Microsoft - Dynamics NAV 2009

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 5 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

6/2/2023 (Måndag)

Du lär dig

Vårt accelererade Microsoft Dynamics NAV 2009 kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för din examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Introduktion till Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Använda allmänna funktioner
 • Arbeta med huvudbokskonton. I den här modulen beskrivs hur du arbetar med huvudbokskonton.
 • Lägga till och visa dimensioner. I den här modulen beskrivs hur du arbetar med dimensioner, lägger till dimensioner i ett affärsdokument och hur du filtrerar och visar bokförda affärstransaktioner per dimension.
 • Hantera artiklar. I den här modulen beskrivs hur du skapar en ny artikel och visar artikeltillgänglighet.
 • Hantera inköp. I den här modulen beskrivs hur du arbetar med inköpsprocessflödet.
 • Hantera försäljning. I den här modulen beskrivs hur du arbetar med försäljningsprocessflödet.
 • Godkänna dokument. I den här modulen beskrivs hur du arbetar med godkännandeprocessen.
 • Teknisk översikt. I den här modulen beskrivs hur objekt fungerar i rollbaserad och klassisk klient och vad elementen i Page Designer används till. De arkitektoniska ändringarna i Microsoft Dynamics NAV 2009 men även grundkoncepten vad gäller C/SIDE-utvecklingsmiljön beskrivs.
 • Bläddra igenom andra programområden. I den här modulen beskrivs vilka de andra programområdena är i Microsoft Dynamics NAV 2009, däribland en kort översikt över och en beskrivning av dessa områden.

Finansiellt i Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Inställning av ekonomisk administrering
 • Årsbokslutsprocesser
 • Huvudbok
 • Allmänna journaler
 • Likviditetsstyrning
 • Kundreskontra
 • Leverantörsreskontra
 • Förskottsbetalning
 • Moms och Intrastat
 • Flera valutor

Business Intelligence for Information Workers i Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Översikt och ekonomisk rapportering. I den här modulen visas en översikt över Business Intelligence och beskrivs hur du genererar rapporter från kontoplanen —från att bestämma vilka data som ska ingå i rapporten till att utforma layouten.
 • XBRL
 • Ekonomisk analys. I den här modulen beskrivs olika typer av dimensioner i Microsoft Dynamics NAV, hur du analyserar data med dimensioner och hur du skapar en rapport baserad på dimensioner.
 • Affärsanalyser. Den här modulen har utformats för att ge informationspersonal åtkomst till grundläggande analyser och rapportmöjligheter. Koncept som hör till datautvinningsprogram, däribland Microsoft SQL Server Analysis Services, beskrivs och datakuber skapas.
 • Analysera Microsoft Dynamics NAV-data i Microsoft Office Excel 2007

Programinställningar i Microsoft Dynamics NAV 2009

 • Ställa in ett företag med RIM Toolkit. I den här modulen får personer som ansvarar för programinställningar, till exempel implementeringskonsulter och kundpersonal, verktyg för att ställa in ett nytt företag med hjälp av RIM Toolkit, och dessutom för att skapa nya poster baserat på RIM-datamallar.
 • Ställa in nummerserier
 • Ställa in journalmallar och journaler. I den här modulen visas en översikt över journalmallar och journaler och deras ändamål och komposition beskrivs. I den här modulen beskrivs också hur du ställer in en journalmall och visas hur du skapar två journaler baserat på en journalmall.
 • Ställa in bokföringsmallar. I den här modulen beskrivs och ställs de tre typerna av bokföringsmallar in och visas funktionerna i en bokföringsmallsstruktur med hjälp av bokförd försäljningsfaktura.
 • Ställa in dimensioner
 • Hantera användarrättigheter och profiler. I den här modulen beskrivs konceptet med inloggning, roller och behörighet, vilka är viktiga för att hantera användarrättigheter i Microsoft Dynamics NAV. I modulen visas centrala administratörsuppgifter och visas rekommendationer om hur du effektivast säkrar data i systemet med inloggningar för både rollbaserad och klassisk klient. I den här modulen beskrivs också hur du ställer in och tilldelar användare profiler för användning i den rollbaserade klienten.
 • Ställa in och hantera dokument dokumentgodkännanden. Modulen är en introduktion till inställning och hantering av dokumentgodkännandesystemet. Modulen täcker allmän inställning av godkännandeanvändare och dokument som ska godkännas, däribland beloppsgränser. Dessutom beskrivs hur du anpassar det e-postaviseringssystem som hör till godkännandesystemet.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Dynamics NAV 2009 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 5 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Dynamics NAV 2009 kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Dynamics NAV 2009 certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Dynamics NAV 2009 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Dynamics NAV 2009kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Certifiering

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • Examen MB7-839: Microsoft Dynamics NAV 2009 Core Setup and Finance

Vad ingår?

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer. Följande kursmaterial från Microsoft ingår:
  • Finance in Microsoft Dynamics® NAV 2009 (MOC 80041 AC)
  • Introduction to Microsoft Dynamics® NAV 2009 (MOC 80043 AC)
  • Application Setup in Microsoft Dynamics® NAV 2009 (MOC 80049 AC)
  • Business Intelligence for Information Workers in Microsoft Dynamics® NAV 2009 (MOC 80050 AC)
 • Ett helt instruktörslett program med 24 timmars tillgång till klassrum, labbutrustning och instruktör.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Förkunskaper

Deltagare som med framgång genomför vår Microsoft Dynamics NAV 2009 kurs har följande förkunskaper:

 • Grundläggande kunskap om och erfarenhet av räkenskapsprinciper
 • Grundläggande kunskap om Microsoft Windows operativsystem
 • God erfarenhet av Microsoft Office

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,54% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Well organised and structured. Location ideal for learning, not many distractions. Good food (and beer!)"
W.L. (8/4/2013 (Måndag) till 12/4/2013 (Fredag))

"Dedicated instructors were available as long as the classroom is open!"
Anonym, TSG (25/6/2012 (Måndag) till 29/6/2012 (Fredag))

"Facilities and training centre are excellent. Lots of hard work and long hours are needed. Often finishing late at night with self study needed after that! Prepare for little sleep but the benefits will be worth it."
Anon.. (12/3/2012 (Måndag) till 16/3/2012 (Fredag))

"Learnt a lot in a very short time. The training and materials were first class."
Anonym (5/12/2011 (Måndag) till 9/12/2011 (Fredag))

"Very informative and concise course with the added bonus of a good standard of facilities on site."
Vicky Dryburgh, Macpro Software. (5/12/2011 (Måndag) till 9/12/2011 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

22/8/2022 (Måndag)

26/8/2022 (Fredag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

 

6/2/2023 (Måndag)

10/2/2023 (Fredag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

20/3/2023 (Måndag)

24/3/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

1/5/2023 (Måndag)

5/5/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

12/6/2023 (Måndag)

16/6/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter