Microsoft - MCSA: Linux on Azure

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 5 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

27/3/2023 (Måndag)

Overview

Linux Server now powers 25 percent of Microsoft Azure. Enterprises continue to migrate to Microsoft’s public cloud offering, fuelling demand for IT pros with the skills to administer and manage Linux Server within Azure.

On this accelerated 5 day MCSA: Linux on Azure course you’ll learn to create, manage and maintain your advanced Linux solutions on the Microsoft Azure platform. This course is a collaboration between Microsoft and the Linux Foundation, so you’ll be covering courseware from both.

You’ll prove your skills as a Linux systems administrator whilst learning advanced skills that will allow you to bring your Linux systems into the modern, cloud-centric environment. Firebrand is a Microsoft Learning Partner, so you’ll benefit from Microsoft Official Curriculum and Microsoft Certified Trainers. You’ll become skilled at working with both Microsoft Azure and Linux through modules like:

 • Implementing and Managing Virtual Networks
 • Implementing Cloud Service and Mobile Services
 • Linux Filesystems
 • Linux Backup and Recovery Methods

This certification brings together two industry leading technologies helping you reap the benefits of both Linux Server and the Microsoft Azure platform.

After passing this course, you'll have achieved three certifications in total. As well as the MCSA: Linux on Azure certification, you'll have achieved the Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions and Linux Foundation Certified System Administrator Certification (LFCS).

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din MCSA: Linux on Azure hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 5 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din MCSA: Linux on Azure kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar MCSA: Linux on Azure certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig MCSA: Linux on Azure snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat MCSA: Linux on Azurekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Curriculum

Course 20533D: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Module 1: Introduction to Azure

This module introduces cloud solutions in general and then focuses on the services that Azure offers. The module goes on to describe the portals that you can use to manage Azure subscriptions and services before introducing the Azure PowerShell modules and Azure Command Line Interface (CLI) as scripting technologies for managing Azure. Finally, the module provides explanations and guidance for the use of the classic and Azure Resource Manager deployment models.

Lessons

 • Cloud technology overview
 • Overview of Azure
 • Managing Azure with the Azure portal
 • Managing Azure with Windows PowerShell
 • Managing Azure with Azure CLI
 • Overview of Azure deployment models
 • Managing and monitoring Azure resources

Lab : Managing Microsoft Azure

 • Using the Azure portals
 • Using the Azure Resource Manager features in the Azure portal
 • Using Azure PowerShell
 • Using Azure CLI

After completing this module, you’ll be able to:

 • Identify suitable apps for the cloud.
 • Identify the services and capabilities that Azure provides.
 • Use Azure portals to manage Azure services and subscriptions.
 • Use Azure PowerShell and Azure CLI to manage Azure services and subscriptions.
 • Use Azure Resource Manager to manage Azure resources.
 • Use Azure management services to manage and monitor Azure resources.

Module 2: Implementing and managing Azure networking

This module explains how to plan virtual networks in Azure and implement and manage virtual networks. It also explains how to configure cross-premises connectivity and connectivity between virtual networks in Azure. Additionally, it explains how to configure an Azure virtual network and provides an overview of Azure classic networking.

Lessons

 • Overview of Azure networking
 • Implementing and managing virtual networks
 • Configuring an Azure virtual network
 • Configuring virtual network connectivity
 • Overview of Azure classic networking

Lab : Using a deployment template and Azure PowerShell to implement Azure virtual networks

 • Creating an Azure virtual network by using a deployment template
 • Creating a virtual network by using Azure PowerShell
 • Creating a virtual network by using Azure CLI

Lab : Configuring VNet peering

 • Using the Azure portal to configure VNet peering
 • Configuring VNet peering - based service chaining
 • Validating virtual network connectivity

After completing this module, you’ll be able to:

 • Plan virtual networks in Azure.
 • Implement and manage virtual networks.
 • Configure cross-premises connectivity and connectivity between virtual networks in Azure.
 • Configure an Azure virtual network.
 • Describe Azure classic networking.

Module 3: Implementing virtual machines

This module introduces the fundamentals of Azure VMs, and discusses the different ways in which you can deploy and manage them.

Lessons

 • Overview of Azure VMs
 • Planning deployment of Azure VMs
 • Deploying Azure VMs
 • Overview of classic Azure VMs

Lab : Deploying Azure VMs

 • Creating Azure VMs by using the Azure portal, Azure PowerShell, and Azure CLI
 • Validating Azure VM deployment

Lab : Deploying Azure VMs by using Azure Resource Manager templates

 • Using Visual Studio and an Azure Resource Manager template to deploy Azure VMs
 • Using Azure PowerShell and an Azure Resource Manager template to deploy Azure VMs
 • Using Azure CLI and an Azure Resource Manager template to deploy Azure VMs

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the main characteristics of Azure VMs.
 • Plan for Azure VM deployments.
 • Deploy Azure VMs.
 • Describe the main characteristics of classic Azure VMs.

Module 4: Managing Azure VMs

This module explains how to configure and manage Azure VMs, including configuring virtual machine disks and monitoring Azure VMs.

Lessons

 • Configuring Azure VMs
 • Managing disks of Azure VMs
 • Managing and monitoring Azure VMs
 • Managing classic Azure VMs

Lab : Managing Azure VMs

 • Implementing Desired State Configuration (DSC)
 • Implementing Storage Spaces - based volumes

After completing this module, you’ll be able to:

 • Configure Azure VMs.
 • Manage Azure VM disks.
 • Manage and monitor Azure VMs.
 • Manage classic Azure VMs.

Module 5: Implementing Azure App Service

This module explains the different types of apps that you can create by using the Azure App Service, and how you can select an App Service plan and deployment method for apps in Azure. It also explains how to use Microsoft Visual Studio, File Transfer Protocol (FTP) clients, Azure PowerShell, and Azure CLI to deploy Azure web and mobile apps. Additionally, the module explains how to configure web apps and use the Azure WebJobs feature to run custom tasks. It also explains how to monitor the performance of web apps and create and configure mobile apps. Lastly, this module explains how to use Azure Traffic Manager to distribute requests between two or more app services.

Lessons

 • Introduction to App Service
 • Planning app deployment in App Service
 • Implementing and maintaining web apps
 • Configuring web apps
 • Monitoring web apps and WebJobs
 • Implementing mobile apps
 • Implementing Traffic Manager

Lab : Implementing web apps

 • Creating web apps
 • Deploying web apps
 • Managing web apps
 • Implementing Traffic Manager

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain the different types of apps that you can create by using App Service.
 • Create a service plan and select a deployment method for App Service apps in Azure.
 • Use Visual Studio, FTP clients, Azure PowerShell, and Azure CLI to deploy web and mobile apps to Azure.
 • Configure web apps and use the Azure WebJobs feature to run custom tasks.
 • Monitor the performance of web apps.
 • Create and configure mobile apps.
 • Use Azure Traffic Manager to distribute requests between two or more app services.

Module 6: Planning and implementing storage, backup, and recovery services

This module explains how to plan and implement storage, backup, and recovery services. It explains how to choose appropriate Azure Storage options to address business needs and how to implement and manage Azure Storage. It also explains how to improve web-application performance by implementing Azure Content Delivery Networks (CDNs). Lastly, this module explains how to protect cloud-resident and on-premises workloads by using Azure Backup and Azure Site Recovery.

Lessons

 • Planning storage
 • Implementing and managing Azure Storage
 • Implementing Azure CDNs
 • Implementing Azure Backup
 • Planning and implementing Azure Site Recovery

Lab : Planning and implementing Azure Storage

 • Creating and configuring Azure Storage
 • Using Azure File storage
 • Protecting data with Azure Backup

After completing this module, you’ll be able to:

 • Choose appropriate Azure Storage options to address business needs.
 • Implement and manage Azure Storage.
 • Improve web application performance by implementing Azure CDNs.
 • Protect cloud-resident and on-premises workloads by using Azure Backup and Azure Site Recovery.

Module 7: Implementing containers in Azure

This module explains how to implement containers in Azure. It starts by introducing the concept of containers and presents different options for implementing containers on Windows and Linux Azure VMs. Next, it explains container orchestration in the context of Azure Container Service (ACS) and describes how to use ACS to deploy Docker Swarm, Kubernetes, and DC/OS clusters.

Lessons

 • Implementing Windows and Linux containers in Azure
 • Implementing Azure Container Service

Lab : Implementing containers on Azure VMs

 • Implementing Windows and Linux containers in Azure
 • Deploying containers to Azure VMs
 • Deploying multicontainer applications with Docker Compose to Azure VMs
 • Implementing Azure Container Registry

Lab : Implementing Azure Container Service

 • Creating an ACS cluster
 • Managing an ASC cluster

After completing this module, you’ll be able to:

 • Implement Windows and Linux containers in Azure.
 • Implement Azure Container Service.

Module 8: Implementing Azure Cloud Services

This module explains how to plan and deploy Azure Cloud Services. It also explains how to manage and maintain Azure Cloud Services.

Lessons

 • Planning and deploying Azure Cloud Services
 • Managing and maintaining Azure Cloud Services

Lab : Implementing Azure Cloud Services

 • Deploying a cloud service
 • Configuring deployment slots and Remote Desktop Protocol (RDP)
 • Monitoring cloud services

After completing this module, you’ll be able to:

 • Plan and deploy Azure Cloud Services.
 • Explain how to manage and maintain Azure Cloud Services.

Module 9: Implementing Azure Active Directory

This module explains how to implement Azure AD. It explains how to create and manage Azure AD tenants. It also explains how to configure single sign-on (SSO) for cloud applications and resources, and implement Azure Role-Based Access Control (RBAC) for cloud resources. Lastly, it explains the functionality of Azure AD Premium, and how to implement Azure Multi-Factor Authentication.

Lessons

 • Creating and managing Azure AD tenants
 • Configuring application and resource access with Azure AD
 • Overview of Azure AD Premium

Lab : Implementing Azure AD

 • Administering Azure AD
 • Configuring SSO
 • Configuring Multi-Factor Authentication
 • Configuring SSO from a Windows 10 - based computer

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create and manage Azure AD tenants.
 • Configure SSO for cloud applications and resources, and implement RBAC for cloud resources.
 • Explain the functionality of Azure AD Premium and implement Azure Multi-Factor Authentication.

Module 10: Managing an Active Directory infrastructure in a hybrid environment

This module explains how to manage Active Directory in a hybrid environment. It explains how to extend an on-premises Active Directory domain to Azure infrastructure as a service (IaaS) environments and synchronise user, group, and computer accounts between on-premises AD DS and Azure AD. This module also explains how to set up SSO by using federation and pass-through authentication between on-premises Active Directory and Azure AD.

Lessons

 • Extending an on-premises Active Directory domain to Azure IaaS
 • Implementing directory synchronisation by using Azure AD Connect
 • Implementing SSO in hybrid scenarios

Lab : Implementing and managing Azure AD synchronisation

 • Configuring directory synchronisation
 • Synchronising directories

After completing this module, you’ll be able to:

 • Extend an on-premises Active Directory domain to Azure IaaS environments.
 • Synchronise user, group, and computer accounts between on-premises AD DS and Azure AD.
 • Set up SSO by using federation and pass-through authentication between on-premises Active Directory and Azure AD.

Module 11: Implementing Azure-based management and automation

This module explains how to implement Azure-based management and automation. It explains how to implement Microsoft Operations Management Suite (OMS) solutions and Azure Automation. The module also describes how to create different types of Azure Automation runbooks and implement Azure Automation - based management by using runbooks.

Lessons

 • Implementing OMS
 • Implementing Azure Automation
 • Implementing Automation runbooks
 • Implementing Azure Automation - based management

Lab : Implementing Automation

 • Configuring Automation accounts
 • Creating runbooks

After completing this module, you’ll be able to:

 • Implement OMS solutions.
 • Implement Azure Automation.
 • Implement different types of Azure Automation runbooks.
 • Implement Azure Automation - based management.

Exam Track

You'll sit the following exams at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

70-533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

The skills you'll be tested on include:

 • Design and Implement Azure App Service Apps (10-15%)
 • Create and Manage Azure Resource Manager Virtual Machines (20-25%)
 • Design and Implement a Storage Strategy (10-15%)
 • Implement Virtual Networks (15-20%)
 • Design and Deploy ARM Templates (10-15%)
 • Manage Azure Security and Recovery Services (25-30%)
 • Manage Azure Operations (5-10%)
 • Manage Azure Identities (5-10%)

Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS)

The skills you'll be tested on include:

 • Essential Commands (25%)
 • Operation of Running Systems (20%)
 • User and Group Management (10%)
 • Networking (12%)
 • Service Configuration (20%)
 • Storage Management (13%)

What's Included

Included courseware:

 • Microsoft Official Curriculum - Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions
 • LFS220 - Linux System Administration.

Prerequisites

In addition to their professional experience, students who attend this training should already have understanding of the following technical knowledge:

 • On-premises virtualization technologies including: virtual machines, virtual networking, and virtual hard disks.
 • Network configuration including: TCP/IP, DNS, virtual private networks, firewalls, and encryption technologies.
 • Websites including: create, configure, monitor and deploy a website on Internet Information Services (IIS).
 • Active Directory concepts including: Domains, Forests, Domain Controllers, replication, Kerberos, and LDAP.
 • Database concepts including: Tables, queries, Structured Query Language (SQL), and database schemas
 • Resilience and disaster recovery including: backup and restore operations.

Students who attend this training can meet the prerequisites by attending one of the following courses:

 • MCSA: Windows Server 2012 certification
 • MCSA: Windows Server 2016 certification
 • 10979 Azure Essentials course

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,51% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructor was very knowledgeable and helpful and look forward to the next course"
Duane Leslie Jones, Capita plc. (2/11/2022 (Onsdag) till 4/11/2022 (Fredag))

"You visit a very well-organised Training Centre with all modern amenities in almost the middle of nowhere! That will help you focus and ensure that you spend time needed to get stuff done and get prepared for your Certification. Added bonus, the folks working for Firebrand are awesome!"
Nikolaos Velissaris, Microsoft. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"Very detailed course with a extremely knowledgeable instructor."
Anonymous. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"Quite a lot but learned many new things!"
Anonymous. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"The instructor was great in explaining the the concepts. She used many real time examples throughout the course which made the topic interesting and easy to understand."
Tejas Patil, Capita plc. (2/11/2022 (Onsdag) till 4/11/2022 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

21/11/2022 (Måndag)

25/11/2022 (Fredag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

27/3/2023 (Måndag)

31/3/2023 (Fredag)

Väntelista

Rikstäckande

 

8/5/2023 (Måndag)

12/5/2023 (Fredag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/6/2023 (Måndag)

23/6/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

31/7/2023 (Måndag)

4/8/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

11/9/2023 (Måndag)

15/9/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter