Microsoft Certified Azure Administrator Associate

- Bare 4 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

Microsoft Azure Administrator Associate - Official Training for Certification

On your 4-day accelerated Azure Administrator course, you'll get the skills you need as an Azure Administrator to implement, monitor and maintain Azure solutions, from storage to security and networking. You'll gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with our unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have lab access 24/7 at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Les mer...

 • Administer Azure using the Azure portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, and ARM templates
 • Plan for, create, and scale virtual machines
 • Implement Azure storage accounts and shared access keys
 • Configure intersite connectivity solutions
 • Configure data replication, backups, and virtual networks
 • Manage network traffic, subscriptions, accounts, users, groups, and billing
 • Implement Azure policies, Azure Active Directory, Azure Active Directory Connect
 • Secure identities & monitor Azure infrastructure

You'll benefit from the latest, up-to-date Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-103: Microsoft Azure Administrator. You'll sit this exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt Azure Administrator hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 4 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt Azure Administrator kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din Azure Administrator sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg Azure Administrator raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet Azure Administrator kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på Azure Administrator er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

AZ-103T00-A: Azure Administrator Associate

Module 1: Azure Administration

In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.

Lessons

 • Azure Portal and Cloud Shell
 • Azure PowerShell and CLI
 • Resource Manager
 • ARM Templates

Module 2: Azure Virtual Machines

In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions

Lab: Deploy and Manage Virtual Machines

Lab: Virtual Machines and Scale Sets

Module 3: Azure Storage

In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Azure Blobs
 • Azure Files
 • Storage Security

Lab: Implement and Manage Storage

Module 4: Virtual Networking

In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing and Endpoints
 • Azure DNS
 • Network Security Groups

Lab: Configure Azure DNS

Module 5: Intersite Connectivity

In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.

Lessons

 • VNet Peering
 • VNet-to-VNet Connections
 • ExpressRoute Connections

Lab: VNet Peering and Service Chaining

Module 6: Monitoring

In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab: Network Watcher

Module 7: Data Protection

In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups

Lessons

 • Data Replication
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups

Lab: Azure Site Recovery Between Regions

Module 8: Network Traffic Management

In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Network Routing
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager

Lab: Load Balancer and Traffic Manager

Module 9: Azure Active Directory

In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join

Lab: Implement Directory Synchronization

Module 10: Securing Identities

In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.

Lessons

 • Multi-Factor Authentication
 • Azure AD Identity Protection
 • Self-Service Password Reset

Lab: Azure AD Identity Protection

Lab: Self-Service Password Reset

Module 11: Governance and Compliance

In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, and Azure policy.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • Users and Groups
 • Azure Policy

Lab: Role-Based Access Control

Lab: Governance and Compliance

Module 12: Data Services

In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.

Lessons

 • Content Delivery Network
 • File Sync
 • Import and Export Service
 • Data Box

Lab: File Sync

On this course, you'll take the following exam, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-103: Microsoft Azure Administrator Associate

 • Domains:
  • Manage Azure subscriptions and resources (15-20%)
  • Implement and manage storage (15-20%)
  • Deploy and manage virtual machines (VMs) (15-20%)
  • Configure and manage virtual networks (30-35%)
  • Manage identities (15-20%)

On this accelerated all-inclusive course, you'll get:

 • Microsoft Official Courseware:
  • AZ-103T00: Microsoft Azure Administrator Associate
 • Microsoft Official Exams:
  • AZ-103: Microsoft Azure Administrator Associate
 • Microsoft Practice Exams

Before attending this course, you should have working knowledge of PowerShell and the Command Line Interface.

You should also be familiar with:

 • On-premises virtualization technologies, including: VMs, virtual networking, and virtual hard disks
 • Network configuration, including TCP/IP, Domain Name System (DNS), virtual private networks (VPNs), firewalls, and encryption technologies
 • Active Directory concepts, including domains, forests, domain controllers, replication, Kerberos protocol, and Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
 • Resilience and disaster recovery, including backup and restore operations
 • The Azure Portal
 • ARM templates
 • Operating systems
 • Virtualisation
 • Cloud infrastructure
 • Storage structures
 • Networking

Microsoft Azure Administrator Kursdatoer

Microsoft - Certified Azure Administrator Associate

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

14/10/2019 (Mandag)

17/10/2019 (Torsdag)

Ferdig

 

9/12/2019 (Mandag)

12/12/2019 (Torsdag)

Begrenset kapasitet

Registrer deg

3/2/2020 (Mandag)

6/2/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

6/4/2020 (Mandag)

9/4/2020 (Torsdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,77% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"The instructor was brilliant. The course spans over a vast variety of aspects of Azure and the instructor managed to keep it all flowing, adjusting the order of the course to make it fit together nicely."
Philipp Schaefer, PS Bluesky Consultancy LTD. (14/10/2019 til 17/10/2019)

"Ever since starting in IT 3 years, I wouldn't of been able to get from Apprentice to Line 3 Infrastructure Technician and now moving into Cloud technologies had it not been for Firebrand. The courses are short but the days are long, even if you don't sit the exam they help point you in the right direction with what you need to be learning and what is required for the exam should you choose to sit to sit it."
Jamie Howard, Watchfinder &co LTD. (14/10/2019 til 17/10/2019)

"The Course is good"
gary gordon. (19/8/2019 til 22/8/2019)

"I attended the Azure Admin course AZ-203 at Firebrand. It is the best way to gain knowledge and pass the exam in quick time."
Surajit Mukherjee. (19/8/2019 til 22/8/2019)

"Incredibly knowledgable and helpful instructor. If youre not afraid of hard work its the perfect way to cram a qualification in a short time."
J.C.. (19/8/2019 til 22/8/2019)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.