Microsoft MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder - Bare 9 dager

Hvorfor

Hva sier kundene våre?

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder hos Firebrand Training:

Finn ut hvordan vi raskt hjelper deg med å lære nye ferdigheter

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 9 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 68.075 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Hva

Årets Microsoft Learning Partner

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

On this accelerated 9-day MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder, course you'll learn to create and implement modern web applications as well as develop the skills needed to build a modern mobile and web applications service.

Combining skills and knowledge from MCSA: Web Applications and MCSD: App Builder certifications, you'll master programming in HTML5 with JavaScript and developing Microsoft Azure solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainers will guide you through further web application development including:

 • Designing and implementing application architecture, security and user experience
 • Querying data
 • Creating and consuming Web API-based services
 • Deploying web applications and services.

You'll be immersed in the curriculum through our unique Lecture | Lab | Review style of training, which combines theoretical and practical tasks to accelerate your learning and ensure you have the hands-on experience which can be applied in the office.

You'll be prepared for and sit three exams on-site during the course, covered by your Certification Guarantee.

Earning this certification qualifies you for a role as an application developer.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Step 1: Attain MCSA: Web Applications

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 - 70-480

Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications - 70-486

Step 2: Take the following elective to achieve MCSD App Builder

Developing Windows Azure and Web Services - 70-487

You will sit your chosen exams at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Microsoft Certified Trainers (MCT): You’ll be trained by our experienced Microsoft Certified Trainers. This means you’ll benefit from their wealth of knowledge and real life examples throughout the course.

Microsoft Official Curriculum (MOC): Firebrand are Microsoft Learning Partners, meaning we can ensure that you’ll have access to the latest curriculums with the most up-to-date content.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

MOC 20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

Module 1: Overview of HTML and CSS

On this module you'll get an overview of HTML and CSS, and you'll learn how to use Visual Studio 2012 to build a Web application.

Lessons

 • HTML Overview
 • CSS Overview
 • How to create Web Applications using Visual Studio 2012

Lab: How to explore the Contoso Conference Application

 • Contoso Conference Application walk-through
 • How to examine and modify the Contoso Conference Application

Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages

This module describes the new features of HTML5, and you'll learn how to create and style HTML5 pages.

Lessons

 • How to create HTML5 Pages
 • How to style HTML5 Pages

Lab: Create and Style HTML5 Pages

 • Create HTML5 Pages
 • Style HTML5 Pages

Module 3: Introduction to JavaScript

This module provides an introduction to the JavaScript language, and shows how to use JavaScript to add interactivity to HTML5 pages.

Lessons

 • JavaScript Syntax Overview
 • Program HTML DOM with JavaScript
 • jQuery Introduction

Lab: Display Data and Handling Events using JavaScript

 • Display Data Programmatically
 • Handling Events

Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input

This module describes the new input types available with HTML5, and shows you how to create forms to collect and validate user input by using the new HTML5 attributes and JavaScript code.

Lessons

 • Forms and Input Types Overview
 • Validate User Input by Using HTML5 Attributes
 • Validate User Input by Using JavaScript

Lab: Create a Form and Validate User Input

 • How to create Forms and Validate User Inputs using HTML5 Attributes
 • Validating user Input using JavaScript

Module 5: Communicating with a Remote Data Source

On this module you'll learn how to send and receive data to and from a remote data source using a XMLHTTPRequest object and by performing jQuery AJAX operations.

Lessons

 • Send and Receive Data using XMLHTTPRequest
 • Send and Receive Data using jQuery AJAX operations

Lab: Communicate with a Remote Data Source

 • Retrieve Data
 • Serialize and Transmit Data
 • Refactor Code using jQuery ajax method

Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3

On this module you'll learn how to style HTML5 pages and elements by using the new features available in CSS3.

Lessons

 • Style Text
 • Style Block Elements
 • CSS3 Selectors
 • Enhance Graphical Effects by Using CSS3

Lab: Style Text and Block Elements using CSS3

 • Style the Navigation Bar
 • Style the Page Header
 • Style the About Page

Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript

On this module you'll learn how to write well-structured and easily-maintainable JavaScript code, and how to apply object-oriented principles to JavaScript code in a Web application.

Lessons

 • Write Well-Structured JavaScript
 • Create Custom Objects
 • Extend Objects

Lab: Refine Code for Maintainability and Extensibility

 • Inherit From Objects
 • Refactor Code to Use Objects

Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs

This module describes how to use some common HTML5 APIs to add interactive features to a Web application. This module also explains how to debug and profile a Web application.

Lessons

 • Interact with Files
 • Incorporate Multimedia
 • React to Browser Location and Context
 • Debug and Profile a Web Application

Lab: Create Interactive Pages by Using HTML5 APIs

 • Incorporate Video
 • Incorporate Images
 • Use the Geolocation API

Module 9: Adding Offline Support to Web Applications

On this module you'll learn how to add offline support to a Web application, to enable the application to continue functioning in a user's browser even if the browser is disconnected from the network.

Lessons

 • Read and Writing Data Locally
 • Add Offline Support Using the Application Cache

Lab: Add Offline Support to a Web Application

 • Implement the Application Cache
 • Implement Local Storage

Module 10: Implementing an Adaptive User Interface

On this module you'll learn how to create HTML5 pages that can dynamically detect and adapt to different devices and form factors.

Lessons

 • Support Multiple Form Factors
 • Create an Adaptive User Interface

Lab: Implement an Adaptive User Interface

 • Create a Print-Friendly Stylesheet
 • Adapt Page Layout To Fit a Different Form Factor

Module 11: Creating Advanced Graphics

This module describes how to create advanced graphics for an HTML5 Web application by using a Canvas element, and by using Scalable Vector Graphics.

Lessons

 • Create Interactive Graphics using Scalable Vector Graphics
 • Programmatically Drawing Graphics using a Canvas

Lab: Create Advanced Graphics

 • Create an Interactive Venue Map using Scalable Vector Graphics
 • Create a Speaker Badge using a Canvas Element

Module 12: Animating the User Interface

This module describes how to enhance the user experience in an HTML5 Web application by adding animations.

Lessons

 • Apply CSS Transitions
 • Transform Elements
 • Apply CSS Key-frame Animations

Lab: Animate User Interface Elements

 • Apply Transitions to User Interface Elements
 • Apply Key-Frame Animations

Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets

On this module you'll learn how to use Web Sockets to transmit and receive data between an HTML5 Web application and a server.

Lessons

 • Introduction to Web Sockets
 • Send and Receive Data using Web Sockets

Lab: Implement Real-Time Communications by Using Web Sockets

 • Receive Data from Web Socket
 • Send Data to a Web Socket
 • Send Multiple Types of Messages To or From a Web Socket

Module 14: Creating a Web Worker Process

On this module you'll learn how to use Web Worker Processes to perform long-running operations asynchronously and improve the responsiveness of an HTML5 Web application.

Lessons

 • Introduction to Web Workers
 • Perform Asynchronous Processing using a Web Worker

Lab: Create a Web Worker Process

 • Improve Responsiveness using a Web Worker

MOC 20486C: Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

Module 1: Exploring ASP.NET MVC 5

The goal of this module is to outline the components of the Microsoft Web Technologies stack, which can be used to host a completed web application. You'll also learn about ASP.NET and be introduced to the web forms, web pages, and MVC programming models. You'll see an overview of ASP.NET MVC 5, including new features and configuration.

Lessons

 • Overview of Microsoft Web Technologies
 • Overview of ASP.NET
 • Introduction to ASP.NET MVC 5

Lab: Exploring ASP.NET MVC 5

 • Exploring a Photo Sharing Application
 • Exploring a Web Pages Application
 • Exploring a Web Forms Application
 • Exploring an MVC Application

After completing this module, you'll be able to:

Describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.

Module 2: Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to introduce the typical design process that architects must complete when they plan an MVC 5 application. At this stage in the design process, MVC 5 has been selected as the most appropriate programming model, but the details of the application, such as the overall architecture, Controllers, Views, Models, and routes to create, have not been fixed. 

Lessons

 • Planning in the Project Design Phase
 • Designing Models, Controllers, and Views

Lab :Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Planning Model Classes
 • Planning Controllers
 • Planning Views
 • Architecting an MVC Web Application

After completing this module, you'll be able to:

Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.

Module 3: Developing ASP.NET MVC 5 Models

The goal of this module is to create Models within an MVC application that implement the business logic necessary to satisfy business requirements. The module also describes how to implement a connection to a database, or alternative data store, using the Entity Framework and LINQ.

Lessons

 • Creating MVC Models
 • Working with Data

Lab :Developing ASP.NET MVC 5 Models

 • Creating an MVC Project and Adding a Model
 • Adding Properties to MVC Models
 • Using Data Annotations in MVC Models
 • Creating a New Microsoft Azure SQL Database

After completing this module, you'll be able to:

Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.

Module 4: Developing ASP.NET MVC 5 Controllers

The goal of this module is to add Controllers to MVC applications and to implement actions that respond to user input and other events. You'll learn how Controllers relate to Models and how to implement Controller actions that define the View used to display or edit data. This module also covers how to write action filters that run code before or after multiple actions in the Controller. You'll also learn about situations when action filters are useful.

Lessons

 • Writing Controllers and Actions
 • Writing Action Filters

Lab :Developing ASP.NET MVC 5 Controllers

 • Adding an MVC Controller and Writing the Actions
 • Optional - Writing the Action Filters in a Controller

After completing this module, you'll be able to:

Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.

Module 5: Developing ASP.NET MVC 5 Views

The goal of this module is to describe the role of Views in an MVC web application and enable users to create and code them. The syntax of a Razor View is of critical importance for students to understand because it defines both the layout and the functionality of the data display. HTML Helpers will also be discussed in detail and common Helpers, such as Html.ActionLink() and Html.EditorFor(), will be described. Reusing code by defining Partial Views and Razor Helpers will be discussed as well.

Lessons

 • Creating Views with Razor Syntax
 • Using HTML Helpers
 • Re-using Code in Views

Lab :Developing ASP.NET MVC 5 Views

 • Adding a View for Photo Display
 • Adding a View for New Photos
 • Creating and Using a Partial View
 • Adding a Home View and Testing the Views

After completing this module, you'll be able to:

Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers

Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to increase the resilience and quality of an application by locating and correcting code errors, bugs, and other unexpected results. MVC applications are well suited to unit testing techniques and these techniques ensure a high quality of code by systematically testing the functionality of each small component. In addition, the debugging tools and exception handling available in Visual Studio will be explained.

Lessons

 • Unit Testing MVC Components
 • Implementing an Exception Handling Strategy

Lab :Testing and Debugging ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Performing Unit Tests
 • Optional - Configuring Exception Handling

After completing this module, you'll be able to:

Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio and configure an application for troubleshooting.

Module 7: Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to structure a web application in such a way that users can rapidly locate the information they need. Two aspects of the design are emphasised: the URLs presented in the browser address bar should be understandable and can be controlled by adding routes to the ASP.NET Routing Engine, and the navigation controls, such as menus and breadcrumb trails, should present the most relevant links to frequently read pages. Search Engine Optimisation is important throughout this module.

Lessons

 • Analysing Information Architecture
 • Configuring Routes
 • Creating a Navigation Structure

Lab :Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Using the Routing Engine
 • Optional - Building Navigation Controls

After completing this module, you'll be able to:

Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.

Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to explore how to impose a consistent look and feel to an MVC application and share other common components, such as headers and footers, between all Views. Besides describing CSS styles and template views, the module will discuss how to migrate a look and feel created by a web designer into an MVC application. Techniques for adapting the display of a site for small screens and mobile devices will also be introduced.

Lessons

 • Using Layouts
 • Applying CSS Styles to an MVC Application
 • Creating an Adaptive User Interface

Lab :Applying Styles to ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Creating and Applying Layouts
 • Applying Styles to an MVC Web Application
 • Optional - Adapting Webpages for Mobile Browsers

After completing this module, you'll be able to:

Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.

Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to explain how partial page updates and caching can optimise the responsiveness of a web application. You'll see how to make use of AJAX helpers and partial views to update small portions of a page instead of refreshing the entire page. The module also covers the different caches developers can use to store rendered pages and discusses how to configure caching for maximum performance.

Lessons

 • Using AJAX and Partial Page Updates
 • Implementing a Caching Strategy

Lab : Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Using Partial Page Updates
 • Optional—Configuring the ASP.NET Caches

After completing this module, you'll be able to:

Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.

Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to teach techniques that run code on the browser. This approach can increase the responsiveness of the application because a rendered page can respond to a user action without reloading the entire page from the server. You'll learn about the jQuery script library and how to use it to call web services and update user interface components.

Lessons

 • Rendering and Executing JavaScript Code
 • Using jQuery and jQueryUI

Lab : Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 5 Web Applications

 • Creating and Animating the Slideshow View
 • Optional—Adding a jQueryUI ProgressBar Widget

After completing this module, you'll be able to:

Write JavaScript code that runs on the client-side and utilises the jQuery script library to optimise the responsiveness of an MVC web application.

Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module to ensure good security in terms of strong authentication and authorisation for access. The lessons describe how to enable anonymous users to create their own user account and gain privileged access to content.

Lessons

 • Implementing Authentication and Authorisation
 • Assigning Roles and Membership

Lab : Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Configuring Authentication and Membership Providers
 • Building the Logon and Register Views
 • Authorising Access to Resources
 • Optional—Building a Password Reset View

After completing this module, you'll be able to:

Implement a complete membership system in an MVC 5 web application.

Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application

The goal of this module is to build applications that are stable and reliable. Such applications are not vulnerable to common hacking techniques such as cross-site scripting and also store state information such as the contents of a shopping cart and user preferences. This state information is preserved when servers or browsers restart, connections are lost, and other connectivity issues occur.

Lessons

 • Developing Secure Sites
 • State Management

Lab : Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application

 • Creating Favorites Controller Actions
 • Implementing Favorites in Views

After completing this module, you'll be able to:

Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.

Module 13: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of the module is to introduce the concept of a Web API and to describe how to make an application’s core functionality more broadly available for integration into other web and mobile applications. You’ll learn about the new Web API feature of MVC 5 and see how to build a RESTful Web API and call it from other applications.

Lessons

 • Developing a Web API
 • Calling a Web API from Mobile and Web Applications

Lab : Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Adding a Web API to the Photo Sharing Application
 • Using the Web API for a Bing Maps Display

After completing this module, you'll be able to:

Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.

Module 14: Handling Requests in ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal of this module is to describe how to write components that intercept requests from browsers before they are received by MVC Controllers. These components include HTTP Modules, HTTP Handlers, and the Web Sockets protocol. The module describes scenarios in which developers use such components and shows how to add them to an MVC application.

Lessons

 • Using HTTP Modules and HTTP Handlers
 • Using Web Sockets

Lab : Handling Requests in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Creating a SignalR Hub
 • Creating a Photo Chat View

After completing this module, you'll be able to:

Modify the way browser requests are handled by an MVC application.

Module 15: Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications

The goal for this module is to deploy a completed MVC application to a web server or Microsoft Azure. The module begins by describing testing, staging, and production deployments and the web server environments required for each. It also describes the advantages and disadvantages of using Microsoft Azure to host the application. You’ll also see all the available deployment options in Visual Studio.

Lessons

 • Deploying a Web Application
 • Deploying an ASP.NET MVC 5 Web Application

Lab : Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Deploying a Web Application to Microsoft Azure
 • Testing the Completed Application

After completing this module, you'll be able to:

Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC 5 web application from a development computer to a web server for staging or production.

MOC 20487C: Developing Windows Azure and Web Services

Module 1: Overview of service and cloud technologies

This module provides an overview of service and cloud technologies using the Microsoft .NET Framework and the Windows Azure cloud.

 • Key Components of Distributed Applications
 • Data and Data Access Technologies
 • Service Technologies
 • Cloud Computing
 • Exploring the Blue Yonder Airlines' Travel Companion Application

Exploring the work environment

 • Creating a Windows Azure SQL Database
 • Creating an Entity Data model
 • Managing the Entity Framework Model with an ASP.NET Web API Project
 • Deploying a web application to Windows Azure

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the key components of distributed applications
 • Describe data and data access technologies
 • Explain service technologies
 • Describe the features and functionalities of cloud computing
 • Describe the architecture and working of the Blue Yonder Airlines Travel Companion application

Module 2: Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

This module Describes the Entity Framework data model, and how to create, read, update, and delete data.

 • ADO.NET Overview
 • Creating an Entity Data Model
 • Querying Data
 • Manipulating Data

Creating a Data Access Layer by Using Entity Framework

 • Creating a Data Model
 • Querying and Manipulating Data

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain basic objects in ADO.NET and asynchronous operations
 • Create an Entity Framework data model
 • Query data by using Entity Framework
 • Insert, delete, and update entities by using Entity Framework

Module 3: Creating and Consuming ASP.NET Web API Services

This module describes HTTP-based services that are developed, hosted, and consumed by using ASP.NET Web API.

 • HTTP Services
 • Creating an ASP.NET Web API Service
 • Handling HTTP Requests and Responses
 • Hosting and Consuming ASP.NET Web API Services

Creating the Travel Reservation ASP.NET Web API Service

 • Creating an ASP.NET Web API Service
 • Consuming an ASP.NET Web API Service

After completing this module, you'll be able to:

 • Design services by using the HTTP protocol
 • Create services by using ASP.NET Web API
 • Use the HttpRequestMessage/HttpResponseMessage classes to control HTTP messages
 • Host and consume ASP.NET Web API services

Module 4: Extending and Securing ASP.NET Web API Services

This module describes in detail the ASP.NET Web API architecture and how you can extend and secure ASP.NET Web API services.

 • The ASP.NET Web API Pipeline
 • Creating OData Services
 • Implementing Security in ASP.NET Web API Services
 • Injecting Dependencies into Controllers

Extending Travel Companion's ASP.NET Web API Services

 • Creating a Dependency Resolver for Repositories
 • Adding a New Media Type for RSS Requests
 • Adding OData Capabilities to the Flight Schedule Service
 • Applying Validation Rules in the Booking Service
 • Secure the communication between client and server

After completing this module, you'll be able to:

 • Extend the ASP.NET Web API request and response pipeline
 • Create OData services using ASP.NET Web API
 • Secure ASP.NET Web API.
 • Inject dependencies into ASP.NET Web API controllers

Module 5: Creating WCF Services

This module introduces Windows Communication Foundation (WCF) and describes how to create, host, and consume a WCF service.

 • Advantages of Creating Services with WCF
 • Creating and Implementing a Contract
 • Configuring and Hosting WCF Services
 • Consuming WCF Services

Creating and Consuming the WCF Booking Service

 • Creating the WCF Booking Service
 • Configuring and Hosting the WCF Service
 • Consuming the WCF Service from the ASP.NET Web API Booking Service

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe why and when to use WCF to create services
 • Define a service contract and implement it
 • Host and configure a WCF service
 • Consume a WCF service from a client application

Module 6: Hosting Services

This module describes how to host web services both on-premises and in Windows Azure. It explains various components of Windows Azure Cloud Services: Web Role, Worker Role, and Windows Azure Web Sites.

 • Hosting Services On-Premises
 • Hosting Services in Windows Azure

Hosting Services

 • Hosting the WCF Services in IIS
 • Host the ASP.NET Web API Services in a Windows Azure Web Role
 • Host the Flights Management Web Application in a Windows Azure Web Site

After completing this module, you'll be able to:

 • Host services on-premises by using Windows services and IIS
 • Host services in the Windows Azure cloud environment by using Windows Azure Cloud Services and Web Sites

Module 7: Windows Azure Service Bus

This module describes web-scale messaging patterns, and the infrastructures provided by Windows Azure Service Bus.

 • What Are Windows Azure Service Bus Relays?
 • Windows Azure Service Bus Queues
 • Windows Azure Service Bus Topics

Windows Azure Service Bus

 • Use a Service Bus Relay for the WCF Booking Service
 • Publish Flight Updates to Clients by Using Windows Azure Service Bus Queues

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the purpose and functionality of relayed and buffered messaging
 • Provision, configure, and use the service bus queues
 • Enhance the effectiveness of queue-based communications using topics, subscriptions and filters

Module 8: Deploying Services

This module describes different techniques for deploying web applications

 • Web Deployment with Visual Studio 2012
 • Creating and Deploying Web Application Packages
 • Command-Line Tools for Web Deploy
 • Deploying Web and Service Applications to Windows Azure
 • Continuous Delivery with TFS and Git
 • Best Practices for Production Deployment

Deploying Services

 • Deploying an Updated Service to Windows Azure
 • Exporting and importing an IIS deployment package

After completing this module, you'll be able to:

 • Deploy web applications with Visual Studio
 • Create and deploy web applications by using IIS Manager
 • Deploy web applications by using the command line
 • Deploy web applications to Windows Azure environments
 • Use continuous delivery with TFS and Git
 • Apply best practices for deploying web applications on-premises and to Windows Azure

Module 9: Microsoft Azure Storage

This module Describes Windows Azure Storage, the services it provides, and the best way to use these services.

 • Introduction to Windows Azure Storage
 • Windows Azure Blob Storage
 • Windows Azure Table Storage
 • Windows Azure Queue Storage
 • Restricting Access to Windows Azure Storage

Windows Azure Storage

 • Storing Content in Windows Azure Storage
 • Storing Content in Windows Azure Table Storage
 • Creating Shared Access Signatures for Blobs

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the architecture of Windows Azure Storage
 • Implement Blob Storage in your applications
 • Use Table Storage in your applications
 • Describe how to use Windows Azure Queues as a communication mechanism between different parts of your application
 • Control access to your storage items

Module 10: Monitoring and Diagnostics

This module describes how to perform monitoring and diagnostics in Windows Azure services.

 • Performing Diagnostics by Using Tracing
 • Configuring Service Diagnostics
 • Monitoring Services Using Windows Azure Diagnostics
 • Collecting Windows Azure Metrics

Monitoring and Diagnostics

 • Configuring WCF Tracing and Message Logging
 • Configuring Windows Azure Diagnostics

After completing this module, you'll be able to:

 • Perform tracing in the .NET Framework with the System.Diagnostics namespace
 • Configure and explore web service and IIS tracing
 • Monitor services by using Windows Azure Diagnostics
 • View and collect Windows Azure metrics in the management portal

Module 11: Identity Management and Application Security using Microsoft Azure Active Directory

This module describes the basic principles of modern identity handling and demonstrates how to use infrastructures such as Windows Azure Access Control Service (ACS) to implement authentication and authorisation with claims-based identity in Windows Communication Foundation (WCF).

 • Claims-based Identity Concepts
 • Using the Windows Azure Access Control Service
 • Configuring Services to Use Federated Identities
 • Handling Federated Identities on the Client Side

Identity Management and Access Control

 • Configuring Windows Azure ACS
 • Integrating ACS with the ASP.NET Web API Project
 • Deploying the Web Application to Windows Azure and Configure the Client App

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe the basic principles of claims-based identity
 • Create a Security Token Service (STS) by using Windows Azure ACS
 • Configure WCF to use federated identity
 • Consume a WCF service that uses federated identities

Module 12: Scaling Services

This module describes the ways in which you can ensure services can handle increasing workloads and user demand.

 • Introduction to Scalability
 • Load Balancing
 • Scaling On-Premises Services with Distributed Cache
 • Windows Azure Caching
 • Caveats of Scaling Services
 • Scaling Globally

Scalability

 • Use Windows Azure Caching

After completing this module, you'll be able to:

 • Explain the need for scalability
 • Describe how to use load balancing for scaling services
 • Describe how to use distributed caching for on-premises as well as Windows Azure services
 • Describe how to use Windows Azure caching
 • Describe how to deal with common challenges and issues that appear when services need to scale
 • Describe how to scale services globally

Module 13: Appendix A: Designing and Extending WCF Services

This module covers designing Windows Communication Foundation (WCF) service contracts, creating services that support distributed transactions, and extending the WCF pipeline with custom runtime components and custom behaviors.

 • Applying Design Principles to Service Contracts
 • Handling Distributed Transactions
 • Extending the WCF Pipeline

Designing and Extending WCF Services

 • Create a Custom Error Handler Runtime Component
 • Add Support for Distributed Transactions to the WCF Booking Service

After completing this module, you'll be able to:

 • Design and create services and clients to use different kinds of message patterns
 • Configure a service to support distributed transactions
 • Extend the WCF pipeline with runtime components, custom behaviors, and extensible objects

Module 14: Appendix B: Implementing Security in WCF Services

This module deals with the various considerations you have to take into account when designing a secure web service, such as encryption, input validation, authentication, and authorisation, and the techniques to use while applying these considerations to services developed with WCF.

 • Introduction to Web Services Security
 • Transport Security
 • Message Security
 • Configuring Service Authentication and Authorisation

Securing a WCF Service

 • Securing the WCF Service
 • Using authorisation rules to validate the client's requests
 • Configure the ASP.NET web API booking service for secured communication

After completing this module, you'll be able to:

 • Describe web application security
 • Configure a service for transport security
 • Configure a service for message security
 • Implement and configure authentication and authorisation logic

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

You'll be prepared for and sit your exams at the Firebrand Training Centre during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Exam 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

The skills you'll be tested on include:

 • Implement and manipulate document structures and objects (20-25%)
 • Implement program flow (25-30%)
 • Access and secure data (25-30%)
 • Use CSS3 in applications (25-30%)

Exam 70-486: Developing ASP.NET MVC Web Applications

The skills you'll be tested on include:

 • Design the application architecture (15-20%)
 • Design the build and deployment architecture (10-15%)
 • Design the User Experience (15-20%)
 • Develop the User Experience (15-20%)
 • Troubleshoot and Debug Web Applications (20-25%)
 • Design and Implement Security (15-20%)

Exam 70-487: Developing Microsoft Azure and Web Services

The skills you'll be tested on include:

 • Accessing Data (20-25%)
 • Querying and Manipulating Data by Using the Entity Framework (20-25%)
 • Creating and Consuming Web API-based services (20-25%)
 • Designing and Implementing Web Services (15-20%)
 • Deploying Web Applications and Services (15-20%)

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Included in your training will be the following Microsoft Official Curriculum (MOC):

 • MOC 20480B: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
 • MOC 20486B: Developing ASP .NET 4.5 MVC Web Applications
 • MOC 20487B: Developing Windows Azure and Web Services

You'll also receive the following books:

 • HTML5 for Masterminds, 2nd Edition: How to take advantage of HTML5 to create amazing websites and revolutionary applications - ISBN: 978-1481138505
 • Pro ASP .NET MVC 5 5th Edition - ISBN: 978-1430265306
 • WCF 4.5 Multi-Layer Services Development with Entity Framework - ISBN: 978-1849687669

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Before attending this course, students must have:

 • Experience with C# programming, and concepts such as lambda expressions, LINQ, and anonymous types
 • Understanding the concepts of n-tier applications
 • Experience with querying and manipulating data with ADO.NET
 • A minimum of two to three years of experience developing web-based applications by using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET
 • proficiency in using the .NET Framework

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Når

Når ønsker du å ta det akselererte kurset?

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

Ferdig

 

Ledige plasser

Registrer deg

Ledige plasser

Registrer deg

Ledige plasser

Registrer deg

Anmeldelser

Vi har lært opp 68.075 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,73% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"MCSD - App Builder course experience was great, got to know lot of new stuff like Azure & MVC and information about how to develop/plan enterprise level web application. The instructor was great through out the course explaining lot of modern stuff which goes on and also balancing the course with exam perspective. "
Amit Rathod. - Microsoft MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder (9 dager) (5/8/2017 til 13/8/2017)

"The instructor was great and answered all questions in detail as well as making sure everyone understood. I found the course challenging but learning at Firebrand helps beginners get better knowledge of all the courseware covered."
Hannah McEwan. - Microsoft MCSA: Web Applications & MCSD: App Builder (9 dager) (5/8/2017 til 13/8/2017)

"Bra gjennomføring, alt tilrettelagt og god foredragsholder med nyttig faklig innhold."
K.W:, Acando AS. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Azure and Lifecycle Services (2 dager) (20/6/2016 til 21/6/2016)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

Se priser