Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics - Bara 6 dagar

Varför

Vad säger våra kunder?

Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!
Johnny Ho, iStone AB - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar), 9/3/2015 till 14/3/2015

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Dynamics AX 2012 hos Firebrand Training:

Se Hur Vi Hjälper Dig Erhålla Nya Kunskaper Snabbt

 1. Du blir utbildad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning på rekordtid.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Dynamics AX 2012 kurs på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Dynamics AX 2012 kursen första gången eller kan gå om kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din kurs första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Dynamics AX 2012 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 och 2013” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Dynamics AX 2012 kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer på Dynamics AX 2012 är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vad

Årets Microsoft Learning Partner

The course includes 4 x Microsoft Official Curriculum. You will learn the following:

MOC 80314 - Discrete Manufacturing Basics in Microsoft Dynamics AX 2012

 • Describe the Production control module's main conceptual building blocks
 • Describe the interconnectivity between the Production control module and other modules in Microsoft Dynamics AX 2012
 • Define production orders and name the status changes as it passes through the production life cycle
 • Define the main elements that are setup and used when a legal entity legal entity works with a variety of production sites distributed over different geographic locations
 • Describe three companies in which production sites, conditions, and processes vary by multisite functionality
 • Provide a brief description of general improvements to the Production control module, including filtering and the Gantt Chart
 • Describe the main types of Bill of materials (BOM) and define BOM levels, components and lines
 • Define the creation of BOM versions and describe BOM version control methods
 • Describe the overall process of creating BOMs in Microsoft Dynamics AX 2012
 • Describe how to create BOMs not yet associated with an item
 • Describe how to create BOMs so that the BOM and the item can be set up or changed at the same time
 • Explain how to work with configurable BOMs, including the setup of configuration routes and configuration rules
 • Provide an overall explanation of the BOM calculation process
 • Describe how to create and use BOM scrap types and explain how a scrap calculation for a BOM is run
 • Describe the use of BOM measurements as a type of configuration and explain how this pertains to consumption and measurements that relate to BOM items
 • List and explain the ways of the standard BOM reports use
 • Define working time templates and describe how they are set up
 • Create working time calendars
 • Using Resource capabilities form.
 • Create resources and distinguish between resource types
 • Set up resource groups
 • Define how to set up and configure production operations and relations
 • Describe the use and setup of cost categories in production routes
 • Describe the use and setup of cost groups in production routes
 • Describe how to create route groups and attach them to operations in the route
 • Describe how to create and maintain routes and operations on the routes
 • Describe how scrap is managed in production routes
 • Configure the route network parameter and identify route networks in complex routing
 • Discuss the impact of production parameters at the legal entity and the site level
 • Describe the different ways production orders can be created
 • Describe how to create a production order manually
 • Explain the main activities that occur in the life cycle of a production order
 • Explain how the production order status is used in working with production orders
 • Describe the estimation process
 • Configure advanced settings including production groups and production pools
 • Distinguish between the various scheduling options
 • Explain the main characteristics of operations scheduling
 • Explain the main characteristics of job scheduling and describe how to use the Gantt chart
 • Discuss how to perform resource scheduling and describe the basic resource allocation principles.
 • Describe how master planning interacts with the Production module
 • Describe how to lock production orders
 • Describe how to dispatch scheduled jobs to a specific resource
 • Review how subcontracting is used for outsourcing
 • Adjust BOMs in connection with subcontractor work
 • Set up operations and routes to be performed by a vendor
 • Describe how to set up automatic updates
 • Describe the settings you must define to release a production order to the shop floor
 • Explain the main considerations and the settings used to start production orders
 • Explain the use of production journals in recording consumption
 • Describe the report as finished stage of the production life cycle
 • Describe the main element of the end production stage in the production
 • Name the types of standard inquiries that can be conducted in the Production control module on items in production
 • Describe the process of working with standards reports
 • Describe how base data reports can be used to analyze the productions process
 • List the three kinds of transaction reports and describe how they are used
 • Describe how Journal and Costing reports are used to view information on productions
 • Name the types of Balance reports and briefly describe how they can be used in deciphering production conditions
 • Describe how to use the analysis reports to view or print information on productions
 • Describe how route reports can be used to analyze the routes and operations in the different productions
 • Name the kinds of reports that can be generated on the resources in production and define how each is used
 • Describe how production papers are used in production
 • Explain how the update log reports can be used to identify information on the orders in each stage in the production process

MOC 80315 - Discrete Manufacturing Advanced in Microsoft Dynamics AX 2012

 • Review multisite functionality for the Production control module
 • List the Production control module's core conceptual elements
 • Review the Bill of material (BOM)
 • Review calendars and resources
 • Review operations and routes
 • Describe production life cycle, parameters, and production orders
 • Review definitions of operations and job scheduling
 • Review how master planning interacts with the Production control module
 • Describe product, storage and tracking dimensions
 • Explain how to set up and work with dimensions groups
 • Describe using serial or batch numbers to track and control manufactured items
 • Use inventory reservations in production
 • Describe inventory marking
 • Describe the inventory trace function
 • Describe how inventory dimensions are affected by multisite functionality
 • Describe working with the Bill of Materials (BOM) line type Vendor when using subcontractors
 • Describe how to generate purchase orders to a supplier when on-hand inventory is insufficient
 • Describe how to create a vendor production order
 • Create resources and groups for the vendor
 • Define production groups to establish a relationship between production orders and ledger accounts.
 • Describe how to use production pools to monitor production orders in specific categories.
 • Describe properties-set up on the working time template-which guide production orders to run under special times and conditions.
 • Attach a property to a resource.
 • Review the benefits of properties.
 • Describe how resource capabilities are set up and used to schedule production on alternative resources.
 • Create route groups and attach them to operations on a route.
 • Use the various scheduling methods.
 • Discuss the difference between operations and job scheduling.
 • Split a production order.
 • Set the Bill of Material (BOM) scrap percentages.
 • Set the scrap percentage on a Resource.
 • Set the scrap percentage for each operation in production routes.
 • Describe the costing of scrap.
 • Review steps in the production order life cycle
 • Describe production order ledger setting options
 • Define default ledger settings in production parameters
 • Describe production journals and how consumption is reported to the general ledger
 • Assign ledger settings for production groups
 • Analyze actual versus estimated costs for production orders and current production activities
 • Describe End and cost account production orders
 • Describe the interconnectivity of the production module with other modules in Microsoft Dynamics AX 2012
 • Describe the main elements of the production implementation checklist
 • Set up production parameters
 • Modify data types used by the productions series
 • Set up item groups and items
 • Set up BOMs
 • Describe the creation of working time templates, calendars, Resource groups, and Resources
 • Set up operations and routes

MOC 80310 - Lean Manufacturing in Microsoft Dynamics AX 2012

 • Describe the core concepts of Lean manufacturing.
 • Create a new production flow version and describe activity relations and constraints, picking activities and costing implications.
 • Define Kanbans and describe their types including: withdrawal, fixed quantity, event, scheduled and subcontracting Kanbans.
 • Explain how fixed quantity Kanbans are used including how to set up rules, review planning processes, and use the Kanban schedule board.
 • Describe how event Kanbans are used including how to configure rules, set up sales line events, Kanban line events, BOM line events and stock replenishment events.
 • Describe the processes associated with the planned order type Kanban.
 • Define and setup activity based subcontracting.
 • Describe production flow costing including: back flushing, conversion costs, cost reporting to the general ledger, and how production costing is set up for a Kanban job based on subcontracting activity.
 • Define how to set up and configure Kanban quantity calculation policies and how to create quantity calculations to generate and update Kanban rules.

MOC 80309 - Process Manufacturing Production and Logistics in Microsoft Dynamics AX 2012

 • Explain the process manufacturing features and create the setups at the released products level.
 • Explain a formula item and how it differs from a Bill of Material (BOM) item.
 • Create a product at the enterprise level.
 • Configure setups at the released product level.
 • Create and apply a product template.
 • Describe production types that are defined for any item, at the released product level.
 • Know the difference between a formula item and a planning item.
 • Define the formula lines and versions.
 • Explain the use of a formula and a route in multisite production scenario.
 • Explain the features and structural elements of the formula.
 • Define a formula level with an example of a formula at multiple levels.
 • Define a formula at multiple sites.
 • Define formula line types.
 • Describe the formula features in formula lines.
 • Describe different access methods to create and maintain a formula.
 • Define different version control methods available in formula management.
 • Describe how to copy a formula from other formula versions.
 • Modify a formula version by changing the yield percentage or formula size.
 • Define the steps to edit a formula using the formula designer.
 • Create a formula version using scalable and percentage controlled options in the formula lines.
 • Describe how to use a plan group to substitute items in formula lines.
 • Setup step consumption and its use in batch order processing and in a formula calculation.
 • Describe batch order costing.
 • Explain the prerequisites for formula calculation.
 • Explain the steps to create and activate item prices.
 • Calculate a cost price and sales price using a formula calculation.
 • Describe the enhancements in a formula calculation relating to the process manufacturing.
 • Estimate a cost price and sales price in a batch order and sales order.
 • Explain the stages of the batch order life cycle.
 • Explain how a batch order can be processed using the Manufacturing Execution System (MES).
 • Define the setup and report an unplanned co-product and by-product in a batch order.
 • Explain a rework batch order and the steps to process a rework batch order.
 • Define the process manufacturing functionalities adhering to master planning.
 • Explain multisite planning and its prerequisites.
 • Perform Master Planning across the sites within a legal entity.
 • Describe intercompany planning and create the required setups.
 • Define downstream source plans in master plans.
 • Describe key transactions that trigger multi company planning.
 • Describe methods to create intercompany sales orders.
 • Define co-products and their prerequisites for planning.
 • Plan co-products using a planning item.
 • Plan co-products with a formula item.
 • Explain the purpose and benefits of containerized packaging.
 • Create bulk item conversion.
 • Create formula for the packed product with reference of bulk item.
 • Firm and consolidate the planned orders associated to a bulk item and packed product in the Planned order form.
 • Process the bulk and packed order and review the inventory.
 • Add and remove the bulk or packed order in the Consolidated batch orders form.
 • Define the setup for creating a Catch Weight (CW) item.
 • Create an inventory transaction with a partial visibility catch weight item.
 • Create an inventory transaction with a full visibility catch weight item.
 • Explain the use of catch weight in different transactions.
 • Define a batch disposition code and its related setups.
 • Define setup to integrate a batch disposition code with quality management.
 • Configure a batch disposition code associated to partial or full blocking of inventory.
 • Reset a disposition code for inventory batches manually.
 • Define shelf life and its related setups.
 • Configure the shelf life at the released product level.
 • Reserve inventory batches using the shelf life setup.
 • Explain the same batch reservation and its need for master planning.
 • Explain batch attributes and setups.
 • Create a batch attribute for an item.
 • Assign product specific and customer specific batch attributes.
 • Reserve batches by batch attributes.
 • Update inventory batch attribute manually.
 • Update inventory batch attribute automatically using quality order.
 • Explain the batch attribute groups.
 • Explain AVL and define its related setups.
 • Define item-vendor relationship and its period of validity.
 • Inquire and validate an approved vendor list in different forms.
 • Explain the necessity for a vendor batch update and its required setup.
 • Perform a purchase registration with a vendor batch update.
 • Define commodity pricing and its purpose.
 • Define the setups required for commodity pricing.
 • Setup the pricing calculation for commodity items.
 • Create price and margin data for a formula item.
 • View the commodity price calculation and update it in the trade agreement.
 • Define product compliance and configure its necessary setups in Inventory and warehouse management.
 • Associate product compliance setups for a specific item at the released products level.
 • Update the product safety data sheet for a specific item at the released product level.
 • Validate the product safety compliance data sheet during purchase and sales order processing.
 • Explain rebates and their setup.
 • Create item rebate groups and customer rebate groups.
 • Create a rebate agreements to a customer.
 • Process rebates to a customer.
 • Define the setup relating to advanced warehouse management for catch weight products.
 • Perform pallet transport for an inbound warehouse management process in catch weight unit.
 • Describe the setups for reservation in process manufacturing.
 • Perform sales shipment using advanced warehouse management function with FEFO date-controlled and same batch reservation

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Certifieringsgaranti

Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • MB6-884: Microsoft Dynamics AX 2012 Lean Manufacturing
 • MB6-886: Microsoft Dynamics AX 2012 Process Manufacturing Production and Logistics

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Firebrand Training erbjuder accelererade kursprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskapsmål.

Våra kursprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer. Följande kursmaterial från Microsoft ingår:
  • Discrete Manufacturing Basics in Microsoft Dynamics AX 2012 (MOC 80314)
  • Discrete Manufacturing Advanced in Microsoft Dynamics AX 2012 (MOC 80315)
  • Lean Manufacturing in Microsoft Dynamics AX 2012 (MOC 80310)
  • Process Manufacturing Production and Logistics in Microsoft Dynamics AX 2012 (MOC 80309)
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Läs mer ...

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

Vi rekommenderar, at du har kunskap i att arbeta med Microsoft Dynamics AX och att du känner till Microsoft Windows

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Intresserad? Se våra priser här eller ring oss på (0)8 52 50 01 66

När

När vill du deltaga i din accelererade kurs?

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

27/5/2019 (Måndag)

1/6/2019 (Lördag)

Avslutad

-

 

30/9/2019 (Måndag)

5/10/2019 (Lördag)

Väntelista

Rikstäckande

 

11/11/2019 (Måndag)

16/11/2019 (Lördag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

3/2/2020 (Måndag)

8/2/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

16/3/2020 (Måndag)

21/3/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Kundreferenser

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,74% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Bra och intensiv training."
Anonym, CGI Sweden - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (11/11/2013 till 16/11/2013)

"Mycket information på kort tid, effektivt och intensivt samtidigt som man har full service och kan koncentrera sig pa studierna. "
Leena Kossila, MPS o Affarssystem AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (25/2/2013 till 2/3/2013)

"Har lart mig mycket under kort tid. Bra att kunna fraga en larare under flera dagar."
Helena Bring , Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (16/4/2012 till 20/4/2012)

"Bra"
H.J., Evry. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (16/4/2012 till 20/4/2012)

"Intensiva dagar med mycket utbildning och goda förutsättningar för att utvecklas."
Anonym, Logica - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (19/3/2012 till 23/3/2012)

"Really good and intensive Course - learnt a lot in a short amount of time"
Jamie Robinson, Intelisense IT. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (7/3/2016 till 12/3/2016)

"The course was in a lot a detail. I learnt a lot in a short apace of time."
Jake Huebner, Intelisense IT. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (7/3/2016 till 12/3/2016)

"Intensive !"
T.J, Hardi International. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 13/3/2015)

"Intense but excellent learning, from conceptual to details."
S.I.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"The training at Firebrand gave me an excellent introduction to Production in Microsoft Dynamics 2012. As a newcomer to the field i got a good insight to the functionality provided."
Johan Svernell . - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (5/5/2014 till 10/5/2014)

"The trainer was very knowledgable."
Paschal Darcy , Erptech. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (5/5/2014 till 10/5/2014)

"You sleep, breathe and dream AX, and you pass the test!"
Angelica Fjellsen , Istone. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (5/5/2014 till 10/5/2014)

"Very concentrated and focused setup!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (5/5/2014 till 10/5/2014)

"Very good training, service and accomodation"
Tomas Åström , Camfil. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (5/5/2014 till 10/5/2014)

"You guys are the best in terms of teaching, logistics, accommodation etc. etc"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (11/11/2013 till 16/11/2013)

"Hard work - good result"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (26/8/2013 till 31/8/2013)

"Trainer very good."
Paul Beazer , Rotork. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (27/5/2013 till 1/6/2013)

"Hard, great learning and rewarding"
Morten Vinther , Dolle A/S. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (27/5/2013 till 1/6/2013)

"Ive enjoyed the course and learned a lot more than I expected. "
Henrik Bejder. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (25/2/2013 till 2/3/2013)

"Hard work to do the course - but it pays! "
A.V.B.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (25/2/2013 till 2/3/2013)

"Outstanding!"
Harri Alitalo , Nortal Oy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (12/11/2012 till 16/11/2012)

"An intensive, long and interesting week. I have learned a lot, I will get use of in my daily work."
Sondre Kaupang, Advania. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (4/6/2012 till 8/6/2012)

"Very good"
Per Lundström , iStone Mercator AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (3/5/2012 till 7/5/2012)

"Comprehensive, complete and thorough training by people who know what they are doing."
Wendell Grosvenor, HSO. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Tired but very happy. It was rough but helped me achieve my goal for coming. 2 certificates!"
Ilkka Koivisto, eCraft. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (11/8/2014 till 16/8/2014)

"If you are looking to significantly advance your knowledge and skills base in a very short space of time without interruption then this is the company to do it with."
Allistair McKenna , Rosti UK Ltd. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (12/11/2012 till 16/11/2012)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

Se priser