Microsoft MCSD: SharePoint Applications

- Bare 12 dager

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

MCSD: SharePoint Applications

Learn how to develop SharePoint 2013, using HTML5, CSS3, and JavaScript. Get your MCSD: SharePoint 2013 certification 40% faster than traditional training, and learn how to:

 • Implement programming logic
 • Define and use variables
 • Perform looping and branching
 • Develop user interfaces
 • Capture and validate user input
 • Store data
 • Create well-structured applications

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt MCSD SharePoint hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 12 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt MCSD SharePoint kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din MCSD SharePoint sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg MCSD SharePoint raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.589 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet MCSD SharePoint kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på MCSD SharePoint er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Det vil ta deg bare et øyeblikk å se hvor billige våre kurs er...

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Module 1: Overview of HTML and CSS

This module provides an overview of HTML and CSS, and describes how to use Visual Studio 2012 to build a Web application.

 • Overview of HTML
 • Overview of CSS
 • Creating a Web Application by Using Visual Studio 2012

Exploring the Contoso Conference Application

 • Walkthrough of the Contoso Conference Application
 • Examining and Modifying the Contoso Conference Application

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe basic HTML elements and attributes.
 • Explain the structure of CSS.
 • Describe the tools available in Visual Studio 2012 for building Web applications.

Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages

This module describes the new features of HTML5, and explains how to create and style HTML5 pages.

 • Creating an HTML5 Page
 • Styling an HTML5 Page

Creating and Styling HTML5 Pages

 • Creating HTML5 Pages
 • Styling HTML5 Pages

After completing this module, you'll be able to:

 • Create static pages using the new features available in HTML5.
 • Use CSS3 to apply basic styling to the elements in an HTML5 page.

Module 3: Introduction to JavaScript

This module provides an introduction to the JavaScript language, and shows how to use JavaScript to add interactivity to HTML5 pages.

 • Overview of JavaScript Syntax
 • Programming the HTML DOM with JavaScript
 • Introduction to jQuery

Displaying Data and Handling Events by Using JavaScript

 • Displaying Data Programmatically
 • Handling Events

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the syntax of JavaScript and describe how to use JavaScript with HTML5.
 • Write JavaScript code that manipulates the HTML DOM and handles events.
 • Describe how to use jQuery to simplify code that uses many common JavaScript APIs.

Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input

This module describes the new input types available with HTML5, and explains how to create forms to collect and validate user input by using the new HTML5 attributes and JavaScript code.

 • Overview of Forms and Input Types
 • Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

Creating a Form and Validating User Input

 • Creating a Form and Validating User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validating User Input by Using JavaScript

After completing this module, you'll be able to:

 • Create forms that use the new HTML5 input types.
 • Validate user input and provide feedback by using the new HTML5 attributes.
 • Write JavaScript code to validate user input and provide feedback in cases where it is not suitable to use HTML5 attributes

Module 5: Communicating with a Remote Data Source

This module describes how to send and receive data to and from a remote data source by using an XMLHTTPRequest object and by performing jQuery AJAX operations.

 • Sending and Receiving Data by Using XMLHTTPRequest
 • Sending and Receiving Data by Using jQuery AJAX operations

Communicating with a Remote Data Source

 • Retrieving Data
 • Serializing and Transmitting Data
 • Refactoring the Code by Using jQuery ajax method

After completing this module, you'll be able to:

 • Serialize, deserialize, send, and receive data by using XMLHTTPRequest objects.
 • Simplify code that serializes, deserializes, sends, and receives data by using the jQuery ajax method

Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3

This module describes how to style HTML5 pages and elements by using the new features available in CSS3.

 • Styling Text
 • Styling Block Elements
 • CSS3 Selectors
 • Enhancing Graphical Effects by Using CSS3

Styling Text and Block Elements using CSS3

 • Styling the Navigation Bar
 • Styling the Page Header
 • Styling the About Page

After completing this module, you'll be able to:

 • Style text elements on an HTML5 page by using CSS3.
 • Apply styling to block elements by using CSS3.
 • Use CSS3 selectors to specify the elements to be styled in a Web application.
 • Implement graphical effects and transformations by using the new CSS3 properties.

Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript

This module explains how to write well-structured and easily-maintainable JavaScript code, and how to apply object-oriented principles to JavaScript code in a Web application.

 • Writing Well-Structured JavaScript
 • Creating Custom Objects
 • Extending Objects

Refining Code for Maintainability and Extensibility

 • Inheriting From Objects
 • Refactoring Code to Use Objects

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the benefits of structuring JavaScript code carefully to aid maintainability and extensibility.
 • Explain best practices for creating custom objects in JavaScript.
 • Describe how to extend custom and native objects to add functionality.

Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs

This module describes how to use some common HTML5 APIs to add interactive features to a Web application. This module also explains how to debug and profile a Web application.

 • Interacting with Files
 • Incorporating Multimedia
 • Reacting to Browser Location and Context
 • Debugging and Profiling a Web Application

Creating Interactive Pages by Using HTML5 APIs

 • Incorporating Video
 • Incorporating Images
 • Using the Geolocation API

After completing this module, you'll be able to:

 • Use the Drag and Drop, and the File APIs to interact with files in a Web application.
 • Incorporate audio and video into a Web application.
 • Detect the location of the user running a Web application by using the Geolocation API.
 • Explain how to debug and profile a Web application by using the Web Timing API and the Internet Explorer Developer Tools.

Module 9: Adding Offline Support to Web Applications

This module describes how to add offline support to a Web application, to enable the application to continue functioning in a user's browser even if the browser is disconnected from the network.

 • Reading and Writing Data Locally
 • Adding Offline Support by Using the Application Cache

Adding Offline Support to a Web Application

 • Implementing the Application Cache
 • Implementing Local Storage

After completing this module, you'll be able to:

 • Save and retrieve data locally on the user's computer by using the Local Storage API.
 • Provide offline support for a Web application by using the Application Cache API.

Module 10: Implementing an Adaptive User Interface

This module describes how to create HTML5 pages that can dynamically detect and adapt to different devices and form factors.

 • Supporting Multiple Form Factors
 • Creating an Adaptive User Interface

Implementing an Adaptive User Interface

 • Creating a Print-Friendly Stylesheet
 • Adapting Page Layout To Fit a Different Form Factor

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the need to detect device capabilities and react to different form factors in a Web application.
 • Create a Web page that can dynamically adapt its layout to match different form factors.

Module 11: Creating Advanced Graphics

This module describes how to create advanced graphics for an HTML5 Web application by using a Canvas element, and by using Scalable Vector Graphics.

 • Creating Interactive Graphics by Using Scalable Vector Graphics
 • Programmatically Drawing Graphics by Using a Canvas

Creating Advanced Graphics

 • Creating an Interactive Venue Map by Using Scalable Vector Graphics
 • Creating a Speaker Badge by Using a Canvas Element

After completing this module, you'll be able to:

 • Use Scalable Vector Graphics to add interactive graphics to an application.
 • Draw complex graphics on an HTML5 Canvas element by using JavaScript code.

Module 12: Animating the User Interface

This module describes how to enhance the user experience in an HTML5 Web application by adding animations.

 • Applying CSS Transitions
 • Transforming Elements
 • Applying CSS Key-frame Animations

Animating User Interface Elements

 • Applying Transitions to User Interface Elements
 • Applying Key-Frame Animations

After completing this module, you'll be able to:

 • Apply CSS transitions to elements on an HTML5 page, and write JavaScript code to detect when a transition has occurred.
 • Describe the different types of 2D and 3D transitions available with CSS3
 • Implement complex animations by using CSS key-frames and JavaScript code.

Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets

This module explains how to use Web Sockets to transmit and receive data between an HTML5 Web application and a server.

 • Introduction to Web Sockets
 • Sending and Receiving Data by Using Web Sockets

Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets

 • Receiving Data from Web Socket
 • Sending Data to a Web Socket
 • Sending Multiple Types of Messages To or From a Web Socket

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain how Web Sockets work and describe how to send and receive data through a Web Socket.
 • Use the Web Socket API with JavaScript to connect to a Web Socket server, send and receive data, and handle the different events that can occur when a message is sent or received.

Module 14: Creating a Web Worker Process

This module describes how to use Web Worker Processes to perform long-running operations asynchronously and improve the responsiveness of an HTML5 Web application.

 • Introduction to Web Workers
 • Performing Asynchronous Processing by Using a Web Worker

Creating a Web Worker Process

 • Improving Responsiveness by Using a Web Worker

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the purpose of a Web Worker process, and how it can be used to perform asynchronous processing as well as provide isolation for sensitive operations.
 • Use the Web Worker APIs from JavaScript code to create, run, and monitor a Web Worker process.

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 1: Exploring ASP.NET MVC 4

The goal of this module is to outline to the students the components of the Microsoft Web Technologies stack, which can be used to host a completed web application. you'll also learn about ASP.NET 4.5 and be introduced to the web forms, web pages, and MVC programming models. Finally they will see an overview of ASP.NET MVC 4, including new features and configuration.

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET 4.5
 • Introduction to ASP.NET MVC 4

Exploring ASP.NET MVC 4

 • Exploring a Photo Sharing Application
 • Exploring a Web Pages Application
 • Exploring a Web Forms Application
 • Exploring an MVC Application

After completing this module, you'll be able to:

 • describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.

Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to introduce students to the typical design process that architects must complete when they plan an MVC 4 application. At this stage in the design process, MVC 4 has been selected as the most appropriate programming model, but the details of the application, such as the overall architecture, Controllers, Views, Models, and routes to create, have not been fixed. How to plan such details is shown during this module.

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers, and Views

Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Planning Models
 • Planning Controllers
 • Planning Views
 • Architecting an MVC Application

After completing this module, you'll be able to:

 • design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.

Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models

The goal of this module is to enable the students to create Models within an MVC application that implement the business logic necessary to satisfy business requirements. The module also describes how to implement a connection to a database, or alternative data store, using the Entity Framework and LINQ.

 • Creating MVC Models
 • Working with Data

Developing ASP.NET MVC 4 Models

 • Creating an MVC Project and Adding a Model
 • Creating a New SQL Azure Database in Visual Studio
 • Adding Properties and Methods to MVC Models
 • Using Display and Edit Annotations in MVC Models

After completing this module, you'll be able to:

 • create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.

Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers

The goal of this module is to enable students to add Controllers to MVC applications and to implement actions that respond to user input and other events. You'll learn how Controllers relate to Models and how to implement Controller actions that define the View used to display or edit data. This module also covers how to write action filters that run code before or after multiple actions in the Controller. You'll learn about situations when action filters are useful.

 • Writing Controllers and Actions
 • Writing Action Filters

Developing ASP.NET MVC 4 Controllers

 • Adding an MVC Controller and Writing the Actions
 • Writing the Action Filters in a Controller
 • Using the Photo Controller

After completing this module, you'll be able to:

 • add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.

Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views

The goal of this module is to describe the role of Views in an MVC web application and enable users to create and code them. The syntax of a Razor View is of critical importance for students to understand because it defines both the layout and the functionality of the data display. HTML Helpers will also be discussed in detail and common Helpers, such as Html.ActionLink() and Html.EditorFor(), will be described. Reusing code by defining Partial Views and Razor Helpers will be discussed as well.

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers
 • Reusing Code in Views

Developing ASP.NET MVC 4 Views

 • Adding a View for Photo Display
 • Adding a View for New Photos
 • Creating and Using a Partial View
 • Adding a Home View and Testing the Views

After completing this module, you'll be able to:

 • create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers.

Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to enable students to increase the resilience and quality of an application by locating and correcting code errors, bugs, and other unexpected results. MVC applications are well suited to unit testing techniques and these techniques ensure a high quality of code by systematically testing the functionality of each small component. In addition the debugging tools and exception handling available in Visual Studio will be explained.

 • Unit Testing MVC Components
 • Implementing an Exception Handling Strategy

Testing and Debugging the ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Performing Unit Tests
 • Configuring Exception Handling

After completing this module, you'll be able to:

 • run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio 2012 and configure an application for troubleshooting.

Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to enable students to structure a web application in such a way that users can rapidly locate the information they need. Two aspects of the design are emphasized: the URLs presented in the browser address bar should be understandable and can be controlled by adding routes to the ASP.NET Routing Engine, and the navigation controls, such as menus and breadcrumb trails, should present the most relevant links to frequently read pages. Search Engine Optimization is important throughout this module.

 • Analyzing Information Architecture
 • Configuring Routes
 • Creating a Navigation Structure

Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Using the Routing Engine
 • Building Navigation Controls

After completing this module, you'll be able to:

 • develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.

Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to explore how students can impose a consistent look and feel to an MVC application and share other common components, such as headers and footers, between all Views. Besides describing CSS styles and template views, the module will discuss how to migrate a look and feel created by a web designer into an MVC application. Techniques for adapting the display of a site for small screens and mobile devices will also be introduced.

 • Using Template Views
 • Applying CSS to an MVC Application
 • Creating an Adaptive User Interface

Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Using Template Views
 • Applying a Consistent Look and Feel to an MVC Application
 • Adapting Webpages for Different Browsers

After completing this module, you'll be able to:

 • implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.

Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to describe to the students how partial page updates and caching can optimize the responsiveness of a web application. you'll see how to make use of AJAX helpers and partial views to update small portions of a page instead of refreshing the entire page. The module also covers the different caches developers can use to store rendered pages and discusses how to configure caching for maximum performance.

 • Using AJAX and Partial Page Updates
 • Implementing a Caching Strategy

Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Using Partial Page Updates
 • Configuring ASP.NET Caches

After completing this module, you'll be able to:

 • use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.

Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to teach the students techniques that run code on the browser. This approach can increase the responsiveness of the application because a rendered page can respond to a user action without reloading the entire page from the server. you'll learn about the jQuery script library and how to use it to call web services and update user interface components.

 • Rendering and Running JavaScript Code
 • Using jQuery and jQueryUI

Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications

 • Using jQuery to Respond to Users
 • Using jQueryUI to Build a User Interface

After completing this module, you'll be able to:

 • write JavaScript code that runs on the client-side and utilizes the jQuery script library to optimize the responsiveness of an MVC web application.

Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module to ensure good security in terms of strong authentication and authorization for access. The lessons describe how to enable anonymous users to create their own user account and gain privileged access to content.

 • Implementing Authentication and Authorization
 • Assigning Roles and Membership

Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Configuring Authentication
 • Controlling Access to Resources
 • Providing User Account Facilities

After completing this module, you'll be able to:

 • implement a complete membership system in an MVC 4 web application.

Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application

The goal of this module is to enable the students to build applications that are stable and reliable. Such applications are not vulnerable to common hacking techniques such as cross-site scripting and also store state information such as the contents of a shopping cart and user preferences. This state information is preserved when servers or browsers restart, connections are lost, and other connectivity issues occur.

 • Developing Secure Sites
 • State Management

Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application

 • Storing User Preferences
 • Using User Preferences in the Photo Gallery

After completing this module, you'll be able to:

 • build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.

Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to introduce Windows Azure to the students and explain why a developer would write a Windows Azure service instead of code in a web application. you'll also see how to write such a service and call it from a web application or from other applications, such as a mobile device app.

 • Introduction to Windows Azure
 • Designing and Writing Windows Azure Services
 • Consuming Windows Azure Services in a Web Application

Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Creating and Coding a Windows Azure Service
 • Consuming Data from a Windows Azure Service

After completing this module, you'll be able to:

 • describe how to write a Windows Azure web service and call it from and MVC application.

Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of the module is to introduce the concept of a Web API to students and to describe how to make an application's core functionality more broadly available for integration into other web and mobile applications. you'll learn about the new Web API feature of MVC 4 and see how to build a RESTful Web API and call it from other applications.

 • Developing a Web API
 • Calling a Web API from Mobile and Web Applications

Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Developing a Web API in MVC 4
 • Adding Routes and Controllers to Handle REST Requests
 • Calling RESTful services from Client-Side Code

After completing this module, you'll be able to:

 • describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.

Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal of this module is to describe how to write components that intercept requests from browsers before they are received by MVC Controllers. These components include HTTP Modules, HTTP Handlers, and the Web Sockets protocol. The module describes scenarios in which developers use such components and shows how to add them to an MVC application.

 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets

Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Writing a Web Handler that Uses Web Sockets
 • Building a Chat Room in the Photo Sharing Application

After completing this module, you'll be able to:

 • modify the way browser requests are handled by an MVC application.

Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

The goal for this module is to enable students to deploy a completed MVC application to a web server or Windows Azure. The module begins by describing testing, staging, and production deployments and the web server environments required for each. It also describes the advantages and disadvantages of using Windows Azure to host the application. Students also see all the available deployment options in Visual Studio.

 • Deploying Web Applications
 • Deploying MVC 4 Applications

Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Deploying an Application to Windows Azure
 • Testing the Completed Application

After completing this module, you'll be able to:

 • describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 4 web application from a development computer to a web server for staging or production.

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

Plan and Design SharePoint Sites

 • Manage the site life cycle
 • Create content types
 • Manage content type behaviours
 • Implement site provisioning.

Implement Authorization and Authentication

 • Implement user authentication.
 • Implement application authentication and authorisation
 • Plan and implement user authorisation

Access and Manage Data

 • Design solutions to handle large amounts of data
 • Access data contained in SharePoint
 • Store configuration data

Implement SharePoint Solutions

 • Manage SharePoint Object Life Cycle
 • Upgrade solutions and features
 • Determine a solution structure
 • Create sandbox solutions
 • Create a no-code solution

Implement the User Experience and Information Architecture

 • Implement branding
 • Implement navigation
 • Customize UI elements

Create Business Processes

 • Create event receivers and timer jobs
 • Create SharePoint Designer workflows
 • Create and deploy Microsoft Visual Studio workflows

Create Office Apps

 • Plan and design applications.
 • Create applications.
 • Package and deploy Apps.
 • Manage the App life cycle.

Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Design and Implement Search

 • Query Search
 • Customize search results
 • Customize content processing

Implement BCS (Business Connectivity Services)

 • Create a model
 • Create external content types
 • Implement authorization and authentication
 • Create custom connectors
 • Access BCS data
 • Implement client-side BCS

Implement User Profiles and Customize Social Workload

 • Manage user profile properties
 • Manage feeds
 • Access user profile data

Implement ECM (Enterprise Content Management) and WCM (Web Content Management)

 • Implement a multi-lingual site
 • Implement E-discovery
 • Implement SEO (Search Engine Optimization)
 • Implement content management
 • Implement a publishing page

Design for Performance and Troubleshooting

 • Design solutions to handle a high-traffic site
 • Design client applications for performance
 • Monitor and mitigate performance and scalability issues

Implement Managed Metadata Service (MMS)

 • Manage term sets
 • Create solutions by using MMS
 • Use an MMS API

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

You'll sit the following exams during the course:

 • Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • Exam 70-486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
 • Exam 70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • Exam 70-489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MOC 20486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
 • MOC 20488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions
 • MOC 20489: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions
 • Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set - ISBN: 978-1118907443
 • Pro ASP .NET MVC - ISBN: 978-1430265290
 • Professional SharePoint 2013 Development - ISBN: 978-1118495827

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

You must have at least three months' professional development experience, with practical and conceptual knowledge of HTML5 programming. Including the following:

 • Understanding the basic HTML document structure:
  • Using HTML tags to display text content
  • Using HTML tags to display graphics
  • Using HTML APIs
 • Understanding how to style common HTML elements using CSS, including:
  • Separating presentation from content
  • Managing content flow
  • Managing positioning of individual elements
  • Managing content overflow
  • Basic CSS styling

Students on this course are typically technical leads, with at least four years of SharePoint and web development experience. You'll be responsible for designing custom code for projects that are deployed to or interact with SharePoint environments. It is recommended you have experience in:

 • Selecting an appropriate approach and building customisations in SharePoint.
 • Planning and implementing solution packaging, deployment, and upgrading.
 • Identifying SharePoint data and content structures for customisations.
 • Performing diagnostics and debugging.
 • Planning and designing applications for scalability and performance.
 • Identifying and mitigating performance issues of customisations.
 • Understanding authentication and authorization.
 • Working with Windows PowerShell.

You should also have familiarity with SharePoint capabilities and with Online Services such as Windows Azure and SharePoint Online. Plus familiarity developing Office client apps.

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Microsoft MCSD SharePoint Kursdatoer

Start

Slutt

Kapasitet

Plass

Registrer deg

26/8/2019 (Mandag)

6/9/2019 (Fredag)

Ferdig

-

 

10/2/2020 (Mandag)

21/2/2020 (Fredag)

Begrenset kapasitet

Landsdekkende

 

23/3/2020 (Mandag)

3/4/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

4/5/2020 (Mandag)

15/5/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

15/6/2020 (Mandag)

26/6/2020 (Fredag)

Ledige plasser

Landsdekkende

 

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Vi har lært opp 72.589 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,76% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"I would fully recommend Firebrand, to accelerate your IT skills. The training, provided by an expert in the field, offers practical advice for real world scenarios throughout. The course material is thorough, and the labs fully tested and easy to follow."
A.F., Freelance. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (9/4/2016 til 17/4/2016)

"A brilliant accelerated course which taught all the main aspects of the certification. A very good comfortable venue as well."
Sagar Hussain, IPU Limited. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/3/2016 til 1/4/2016)

Siste anmeldelser fra studenten vår

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.