Six Sigma - Certified Lean Six Sigma Black Belt™ certification

Looptijd

Looptijd:

Slechts 5 dagen

Methode

Methode:

Klas / Online / Hybride

Volgende datum

Volgende datum:

1/5/2023 (Maandag)

Overzicht

Green Belt certificering nodig? Volg de gecombineerde Lean Six Sigma Green Belt & Black Belt-cursus in slechts tien dagen.

Lean Six Sigma Process


Six Sigma is een bedrijfsmanagementstrategie die oorspronkelijk werd ontwikkeld door Motorola, VS in 1986. Six Sigma streeft naar verbetering van de kwaliteit van procesoutputs door de oorzaken van defecten (fouten) te identificeren en weg te nemen en de variabiliteit in productie- en bedrijfsprocessen te minimaliseren.

Het maakt gebruik van een reeks methoden voor kwaliteitsbeheer, waaronder statistische methoden, en creëert een speciale infrastructuur van mensen binnen de organisatie (bijvoorbeeld "Black Belts" en "Green Belts") die experts zijn in deze methoden. Elk Six Sigma-project dat binnen een organisatie wordt uitgevoerd, volgt een gedefinieerde reeks stappen en heeft gekwantificeerde financiële doelstellingen (kostenreductie of winstverhoging).

Lean werd oorspronkelijk gebruikt om het Toyota-productiesysteem te beschrijven en is een benadering die wordt gebruikt om de klantwaarde te maximaliseren en verspilling te minimaliseren. Eenvoudig gezegd creëert dit meer waarde voor klanten met minder middelen.

De Lean Six Sigma Black Belt-certificering is geschikt voor iedereen die bedrijfsverbeteringen wil genereren op gebieden zoals: klanttevredenheid, dienstverlening, kostenbeheersing, procesprestaties en introductie van nieuwe producten. Lean Six Sigma is een methode voor procesverbetering. Project- en verandermanagement zijn niet effectief zonder procesmanagement.

De cursus is bedoeld voor alle zakelijke professionals uit een breed scala aan productie- of service / transactieomgevingen. Je wordt betrokken bij de implementatie van Business Improvement- of Green Belt-projecten als onderdeel van je functie / functie.

De cursus behandelt zowel Lean- als Six Sigma-methodologie, wat betekent dat activiteiten worden gericht op de snelheid en kwaliteit van bedrijfsprocessen.

Traditionele Lean Six Sigma Black Belt-training duurt 20 dagen. Dit omvat normaal gesproken een maand tussen elke module, wat betekent dat het tot vier maanden kan duren om te voltooien. Dit wordt vergeleken met tien dagen (Green + Black Belt) bij Firebrand. Bovendien bevat onze cursus casestudy's en oefeningen - het is niet alleen theorie.

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • Begrijp Six Sigma en Lean en gebruik de Green Belt-toolkit voor praktische problemen.
 • Stel betekenisvolle bedrijfsstatistieken vast die procesprestaties afstemmen op financiële prestaties.
 • Krijg een gedetailleerd overzicht van cyclustijdreductie, procesvariatie en risicobeheer.
 • Stel een bruikbaar plan op voor het identificeren, scoping en charteren van procesverbeteringsprojecten en het selecteren van de juiste mensen om die projecten uit te voeren.
 • Leid teams bij het beheren en voorkomen van defecten in producten, processen of services.
 • Bestaande producten, processen of services opnieuw ontwerpen om Six Sigma-niveaus en prestaties gedurende de levenscyclus te bereiken.
 • Begrijp hoe een verbeterde waardestroom kansen kan verlichten door de toepassing van Lean-principes om de cyclustijd te verkorten.
 • Gebruik een praktisch begrip van hoe strategische verandering te leiden, een team te beheren en kennis van Lean Six Sigma over te dragen om robuuste doorbraakproducten, -diensten en -processen te ontwikkelen die feilloos presteren bij de lancering.
 • Stel een bruikbaar plan op voor het ondersteunen van uw organisatie, en hulpmiddelen om continu verbeteringsmogelijkheden te bouwen die substantiële en betekenisvolle bedrijfsresultaten opleveren.

Een Six Sigma-proces is een proces waarbij naar verwachting 99,99696% van de producten die worden geproduceerd vrij zijn van defecten (3,4 defecten per miljoen).

Schattingen plaatsen de kwaliteitsniveaus van sleutelprocessen in succesvolle bedrijven vandaag de dag binnen het bereik van drie - vier sigma's. Maar een hele wereld die op vier sigma-niveau werkt, zou het volgende meebrengen:

 • Jaarlijks worden minimaal 20.000 verkeerde medicijnvoorschriften verstrekt
 • Zesennegentig crashes per 100.000 vluchten van luchtvaartmaatschappijen
 • Onveilig drinkwater gedurende bijna een uur per maand
 • Geen telefoondienst of televisie-uitzending gedurende bijna tien minuten per week

Een wereld die op zes-sigma-niveau werkt, zou veel veiliger zijn, met veel minder fouten en veel meer tevreden klanten.

Zeven redenen waarom jij voor jouw Black Belt cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 5 dagen Black Belt gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Black Belt cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Black Belt of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Black Belt leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!
 5. Je zal Black Belt sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Black Belt studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 134561 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Black Belt bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Voordelen

U zult uw Six Sigma Black Belt certificering behalen in slechts vijf dagen. Naast de certificeringsgarantie, verkrijgt u ook:

 • Gereedheid teams te leiden in het managen en voorkomen van defecten in producten, processen of diensten
 • Hulpmiddelen voor het herontwerpen van bestaande producten, processen en diensten voor het bereiken van een Six Sigma niveau van prestatie over de levenscyclus
 • Een gerichte blik op hoe een verbeterde value stream, kansgebieden kan verlichten d.m.v. de toepassing van Lean principes om de cyclustijd te verminderen
 • Een praktisch begrip van het leiden van strategische verandering, managen van een team en overdracht van Lean Six Sigma kennis voor ontwikkeling van krachtige baanbrekende producten, diensten, en processen die vanaf lancering vlekkeloos verlopen
 • Een actiegericht plan voor ondersteuning van uw organisatie, en hulpmiddelen voor een continuerend verbeteringsvermogen dat substantiële en zinvolle bedrijfsresultaten levert.

Traditionele Six Sigma Black Belt training duurt 20 dagen. Normaal gesproken zit er ook een maand tussen iedere module, wat inhoudt dat het voltooien van het programma kan oplopen tot vier maanden. Dit is te vergelijken met tien dagen (Green + Black Belt) bij Firebrand. Plus, onze cursus bevat case studies en oefeningen - het is meer dan alleen een theorie.

Wat is een Black Belt?

 • Is verantwoordelijk voor het leiden, uitvoeren, en voltooien van bedrijfsverbetering projecten
 • Levert deskundige kennis en leiderschap rondom Six Sigma & LEAN met de nadruk op het omzetten van operationele procesverbeteringen naar tastbare klant & financiële voordelen
 • Leert teamleden de Six Sigma & LEAN methodologie en tools
 • Assisteert bij herkennen van project kansen en het verfijnen van project details en omvang
 • Brengt verslag uit van vooruitgang aan de projectkampioenen en de proceseigenaren, en managet stakeholder uitzonderingen en betrokkenheid
 • Draagt kennis over en coacht andere Green Belts en de organisatie.

Andere versnelde trainingsaanbieders vertrouwen sterk op colleges, onafhankelijke zelftesten en studeren.

Effectieve technische instructies moeten zeer gevarieerd en interactief zijn om het aandachtsniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwerk tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te verankeren door praktisch leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan elke leerbehoefte te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén-op-één instructie aandacht   
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Onafhankelijke studie

Deze informatie is verstrekt als een nuttig hulpmiddel voor kandidaten die een opleiding overwegen. Cursussen inclusief certificering worden geleverd met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train opnieuw gratis (je betaal voor de accommodatie en examens bij jouw terugkeer). Wij kunnen geen garanties geven over persoonlijke successen of voordelen van het behalen van certificering.

Inhoudsopgave

Tijdens de cursus Lean Six Sigma Black Belt-certificering leert u Lean Six Sigma-vaardigheden op expertniveau, zodat u projecten voor het verbeteren van bedrijfsprocessen kunt identificeren, leiden en opleveren.

Op deze essentiële gebieden zul je vaardigheden op Black Belt-niveau opdoen:

 • Lean Principles
 • Data Collection and Root Cause Analysis including Y=f(x)
 • Six Sigma Principles including the Six Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) Cycle
 • Lean and Cycle Time Reduction
 • Value Stream Mapping
 • Process Mapping and Managing by Metrics
 • Seven Basic Quality Tools (Ishikawa diagram, Pareto chart, Check sheet, Control chart, Flowchart, Histogram, Scatter diagram)
 • Project / Problem Definition
 • Critical to Quality (CTQ)
 • Stakeholder Mapping
 • Logical (non-statistical) tools
 • Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
 • Process Variation and Defect Management
 • Black Belt Tool-kit application
 • Change Management
 • Quality Function Deployment (QFD)
 • Design for Six Sigma (DFSS)
 • Descriptive Statistics
 • Black Belt Tool-kit
 • Project Management
 • Solution Thinking
 • Effective Team working and Facilitation skills

Je ontwikkelt ook vaardigheden op expertniveau op de volgende Lean Six Sigma Black Belt-vaardigheidsgebieden:

 • Minitab and advanced statistics including data manipulation
 • Distributions
 • Central Limit Theorem
 • Sampling
 • Measurement System Analysis (MSA)
 • Statistical Process Control (SPC)
 • Hypothesis Testing I
 • Coaching practice
 • Analysis Of Variance (ANOVA)
 • Hypothesis Testing II
 • Surveys
 • Multiple Linear Regression
 • Advanced Design of Experiments (DOE)
 • Change Adoption
 • Logistic Regression

Examenproces

Als onderdeel van de cursus neemt u deel aan het Six Sigma Black Belt examen.

Dit is een multiple choice examen, dat een scoringspercentage van 70% vereist. U zult het examen verlaten met bewijs dat u competent bent in procesmanagement en verbetering.

De cursus omvat

Gratis voorzien bij de cursus

 • Officieel Firebrand Black Belt cursusmateriaal
 • The Six SIGMA Memory Jogger II: A Pocketguide of Tools for Six SIGMA Improvement Teams
  ISBN: 9781576810446

Bespaar Nog Meer Tijd

Six Sigma Black Belt studenten zijn niet volledig gecertificeerd totdat ze een volledig project afgerond hebben. Firebrand studenten leren de methodologie op de juiste manier toe te passen en kunnen zo dus snel een passend project afronden.

Andere aanbieders van opleidingen eisen vaak dat je aanvullende projecten na de cursus doorloopt, alvorens ze de certificering voltooien. Bij Firebrand Training ontvang je het certificaat. Zo kun je bewijzen dat je de kennis onder de knie hebt en kun je aan de slag met een project.

Jouw versnelde cursus omvat:

 • Accommodatie *
 • Maaltijden, onbeperkte snacks, drankjes, thee en koffie
 • Examens op locatie
 • Examen vouchers **
 • Oefentoetsen ***
 • Certificeringsgarantie****
 • Trainingsmateriaal
 • Dagelijks tot 12 uur training onder begeleiding van een instructeur
 • 24 uur toegang tot het laboratorium
 • Hands-on training via Lecture | Lab | ReviewTM
 • Digitaal cursusmateriaal (indien beschikbaar)
 • *Alleen voor residentiële training. Geldt niet voor online cursussen
 • **Examenvouchers zijn mogelijk niet inbegrepen voor cursisten en vereisen een afzonderlijke aankoop door een werkgever vanwege ESFA-richtlijnen
 • ***Niet op alle cursussen
 • ****Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (betaal alleen voor accommodatie, examens en incidentele kosten)

Vereisten

U heeft minstens anderhalf jaar ervaring in projectmanagement, als projectmanager of als onderdeel van een team.

U heeft ook basiskennis van Microsoft Office; waaronder Word, Excel, en PowerPoint. Voorgaande blootstelling aan procesverbetering of Six Sigma filosofieën is nuttig, maar niet noodzakelijk.

U moet een eerder al een Six Sigma Green Belt cursus voltooid hebben, of er aan deelnemen als onderdeel van deze cursus.

Ook Green Belt certificering nodig? Doe dit samen met de Six Sigma Green Belt certificering cursus in slechts tien dagen.

Weet je niet zeker of je aan de vereisten voldoet? Maak je geen zorgen. Jouw trainingsadviseur bespreekt jouw achtergrond met je om te begrijpen of deze cursus geschikt is voor je.

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 134561 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.51% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"The BB course is an intense test with a deep dive in Six Sigma tools. Even though it is a hard core training, our trainer combined learnings, advices, real life examples and even games throughout the days resulting into a succesful experience. I believe we got a customized type of training, as our guide moulded examples and situations based on our areas of expertise. I would definetely recommend it, as even though in the beginning of the training you might be overwhelmed by the information that is going to be fed to you, at the end of the training you will definetely leave with a smile on your face. "
Florin Brezoianu, Amorelie. (16/9/2019 (Maandag) t/m 20/9/2019 (Vrijdag))

"Michel is de ideale trainer om deze bootcamp training 10 day Green / Black tot een aangename training te maken."
Oscar Landstra, POLYCOM. (4/5/2019 (Zaterdag) t/m 8/5/2019 (Woensdag))

""
Anoniem (10/3/2018 (Zaterdag) t/m 14/3/2018 (Woensdag))

""
Anoniem, ENGIE (10/3/2018 (Zaterdag) t/m 14/3/2018 (Woensdag))

""
Anoniem, RWE (10/3/2018 (Zaterdag) t/m 14/3/2018 (Woensdag))

Cursusdata

Six Sigma - Black Belt

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

6/2/2023 (Maandag)

10/2/2023 (Vrijdag)

Beëindigde cursus - Geef feedback

 

1/5/2023 (Maandag)

5/5/2023 (Vrijdag)

Open

Nu boeken

24/6/2023 (Zaterdag)

28/6/2023 (Woensdag)

Open

Nu boeken

10/7/2023 (Maandag)

14/7/2023 (Vrijdag)

Open

Nu boeken

23/10/2023 (Maandag)

27/10/2023 (Vrijdag)

Open

Nu boeken

27/11/2023 (Maandag)

1/12/2023 (Vrijdag)

Open

Nu boeken

Nieuwste beoordelingen van onze studenten