Microsoft - Designing and Implementing Microsoft DevOps

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

27/3/2023 (Måndag)

Overview

This accelerated Designing and Implementing Microsoft DevOps course, provides the knowledge and skills to design and implement DevOps processes and practices.

In just 3 days, you’ll learn how to plan for DevOps, use source control, scale Git for an enterprise, consolidate artifacts, design a dependency management strategy, manage secrets, implement continuous integration, implement a container build strategy, design a release strategy, set up a release management workflow, implement a deployment pattern, and optimize feedback mechanisms.

At the end of this course, you’ll sit the Microsoft exam, and achieve your Designing and Implementing Microsoft DevOps certification.

Through Firebrand’s Lecture | Lab | Review methodology, you’ll get certified at twice the speed of the traditional training and get access to courseware, learn from certified instructors, and train in a distraction-free environment.

Audience

This course is ideal for:

 • People interested in designing and implementing DevOps processes or in passing the Microsoft Azure DevOps Solutions certification exam.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Curriculum

Module 1: Configure processes and communications (10–15%)

Configure activity traceability and flow of work

 • Plan and implement a structure for the flow of work and feedback cycles
 • Identify appropriate metrics related to flow of work, such as cycle times, time to recovery, and lead time
 • Integrate pipelines with work item tracking tools, such as Azure DevOps and GitHub
 • Implement traceability policies decided by development
 • Integrate a repository with Azure Boards

Configure collaboration and communication

 • Communicate actionable information by using custom dashboards in Azure DevOps
 • Document a project by using tools, such as wikis and process diagrams
 • Configure release documentation, including release notes and API documentation
 • Automate creation of documentation from Git history
 • Configure notifications by using webhooks

Module 2: Design and implement source control (15–20%)

Design and implement a source control strategy

 • Design and implement an authentication strategy
 • Design a strategy for managing large files, including Git LFS and git-fat
 • Design a strategy for scaling and optimizing a Git repository, including Scalar and cross repository sharing
 • Implement workflow hooks

Plan and implement branching strategies for the source code

 • Design a branch strategy, including trunk-based, feature branch, and release branch
 • Design and implement a pull request workflow by using branch policies and branch protections
 • Implement branch merging restrictions by using branch policies and branch protections

Configure and manage repositories

 • Integrate GitHub repositories with Azure Pipelines, one of the services in Azure DevOps
 • Configure permissions in the source control repository
 • Configure tags to organize the source control repository
 • Recover data by using Git commands
 • Purge data from source control

Module 3: Design and implement build and release pipelines (40–45%)

Design and implement pipeline automation

 • Integrate pipelines with external tools, including dependency scanning, security scanning, and code coverage
 • Design and implement quality and release gates, including security and governance
 • Design integration of automated tests into a pipeline
 • Design and implement a comprehensive testing strategy
 • Implement orchestration of tools, such as GitHub Actions and Azure Pipelines

Design and implement a package management strategy

 • Design a package management implementation that uses Azure Artifacts, GitHub Packages, NuGet, and npm
 • Design and implement package feeds, including upstream sources
 • Design and implement a dependency versioning strategy for code assets and packages, including semantic versioning and date-based
 • Design and implement a versioning strategy for pipeline artifacts

Design and implement pipelines

 • Select a deployment automation solution, including GitHub Actions and Azure Pipelines
 • Design and implement an agent infrastructure, including cost, tool selection, licenses, connectivity, and maintainability
 • Develop and implement pipeline trigger rules
 • Develop pipelines, including classic and YAML
 • Design and implement a strategy for job execution order, including parallelism and multi-stage
 • Develop complex pipeline scenarios, such as containerized agents and hybrid
 • Configure and manage self-hosted agents, including virtual machine (VM) templates and containerization
 • Create reusable pipeline elements, including YAML templates, task groups, variables, and variable groups
 • Design and implement checks and approvals by using YAML environments

Design and implement deployments

 • Design a deployment strategy, including blue/green, canary, ring, progressive exposure, feature flags, and A/B testing
 • Design a pipeline to ensure reliable order of dependency deployments
 • Plan for minimizing downtime during deployments by using VIP swap, load balancer, and rolling deployments
 • Design a hotfix path plan for responding to high-priority code fixes
 • Implement load balancing for deployment, including Azure Traffic Manager and the Web Apps feature of Azure App Service
 • Implement feature flags by using Azure App Configuration Feature Manager
 • Implement application deployment by using containers, binary, and scripts

Design and implement infrastructure as code (IaC)

 • Recommend a configuration management technology for application infrastructure
 • Implement a configuration management strategy for application infrastructure, including IaC
 • Define an IaC strategy, including source control and automation of testing and deployment
 • Design and implement desired state configuration for environments, including Azure Automation State Configuration, Azure Resource Manager, Bicep, and Azure Policy guest configuration Maintain pipelines
 • Monitor pipeline health, including failure rate, duration, and flaky tests
 • Optimize pipelines for cost, time, performance, and reliability
 • Analyse pipeline load to determine agent configuration and capacity
 • Design and implement a retention strategy for pipeline artifacts and dependencies

Module 4: Develop a security and compliance plan (10–15%)

Design and implement a strategy for managing sensitive information in automation

 • Implement and manage service connections
 • Implement and manage personal access tokens
 • Implement and manage secrets, keys, and certificates by using Azure Key Vault, GitHub secrets, and Azure Pipelines secrets
 • Design and implement a strategy for managing sensitive files during deployment
 • Design pipelines to prevent leakage of sensitive information

Automate security and compliance scanning

 • Automate analysis of source code by using GitHub code scanning, GitHub secrets scanning, pipeline-based scans, and SonarQube
 • Automate security scanning, including container scanning and OWASP ZAP
 • Automate analysis of licensing, vulnerabilities, and versioning of open-source components by using WhiteSource Bolt and GitHub Dependency Scanning

Module 5: Implement an instrumentation strategy (10–15%)

Configure monitoring for a DevOps environment

 • Configure and integrate monitoring by using Azure Monitor
 • Configure and integrate with monitoring tools, such as Azure Monitor and Application Insights
 • Manage access control to the monitoring platform
 • Configure alerts for pipeline events

Analyse metrics

 • Inspect distributed tracing by using Application Insights
 • Inspect application performance indicators
 • Inspect infrastructure performance indicators, including CPU, memory, disk, and network
 • Identify and monitor metrics for business value
 • Analyse usage metrics by using Application Insight
 • Interrogate logs using basic Kusto Query Language (KQL) queries

Exam Track

At the end of this accelerated course, you’ll sit the following exam at the Firebrand Training centre, covered by your Certification Guarantee:

AZ-400: Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions exam

Passing score: 700

Domains:

 • Configure processes and communications (10-15%)
 • Design and implement source control (15-20%)
 • Design and implement build and release pipelines (40-45%)
 • Develop a security and compliance plan (10-15%)
 • Implement an instrumentation strategy (10-15%)

What's Included

Prerequisites

Before attending this accelerated course, you should have:

 • Prior knowledge and understanding of: Cloud computing concepts, including an understanding of PaaS, SaaS, and IaaS implementations.
 • Azure administration and Azure development with proven expertise in at least one of these areas. Version control, Agile software development, and core software development principles.
 • Experience in an organization that delivers software.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,51% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"The instructor was very knowledgeable and helpful and look forward to the next course"
Duane Leslie Jones, Capita plc. (2/11/2022 (Onsdag) till 4/11/2022 (Fredag))

"You visit a very well-organised Training Centre with all modern amenities in almost the middle of nowhere! That will help you focus and ensure that you spend time needed to get stuff done and get prepared for your Certification. Added bonus, the folks working for Firebrand are awesome!"
Nikolaos Velissaris, Microsoft. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"Very detailed course with a extremely knowledgeable instructor."
Anonymous. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"Quite a lot but learned many new things!"
Anonymous. (29/11/2022 (Tisdag) till 2/12/2022 (Fredag))

"The instructor was great in explaining the the concepts. She used many real time examples throughout the course which made the topic interesting and easy to understand."
Tejas Patil, Capita plc. (2/11/2022 (Onsdag) till 4/11/2022 (Fredag))

Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

21/11/2022 (Måndag)

23/11/2022 (Onsdag)

Avslutad - Lämna feedback

-

 

27/3/2023 (Måndag)

29/3/2023 (Onsdag)

Väntelista

Rikstäckande

 

8/5/2023 (Måndag)

10/5/2023 (Onsdag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

19/6/2023 (Måndag)

21/6/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

31/7/2023 (Måndag)

2/8/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

11/9/2023 (Måndag)

13/9/2023 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Senaste recensioner från våra studenter