Microsoft - Automating Administration with Windows PowerShell

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 3 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

26/1/2022 (Onsdag)

Overview

On your 3-day accelerated Automating Administration with Windows PowerShell course, you'll gain the skills and knowledge you need to use Windows PowerShell to automate administration of Windows Server, Windows Client and SQL Server.

You'll experience our unique Lecture | Lab | Review technique, immersing you in the curriculum and helping you to build and retain information faster. This course is 40% faster than traditional courses.

Your Microsoft Certified Trainer will guide you through building scripts to automate complex tasks ranging from automating repetitive tasks to generating reports.

You'll get hands-on, developing practical skills and developing knowledge to:

 • Describe the functionality of Windows PowerShell and use it to run and find basic commands.
 • Identify and run cmdlets for server administration.
 • Work with Windows PowerShell pipeline.
 • Use PSProviders and PSDrives to work with other forms of storage.
 • Query system information by using WMI and CIM.
 • Work with variables, arrays, and hash tables.
 • Write basic scripts in Windows PowerShell.
 • Write advanced scripts in Windows PowerShell.
 • Administer remote computers.
 • Use background jobs and scheduled jobs.
 • Use advanced Windows PowerShell techniques.

The knowledge you'll gain from this course is essential to your ability to support a variety of Microsoft products such as Windows Server, Windows Client and Microsoft SQL Server.

As we're Microsoft Learning Partners, you'll have the latest, up-to-date Microsoft courseware. You'll also benefit from 24-hour lab access, which means that you'll be able to test your skills whenever you like.

If you're an IT professional with previous experience in general Windows Server and Windows Client administration looking to learn more about using PowerShell for administration, this course is ideal for you.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 3 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 111.679 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Benefits

Curriculum

MOC 10961C: Automating Administration With Windows PowerShell

Module 1: Getting started with Windows PowerShell

This module will introduce you to Windows PowerShell and provide an overview of the product's functionality. The module shows you how to open and configure the shell for use and how to run commands within the shell. The module also introduces the built-in Help system in Windows PowerShell.

Lessons

 • Overview and background of Windows PowerShell
 • Understanding command syntax
 • Finding commands

Lab : Configuring Windows PowerShell

 • Configuring the Windows PowerShell console
 • Configuring the Windows PowerShell ISE application

Lab : Finding and running basic commands

 • Finding commands
 • Running commands
 • Using the About files

After completing this module, you’ll be able to:

 • Open and configure Windows PowerShell.
 • Find and run Windows PowerShell commands.
 • Run commands by using the correct command and parameter syntax.

Module 2: Cmdlets for administration

This module introduces you to the cmdlets commonly used for administration. While you can search for cmdlets each time you need to accomplish a task, it is more efficient to have at least a basic understanding of the cmdlets available for system administration.

Lessons

 • Active Directory administration cmdlets
 • Network configuration cmdlets
 • Other server administration cmdlets

Lab : Windows Administration

 • Creating and managing Active Directory objects
 • Configuring network settings on Windows Server
 • Creating a web site

After completing this module, you’ll be able to:

 • Identify and use cmdlets for Active Directory administration.
 • Identify and use cmdlets for network configuration.
 • Identify and use cmdlets for other server administration tasks.

Module 3: Working with the Windows PowerShell pipeline

This module introduces the pipeline feature of Windows PowerShell. Although the pipeline feature is included in several command-line shells such as the command prompt in the Windows operating system, the pipeline feature in Windows PowerShell provides more complex, more flexible, and more capable functionalities compared to other shells. This module provides you with the skills and knowledge that will help you use the shell more effectively and efficiently.

Lessons

 • Understanding the pipeline
 • Selecting, sorting, and measuring objects
 • Filtering objects out of the pipeline
 • Enumerating objects in the pipeline
 • Sending pipeline data as output

Lab : Using the pipeline

 • Selecting, sorting, and displaying data

Lab : Filtering objects

 • Filtering objects

Lab : Enumerating objects

 • Enumerating objects

Lab : Sending output to a file

 • Exporting user information to a file

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe the purpose of the Windows PowerShell pipeline.
 • Select, sort, and measure objects in the pipeline.
 • Filter objects out of the pipeline.
 • Enumerate objects in the pipeline.
 • Send output consisting of pipeline data.

Module 4: Understanding how the pipeline works

This module shows you how Windows PowerShell passes objects from one command to another in the pipeline. The shell provides two techniques that you can use. Knowing how these techniques work, and which one will be used in a given scenario, lets you construct more useful and complex command lines.

Lessons

 • Passing the pipeline data
 • Advanced considerations for pipeline data

Lab : Working with pipeline parameter binding

 • Predicting pipeline behaviour

After completing this module, you’ll be able to:

 • Pass data by using the ByValue technique.
 • Describe the advanced techniques for passing pipeline data.

Module 5: Using PSProviders and PSDrives

This module introduces the PSProviders and PSDrives adapters. A PSProvider is basically a Windows PowerShell adapter that makes some form of storage resemble a disk drive. A PSDrive is an actual connection to a form of storage. You can use these two adapters to work with various forms of storage by using the same commands and techniques that you use to manage the file system.

Lessons

 • Using PSProviders
 • Using PSDrives

Lab : Using PSProviders and PSDrives

 • Creating files and folders on a remote computer
 • Creating a registry key for your future scripts
 • Create a new Active Directory group

After completing this module, you’ll be able to:

 • Use PSProviders.
 • Use PSDrives.

Module 6: Querying system information by using WMI and CIM

This module introduces you to two parallel technologies: Windows Management Instrumentation (WMI) and Common Information Model (CIM). Both these technologies provide local and remote access to a repository of management information including access to robust information available from the operating system, computer hardware, and installed software.

Lessons

 • Understanding WMI and CIM
 • Querying data by using WMI and CIM
 • Making changes with WMI/CIM

Lab : Working with WMI and CIM

 • Querying information by using WMI
 • Querying information by using CIM
 • Invoking methods

After completing this module, you’ll be able to:

 • Explain the differences between Common Information Model (CIM) and Windows Management Instrumentation (WMI).
 • Query management information by using CIM and WMI.
 • Invoke methods by using CIM and WMI.

Module 7: Working with variables, arrays, and hash tables

This module provides you the skills and knowledge required to use variables, arrays, and hash tables in Windows PowerShell.

Lessons

 • Using variables.
 • Manipulating variables.
 • Manipulating arrays and hash tables.

Lab : Working with variables

 • Working with variable types
 • Using arrays
 • Using hash tables

After completing this module, you’ll be able to:

 • Assign a value to variables.
 • Describe how to manipulate variables.
 • Describe how to manipulate arrays and hash tables.

Module 8: Basic scripting

This module shows you how to package a Windows PowerShell command in a script. Scripts allow you to perform repetitive tasks and more complex tasks than cannot be accomplished in a single command.

Lessons

 • Introduction to scripting
 • Scripting constructs
 • Importing data from files

Lab : Basic scripting

 • Setting a script
 • Processing an array with a ForEach loop
 • Processing items by using If statements
 • Creating a random password
 • Creating users based on a CSV file

After completing this module, you’ll be able to:

 • Run a Windows PowerShell script.
 • Use Windows PowerShell scripting constructs.
 • Import data from a file.

Module 9: Advanced scripting

This module introduces you to more advanced techniques that you can use in scripts. These techniques includes gathering user input, reading input from files, documenting scripts with help information and error handling.

Lessons

 • Accepting user input
 • Overview of script documentation
 • Troubleshooting and error handling
 • Functions and modules

Lab : Accepting data from users

 • Querying disk information from remote computers
 • Updating the script to use alternate credentials
 • Documenting a script

Lab : Implementing functions and modules

 • Creating a logging function
 • Adding error handling to a script
 • Converting a function to a module

After completing this module, you’ll be able to:

 • Accept user input for a script.
 • Explain script documentation.
 • Implement error handling for a script.
 • Explain functions and modules.

Module 10: Administering Remote Computers

This module introduces you to the Windows PowerShell remoting technology that enables you to connect to one or more remote computers and instruct them to run commands on your behalf.

Lessons

 • Using basic Windows PowerShell remoting
 • Using advanced Windows PowerShell remoting techniques
 • Using PSSessions

Lab : Using basic remoting

 • Enabling remoting on the local computer
 • Performing one-to-one remoting
 • Performing one-to-many remoting

Lab : Using PSSessions

 • Using implicit remoting
 • Managing multiple computers

After completing this module, you’ll be able to:

 • Describe remoting architecture and security.
 • Use advanced remoting techniques.
 • Create and manage persistent remoting sessions.

Module 11: Using background jobs and scheduled jobs

This module provides information about the job features of Windows PowerShell. Jobs are an extension point in Windows PowerShell, and there are many different kinds of jobs. Each kind of job can work slightly differently, and has different capabilities.

Lessons

 • Using background jobs
 • Using scheduled jobs

Lab : Using background jobs and scheduled jobs

 • Starting and managing jobs
 • Creating a scheduled job

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create and manage background jobs.
 • Create and manage scheduled jobs.

Module 12: Using advanced Windows PowerShell techniques

This module covers several advanced Windows PowerShell techniques and features. Many of these techniques and features extend functionality that you have learned about in previous modules. Some of these techniques are new and provide additional capabilities.

Lessons

 • Creating profile scripts
 • Using advanced techniques

Lab : Practicing advanced techniques

 • Creating a profile script
 • Verifying the validity of an IP address
 • Reporting disk information
 • Configuring NTFS permissions
 • Creating user accounts with passwords from a CSV file

Lab : Practicing script development (in development)

After completing this module, you’ll be able to:

 • Create and manage profile scripts.
 • Use advanced techniques to work with data.

What's Included

MOC 10961C: Automating Administration With Windows PowerShell

Prerequisites

You should have some practical experience with:

 • Windows networking technologies and implementation.
 • Windows Server and Client administration, maintenance, and troubleshooting.

You can meet the prerequisite skills and knowledge for this course working as a Windows system administrator.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 111.679 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,66% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Great training! Really intensive and covered the course really well."
Syed Pasha Adam Shah. (18/10/2021 (Måndag) till 21/10/2021 (Torsdag))

"Firebrand is the only training provider I trust to part with my own money for!"
PS. (18/10/2021 (Måndag) till 21/10/2021 (Torsdag))

"I found the course very informative and the instructor explained things very clearly which made a lot of sense."
Chris Holtz. (18/10/2021 (Måndag) till 21/10/2021 (Torsdag))

"Great training given by the tutor. Clear in his explanations and assisting the attendees where needed. Big thumbs up!"
Anonymous. (6/9/2021 (Måndag) till 8/9/2021 (Onsdag))

"The instructor was excellent. Many thanks!"
Anonymous. (3/9/2021 (Fredag) till 3/9/2021 (Fredag))

Kursdatum

Microsoft - Automating Administration with Windows PowerShell

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

26/1/2022 (Onsdag)

28/1/2022 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter