completing this module, you will be able to: 

 • Implement in-memory tables 
 • Implement native stored procedures 

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server 

This module describes the implementation of and target use-cases for SQL CLR integration. 

Lessons 

 • Introduction to SQL CLR Integration 
 • Importing and Configuring Assemblies 
 • Implementing SQL CLR Integration 

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe SQL CLR Integration 
 • Detail appropriate use cases for SQL CLR Integration 
 • Implement SQL CLR code 

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server 

This module covers the XML data type, schema collections, typed and un-typed columns and appropriate use cases for XML in SQL Server. 

Lessons 

 • Introduction to XML and XML Schemas 
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server 
 • Implementing the XML Data Type 
 • Using the T-SQL FOR XML Statement 
 • Getting Started with xQuery 

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Explain the purpose and structure of XML and XML schemas 
 • Describe how XML data and schemas can be stored in SQL Server 
 • Implement the XML data type 

Module 15: Working with SQL Server Spatial Data 

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server. 

Lessons 

 • Introduction to Spatial Data 
 • Working with SQL Server Spatial Data Types 
 • Using Spatial Data in Applications 

Lab : Working with SQL Server Spatial Data 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe how spatial data can be stored in SQL Server 
 • Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types 
 • Query databases containing spatial data 

Module 16: Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server 

This module covers full text indexes and queries. 

Lessons 

 • Considerations for BLOB Data 
 • Working with FileStream 
 • Using Full-Text Search 

Lab : Storing and Querying Blobs and Text Documents in SQL Server 

After completing this module, you will be able to: 

 • Describe the need for full-text indexing in SQL Server 
 • Implement a full-text index 
 • Perform basic full-text queries

Se Certifiering...

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam 70-761: Querying Data with Transact-SQL
 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

Se Vad ingår?...

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20761C - Querying Data with Transact-SQL
 • MOC 20762C - Developing SQL Databases

Se Förkunskaper...

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Utöver arbetslivserfarenhet måste du ha följande tekniska kunskaper:

 • Praktisk kunskap om relational databases
 • Grundläggande kunskaper om operativsystemet Microsoft Windows och dess nyckelfunktioner
 • Praktisk kunskap om Transact-SQL

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft MCSA Database Development Kursdatum

Microsoft - MCSA: SQL Server 2016 - Database Development

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/10/2019 (Måndag)

26/10/2019 (Lördag)

Begränsat antal platser

Registrera

2/11/2019 (Lördag)

7/11/2019 (Torsdag)

Begränsat antal platser

Registrera

6/1/2020 (Måndag)

11/1/2020 (Lördag)

Väntelista

 

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Its my 3rd course with Firebrand and I'm delighted with the quality of attention and facilities provided. Thank you."
D.L., National grid . - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (15/7/2019 till 20/7/2019)

"Prepare well in advance of this course, as the instructor will defiantly be doing the same. This course is packed with valuable info and is worth the investment ."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (15/7/2019 till 20/7/2019)

"Enjoyed the process of intense training. Get your heads down and focus."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (15/7/2019 till 20/7/2019)

"The instructor is a humorous and knowledgeable instructor. She has mastered that art of keeping the student engaged by using a mixture of theory, labs and breaks – although she has trouble spelling the word colour! :O)"
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (5/11/2018 till 10/11/2018)

"The instructors are always knowledgeable but the courses wont make you a superior developer alone."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (5/11/2018 till 10/11/2018)

"Quick to the point training, with plenty of breaks and time to learn."
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (5/11/2018 till 10/11/2018)

"Very experienced trainer"
Hannes Kopitz, Fresenius Kabi. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (5/11/2018 till 10/11/2018)

"Excellent facilities and learning environment. Very knowledgeable and experienced tutor. Very intense, but also very enjoyable."
Joe Lower, ArjoWiggins Chartham Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (5/11/2018 till 10/11/2018)

"Software was correctly setup, and I learnt a lot! I would highly recommend this course!"
Anonymous. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (5/11/2018 till 10/11/2018)

"My level of knowledge of SQL was null when I started the course, after the first three days I had a basic idea of how to use TSQL to write queries, although the second part of the course was really advance for a beginner, it was really good explained and I was able to understand most of it and will keep in the future. Didn't pass the first test and I did not do the second test. "
Merce Bauza Cerezo, HEE. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (30/10/2017 till 4/11/2017)

"Enjoyed my time doing SQL 2016 DD. The condensed long day format works very well for me. I even have a a Failure is not an option T-Shirt. I really like these courses."
Roy Casella, Designated. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (30/10/2017 till 4/11/2017)

"Good course, very intense though. Very good coverage of all concepts - trainer was extremely knowledgeable and helpful."
Barry Henty, Natures Way Foods Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (30/10/2017 till 4/11/2017)

"It is a great experience with very good course quality."
Brayan De Abreu, Service Works Group.. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (30/10/2017 till 4/11/2017)

"Firebrand exceeded my expectations. With just starting career in IT I was provided with courseware and referencing material I will constantly be referring to even after the course has finished."
Hayley Bean, Steelite International Ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (30/10/2017 till 4/11/2017)

"I had heard a few things about Firebrand training prior to arriving certain individuals said I would be forced to stay up reading and studying all night. But after experiencing it myself I learnt that everyone's experience is different. The food and accommodation is amazing and the learning is set to a bearable pace that you have the opportunity to settle down and let the knowledge sink in."
Alexander Farrow Harson, Department for Education. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (30/10/2017 till 4/11/2017)

"After finishing the training for the MCSA course, I now feel confident in taking the examination!"
Callum Nocton-Gribben, Onefile ltd. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Development (6 dagar) (14/8/2017 till 19/8/2017)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

Senaste MCSA Database Development recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.