Summer of Learn: when booking two courses before July 31, save 50% on the second one.
Bright days ahead: our UK training centre has reopened.

Microsoft - MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications)

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

19/9/2020 (Lördag)

Overview

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Learn how to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 5 tools and technologies in just three days on this accelerated MCSA: Web Applications (Developing ASP.NET MVC Web 5 Applications) course.

This accelerated course is 40% faster than traditional training and will give you the skills you need to develop and manage advanced HTML web applications.

On this Microsoft Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications course, you’ll study the official MOC material and learn how to:

 • Design the architecture and implementation of a web application to meet functional requirements
 • Create MVC Models and write code that implements business logic
 • Add Controllers and Create Views in an MVC application
 • Implement a complete membership system in an MVC 5 web application
 • Build an MVC application that resists malicious attacks
 • Write a Windows Azure web service and call it from an MVC application

Microsoft Certified Trainers will guide you through coding activities to boost the performance and scalability of your web applications.

With Microsoft Official Curriculum (MOC) material and official practice exams, you’ll be prepared to take exam 70-486 – included at the end of your accelerated course. Plus, this exam is covered by your Certification Guarantee.

This course is a an elective for the MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

This course is best suited to professional web developers who use Microsoft Visual Studio in individual-to-large development environments.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din ASP.NET MVC Web 5 Applications hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din ASP.NET MVC Web 5 Applications kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar ASP.NET MVC Web 5 Applications certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig ASP.NET MVC Web 5 Applications snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.945 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat ASP.NET MVC Web 5 Applicationskursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Curriculum

MOC 20486D: Developing ASP.NET Core MVC Web Applications

Module 1: Exploring ASP.NET Core MVC

This module can help you create and host dynamic, powerful, and extensible web applications. It also allows you to use the latest HTML standard and Front-End frameworks such as Angular, React, and more.

Lessons

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET 4.x
 • Introduction to ASP.NET Core MVC

Lab: Exploring ASP.NET Core MVC

 • Exploring a Razor Pages Application
 • Exploring a Web API Application
 • Exploring an MVC Application

After completing this module, you’ll be able to:

 • Understand the variety of technologies available in the Microsoft web stack
 • Describe the different programming models available for developers in ASP.NET
 • Choose between ASP.NET Core and ASP.NET 4.x.
 • Describe the role of ASP.NET Core MVC in the web technologies stack, and how to use ASP.NET Core MVC to build web applications
 • Distinguish between MVC models, MVC controllers, and MVC views

Module 2: Designing ASP.NET Core MVC Web Applications

In this module, you will learn how to create powerful and complex web applications. You need to know how to identify a set of business needs and plan the Model-View-Controller (MVC) web application to meet those needs. The project plan that you create assures stakeholders that you understand their requirements and communicates the functionality of the web application, its user interface, structure, and data storage to the developers.

Lessons

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers and Views

Lab: Designing ASP.NET Core MVC Web Applications

 • Planning Model Classes
 • Planning Controllers
 • Planning Views
 • Architecting and MVC Web Application

After completing this module, you’ll be able to:

 • Plan the overall architecture of an ASP.NET Core MVC web application and consider aspects such as state management
 • Plan the models, controllers, and views that are required to implement a given set of functional requirements

Module 3: Configure Middlewares and Services in ASP.NET Core

In this module, you will learn how to leverage the ASP.NET Core framework to handle requests and responses via existing and custom middleware. You will also learn how to configure services for use in middleware and throughout other parts of the application, such as controllers.

Lessons

 • Configuring Middlewares
 • Configuring Services

Lab: Configuring Middleware and Services in ASP.NET Core

 • Working with Static Files
 • Creating custom middleware
 • Using dependency injection
 • Injecting a service to a controller

After completing this module, you'll be able to:

 • Use existing middleware to set up an ASP.NET Core application
 • Create your own middleware and use it to define custom behaviour
 • Understand the basic principles behind Dependency Injection, and how it is used in ASP.NET Core
 • Know how to create a custom service, configure its scope, and inject it to both middleware and ASP.NET Core MVC controllers

Module 4: Developing Controllers

In this module, you’ll be introduced to building web applications by using the Model-View-Controller (MVC) architectural pattern.

Lessons

 • Writing Controllers and Actions
 • Configuring Routes
 • Writing Action Filters

Lab: Developing Controllers

 • Adding controllers and actions to an MVC application
 • Configuring routes by using the routing table
 • Configuring routes using attributes
 • Adding an action filer

After completing this module, you’ll be able to:

 • Add a controller to a web application that responds to user actions that are specified in the project design
 • Add routes to the ASP.NET Core routing engine and ensure that URLs are user-friendly in an MVC web application
 • Write code in action filters that runs before or after a controller action

Module 5: Developing Views

In this module you’ll learn how to define the user interface for your web application by creating views.

Lessons

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers and Tag Helpers
 • Reusing Code in Views

Lab: Developing Views

 • Adding Views to an MVC Application
 • Adding a partial view
 • Adding a view component

After completing this module, you'll be able to:

 • Create an MVC view and add Razor mark-up to it to display data to users
 • Use HTML helpers and tag helpers in a view
 • Reuse Razor mark-up in multiple locations throughout an application

Module 6: Developing Models

In this module, you will learn how to create the code for models. The model class describes the properties of each type of object and can include business logic that matches business processes. Therefore, the model is a fundamental building-block in an MVC application.

Lessons

 • Creating MVC Models
 • Working with Forms
 • Validate MVC Application

Lab: Developing Models

 • Adding a model
 • Working with Forms
 • Add Validation

After completing this module, you'll be able to:

 • Add a model to an MVC application and write code in it to implement the business logic
 • Use display and edit data annotations
 • Validate user input with data annotations

Module 7: Using Entity Framework Core in ASP.NET Core

The objective of this module is to teach you how to render webpages that use data from a data store, so you can create a web application that changes continually in response to user input, administrative actions, and publishing events. You will see how to build a database-driven website in MVC.

Lessons

 • Introduction to Entity Framework Core
 • Working with Entity Framework Core
 • Use Entity Framework Core to connect to Microsoft SQL Server

Lab: Using Entity Framework Core in ASP.NET Core

 • Adding Entity Framework Core
 • Use Entity Framework Core to retrieve and store data
 • Use Entity Framework Core to connect to Microsoft SQL Server

After completing this module, you'll be able to:

 • Connect an application to a database to access and store data
 • Explain EF Core
 • Work with Entity Framework Core
 • Use EF Core to connect to a database including Microsoft SQL Server

Module 8: Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core MVC

In this module, you will learn the importance of presentation and functionality of your web application, and explore JavaScript.

Lessons

 • Using Layouts
 • Using CSS and JavaScript
 • Using jQuery

Lab: Using Layouts, CSS and JavaScript in ASP.NET Core

 • Applying a layout and link views to it
 • Using CSS
 • Using JavaScript
 • Using jQuery

After completing this module, you’ll be able to:

 • Apply a consistent layout to ASP.NET Core MVC applications
 • Add JavaScript code to your web application
 • Use the jQuery library in your web application

Module 9: Client-Side Development

In this module, you'll learn client-side tools that will allow you to create extensive web applications on any scale. You'll also learn how to use the Bootstrap framework to style your web application, and then how to use Sass and Less.

Lessons

 • Applying Styles
 • Using Task Runners
 • Responsive design

Lab: Client-Side Development

 • Use gulp to run tasks
 • Styling using Sass
 • Using Bootstrap

After completing this module, you’ll be able to:

 • Use Bootstrap, Sass and Less in a Microsoft ASP.NET Core application
 • Use task runners in an ASP.NET Core application
 • Ensure that a web application displays correctly on devices with different screen sizes

Module 10: Testing and Troubleshooting

In this module, you’ll examine how your one web application requires multiple complex components, and because they are often written by different developers, there are always possibilities for inaccuracies. You'll learn how to identify bugs from all sources and how to eliminate them.

Lessons

 • Testing MVC Applications
 • Implementing an Exception Handling Strategy
 • Logging MVC Applications

Lab: Testing and troubleshooting

 • Testing a Model
 • Testing a controller using a fake repository
 • Implementing a repository in MVC project
 • Add exception handling
 • Add logging

After completing this course, you'll be able to:

 • Run unit tests against the Model - View - Controller (MVC) components, such as model classes and controllers, and locate potential bugs
 • Build a Microsoft ASP.NET Core MVC application that handles exceptions smoothly and robustly
 • Run logging providers that benefit your applications and run them by using a common logging API

Module 11: Managing Security

In this module, you’ll be learning how to manage security via making decisions on which users can perform, which need protection, and making sure your application is safe from malicious third parties with possible access.

Lessons

 • Authentication in ASP.NET Core
 • Authorisation in ASP.NET Core
 • Defending from Attacks

Lab: Managing Security

 • Use Identity
 • Add Authorisation
 • Avoid the Cross-Site Request Forgery Attack

After completing this module, you’ll be able to:

 • Add basic authentication to your application
 • Configure Microsoft ASP.NET Core Identity
 • Add basic authorisation to your application
 • Utilise several different authorisation approaches
 • Know how security exploits work and how to better defend against them

Module 12: Performance and Communication

In this module, you’ll learn the practice of ‘caching’; which allows you to store commonly repeated requests. You can also reuse data that has already been loaded and present it to the user.

Lessons

 • Implementing a Caching Strategy
 • Managing State
 • Two-way communication

Lab: Performance and Communication

 • Implementing a Caching Strategy
 • Managing state
 • Two-Way communication

After completing this module, you'll be able to:

 • Implement caching in a Microsoft ASP.NET Core application
 • Use state management technologies to improve the client experience, by providing a consistent experience for the user
 • Implement two-way communication by using SignalR, allowing the server to notify the client when important events occur

Module 13: Implementing Web APIs

In this module, you will examine how most web applications require integration with external systems. Through using Web APIs, you’ll have the ability to promote application interaction with external systems to using server-side code and jQuery code to effectively implement REST-style Web APIs in your application.

Lessons

 • Introducing Web APIs
 • Developing a Web API
 • Calling a Web API

Lab: Implementing Web APIs

 • Adding Actions and Call Them Using Microsoft Edge
 • Calling a Web API using server-side code
 • Calling a Web API using jQuery

After completing this module, you'll be able to:

 • Create services by using ASP.NET Core Web API
 • Call a Web API from server-side code and jQuery

Module 14: Hosting and Deployment

In this module, you’ll learn how to provide a service to multiple users simultaneously while only requiring the server to be installed, and for the clients to use browsers to access it. You will create highly desirable applications which do not rely on the user installing dedicated software, and ensuring it is accessible by clients on a wide variety of machines.

Lessons

 • On-premise hosting and deployment
 • Deployment to Microsoft Azure
 • Microsoft Azure Fundamentals

Lab: Hosting and Deployment

 • Deploying a Web Application to Microsoft Azure
 • Upload an Image to Azure Blob Storage

After completing this module, you’ll be able to:

 • Host and Deploy an ASP.NET Core MVC application on IIS
 • Host and Deploy an ASP.NET Core MVC application on Microsoft Azure
 • Be able to utilise services offered by Microsoft Azure to improve the capabilities of your web applications

Exam Track

You'll sit the following exam at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

The skills you'll be tested on include:

 • Design the application architecture (15-20%)
 • Design the build and deployment architecture (10-15%)
 • Design the User Experience (15-20%)
 • Develop the User Experience (15-20%)
 • Troubleshoot and Debug Web Applications (20-25%)
 • Design and Implement Security (15-20%)

Exam 70-486 provides credit towards your MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder certification.

This exam will assess your knowledge of Microsoft Visual Studio 2017, ASP.NET MVC, ASP.NET Core

This exam is available in the following languages:

 • English
 • Chinese (Simplified)
 • French
 • German
 • Japanese
 • Portuguese (Brazil)

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20486: Developing ASP.NET 5 MVC Web Applications

This accelerated course also includes supplementary material that bridges the gap between Microsoft Visual Studio 2013/2015 and ASP .NET MVC 4.5/5.1

 • Pro ASP .NET MVC 5 5th Edition - ISBN: 978-1430265306

Prerequisites

Before attending this course, you must have:

 • A minimum of two to three years of experience developing web-based applications using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET
 • Proficiency in using the .NET Framework
 • Familiarity with C# language

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 75.945 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The leaning environment was great. Great presentation style with lots of opportunities to ask questions and talk about real life examples which made a lot of difference and made the course enjoyable and informative. The instructor is very knowledgeable and was very helpful. Thank you for a great course "
Mary Joel, Bedford College. (23/1/2020 (Torsdag) till 25/1/2020 (Lördag))

"I went into Firebrand with very little knowledge of the subject matter in order to get a kick start to my next development steps. Ive come out of it with a wealth of experience."
H.M.. (11/4/2019 (Torsdag) till 13/4/2019 (Lördag))

"Good instructor and good course."
Anonymous. (11/4/2019 (Torsdag) till 13/4/2019 (Lördag))

"I have learn a lot of new things in a short time."
A.P.. (20/11/2018 (Tisdag) till 22/11/2018 (Torsdag))

"Great Teacher, Interesting Courses and the instructor Is the best"
Jo Van Vosselen. (13/9/2018 (Torsdag) till 15/9/2018 (Lördag))

Kursdatum

Microsoft - Developing ASP.NET MVC Web 4 Applications

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

13/6/2020 (Lördag)

15/6/2020 (Måndag)

Avslutad

 

19/9/2020 (Lördag)

21/9/2020 (Måndag)

Platser tillgängliga

Registrera

15/12/2020 (Tisdag)

17/12/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter