ISACA CISM Certificering

- Slechts 4 dagen
ISACA CISM

Het doel van onze vierdaagse versnelde CISM Certificeringscursus is om informatiebeveiligingsmanagers en degenen die informatiebeveiligingsmanagement verantwoordelijkheden hebben, voor te bereiden op het Certified Information Security Manager (CISM) certificeringsexamen.

Certified Information Security Manager

De CISM certificering is bedoeld voor een personen die zich bezig houden met het managen, ontwerpen, beoordelen van en/of toezicht houden op de informatiebeveiliging van een bedrijf (enterprise's information security). De CISM certificering bevordert internationale toepassing en voorziet uitvoerend management van de zekerheid dat degenen die de titel verkregen hebben over de benodigde ervaring en kennis beschikken om effectief beveiligingsmanagement en consultatiediensten te leveren.

Tijdens het programma, zullen studenten leven, leren, en zich voorbereiden om de certificeringsexamens te maken. Dit gemixte leerprogramma wendt zich tot resultaatgerichte (Lezing | Laboratorium | Reflectie) levering - die zich compleet richt op uw voorbereiding op het CISM examen.

Lees meer...

Onze Certified Information Security Manager versnelde training

 • Helpt studenten complexe technische concepten sneller te begrijpen door aandacht te besteden aan de individuele leerstijlen van studenten door een mix van een visueel, auditief en tactiel-kinesthetisch toedieningssysteem
 • Vergroot behouding van kennis door gebruik te maken van versnelde leerstijlen gericht op overdragen van informatie naar het lange-termijn geheugen
 • Bereidt je voor op jouw certificeringsexamen in de helft van de tijd van 'traditionele trainingen' en presenteert gelijktijdig toonaangevende slaagpercentages

Neem nu je CISM examen af gedurende onze cursus.

Firebrand is een officiële leveringspartner van ISACA examens. Dit betekend dat je de mogelijkheid hebt om je CISM examen af te nemen op onze locatie, aan het einde van de cursus. Slaag je de eerste keer niet ? Geen zorgen - je wordt gedekt door onze certificeringsgarantie.

Zie Voordelen...

Bekijk nu de prijzen om erachter te komen hoeveel je kunt besparen als je tweemaal zo snel traint.

Zeven redenen waarom jij voor jouw CISM cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 4 dagen CISM gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze CISM cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor CISM of train gratis opnieuw. Vraag naar de voorwaarden van onze certificeringsgarantie bij onze Education Consultants.
 4. Je zal meer over CISM leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal CISM sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor CISM studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 74685 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van CISM bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Professionele certificering voorziet jou en jouw organisatie van een concurrentievoordeel in het bedrijfsleven. Hoewel certificering misschien niet verplicht is voor je, vereist of adviseert een toenemend aantal organisaties dat hun werknemers gecertificeerd worden. Om te helpen bij het garanderen van succes in het bedrijfsleven, is het essentieel om voor een certificeringsprogramma te kiezen dat gebaseerd is op universeel geaccepteerde praktijken van informatiebeveiligingsmanagement. CISM levert een dergelijk programma.

Voordelen van CISM Certificering

 • Erkenning van de verkregen vakkundigheid voor de informatiebeveiliging-professional
 • Wereldwijde erkenning als een competente infomatiebeveiligingsmanager
 • De mogelijkheid om voort te bouwen op reeds behaalde certificering/geloofsbrieven
 • Tastbaar bewijs van carrièregroei
 • Potentiële kandidaat voor salarisverhoging en/of promotie

Andere versnelde trainingsaanbieders leunen sterk op les geven en zelftoetsing en -studie.

Effectieve technische instructies dienen zeer gevarieerd en interactief te zijn om het aandachtniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwork tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te versterken door hands-on te leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan ieders leerbehoeften te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén op één instructie
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Zelfstandige studie

Deze informatie is gegeven als behulpzaam middel voor kandidaten die het overwegen om een training te nemen. Cursussen die certificeringen omvatten komen met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (je hoeft bij terugkeer alleen te betalen voor accommodatie en examens). We bieden geen enkele garantie over persoonlijk succes of voordelen van het behalen van een certificering. Voordelen van de certificering die zijn vastgesteld vanuit onderzoek garanderen geen enkel persoonlijk succes.

Zie Inhoudsopgave...

Firebrand Training's CISM versnelde training verschaft grondige, instructeur begeleide training om te garanderen dat je de basisconcepten onder de knie krijgt die essentieel zijn voor een informatiebeveiligingsmanager. Firebrand Training's versnelde cursus verschaft grondige instructeur begeleide training om te garanderen dat je de basiskennis opdoet, leert door te doen, en jouw certificering behaalt. Je zult je nieuw verworven kennis onmiddelijk kunnen toepassen in jouw vakgebied.

CISM zal de volgende domeinen omvatten

 • Gebied 1—Beheer van de Informatiebeveiliging (24%)
 • Gebied 2—Informatie Risico Management en de Naleving ervan (33%)
 • Gebied 3—Information Security Program Development and Management (25%)
 • Gebied 4—Information Security Incident Management (18%)

Gebied 1—Beheer van de Informatiebeveiliging (24%)

Het opstellen en handhaven van een kader voor het beheer van de informatiebeveiliging processen die dat ondersteunen om te waarborgen, dat de informatiebeveiligingsstrategie in overeenstemming is met de doelen en doelstellingen van de organisatie, dat informatierisico’s naar behoren worden beheerd en dat programmamiddelen op een verantwoordelijke manier worden beheerd.

Opsomming van de Taken

 • 1.1 Het opstellen en handhaven van een informatiebeveiligingsstrategie die in overeenstemming is met de doelen en doelstellingen van de organisatie om het opstellen van en het voortgaande beheer van het informatiebeveiligingsprogramma te begeleiden.
 • 1.2 Het opstellen en handhaven van een kader waarbinnen het informatiebeveiligingsbeheer wordt gehanteerd om activiteiten die de informatiebeveiligingsstrategie ondersteunen, te begeleiden.
 • 1.3 Informatiebeveiligingsbeheer in het bestuur van de organisatie integreren om ervoor zorg te dragen, dat de doelen en doelstellingen van de organisatie door het beveiligingsprogramma worden ondersteund.
 • 1.4 Een beleid van informatiebeveiliging opstellen en handhaven om over de instructies van het management te communiceren en om de ontwikkeling van richtlijnen, procedures en handboeken te begeleiden.
 • 1.5 Business cases ontwikkelen om ondersteuning te bieden aan de investeringen in de informatiebeveiliging.
 • 1.6 Interne en externe invloeden op de organisatie herkennen (bij voorbeeld: de technologie, het bedrijfsmilieu, het toestaan van risico’s, de geografische ligging, de eisen van de wet en de regelgeving) om ervoor te zorgen, dat de informatiebeveiligingsstrategie zich op deze factoren richt.
 • 1.7 Commitment van het hoger management en steun van andere belanghebbenden verkrijgen om de kans op succesvolle implementatie van de informatiebeveiligingsstrategie zoveel mogelijk te vergroten.
 • 1.8 De rol en de verantwoordelijkheden van de informatiebeveiliging naar alle lagen van de organisatie definiëren en communiceren om duidelijke verantwoording en autoriteit op diverse niveaus te bewerkstelligen.
 • 1.9 Referentiewaarden opstellen, onder toezicht houden, evalueren en rapporteren (bij voorbeeld: key goal indicators [KGIs], key performance indicators [KPIs], key risk indicators [KRIs]) om het management van nauwkeurige informatie te voorzien met betrekking tot de doelmatigheid van de informatiebeveiligingsstrategie.

Opsomming van de Kennisaspecten

 • 1.1 Methodes om een informatiebeveiligingsstrategie te ontwikkelen.
 • 1.2 De relatie tussen de informatiebeveiliging enerzijds en ondernemingsdoelen, -doelstellingen, -functies, -processen en -werkwijzen anderzijds.
 • 1.3 Methodes om een kader voor het informatiebeveiligingsbeheer te implementeren.
 • 1.4 De fundamentele concepten van het bestuur en hoe die zich verhouden tot de informatiebeveiliging.
 • 1.5 Methodes om het beheer van de informatiebeveiliging in het organisatiebestuur te integreren.
 • 1.6 Internationaal erkende richtlijnen, kaders en aanbevolen werkwijzen in verband met het informatiebeveiligingsbeheer en de ontwikkeling van de strategie.
 • 1.7 Methodes om het beleid van de informatiebeveiliging te ontwikkelen.
 • 1.8 Methodes om business cases te ontwikkelen.
 • 1.9 Planning van het strategische budget en de verslaggevingsmethodes.
 • 1.10 De interne en externe factoren die van invloed zijn op de organisatie (bij voorbeeld: de technologie, het bedrijfsmilieu, het toestaan van risico’s, de geografische ligging, de eisen van de wet en de regelgeving) en de uitwerking die zij op de informatiebeveiligingsstrategie hebben.
 • 1.11 Methodes om commitment van het hoger management en steun van andere belanghebbenden ten behoeve van de informatiebeveiliging te verkrijgen.
 • 1.12 De rol en de verantwoordelijkheden van het management bij de informatiebeveiliging.
 • 1.13 Organisatiestructuren en autoriteit in alle lagen.
 • 1.14 Methodes om nieuwe rapportage- en communicatiekanalen voor alle lagen in de organisatie op te stellen dan wel de bestaande te gebruiken.
 • 1.15 Methodes om referentiewaarden te selecteren, implementeren en interpreteren (bij voorbeeld: key goal indicators [KGIs], key performance indicators [KPIs], key risk indicators [KRIs]).

Gebied 2—Information Risk Management en de Naleving ervan (33%)

Informatierisico’s tot een aanvaardbaar niveau beperken om aan de business- en nalevingseisen van de organisatie te voldoen.

Opsomming van de Taken

 • 2.1 Het opstellen en handhaven van een proces ten behoeve van de rangschikking van waardevolle information om ervoor te zorgen, dat de maatregelen die daarvoor getroffen worden proportioneel zijn in verhouding tot hun waarde voor de onderneming.
 • 2.2 De eisen van de wet, de regelgeving, de organisatie en andere vereisten die van toepassing zijn, herkennen om het risico dat men zich daaraan niet houdt tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
 • 2.3 Ervoor zorgen, dat de beoordelingen van de risico’s en de kwetsbaarheid en dat de analyses van de bedreigingen regelmatig en consequent worden ondernomen om het gevaar dat de risico’s voor de informatie van de organisatie vormen, te herkennen.
 • 2.4 Bepalen welke mogelijkheden van risicobehandeling goed genoeg zijn om het risico tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
 • 2.5 De evaluatie van de informatiebeveiligingscontroles om te bepalen of zij van toepassing zijn en of zij risico’s op een doelmatige manier tot een aanvaardbaar niveau beperken.
 • 2.6 Het gat tussen de bestaande en de gewenste niveaus van de risico’s tot een aanvaardbare grootte beperken.
 • 2.7 Het beheer van de informatierisico’s in bedrijfs- en IT-processen integreren (bij voorbeeld: de ontwikkeling, de inkoop, het project management, de fusies en overnames) om een proces van consequent en uitvoerig beheer van informatierisico’s in alle lagen van de organisatie te bevorderen.
 • 2.8 Toezicht houden op de bestaande risico’s om ervoor te zorgen, dat veranderingen op de juiste manier worden herkend en dat daar op de juiste manier mee wordt omgegaan.
 • 2.9 Niet-nakoming van en andere veranderingen in de informatierisico’s aan de juiste managers doorgeven om hulp te bieden bij het beslissingsproces in het risicomanagement.

Opsomming van de Kennisaspecten

 • 2.1 Methodes om een rangschikkingsmodel van waardevolle informatie op te stellen die consistent is met de ondernemingsdoelstellingen.
 • 2.2 Methodes die gebruikt worden om de verantwoordelijkheden voor en het eigendom van waardevolle informatie en risico’s toe te wijzen.
 • 2.3 Methodes om de uitwerking van nadelige gebeurtenissen op de business te evalueren.
 • 2.4 Methodes om waardevolle informatie op waarde te schatten.
 • 2.5 Vereisten volgens de wet, de regelgeving, de organisatie en andere vereisten in verhouding tot de informatiebeveiliging.
 • 2.6 Achtenswaardige en betrouwbare informatiebronnen die van pas komen met betrekking tot de bedreigingen en kwetsbaarheden van de informatiebeveiliging die tevoorschijn komen.
 • 2.7 Gebeurtenissen waarvan de risico’s eventueel opnieuw moeten worden beoordeeld en veranderingen in de onderdelen van het informatiebeveiligingsprogramma.
 • 2.8 De bedreigingen, de kwetsbaarheden en de blootstelling van de informatie en de mate waarin deze onderhevig zijn aan veranderingen.
 • 2.9 Risicobeoordeling en analysemethodes.
 • 2.10 Methodes die gebruikt worden om prioriteit te geven aan risico’s.
 • 2.11 Vereisten van het rapporteren van de risico’s (bij voorbeeld: de frequentie, de ontvangers, de componenten).
 • 2.12 Methodes die gebruikt worden om toezicht te houden op de risico’s.
 • 2.13 De strategieën die bepalen hoe met risico’s moet worden omgegaan en de methodes om die toe te passen.
 • 2.14 Het modelleren van de minimumcontrole en het verband dat het houdt met de beoordelingen van de risico’s.
 • 2.15 Controles op de informatiebeveiliging en de maatregelen daartegen, alsmede de methodes om hun effectiviteit en doelmatigheid te analyseren.
 • 2.16 Technieken van verschillenanalyses en hun verhouding tot de informatiebeveiliging.
 • 2.17 Technieken om risicomanagement in bedrijfs- en IT-processen te integreren.
 • 2.18 Processen en eisen met betrekking tot de rapportage van de naleving.
 • 2.19 Kosten / baten analyse om de mogelijkheden van risico-aanpak te bepalen.

Gebied 3—Information Security Program Development and Management (25%)

Het opstellen en beheren van het informatiebeveiligingsprogramma overeenkomstig de informatiebeveiligingsstrategie.

Opsomming van de Taken

 • 3.1 Het opstellen en het handhaven van het informatiebeveiligingsprogramma dat vervolgens in overeenstemming moet zijn met de informatiebeveiligingsstrategie.
 • 3.2 Ervoor zorgen, dat er overeenstemming bestaat tussen het informatiebeveiligingsprogramma en andere afdelingen van de onderneming (bij voorbeeld: Personeelszaken [PZ], financiële administratie, inkoop en IT) om de integratie in de bedrijfsprocessen te ondersteunen.
 • 3.3 De vereiste middelen herkennen, definiëren, verwerven, en beheren ten behoeve van interne en externe mensen en / of middelen om het informatiebeveiligingsprogramma uit te kunnen voeren.
 • 3.4 Het opstellen en het handhaven van informatiebeveiligingsarchitecturen (mensen, processen, technologie) om het informatiebeveiligingsprogramma uit te kunnen voeren.
 • 3.5 Het opmaken van, de communicatie over en het onderhouden van de volgende aspecten: de informatiebeveiligingsrichtlijnen, de procedures, de instructies en andere documenten om ervoor te zorgen dat men zich houdt aan het beleid met betrekking tot de informatiebeveiliging door middel van ondersteuning en begeleiding.
 • 3.6 Het opstellen en het handhaven van een programma om ervoor te zorgen, dat de mensen zich bewust worden van de informatiebeveiliging en van een opleiding ten behoeve van de bevordering van een beveiligde omgeving en een cultuur waarin ruimte is voor een effectieve beveiliging.
 • 3.7 De eisen van de informatiebeveiliging met de processen binnen de organisatie samenvoegen (bij voorbeeld: ‘change control’, fusies en overnames, ontwikkeling, bedrijfscontinuïteit, ‘disaster recovery’) om de minimumwaarden van beveiliging binnen de organisatie te behouden.
 • 3.8 De informatiebeveiliging onderdeel laten uitmaken van de contracten en die met de werkzaamheden van derden samenvoegen (bij voorbeeld: joint ventures, dienstverleners aan wie uitbesteed is, zakenpartners, klanten) om zo de minimumwaarden van de beveiliging van de onderneming te behouden.
 • 3.9 Het programmabeheer opstellen, er toezicht op houden en er regelmatig over rapporteren alsmede over de bedrijfsresultaten om de effectiviteit en doelmatigheid van het informatiebeveiligingsprogramma te beoordelen.

Opsomming van de Kennisaspecten

 • 3.1 Methodes om de eisen van het informatiebeveiligingsprogramma in overeenstemming te brengen met die van de andere afdelingen van de onderneming.
 • 3.2 Methodes om de eisen te herkennen, definiëren, verwerven en beheersen ten behoeve van interne en externe middelen en / of mensen.
 • 3.3 Technologieën van de informatiebeveiliging, opkomende trends (bij voorbeeld: cloud computing, mobile computing) en concepten die daaraan ten grondslag liggen.
 • 3.4 Methodes om informatiebeveiligingscontroles te ontwerpen.
 • 3.5 Architecturen van de informatiebeveiliging (bij voorbeeld: de mensen, de processen, de technologieën) en de methodes om die in te zetten.
 • 3.6 Methodes om richtlijnen met betrekking tot de informatiebeveiliging, de procedures en de instructies te ontwikkelen.
 • 3.7 Methodes om het beleid, de maatstaven, de procedures en de instructies van de informatiebeveiliging te implementeren en daarover te communiceren.
 • 3.8 Methodes om een effectief bewustzijn met betrekking tot de informatiebeveiliging en opleidingsprogramma’s op te stellen en te onderhouden.
 • 3.9 Methodes om de vereisten van de informatiebeveiliging onderdeel van de organisatieprocessen te laten uitmaken.
 • 3.10 Methodes om de vereisten van de informatiebeveiliging in de contracten en de management processen van derden op te nemen.
 • 3.11 Methodes om de maatstaven van de operationele informatiebeveiliging te ontwerpen, te implementeren en erover te rapporteren.
 • 3.12 Methodes ten behoeve van het testen van de doelmatigheid en toepasbaarheid van de controles van de informatiebeveiliging.

Gebied 4—Information Security Incident Management (18%)

De vaardigheid voorbereiden, opstellen en beheren om de incidenten van de informatiebeveiliging te herkennen, onderzoeken, daarop te reageren en daarvan te herstellen om het effect op de business tot een minimum te beperken.

Opsomming van de Taken

 • 4.1 Binnen de organisatie een definitie vastleggen van de incidenten van de informatiebeveiliging en daarvan ook een nauwgezette hiërarchie opstellen om ruimte te bieden voor nauwkeurige herkenning van en respons op incidenten.
 • 4.2 Het opstellen en behouden van een responsplan naar aanleiding van de incidenten om een effectieve en tijdige respons op de incidenten van de informatiebeveiliging te waarborgen.
 • 4.3 Processen ontwikkelen en implementeren om de tijdige herkenning van de incidenten van de informatiebeveiliging te waarborgen.
 • 4.4 Het opstellen en aanhouden van processen om de incidenten van de informatiebeveiliging te onderzoeken en vast te leggen om in staat te zijn daar op de juiste wijze op te reageren en om hun oorzaken te bepalen en ondertussen moet men zich houden aan de eisen van de wet, de regelgeving en de organisatie.
 • 4.5 Het opstellen en handhaven van de escalatie van incidenten en van de mededelingsprocessen om ervoor te zorgen, dat de juiste belanghebbenden bij het incident response management worden betrokken.
 • 4.6 Teams zodanig organiseren, opleiden en van middelen voorzien, dat ze op een effectieve manier en op tijd op de incidenten van de informatiebeveiliging reageren.
 • 4.7 Het incident responsplan regelmatig testen en beoordelen om een effectieve reactie op de incidenten van de informatiebeveiliging te waarborgen en om het reactievermogen te verbeteren.
 • 4.8 Communicatieplannen en –processen opstellen en aanhouden om de communicatie met interne en externe entiteiten te beheren.
 • 4.9 Gesprekken houden nadat een incident is voorgevallen om de oorzaak van incidenten van de informatiebeveiliging te bepalen, om corrigerende handelingen te ontwikkelen, om de risico’s opnieuw te beoordelen, de effectiviteit van de respons te evalueren en om de juiste acties tot herstel te ondernemen.
 • 4.10 Integratie van het incident respons plan, het disaster recovery plan en het bedrijfscontinuïteitsplan bewerkstelligen en vasthouden.

Opsomming van de Kennisaspecten

 • 4.1 De onderdelen van een incident respons plan.
 • 4.2 Concepten en werkwijzen van incident management.
 • 4.3 Business continuity planning (BCP) en disaster recovery planning (DRP) en hun verhouding tot het incident respons plan.
 • 4.4 Methodes voor de rangschikking van de incidenten.
 • 4.5 Methodes voor de schadebeperking.
 • 4.6 Processen voor mededelingen en escalaties.
 • 4.7 De rol en de verantwoordelijkheden bij het herkennen en het beheren van de incidenten van de informatiebeveiliging.
 • 4.8 De soorten en bronnen van de middelen die nodig zijn om de incident response teams van de juiste uitrusting te voorzien.
 • 4.9 Gerechtelijke eisen en het vermogen om bewijzen te verzamelen, te behouden en te presenteren (bij voorbeeld: de toegankelijkheid, de kwaliteit en de volledigheid van de bewijzen, chain of custody)
 • 4.10 Vereisten en procedures van de interne en externe verslaggeving van de incidenten.
 • 4.11 De werkwijzen van het houden van gesprekken na het voorval van het incident onderzoeksmethodes om oorzaken te herkennen en om correctiehandelingen te bepalen.
 • 4.12 Technieken om de schade, de kosten en andere bedrijfsinvloeden die uit de incidenten van de informatiebeveiliging voortkomen, te kwantificeren.
 • 4.13 De technologieën en processen die gebeurtenissen met betrekking tot de informatiebeveiliging opsporen, vastleggen en analyseren.
 • 4.14 Interne en externe bronnen die beschikbaar zijn om incidenten van de informatiebeveiliging te onderzoeken.

Zie Examenproces...

Neem nu je CISM examen af gedurende onze cursus.

Firebrand is een officiële leveringspartner van ISACA ATO examens. Dit betekend dat je de mogelijkheid hebt om je CISM examen af te nemen op onze locatie, aan het einde van de cursus. Als je de eerste keer niet slaagt, ben je gedekt door jouw certificeringsgarantie.

 • Duration: 4 hours
 • Number of questions: 150
 • Languages: English, Chinese Simplified, Japanese, Korean and Spanish

Het CISM examen meet jouw kennis van de vier domeinen. Hieronder de procentuele domeinverdeling van vragen in het examen:

 • Domain 1 - Information Security Governance (24%)
 • Domain 2 - Information Risk Management (30%)
 • Domain 3 - Information Security Program Development and Management (27%)
 • Domain 4 - Information Security Incident Management (19%)

Extra informatie over het CISM examen:

Vanaf 2017, wordt Computer-Based Testing (CBT) aangeboden door ISACA voor de CISA, CRISC, CISM en de CGEIT certificeringen. Deze examen kunnen nu afgenomen worden in 3 periodes van 8 weken:

Eerstvolgende examenperiode: 1 juni – 24 september 2018

1 oktober 2018-24 januari 2019 Testvenster

 • 1 juli 2018 - Registratie en roostering opent
 • 18 januari 2019 - uiterste deadline van de registratie

1 februari - 24 mei 2019 Testvenster

 • 1 november 2018 - Registratie en roostering van openingen
 • 18 mei 2019 - uiterste deadline voor de registratie
 • 23 mei 2019 - uiterste deadline voor de programmering

Hulp nodig? Bel ons voor het juiste advies rondom de inschrijving van je examen.

Zie De cursus omvat...

Officieel ISACA Cursusmateriaal is bij de training inbegrepen:

 • CISM Review Handboek
 • CISM Review Questions, Answers & Explanations Manual Supplement

Firebrand Training biedt topkwaliteit technische opleiding en certificeringtraining in een all-inclusive cursuspakket, speciaal ontworpen voor de behoeften en het gemak van onze studenten. We kijken naar elk detail, zodat onze studenten zich uitsluitend kunnen richten op hun studie- en certificeringsdoelstellingen.

In onze certificeringsprogramma's is het volgende inbegrepen:

 • Dagelijks theorie, praktijk en oefensessies
 • Intensieve hands-on training, volgens onze unieke (Lab | Lecture | Review)TM leverings methode
 • Uitgebreide presentatie- en cursusmaterialen: Firebrand maakt gebruikt van officieel cursusmateriaal, aangepast aan ons versneld leren concept
 • De mogelijkheid tot het afleggen van proefexamens
 • Intensief contact met instructeurs en 24/7 toegang tot het practicum
 • Het examen maakt deel uit van de cursus (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Accommodatie, alle maaltijden, dranken en snacks zijn inbegrepen (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Onze certificerings garantie: mocht je de eerste keer niet slagen, dan train je binnen 1 jaar na beeindiging van de cursus nogmaals gratis! Het enige dat je betaalt zijn de accommodatie kosten en je examen vouchers.

Onze instructeurs kunnen de leerbehoeften van elke student tegemoet komen door middel van geïndividualiseerde instructies, hands-on laboratoria, laboratorium -partners en groepsoefeningen, zelfstudie, zelf-testen en vragen-/antwoordoefeningen.

Firebrand Training heeft toegewijde, goed uitgeruste educatieve faciliteiten waar u instructies en laboratoria zal bijwonen en toegang krijgt tot comfortabele studie en loungeruimtes. Onze studenten zeggen doorgaans dat onze faciliteiten de beste zijn.

Firebrand gaat digitaal

Momenteel maken we de omslag van gedrukt naar digitaal cursusmateriaal. Een deel van het cursusmateriaal is al digitaal verkrijgbaar, terwijl andere boeken in gedrukte vorm blijven. Om te weten of deze cursus digitaal beschikbaar is, bel ons op 024-8457770.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruiksvriendelijke digitale cursusmateriaal: downloads zijn direct, en je hebt altijd je cursusmateriaal beschikbaar waar u ook bent. U hoeft niet te wachten op een gedrukt boek dat moet worden geleverd voordat u begint te leren - en het is beter voor het milieu. U kunt ervoor kiezen om het cursusmateriaal naar uw eigen apparaat te downloaden, of om er één van ons te lenen.

Certificeringsgarantie

Indien je als cursist een Firebrand Training afrondt zonder succesvol je certificering(en) af te sluiten, mag je binnen 12 maanden na afronden van de cursus deze nog eens bijwonen. Je betaalt dan alleen de kosten voor accommodatie en examen vouchers.

* LET OP:

 • Dit geldt niet voor alle opleidingen
 • Bij de volgende opleidingen zijn tegoedbonnen voor examens niet inbegrepen: PMI en CISSP CBK Review.
 • Voor de volgende cursussen zal het examen niet op de leslocatie worden afgenomen: PMI, GIAC, (ISC)2, CREST, CSX Practitioner of ITIL Managers and Revision Certification Opleidingen
 • Je PMI certificering zal worden afgenomen in een officieel Prometric test centrum in de buurt van onze trainingslokatie, op de 5-de dag van de cursus.
 • Oefen examens zijn niet beschikbaar voor Microsoft MCTS System Center Configuration Manager 2007 cursus
 • Ons (ISC)2 CISSP CBK Review programma verschilt van onze standaard levering. Voor meer informatie hier over, neem dan contact met ons op, op nummer +31 (0)24-8457770.

Zie Vereisten...

Cursus- en examenvereisten

Er zijn geen voorwaarden voor het bijwonen van de CISM-cursus en het afleggen van het examen. In feite is dit een praktijk die wordt aanvaard en aangemoedigd door ISACA.

De CISM-certificering behalen

Om CISM-gecertificeerd te worden, moet u aan de volgende vereisten voldoen:

 1. Voltooi het CISM-examen
 2. Houd u aan de Code of Professional Ethics van ISACA
 3. Ga akkoord om te voldoen aan het beleid voor permanente educatie
 4. Werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging.
 5. Dien een aanvraag in voor CISM-certificering - zie hieronder

Een aanvraag indienen voor CISM-certificering

De CISM-certificering is ontwikkeld voor professionals in de informatiebeveiliging, managers en andere leveranciers van assurance. Om in aanmerking te komen, moet u in staat zijn om geverifieerd bewijs in te dienen van minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging, met een minimum van drie jaar werkervaring op het gebied van informatiebeveiligingbeheer in drie of meer van de praktijkgebieden voor analyse van de praktijk. De werkervaring moet worden behaald binnen de periode van 10 jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum voor certificering of binnen 5 jaar vanaf de datum waarop het examen oorspronkelijk werd gehaald.

Ervaar substituties

De volgende beveiligingsgerelateerde certificeringen en managementervaring met informatiesystemen kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de aangegeven hoeveelheid werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging.

Twee jaar:

 • Certified Information Systems Auditor (CISA) met een goede reputatie
 • Certified Information Systems Security Professional (CISSP) met een goede reputatie
 • Postgraduaat in informatiebeveiliging of een gerelateerd veld (bijvoorbeeld bedrijfskunde, informatiesystemen, informatiebeveiliging)

Eén jaar:

 • Een volledig jaar ervaring in informatiesysteembeheer
 • Een volledig jaar ervaring met algemeen beveiligingsbeheer
 • Op vaardigheden gebaseerde beveiligingscertificeringen (bijvoorbeeld SANS of GIAC, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), CompTIA Security +, Disaster, Recovery Institute Certified Business Continuity Professional (CBCP), ESL IT Security Manager)
 • Afronding van een programma voor informatiebeveiligingsbeheer bij een instelling die is afgestemd op het modelcurriculum

De ervaringssubstituties voldoen niet aan een deel van de 3-jarige werkervaring met informatiebeveiligingsbeheer.

Uitzonderingen beleven

Twee jaar als fulltime universitair docent die lesgeeft in het beheer van informatiebeveiliging, kan worden vervangen door elke 1 jaar ervaring in informatiebeveiliging.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Zie Wanneer...

ISACA CISM Cursusdata

ISACA - CISM Certificering

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

9/12/2019 (Maandag)

12/12/2019 (Donderdag)

Beëindigde cursus

 

10/2/2020 (Maandag)

13/2/2020 (Donderdag)

Beperkte beschikbaarheid

Nu boeken

6/4/2020 (Maandag)

9/4/2020 (Donderdag)

Open

Nu boeken

2/6/2020 (Dinsdag)

5/6/2020 (Vrijdag)

Open

Nu boeken

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 74685 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.78% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Methods works well for getting all course material in. Process of booking and getting to location were fine"
Coen Wartenhorst, Vrije Universiteit Amsterdam . (9/12/2019 t/m 12/12/2019)

"I think more time would be good. 3 day 4 domains is cutting it very fine. 4x4 is better."
Samir Malik, Liberty Global . (9/12/2019 t/m 12/12/2019)

"Firebrand takes care of everything, so you can focus on the course."
Anoniem (2/12/2013 t/m 5/12/2013)

"The CISM bootcamp was perfect to prepare for the exam."
Anoniem (2/12/2013 t/m 5/12/2013)

"Training conditions were perfect. The trainer we had for CISM had a lot of experience. He used that during the training for illustrating and for answering our questions."
Anoniem (2/12/2013 t/m 5/12/2013)

Nieuwste beoordelingen van onze studenten