Microsoft MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) - Bara 3 dagar

Varför

Vad säger våra kunder?

Fokuserat, komprimerat med hogt temp...men kul
Anders Abrahamsson, Sogeti - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar), 23/4/2012 till 27/4/2012

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din ASP.NET MVC Web 5 Applications hos Firebrand Training:

Se Hur Vi Hjälper Dig Erhålla Nya Kunskaper Snabbt

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din ASP.NET MVC Web 5 Applications kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar ASP.NET MVC Web 5 Applications certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig ASP.NET MVC Web 5 Applications snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.074 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat ASP.NET MVC Web 5 Applicationskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vad

Årets Microsoft Learning Partner

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Learn how to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 5 tools and technologies in just three days on this accelerated MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) course.

This accelerated course is 40% faster than traditional training and will give you the skills you need to develop and manage advanced HTML web applications.

On this Microsoft Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications course, you’ll study the official MOC material and learn how to:

 • Design the architecture and implementation of a web application to meet functional requirements
 • Create MVC Models and write code that implements business logic
 • Add Controllers and Create Views in an MVC application
 • Implement a complete membership system in an MVC 5 web application
 • Build an MVC application that resists malicious attacks
 • Write a Windows Azure web service and call it from an MVC application

Microsoft Certified Trainers will guide you through coding activities to boost the performance and scalability of your web applications.

With Microsoft Official Curriculum (MOC) material and official practice exams, you’ll be prepared to take exam 70-486 – included at the end of your accelerated course. Plus, this exam is covered by your Certification Guarantee.

This course is a an elective for the MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

This course is best suited to professional web developers who use Microsoft Visual Studio in individual-to-large development environments.

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

MOC 20486C: Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

Module 1: Exploring ASP.NET MVC 5

The goal of this module is to outline to the students the components of the Microsoft Web Technologies stack, which can be used to host a completed web application. You'll also learn about ASP.NET and be introduced to the web forms, web pages, and MVC programming models. Finally they will see an overview of ASP.NET MVC 5, including new features and configuration.

Lessons

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET
 • Introduction to ASP.NET MVC 5

Lab : Exploring ASP.NET MVC 5

 • Exploring a Photo Sharing Application
 • Exploring a Web Pages Application
 • Exploring a Web Forms Application
 • Exploring an MVC Application

After completing this module, you'll be able to:

Describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.

Module 2: Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to introduce students to the typical design process that architects must complete when they plan an MVC 5 application. At this stage in the design process, MVC 5 has been selected as the most appropriate programming model, but the details of the application, such as the overall architecture, Controllers, Views, Models, and routes to create, have not been fixed. How to plan such details is shown during this module.

Lessons

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers, and Views

Lab : Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Planning Model Classes
 • Planning Controllers
 • Planning Views
 • Architecting an MVC Web Application

After completing this module, you'll be able to:

Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.

Module 3: Developing ASP.NET MVC 5 Models

The goal of this module is to enable the students to create Models within an MVC application that implement the business logic necessary to satisfy business requirements. The module also describes how to implement a connection to a database, or alternative data store, using the Entity Framework and LINQ.

Lessons

 • Creating MVC Models
 • Working with Data

Lab : Developing ASP.NET MVC 5 Models

 • Creating an MVC Project and Adding a Model
 • Adding Properties to MVC Models
 • Using Data Annotations in MVC Models
 • Creating a New Microsoft Azure SQL Database

After completing this module, you'll be able to:

Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.

Module 4: Developing ASP.NET MVC 5 Controllers

The goal of this module is to enable students to add Controllers to MVC applications and to implement actions that respond to user input and other events. You'll learn how Controllers relate to Models and how to implement Controller actions that define the View used to display or edit data. This module also covers how to write action filters that run code before or after multiple actions in the Controller. You'll learn about situations when action filters are useful

Lessons

 • Writing Controllers and Actions
 • Writing Action Filters

Lab : Developing ASP.NET MVC 5 Controllers

 • Adding an MVC Controller and Writing the Actions
 • Optional - Writing the Action Filters in a Controller

After completing this module, you'll be able to:

Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.

Module 5: Developing ASP.NET MVC 5 Views

The goal of this module is to describe the role of Views in an MVC web application and enable users to create and code them. The syntax of a Razor View is of critical importance for students to understand because it defines both the layout and the functionality of the data display. HTML Helpers will also be discussed in detail and common Helpers, such as Html.ActionLink() and Html.EditorFor(), will be described. Reusing code by defining Partial Views and Razor Helpers will be discussed as well.

Lessons

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers
 • Re-using Code in Views

Lab : Developing ASP.NET MVC 5 Views

 • Adding a View for Photo Display
 • Adding a View for New Photos
 • Creating and Using a Partial View
 • Adding a Home View and Testing the Views

After completing this module, you'll be able to:

Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers

Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to enable students to increase the resilience and quality of an application by locating and correcting code errors, bugs, and other unexpected results. MVC applications are well suited to unit testing techniques and these techniques ensure a high quality of code by systematically testing the functionality of each small component. In addition the debugging tools and exception handling available in Visual Studio will be explained.

Lessons

 • Unit Testing MVC Components
 • Implementing an Exception Handling Strategy

Lab : Testing and Debugging ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Performing Unit Tests
 • Optional - Configuring Exception Handling

After completing this module, you'll be able to:

Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio and configure an application for troubleshooting.

Module 7: Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to enable students to structure a web application in such a way that users can rapidly locate the information they need. Two aspects of the design are emphasised: the URLs presented in the browser address bar should be understandable and can be controlled by adding routes to the ASP.NET Routing Engine, and the navigation controls, such as menus and breadcrumb trails, should present the most relevant links to frequently read pages. Search Engine Optimisation is important throughout this module.

Lessons

 • Analysing Information Architecture
 • Configuring Routes
 • Creating a Navigation Structure

Lab : Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Using the Routing Engine
 • Optional - Building Navigation Controls

After completing this module, you'll be able to:

Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.

Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to explore how students can impose a consistent look and feel to an MVC application and share other common components, such as headers and footers, between all Views. Besides describing CSS styles and template views, the module will discuss how to migrate a look and feel created by a web designer into an MVC application. Techniques for adapting the display of a site for small screens and mobile devices will also be introduced.

Lessons

 • Using Layouts
 • Applying CSS Styles to an MVC Application
 • Creating an Adaptive User Interface

Lab : Applying Styles to ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Creating and Applying Layouts
 • Applying Styles to an MVC Web Application
 • Optional - Adapting Webpages for Mobile Browsers

After completing this module, you'll be able to:

Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.

Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to describe to the students how partial page updates and caching can optimise the responsiveness of a web application. You'll see how to make use of AJAX helpers and partial views to update small portions of a page instead of refreshing the entire page. The module also covers the different caches developers can use to store rendered pages and discusses how to configure caching for maximum performance.

Lessons

 • Using AJAX and Partial Page Updates
 • Implementing a Caching Strategy

Lab : Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Using Partial Page Updates
 • Optional - Configuring the ASP.NET Caches

After completing this module, you'll be able to:

Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.

Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to teach the students techniques that run code on the browser. This approach can increase the responsiveness of the application because a rendered page can respond to a user action without reloading the entire page from the server. You'll learn about the jQuery script library and how to use it to call web services and update user interface components.

Lessons

 • Rendering and Executing JavaScript Code
 • Using jQuery and jQueryUI

Lab : Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 5 Web Applications

 • Creating and Animating the Slideshow View
 • Optional - Adding a jQueryUI ProgressBar Widget

After completing this module, you'll be able to:

Write JavaScript code that runs on the client-side and utilises the jQuery script library to optimise the responsiveness of an MVC web application.

Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module to ensure good security in terms of strong authentication and authorisation for access. The lessons describe how to enable anonymous users to create their own user account and gain privileged access to content.

Lessons

 • Implementing Authentication and Authorisation
 • Assigning Roles and Membership

Lab : Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Configuring Authentication and Membership Providers
 • Building the Logon and Register Views
 • Authorising Access to Resources
 • Optional - Building a Password Reset View

After completing this module, you'll be able to:

Implement a complete membership system in an MVC 5 web application.

Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application

The goal of this module is to enable the students to build applications that are stable and reliable. Such applications are not vulnerable to common hacking techniques such as cross-site scripting and also store state information such as the contents of a shopping cart and user preferences. This state information is preserved when servers or browsers restart, connections are lost, and other connectivity issues occur.

Lessons

 • Developing Secure Sites
 • State Management

Lab : Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application

 • Creating Favorites Controller Actions
 • Implementing Favorites in Views

After completing this module, you'll be able to:

Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.

Module 13: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of the module is to introduce the concept of a Web API to students and to describe how to make an application's core functionality more broadly available for integration into other web and mobile applications. You'll learn about the new Web API feature of MVC 5 and see how to build a RESTful Web API and call it from other applications

Lessons

 • Developing a Web API
 • Calling a Web API from Mobile and Web Applications

Lab : Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Adding a Web API to the Photo Sharing Application
 • Using the Web API for a Bing Maps Display

After completing this module, you'll be able to:

Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.

Module 14: Handling Requests in ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to describe how to write components that intercept requests from browsers before they are received by MVC Controllers. These components include HTTP Modules, HTTP Handlers, and the Web Sockets protocol. The module describes scenarios in which developers use such components and shows how to add them to an MVC application.

Lessons

 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets

Lab : Handling Requests in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Creating a SignalR Hub
 • Creating a Photo Chat View

After completing this module, you'll be able to:

Modify the way browser requests are handled by an MVC application.

Module 15: Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal for this module is to enable students to deploy a completed MVC application to a web server or Microsoft Azure. The module begins by describing testing, staging, and production deployments and the web server environments required for each. It also describes the advantages and disadvantages of using Microsoft Azure to host the application. Students also see all the available deployment options in Visual Studio.

Lessons

 • Deploying a Web Application
 • Deploying an ASP.NET MVC 5 Web Application

Lab : Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Deploying a Web Application to Microsoft Azure
 • Testing the Completed Application

After completing this module, you'll be able to:

Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 5 web application from a development computer to a web server for staging or production.

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

You'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

The skills you'll be tested on include:

 • Design the application architecture (15-20%)
 • Design the build and deployment architecture (10-15%)
 • Design the User Experience (15-20%)
 • Develop the User Experience (15-20%)
 • Troubleshoot and Debug Web Applications (20-25%)
 • Design and Implement Security (15-20%)

Exam 70-486 provides credit towards your MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

This exam will assess your knowledge of Microsoft Visual Studio 2017, ASP.NET MVC, ASP.NET Core

This exam is available in the following languages:

 • English
 • Chinese (Simplified)
 • French
 • German
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20486: Developing ASP.NET 5 MVC Web Applications

This accelerated course also includes supplementary material that bridges the gap between Microsoft Visual Studio 2013/2015 and ASP .NET MVC 4.5/5.1

 • Pro ASP .NET MVC 5 5th Edition - ISBN: 978-1430265306

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Before attending this course, you must have:

 • A minimum of two to three years of experience developing web-based applications using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET
 • Proficiency in using the .NET Framework
 • Familiarity with C# language

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

När

När vill du deltaga i din accelererade kurs?

Microsoft - Developing ASP.NET MVC Web 4 Applications

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

20/6/2019 (Torsdag)

22/6/2019 (Lördag)

Begränsat antal platser

Registrera

24/10/2019 (Torsdag)

26/10/2019 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

Kundreferenser

Vi har utbildat 72.074 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,74% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"I have learn a lot of new things in a short time."
A.P.. - Microsoft MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) (3 dagar) (20/11/2018 till 22/11/2018)

"Great Teacher, Interesting Courses and the instructor Is the best"
Jo Van Vosselen. - Microsoft MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) (3 dagar) (13/9/2018 till 15/9/2018)

"Another great course with the instructor. Very enjoyable and pleasant, lots of knowledge transfer and helpful real-life cases where to apply these techniques. I'm looking forward for another course in the future with him."
Christian Dornetto, CRM Dynamics Ltd. - Microsoft MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) (3 dagar) (20/11/2018 till 22/11/2018)

"It has been a great course, the instructor takes a fast-paced & information dense course, yet somehow makes it feel relaxed. Its been a great 3 days."
Anonym - Microsoft MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) (3 dagar) (8/8/2017 till 10/8/2017)

"Very hard work, but it gets you through the course. My brain is so full!"
Chris Fitz-Avon. - Microsoft MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) (3 dagar) (14/3/2017 till 16/3/2017)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

Se priser