Microsoft Certified Azure Administrator Associate

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Microsoft Azure Administrator Associate - Official Training for Certification

On your 4-day accelerated Azure Administrator course, you'll get the skills you need as an Azure Administrator to implement, monitor and maintain Azure solutions, from storage to security and networking. You'll gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have lab access 24/7 at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Läs mer...

 • Administer Azure using the Azure portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and ARM templates
 • Plan for, create, and scale virtual machines
 • Implement Azure storage accounts and shared access keys
 • Configure intersite connectivity solutions
 • Configure data replication, backups, and virtual networks
 • Manage network traffic, subscriptions, accounts, users, groups, and billing
 • Implement Azure policies, Azure Active Directory, Azure Active Directory Connect
 • Secure identities & monitor Azure infrastructure

You'll benefit from the latest, up-to-date Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-103: Microsoft Azure Administrator. You'll sit this exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Azure Administrator hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Azure Administrator kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Azure Administrator certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Azure Administrator snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Azure Administratorkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

AZ-103T00-A: Azure Administrator Associate

Module 1: Azure Administration

In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.

Lessons

 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • Resource Manager
 • ARM Templates

Module 2: Azure Virtual Machines

In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab: Deploy and Manage Virtual Machines

Lab: Virtual Machines and Scale Sets

Module 3: Azure Storage

In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Azure Blobs
 • Azure Files
 • Storage Security

Lab: Implement and Manage Storage

Module 4: Virtual Networking

In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing and Endpoints
 • Azure DNS
 • Network Security Groups

Lab: Configure Azure DNS

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.

Lessons

 • VNet Peering
 • VNet-to-VNet Connections
 • ExpressRoute Connections

Lab: VNet Peering and Service Chaining

Module 6: Monitoring

In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab: Network Watcher

Module 7: Data Protection

In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups

Lessons

 • Data Replication
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab: Azure Site Recovery Between Regions

Module 8: Network Traffic Management

In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Network Routing
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager

Lab: Load Balancer and Traffic Manager

Module 9: Azure Active Directory

In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join

Lab: Implement Directory Synchronization

Module 10: Securing Identities

In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.

Lessons

 • Multi-Factor Authentication
 • Azure AD Identity Protection
 • Self-Service Password Reset

Lab: Azure AD Identity Protection

Lab: Self-Service Password Reset

Module 11: Governance and Compliance

In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, and Azure policy.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Users and Groups
 • Azure Policy

Lab: Role-Based Access Control

Lab: Governance and Compliance

Module 12: Data Services

In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.

Lessons

 • Content Delivery Network
 • File Sync
 • Import and Export Service
 • Data Box

Lab: File Sync

Se Exam Track...

On this course, you'll take the following exam, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-103: Microsoft Azure Administrator Associate

 • Domains:
  • Manage Azure subscriptions and resources (15-20%)
  • Implement and manage storage (15-20%)
  • Deploy and manage virtual machines (VMs) (15-20%)
  • Configure and manage virtual networks (30-35%)
  • Manage identities (15-20%)

Se What's Included...

On this accelerated all-inclusive course, you'll get:

 • Microsoft Official Courseware:
  • AZ-103T00: Microsoft Azure Administrator Associate
 • Microsoft Official Exams:
  • AZ-103: Microsoft Azure Administrator Associate
 • Microsoft Practice Exams

Se Prerequisites...

Before attending this course, you should have working knowledge of PowerShell and the Command Line Interface.

You should also be familiar with:

 • On-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks
 • Network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies
 • Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • Resilience and disaster recovery, including backup and restore operations
 • The Azure Portal
 • ARM templates
 • Operating systems
 • Virtualisation
 • Cloud infrastructure
 • Storage structures
 • Networking

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Microsoft Azure Administrator Kursdatum

Microsoft - Certified Azure Administrator Associate

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

14/10/2019 (Måndag)

17/10/2019 (Torsdag)

Avslutad

 

9/12/2019 (Måndag)

12/12/2019 (Torsdag)

Begränsat antal platser

Registrera

3/2/2020 (Måndag)

6/2/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

6/4/2020 (Måndag)

9/4/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructor was brilliant. The course spans over a vast variety of aspects of Azure and the instructor managed to keep it all flowing, adjusting the order of the course to make it fit together nicely."
Philipp Schaefer, PS Bluesky Consultancy LTD. (14/10/2019 till 17/10/2019)

"Ever since starting in IT 3 years, I wouldn't of been able to get from Apprentice to Line 3 Infrastructure Technician and now moving into Cloud technologies had it not been for Firebrand. The courses are short but the days are long, even if you don't sit the exam they help point you in the right direction with what you need to be learning and what is required for the exam should you choose to sit to sit it."
Jamie Howard, Watchfinder &co LTD. (14/10/2019 till 17/10/2019)

"The Course is good"
gary gordon. (19/8/2019 till 22/8/2019)

"I attended the Azure Admin course AZ-203 at Firebrand. It is the best way to gain knowledge and pass the exam in quick time."
Surajit Mukherjee. (19/8/2019 till 22/8/2019)

"Incredibly knowledgable and helpful instructor. If youre not afraid of hard work its the perfect way to cram a qualification in a short time."
J.C.. (19/8/2019 till 22/8/2019)

Senaste Azure Administrator recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.