Microsoft Windows Server 2016 - Identity

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On this accelerated 4 day Identity with Windows Server 2016 course you’ll learn the skills to deploy and configure Active Directory Domain Services (AD DS), implement Group Policy, perform backup and restore and monitor Active Directory-related issues with Windows Server 2016.

You will use the knowledge and skills developed to bring the benefits of in-built Identity features in Windows Server 2016 to your business. This course is 20% faster than traditional courses, meaning you'll be back at work sooner using your new found expertis.

Using Firebrand’s unique Lecture | Lab | Review technique, your expert instructor will immerse you in Microsoft Official Curriculum, combined with practical exercises. You will learn critical skills including how to:

Läs mer...

 • Manage user settings by using GPOs.
 • Secure AD DS and user accounts.
 • Implement synchronisation between AD DS and Azure AD
 • Monitor, troubleshoot and establish business continuity for AD DS services
 • Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS)

You will also be prepared for exam 70-742: Identity with Windows Server 2016. You will sit this exam on-site as part of the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an IT professionals with knowledge and experience of AD DS, looking to develop knowledge about identity and access technologies in Windows Server 2016, this course is ideal for you.

Your course, 20742B: Identity with Windows Server 2016, forms part of the full MCSA: Windows Server 2016 track, which can be completed in just 11 days.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Windows Server 2016 Identity hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Windows Server 2016 Identity kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Windows Server 2016 Identity certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Windows Server 2016 Identity snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Windows Server 2016 Identitykursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Firebrand is a Microsoft Learning partner, meaning you will benefit from:

 • Microsoft Certified Trainers - learn from expert instructors certified by Microsoft to deliver your course. With years of in-industry experience, you will benefit from their real world knowledge.
 • Microsoft Official Curriculum - access the latest and most relevant content to Windows Server 2016.
 • Microsoft Official Practice Tests - reinforce your knowledge and simulate a Microsoft exam situation with official practice tests aligned to the MOC content you are learning.
 • This course emphasises practical tasks with labs integrated throughout the content to build upon the theoretical knowledge developed. This will help you develop knowledge applicable to real-world scenarios.

Se Curriculum...

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

MOC 20742B: Identity with Windows Server 2016

Module 1: Installing and configuring domain controllers

This module describes the features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.

Lessons

 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS domain controllers
 • Deploying a domain controller

Lab : Deploying and administering AD DS

 • Deploying AD DS
 • Deploying domain controllers by performing domain controller cloning
 • Administering AD DS

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe AD DS and its main components.
 • Describe the purpose and roles of domain controllers.
 • Describe the considerations for deploying domain controllers.

Module 2: Managing objects in AD DS

This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

Lessons

 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing OUs

Lab : Managing AD DS objects

 • Creating and managing groups in AD DS
 • Creating and configuring user accounts in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS

Lab : Administering AD DS

 • Delegate administration for OUs
 • Creating and modifying AD DS objects with Windows PowerShell

After completing this module, you'll be able to:

 • Manage user accounts in AD DS
 • Manage groups in AD DS
 • Manage computer objects in AD DS
 • Use Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implement and manage OUs
 • Administer AD DS

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Lessons

 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts

Lab : Domain and trust management in AD DS

 • Implementing forest trusts
 • Implementing child domains in AD DS

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the components of an advanced AD DS deployment
 • Deploy a distributed AD DS environment
 • Configure AD DS trusts

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

Lessons

 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication

Lab : Implementing AD DS sites and replication

 • Modifying the default site
 • Creating additional sites and subnets
 • Configuring AD DS replication
 • Monitoring and troubleshooting AD DS replication

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe how AD DS replication works
 • Configure AD DS sites to help optimise authentication and replication traffic
 • Configure and monitor AD DS replication

Module 5: Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure and provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Lessons

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

 • Creating and configuring GPOs
 • Managing GPO scope

Lab : Troubleshooting Group Policy infrastructure

 • Verify GPO application
 • Troubleshooting GPOs

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain what Group Policy is
 • Implement and administer GPOs
 • Describe Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshoot GPO application

Module 6: Managing user settings with Group Policy

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Lessons

 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection, software installation, and scripts
 • Configuring Group Policy preferences

Lab : Managing user settings with GPOs

 • Using administrative templates to manage user settings
 • Implement settings by using Group Policy preferences
 • Configuring Folder Redirection
 • Planning Group Policy (optional)

After completing this module, you'll be able to:

 • Implement administrative templates
 • Configure Folder Redirection, software installation, and scripts
 • Configure Group Policy preferences

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts (gMSA).

Lessons

 • Securing domain controllers
 • Implementing account security
 • Implementing audit authentication
 • Configuring managed service accounts

Lab : Securing AD DS

 • Implementing security policies for accounts, passwords, and administrative groups
 • Deploying and configuring an RODC
 • Creating and associating a group MSA

After completing this module, you'll be able to:

 • Secure domain controllers
 • Implement account security
 • Implement audit authentication
 • Configure managed service accounts (MSAs)

Module 8: Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Lessons

 • Deploying CAs
 • Administering CAs
 • Troubleshooting and maintaining CAs

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

 • Deploying an offline root CA
 • Deploying an enterprise subordinate CA

After completing this module, you'll be able to:

 • Deploy CAs
 • Administer CAs
 • Troubleshoot and maintain CAs

Module 9: Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Lessons

 • Deploying and managing certificate templates
 • Managing certificate deployment, revocation, and recovery
 • Using certificates in a business environment
 • Implementing and managing smart cards

Lab : Deploying and using certificates

 • Configuring certificate templates
 • Enrolling and using certificates
 • Configuring and implementing key recovery

After completing this module, you'll be able to:

 • Deploy and manage certificate templates
 • Manage certificates deployment, revocation, and recovery
 • Use certificates in a business environment
 • Implement and manage smart cards

Module 10: Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organisation scenario and in a partner-organisation scenario.

Lessons

 • Overview of AD FS
 • AD FS requirements and planning
 • Deploying and configuring AD FS
 • Web Application Proxy Overview

Lab : Implementing AD FS

 • Configuring AD FS prerequisites
 • Installing and configuring AD FS
 • Configuring an internal application for AD
 • Configuring AD FS for federated business partners

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe AD FS.
 • Explain how to deploy AD FS
 • Explain how to implement AD FS for a single organisation
 • Explain how to extend AD FS to external clients
 • Implement single sign-on (SSO) to support online services

Module 11: Implementing and administering AD RMS

This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.

Lessons

 • Overview of AD RMS
 • Deploying and managing an AD RMS infrastructure
 • Configuring AD RMS content protection

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

 • Installing and configuring AD RMS
 • Configuring AD RMS templates
 • Using AD RMS on clients

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe AD RMS
 • Deploy and manage an AD RMS infrastructure
 • Configure AD RMS content protection

Module 12: Implementing AD DS synchronisation with Microsoft Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Lessons

 • Planning and preparing for directory synchronisation
 • Implementing directory synchronisation by using Azure AD Connect
 • Managing identities with directory synchronisation

Lab : Configuring directory synchronisation

 • Preparing for directory synchronisation
 • Configuring directory synchronisation
 • Managing Active Directory users and groups and monitoring directory synchronisation

After completing this module, you'll be able to:

 • Plan and prepare for directory synchronisation
 • Implement directory synchronisation by using Microsoft Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect)
 • Manage identities with directory synchronisation

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Lessons

 • Monitoring AD DS
 • Managing the Active Directory database
 • Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Lab : Recovering objects in AD DS

 • Backing up and restoring AD DS
 • Recovering objects in AD DS

After completing this module, you'll be able to:

 • Monitor AD DS.
 • Manage the Active Directory database
 • Describe the backup and recovery options for AD DS and other identity access solutions

Se Exam Track...

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You'll sit the following exams at the Firebrand Training Centre, covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016

Some of the skills you'll be tested on include:

 • Install and configure Active Directory Domain Services (AD DS) (20–25%)
 • Manage and maintain AD DS (15–20%)
 • Create and manage Group Policy (25–30%)
 • Implement Active Directory Certificate Services (AD CS) (10–15%)
 • Implement identity federation and access solutions (15–20%)

Se What's Included...

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20742B: Identity with Windows Server 2016

Se Prerequisites...

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Before attending this course, students must have:

 • Experience working with and configuring Windows Server 2012 and Windows Server 2016
 • An understanding of basic AD DS concepts and technologies in Windows Server 2012 and 2016.
 • Understanding of core networking technologies such as IP addressing, name resolution and the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • Experience with Hyper-V and basic knowledge of virtualisation
 • Hands-on experience working with the Windows client operating systems such as Windows 7, Windows 8.1 or Windows 10
 • An awareness of basic security best practices.
 • Basic experience with the Windows PowerShell command-line interface.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Windows Server 2016 Identity Kursdatum

Microsoft - Windows Server 2016 - Identity

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

24/10/2019 (Torsdag)

27/10/2019 (Söndag)

Väntelista

 

12/12/2019 (Torsdag)

15/12/2019 (Söndag)

Platser tillgängliga

Registrera

24/2/2020 (Måndag)

27/2/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Will attending other courses in the near future."
Lee Viet, RPT solution. - Microsoft Windows Server 2016 - Identity (4 dagar) (18/10/2018 till 21/10/2018)

"Trainer was excellent, made content which could have been dry more interesting. "
Anonymous. - Microsoft Windows Server 2016 - Identity (4 dagar) (18/10/2018 till 21/10/2018)

"Never a dull time with Firebrand. I always leave with new knowledge and new friends."
M.D. - Microsoft Windows Server 2016 - Identity (4 dagar) (21/6/2018 till 24/6/2018)

"The trainer was great and very engaging. I thoroughly enjoyed the course and felt that all of the modules were covered clearly and concisely."
Ethan ODonnell. - Microsoft Windows Server 2016 - Identity (4 dagar) (17/8/2017 till 20/8/2017)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

Senaste Windows Server 2016 Identity recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.