Data Protection certifications

EU General Data Protection Regulation (GDPR) infördes i UK den 25 maj 2018. Din organisation måste förstå denna lagstiftning, annars riskerar ni allvarliga konsekvenser.

Om ditt företag hanterar data från europeiska medborgare kräver GDPR en strikt efterlevnad av dataskydd. Om er organisation inte upprätthåller efterlevnad kan det leda till ekonomiska böter på upp till 4% av er globala omsättning. Ert företag står inför en betydande ökning av det juridiska ansvaret om ni är ansvariga för en dataintrång.

Utbildning i skydd av personuppgifter för klassrumsbaserad- eller online

Med Firebrand kommer du att lära dig hur du skyddar känsliga data och därmed undviker ekonomiska böter. Vi erbjuder både klassrumsbaserad och onlineträning i dataskydd, inklusive allt du behöver för att bli certifierad dubbelt så snabbt:

  • Officiellt kursmaterial, laborationer och övningsprov
  • Certifieringsprov i dataskydd
  • Boende, måltider och snacks (för klassrumsbaserad kurser)

Ditt företag måste förstå de rättsliga kraven och konsekvenserna av GDPR. Nedan finns ett utbud av intensivkurser i GDPR som fokuserar på att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att uppfylla kraven:

Hot Course

Data Protection Certified Data Protection Officer - GDPR Compliance

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPM - Certified Information Privacy Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPP/E - Certified Information Privacy Professional - Europe

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPP/E and CIPM - Certified Information Privacy Professional & Certified Information Privacy Manager

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection CIPT - Certified Information Privacy Technologist

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPM - Certified Information Privacy Manager

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPP/E - Certified Information Privacy Professional - Europe

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPP/E and CIPM - Certified Information Privacy Professional & Certified Information Privacy Manager

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP CIPT - Certified Information Privacy Technologist

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Certified Information Privacy Professional/Asian (CIPP/A)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime Certified Information Privacy Professional/Canada (CIPP/C)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Cyber Crime IAPP Foundations of Privacy and Data Protection

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Certified Information Privacy Professional/Asian (CIPP/A)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Certified Information Privacy Professional/Canada (CIPP/C)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection GDPR Foundation - General Data Protection Regulation

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

Data Protection GDPR Foundation and Practitioner - General Data Protection Regulation

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection GDPR Introduction

1 Dag

Kurspriser

Hot Course

Data Protection IAPP Foundations of Privacy and Data Protection

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Open Source Intelligence - Foundation

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Open Source Intelligence Advanced Practitioner

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Data Protection Open Source Intelligence Practitioner

3 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP Certified Information Privacy Professional/Asian (CIPP/A)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP Certified Information Privacy Professional/Canada (CIPP/C)

4 Dagar

Kurspriser

Hot Course

IAPP IAPP Foundations of Privacy and Data Protection

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

PECB GDPR Introduction

1 Dag

Kurspriser