Microsoft Automating Administration with Windows PowerShell - Bara 3 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On your 3-day accelerated Automating Administration with Windows PowerShell course, you'll gain the skills and knowledge you need to use Windows PowerShell to automate administration of Windows Server, Windows Client and SQL Server.

You'll experience our unique Lecture | Lab | Review technique, immersing you in the curriculum and helping you to build and retain information faster. This course is 40% faster than traditional courses.

Your Microsoft Certified Trainer will guide you through building scripts to automate complex tasks ranging from automating repetitive tasks to generating reports.

Läs mer...

You'll get hands-on, developing practical skills and developing knowledge to:

 • Describe the functionality of Windows PowerShell and use it to run and find basic commands.
 • Identify and run cmdlets for server administration.
 • Work with Windows PowerShell pipeline.
 • Use PSProviders and PSDrives to work with other forms of storage.
 • Query system information by using WMI and CIM.
 • Work with variables, arrays, and hash tables.
 • Write basic scripts in Windows PowerShell.
 • Write advanced scripts in Windows PowerShell.
 • Administer remote computers.
 • Use background jobs and scheduled jobs.
 • Use advanced Windows PowerShell techniques.

The knowledge you'll gain from this course is essential to your ability to support a variety of Microsoft products such as Windows Server, Windows Client and Microsoft SQL Server.

As we're Microsoft Learning Partners, you'll have the latest, up-to-date Microsoft courseware. You'll also benefit from 24-hour lab access, which means that you'll be able to test your skills whenever you like.

If you're an IT professional with previous experience in general Windows Server and Windows Client administration looking to learn more about using PowerShell for administration, this course is ideal for you.

Benefits...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Windows PowerShell hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Windows PowerShell kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Windows PowerShell certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Windows PowerShell snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Windows PowerShellkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

MOC 10961C: Automating Administration With Windows PowerShell

Module 1: Getting started with Windows PowerShell

This module will introduce you to Windows PowerShell and provide an overview of the product's functionality. The module shows you how to open and configure the shell for use and how to run commands within the shell. The module also introduces the built-in Help system in Windows PowerShell.

Lessons

 • Overview and background of Windows PowerShell
 • Understanding command syntax
 • Finding commands

Lab : Configuring Windows PowerShell

 • Configuring the Windows PowerShell console
 • Configuring the Windows PowerShell ISE application

Lab : Finding and running basic commands

 • Finding commands
 • Running commands
 • Using the About files

After completing this module, you’ll be able to:

 • Open and configure Windows PowerShell.
 • Find and run Windows PowerShell commands.
 • Run commands by using the correct command and parameter syntax.

Module 2: Cmdlets for administration

This module introduces you to the cmdlets commonly used for administration. While you can search for cmdlets each time you need to accomplish a task, it is more efficient to have at least a basic understanding of the cmdlets available for system administration.

Lessons

 • Active Directory administration cmdlets
 • Network configuration cmdlets
 • Other server administration cmdlets

Lab : Windows Administration

 • Creating and managing Active Directory objects
 • Configuring network settings on Windows Server
 • Creating a web site

After completing this module, you’ll be able to:

 • Identify and use cmdlets for Active Directory administration.
 • Identify and use cmdlets for network configuration.
 • Identify and use cmdlets for other server administration tasks.

Module 3: Working with the Windows PowerShell pipeline

This module introduces the pipeline feature of Windows PowerShell. Although the pipeline feature is included in several command-line shells such as the command prompt in the Windows operating system, the pipeline feature in Windows PowerShell provides more complex, more flexible, and more capable functionalities compared to other shells. This module provides you with the skills and knowledge that will help you use the shell more effectively and efficiently.

Lessons

 • Understanding the pipeline
 • Selecting, sorting, and measuring objects
 • Filtering objects out of the pipeline
 • Enumerating objects in the pipeline
 • Sending pipeline data as output

Lab : Using the pipeline

 • Selecting, sorting, and displaying data

Lab : Filtering objects

 • Filtering objects

Lab : Enumerating objects

 • Enumerating objects

Lab : Sending output to a file

 • Exporting user information to a file

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the purpose of the Windows PowerShell pipeline.
 • Select, sort, and measure objects in the pipeline.
 • Filter objects out of the pipeline.
 • Enumerate objects in the pipeline.
 • Send output consisting of pipeline data.

Module 4: Understanding how the pipeline works

This module shows you how Windows PowerShell passes objects from one command to another in the pipeline. The shell provides two techniques that you can use. Knowing how these techniques work, and which one will be used in a given scenario, lets you construct more useful and complex command lines.

Lessons

 • Passing the pipeline data
 • Advanced considerations for pipeline data

Lab : Working with pipeline parameter binding

 • Predicting pipeline behaviour

After completing this module, you’ll be able to:

 • Pass data by using the ByValue technique.
 • Describe the advanced techniques for passing pipeline data.

Module 5: Using PSProviders and PSDrives

This module introduces the PSProviders and PSDrives adapters. A PSProvider is basically a Windows PowerShell adapter that makes some form of storage resemble a disk drive. A PSDrive is an actual connection to a form of storage. You can use these two adapters to work with various forms of storage by using the same commands and techniques that you use to manage the file system.

Lessons

 • Using PSProviders
 • Using PSDrives

Lab : Using PSProviders and PSDrives

 • Creating files and folders on a remote computer
 • Creating a registry key for your future scripts
 • Create a new Active Directory group

After completing this module, you’ll be able to:

 • Use PSProviders.
 • Use PSDrives.

Module 6: Querying system information by using WMI and CIM

This module introduces you to two parallel technologies: Windows Management Instrumentation (WMI) and Common Information Model (CIM). Both these technologies provide local and remote access to a repository of management information including access to robust information available from the operating system, computer hardware, and installed software.

Lessons

 • Understanding WMI and CIM
 • Querying data by using WMI and CIM
 • Making changes with WMI/CIM

Lab : Working with WMI and CIM

 • Querying information by using WMI
 • Querying information by using CIM
 • Invoking methods

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain the differences between Common Information Model (CIM) and Windows Management Instrumentation (WMI).
 • Query management information by using CIM and WMI.
 • Invoke methods by using CIM and WMI.

Module 7: Working with variables, arrays, and hash tables

This module provides you the skills and knowledge required to use variables, arrays, and hash tables in Windows PowerShell.

Lessons

 • Using variables.
 • Manipulating variables.
 • Manipulating arrays and hash tables.

Lab : Working with variables

 • Working with variable types
 • Using arrays
 • Using hash tables

After completing this module, you’ll be able to:

 • Assign a value to variables.
 • Describe how to manipulate variables.
 • Describe how to manipulate arrays and hash tables.

Module 8: Basic scripting

This module shows you how to package a Windows PowerShell command in a script. Scripts allow you to perform repetitive tasks and more complex tasks than cannot be accomplished in a single command.

Lessons

 • Introduction to scripting
 • Scripting constructs
 • Importing data from files

Lab : Basic scripting

 • Setting a script
 • Processing an array with a ForEach loop
 • Processing items by using If statements
 • Creating a random password
 • Creating users based on a CSV file

After completing this module, you’ll be able to:

 • Run a Windows PowerShell script.
 • Use Windows PowerShell scripting constructs.
 • Import data from a file.

Module 9: Advanced scripting

This module introduces you to more advanced techniques that you can use in scripts. These techniques includes gathering user input, reading input from files, documenting scripts with help information and error handling.

Lessons

 • Accepting user input
 • Overview of script documentation
 • Troubleshooting and error handling
 • Functions and modules

Lab : Accepting data from users

 • Querying disk information from remote computers
 • Updating the script to use alternate credentials
 • Documenting a script

Lab : Implementing functions and modules

 • Creating a logging function
 • Adding error handling to a script
 • Converting a function to a module

After completing this module, you’ll be able to:

 • Accept user input for a script.
 • Explain script documentation.
 • Implement error handling for a script.
 • Explain functions and modules.

Module 10: Administering Remote Computers

This module introduces you to the Windows PowerShell remoting technology that enables you to connect to one or more remote computers and instruct them to run commands on your behalf.

Lessons

 • Using basic Windows PowerShell remoting
 • Using advanced Windows PowerShell remoting techniques
 • Using PSSessions

Lab : Using basic remoting

 • Enabling remoting on the local computer
 • Performing one-to-one remoting
 • Performing one-to-many remoting

Lab : Using PSSessions

 • Using implicit remoting
 • Managing multiple computers

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe remoting architecture and security.
 • Use advanced remoting techniques.
 • Create and manage persistent remoting sessions.

Module 11: Using background jobs and scheduled jobs

This module provides information about the job features of Windows PowerShell. Jobs are an extension point in Windows PowerShell, and there are many different kinds of jobs. Each kind of job can work slightly differently, and has different capabilities.

Lessons

 • Using background jobs
 • Using scheduled jobs

Lab : Using background jobs and scheduled jobs

 • Starting and managing jobs
 • Creating a scheduled job

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create and manage background jobs.
 • Create and manage scheduled jobs.

Module 12: Using advanced Windows PowerShell techniques

This module covers several advanced Windows PowerShell techniques and features. Many of these techniques and features extend functionality that you have learned about in previous modules. Some of these techniques are new and provide additional capabilities.

Lessons

 • Creating profile scripts
 • Using advanced techniques

Lab : Practicing advanced techniques

 • Creating a profile script
 • Verifying the validity of an IP address
 • Reporting disk information
 • Configuring NTFS permissions
 • Creating user accounts with passwords from a CSV file

Lab : Practicing script development (in development)

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create and manage profile scripts.
 • Use advanced techniques to work with data.

What's Included...

MOC 10961C: Automating Administration With Windows PowerShell

Prerequisites...

You should have some practical experience with:

 • Windows networking technologies and implementation.
 • Windows Server and Client administration, maintenance, and troubleshooting.

You can meet the prerequisite skills and knowledge for this course working as a Windows system administrator.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

När...

Microsoft Windows PowerShell Kursdatum

Microsoft - Automating Administration with Windows PowerShell

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

28/10/2019 (Måndag)

30/10/2019 (Onsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,75% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"När jag väljer att gå en kurs nästa gång så kommer det bli Firebrand."
Johnny Svensson . - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dagar) (15/9/2014 till 20/9/2014)

"Mycket bra. Trivsamt studiemiljö. Lagom antal personer"
Bah Ebrima , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (24/8/2014 till 27/8/2014)