Microsoft MCSE: Productivity (Exchange Server 2016) - Bara 6 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated 6-day MCSE: Productivity (Exchange Server 2016) course, you'll learn the skills to install and configure Exchange Server 2016.

You'll be immersed in the curriculum through our unique Lecture | Lab | Review technique, which combines theory with practical, hands-on skills to help you retain information faster.

Your expert Microsoft Certified Trainer will first introduce you to techniques to implement and manage a variety of operations using Exchange Server including:

Läs mer...

 • Performing bulk operations using Exchange Management Shell
 • Configuring client connectivity to Exchange Server 2016, and managing Client Access services
 • Backup and disaster recovery for Exchange Server 2016
 • Configuring message transport, hygiene and security options
 • Exchanging Online deployments
 • Monitoring, troubleshooting and securing Exchange Server 2016

You'll then dive into designing and deploying an Exchange Server 2016 messaging environment, learning how to configure components such as site resiliency, advanced security, compliance, archiving, and discovery solutions.

On this course, you'll prepare for and sit Exam 70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016, covered by your Certification Guarantee. Exam 70-345 is an elective for the MCSE: Productivity certification.

If you're responsible for designing and deploying Exchange Server 2016 solutions or looking to become an enterprise-level messaging administrator for Exchange Server 2016, then this course is ideal for you.

Benefits...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSE Productivity Exchange hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSE Productivity Exchange kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSE Productivity Exchange certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSE Productivity Exchange snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSE Productivity Exchangekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Firebrand Training deliver accelerated courses as a Microsoft Learning Partner. You‚ll get exclusive benefits including:

 • Expert instruction from a Microsoft Certified Trainer (MCT)
 • Microsoft Official Curriculum (MOC)
 • Official Microsoft Practice Tests
 • Testing at the Firebrand Training centre during the course - walk away certified

Curriculum...

20345-1A: Administering Microsoft Exchange Server 2016

Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016

This module describes the key features and enhancements in Exchange Server 2016. The module also describes the deployment requirements and options for implementing Exchange Server 2016.

Lessons

 • Overview of Exchange Server 2016
 • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016

Lab : Deploying Microsoft Exchange Server 2016

 • Evaluating requirements and prerequisites for an Exchange Server 2016 installation
 • Deploying Exchange Server 2016

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the features and functionality of Exchange Server 2016.
 • Describe the requirements and deployment options for Exchange Server 2016.

Module 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016 servers

This module describes the built-in management tools that you can use to manage maintain and maintain Exchange Server 2016. The module also explains the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for configuring a Mailbox server.

Lessons

 • Exchange Server 2016 management
 • Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
 • Configuring Mailbox servers

Lab : Configuring Mailbox servers

 • Creating and configuring mailbox databases

After completing this module, students will be able to:

 • Describe Microsoft Exchange Server 2016 management.
 • Describe the Exchange Server 2016 Mailbox server role.
 • Configure mailbox servers

Module 3: Managing recipient objects

This module describes the types of recipient objects in Exchange Server 2016, and explains how to manage these objects. The module also describes how to manage address lists and policies on the Mailbox server role.

Lessons

 • Exchange Server 2016 recipients
 • Managing Exchange Server recipients
 • Configuring address lists and policies

Lab : Managing Exchange Server recipients and public folders

 • Managing recipients
 • Managing public folder mailboxes

Lab : Managing Exchange Server email address lists and policies

 • Managing email-address policies
 • Managing address lists and address book policies

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the different Microsoft Exchange Server 2016 recipients.
 • Manage Exchange Server 2016 recipients.
 • Configure address lists and policies.

Module 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient objects by using Exchange Management Shell

This module provides an overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it to manage Exchange Server 2016 configuration and recipient objects.

Lessons

 • Overview of the Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
 • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts

Lab : Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell

 • Using Exchange Management Shell to manage recipients
 • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the Exchange Management Shell cmdlets that you can use to configure and manage Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange Management Shell.
 • Manage Exchange Server and recipient objects by using the Exchange Management Shell scripts.

Module 5: Implementing client connectivity

This module describes how to configure and manage Client Access Services in Exchange Server 2016. The module also explains the options for configuring client connectivity, Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging.

Lessons

 • Configuring client access services in Exchange Server 2016
 • Managing client services
 • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016

Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange Server 2016

 • Configuring certificates for client access
 • Configuring client access options
 • Configuring custom MailTips

Lab : Deploying and configuring client access services on Exchange Server

 • Configuring Exchange Server 2016 for Outlook
 • Configuring Outlook on the web
 • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync

After completing this module, students will be able to:

 • Configure client access services in Microsoft Exchange Server 2016.
 • Manage client services.
 • Describe client connectivity and publishing of Exchanger Server 2016 services.
 • Configure Microsoft Outlook on the web.
 • Configure mobile messaging on Exchange Server 2016.

Module 6: Module 6: Managing high availability in Exchange Server 2016

This module describes the high availability options built into Exchange Server 2016. The module also explains how to configure high availability for Mailbox databases and Client Access services.

Lessons

 • High availability on Exchange Server 2016
 • Configuring highly available mailbox databases
 • Configuring high availability of Client Access services.

Lab : Implementing DAGs

 • Creating and configuring a database availability group

Lab : Implementing and testing high availability

 • Deploying a high availability solution for client access services
 • Testing the high availability configuration

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the high availability options in Exchange Server 2016.
 • Configure highly available mailbox databases. 
 • Configure highly available client access services.

Module 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server 2016

This module describes the backup and recovery options in Exchange Server 2016 and explains the factors you must consider when you use these options.

Lessons

 • Implementing Exchange Server 2016 backup
 • Implementing Exchange Server 2016 recovery

Lab : Backing up Exchange Server 2016

 • Backing up Exchange Server 2016

Lab : Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016

 • Restoring Exchange Server 2016 data
 • Restore an Exchange Server DAG member (optional)

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how to implement Microsoft Exchange Server 2016 backup.
 • Explain how to implement Exchange Server 2016 recovery.

Module 8: Configuring and managing message transport

This module provides an overview of message transport, and describes how to configure message transport. The module also describes how to configure transport rules and DLP policies to manage message transport.

Lessons

 • Overview of message transport
 • Configuring message transport
 • Managing transport rules

Lab : Configuring message transport

 • Configuring message transport
 • Troubleshooting message delivery
 • Configuring a disclaimer transport rule
 • Configuring a DLP policy for financial data

After completing this module, students will be able to:

 • Describe message transport.
 • Configure message transport.
 • Manage transport rules.

Module 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protection

This module describes the key features and functionality of an Edge Transport server role in Exchange Server 2016. The module also explains how to configure message security by implementing an antivirus and antispam solution.

Lessons

 • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
 • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
 • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016

Lab : Configuring message security

 • Configuring and testing EdgeSync
 • Configuring antivirus, antispam, and malware protection features on Exchange Server 2016

After completing this module, students will be able to:

 • Deploy and manage an Edge Transport server role for message security.
 • Implement an antivirus solution for Microsoft Exchange Server 2016.
 • Implement an antispam solution for Exchange Server 2016.

Module 10: Implementing and managing Microsoft Exchange Online deployments

This module describes the key features of Exchange Online and Office 365. The module also describes how to manage and migrate to Exchange Online.

Lessons

 • Overview of Exchange Online and Office 365
 • Managing Exchange Online
 • Implementing the migration to Exchange Online

Lab : Managing Exchange Online

 • Managing Exchange Online

After completing this module, students will be able to:

 • Provide an overview of Exchange Online and Office 365.
 • Manage Exchange Online.
 • Implement a migration to Exchange Online.

Module 11: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016

This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange Server 2016. The module explains how to collect and analyse performance data for various Exchange Server recipients and objects. The module also describes how to troubleshoot database issues, connectivity issues, and performance issues.

Lessons

 • Monitoring Exchange Server 2016
 • Troubleshooting Exchange Server 2016

Lab : Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016

 • Monitoring Exchange Server
 • Troubleshooting database availability
 • Troubleshooting client access services

After completing this module, students will be able to:

 • Monitor Exchange Server 2016.
 • Troubleshoot Exchange Server 2016.

Module 12: Securing and maintaining Exchange Server 2016

This module describes how to maintain and update an Exchange Server organisation. The module explains how to plan and configure administrative security and administrative auditing in Exchange Server 2016.

Lessons

 • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
 • Configuring audit logging on Exchange Server 2016
 • Maintaining Exchange Server 2016

Lab : Securing and maintaining Exchange Server 2016

 • Configuring Exchange Server permissions
 • Configuring audit logging
 • Maintaining updates on Exchange Server 2016.

After completing this module, students will be able to:

 • Configure RBAC on Microsoft Exchange Server 2016.
 • Configure options related to user and administrator audit logging.
 • Maintain and update Exchange Server 2016.

20345-2A: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Module 1: Planning Exchange Server 2016 deployments

This module explains the requirements and considerations for planning an Exchange Server deployment.

Lessons

 • New features in Exchange Server 2016
 • Gathering business requirements for an Exchange Server 2016 deployment
 • Planning for an Exchange Server deployment
 • Designing a Unified Messaging (UM) deployment

Lab : Planning Exchange Server 2016 deployments

 • Evaluating an existing messaging infrastructure
 • Identifying requirements
 • Discussion: Deployment design for Exchange Server 2016

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the new features in Exchange Server 2016.
 • Describe how to gather business requirements for an Exchange Server 2016 deployment.
 • Plan for an Exchange Server 2016 deployment.
 • Design a UM deployment.

Module 2: Planning and deploying Exchange Server 2016 Mailbox services

This module explains how to plan and deploy Exchange Server hardware, virtualisation, mailbox databases, and public folders.

Lessons

 • Planning Exchange Server hardware requirements
 • Planning Exchange Server for virtualisation and Microsoft Azure integration
 • Planning and implementing public folders

Lab : Planning and implementing Exchange virtualisation, mailbox databases, and public folders

 • Planning for virtualisation
 • Planning for mailbox databases
 • Implementing mailbox databases
 • Planning and implementing public folders

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for the Exchange Server hardware requirements.
 • Plan Exchange Server for virtualisation and Azure integration.
 • Plan and implement public folders.

Module 3: Planning and deploying message transport

This module explains how to plan and implement mail routing internally from and to the Internet, and transport-related tasks in the organisation.

Lessons

 • Designing message routing
 • Designing transport services
 • Designing the message-routing perimeter
 • Designing and implementing transport compliance

Lab : Planning and deploying message transport

 • Planning for a redundant and secure message transport
 • Planning for transport compliance
 • Implementing transport compliance

After completing this module, students will be able to:

 • Design message routing.
 • Design transport services.
 • Design message routing in a perimeter network.
 • Design and implement transport compliance.

Module 4: Planning and deploying client access

This module explains how to plan for client connectivity and client access in Exchange Server 2016. This module also describes how to implement Microsoft Office Online Server, and the coexistence of SharePoint 2016 with Exchange.

Lessons

 • Planning for Exchange Server 2016 clients
 • Planning for client access
 • Planning and implementing Office Online Server
 • Planning and implementing coexistence of SharePoint 2016 with Exchange
 • Designing external client access

Lab : Planning and deploying client access solutions

 • Planning and configuring namespaces
 • Planning and configuring client access services options
 • Planning and deploying Office Online Server
 • Planning and implementing reverse proxy

After completing this module, students will be able to:

 • Plan for Exchange 2016 Server clients.
 • Plan for client access.
 • Plan and implement Office Online Server.
 • Plan and implement SharePoint 2016 and with Exchange Server 2016 coexistence.
 • Design external client access.

Module 5: Designing and implementing high availability

This module explains how to design and implement a highly available solution for Exchange Server 2016.

Lessons

 • Planning high availability for Exchange Server 2016
 • Planning for load balancing
 • Planning for site resilience

Lab : Designing and implementing site resiliency

 • Creating a lag database copy
 • Recovering data from a lagged database copy
 • Implementing site resilience
 • Validating site resilience

After completing this module, students will be able to:

 • Plan high availability for an Exchange Server 2016 deployment.
 • Plan for load balancing in an Exchange Server 2016 deployment.
 • Plan for site resilience in an Exchange Server 2016 deployment.

Module 6: Maintaining Exchange Server 2016This module explains how to maintain Exchange Server 2016 using Managed Availability and Desired State Configuration (DSC).

Lessons

 • Using Managed Availability to improve high availability
 • Implementing DSC

Lab : Maintaining Exchange Server 2016

 • Using Windows PowerShell to investigate and configure Managed Availability
 • Implementing DSC

After completing this module, students will be able to:

 • Describe and configure Managed Availability in Exchange Server 2016.
 • Describe and implement DSC in Exchange Server 2016.

Module 7: Designing messaging security

This module explains how to plan for messaging security and design and implement Active Directory Rights Management Services (AD RMS) and Azure RMS in an Exchange Server organisation.

Lessons

 • Planning messaging security
 • Designing and implementing AD RMS and Azure RMS integration

Lab : Designing messaging security

 • Implementing AD RMS
 • Integrating AD RMS with Exchange Server
 • Creating a message transport rule to protect email
 • Proteccting an email with AD RMS

After completing this module, students will be able to:

 • Plan messaging security.
 • Design and implement AD RMS and Azure RMS integration.

Module 8: Designing and implementing message retention

This module explains how to plan for archiving and message retention.

Lessons

 • Overview of messaging records management and archiving
 • Designing In-Place Archiving
 • Designing and implementing message retention

Lab : Designing and implementing message retention

 • Designing message retention and archiving
 • Implementing message retention and archiving

After completing this module, students will be able to:

 • Describe messaging records management and archiving.
 • Design In-Place Achiving.
 • Design and implement message retention.

Module 9: Designing messaging compliance

This module explains how to plan for and implement several Exchange features to help minimise data loss and monitor email traffic and content.

Lessons

 • Designing and implementing data loss prevention
 • Designing and implementing In-Place Hold
 • Designing and implementing In-Place eDiscovery

Lab : Designing and implementing messaging compliance

 • Designing messaging compliance
 • Implementing data los prevention
 • Implementing In-Place eDiscovery
 • Comparing messaging policy and compliance options

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement data los prevention.
 • Design and implement In-Place Hold.
 • Design and implement In-Place eDiscovery.

Module 10: Designing and implementing messaging coexistence

This module explains how to plan and implement federation, design coexistence between Exchange organisations, and design and move mailboxes between different forests and Exchange organisations.

Lessons

 • Designing and implementing federation
 • Designing coexistence between Exchange organisations
 • Designing and implementing cross-forest mailbox moves

Lab : Implementing messaging coexistence

 • Implementing message-routing coexistence
 • Migrating user mailboxes

After completing this module, students will be able to:

 • Design and implement federation.
 • Design the coexistence between Exchange Server organisations.
 • Design and implement cross-forest mailbox moves.

Module 11: Upgrading to Exchange Server 2016

This module explains how to plan and implement an upgrade from previous Exchange Server 2013 or Exchange Server versions to Exchange Server 2016.

Lessons

 • Planning an upgrade from previous Exchange Server versions
 • Implementing the upgrade from previous Exchange Server versions

Lab : Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016

 • Documenting the Exchange Server 2013 organisation
 • Deploying Exchange Server 2016
 • Upgrading from Exchange Server 2013 to Exchange Server 2016
 • Removing Exchange Server 2013

After completing this module, students will be able to:

 • Plan an upgrade to Exchange Server 2016.
 • Implement the upgrade to Exchange Server 2016.

Module 12: Planning a hybrid Exchange Server deployment

This module explains how to plan and implement a hybrid deployment for Exchange Server 2016.

Lessons

 • Basics of a hybrid deployment
 • Planning and implementing a hybrid deployment
 • Implementing advanced functionality for hybrid deployments

Lab : Designing the integration with Exchange Online

 • Designing the integration with Exchange Online

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the basics of a hybrid deployment.
 • Plan and implement a hybrid deployment.
 • Implement advanced functionality for hybrid deployments.

Exam Track...

You'll sit the following exam during the course at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee :

70-345: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

You'll be tested on the following skills:

 • Plan, deploy, manage and troubleshoot mailbox databases (15-20%)
 • Plan, deploy, manage and troubleshoot client access services (15-20%)
 • Plan, deploy, manage and troubleshoot transport services (15-20%)
 • Plan, deploy and manage an Exchange infrastructure, recipients, and security (15-20%)
 • Plan, deploy and manage compliance, archiving, eDiscovery and auditing (10-15%)
 • Implement and manage coexistence, hybrid scenarios, migration and federation (10-15%)

To achieve the MCSE: Productivity certification, you are required to pass exam 70-345 as well as the exams aligned to one of the following MCSA:

What's Included...

Included:

 • MOC 20345-1A: Administering Microsoft Exchange Server 2016
 • MOC 20345-2A: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

Prerequisites...

Before attending this course, you must have attended the following courses or have equivalent knowledge to:

 • A+
 • Network+
 • 2028A Basic Administration of Microsoft Windows 2000

In addition, you should already have the following technical knowledge and professional experience:

 • A minimum of two years experience with:
  • Any version of Exchange Server
  • Active Directory Domain Services (AD DS)
  • Name resolution including Domain Name Systems
  • Administering Windows Server, including Windows Server 2012 R2 or Windows Server 2016.
 • A minimum of six months experience working with:
  • Exchange Server 2013 or Exchange Server 2016
 • An understanding of:
  • TCP/IP and networking concepts
  • Security concepts such as authentication and authorisation
  • Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
  • Public key infrastructure (PKI) technologies, including Active Directory Certificate Services (AD CS)
  • Windows Powershell
  • Windows Server 2012 R2 or later
  • AD DS; including planning, designing, and deploying

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

När...

Microsoft MCSE Productivity Exchange Kursdatum

Microsoft - MCSE: Productivity (Exchange Server 2016)

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

21/10/2019 (Måndag)

26/10/2019 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"När jag väljer att gå en kurs nästa gång så kommer det bli Firebrand."
Johnny Svensson . - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dagar) (15/9/2014 till 20/9/2014)

"Mycket bra. Trivsamt studiemiljö. Lagom antal personer"
Bah Ebrima , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (24/8/2014 till 27/8/2014)