Summer of Learn: when booking two courses before July 31, save 50% on the second one.
Bright days ahead: our UK training centre has reopened.

Microsoft - Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development

Varighet

Varighet:

Bare 3 dager

Metode

Metode:

klasserommet / på nett / Hybrid

Neste dato

Neste dato:

13/7/2020 (Mandag)

Overview

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

In just 3-days, upgrade your skills to MCSA: SQL Server 2016 Database Development. This course is aimed at MCSA: SQL Server 2012/14 certified professionals.

On this course you’ll develop your learning in building and implementing databases across organisations and ensuring high levels of data availability.

Your Microsoft Certified Trainer will make use of both theoretical and practical lessons. This, in combination with Firebrand’s Lecture | Lab | Review teaching style, will help you retain knowledge easier and ensure you are able to apply your skills to real-world scenarios, namely:

 • Designing and implementing database and programmability objects
 • Managing database concurrency
 • Optimising database objects and SQL infrastructure

You'll also be prepared to sit exam 70-762: Developing SQL Databases. You'll sit this as part of the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is aimed at database professionals with working knowledge of databases within an organisation, creating database files, planning, creating and optimising indexes, ensuring data integrity and managing transactions and locks.

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt SQL Server 2016 Database Development hos Firebrand Training:

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt SQL Server 2016 Database Development kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din SQL Server 2016 Database Development sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg SQL Server 2016 Database Development raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 75.956 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet SQL Server 2016 Database Development kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på SQL Server 2016 Database Development er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Benefits

With Firebrand being Microsoft Learning Partners, you'll get access to:

 • Microsoft Certified Trainers: You will have access to experienced, certified trainers that hold years of relevant experience, which will further support the official content and provide you with rare and valuable insights.
 • Microsoft Official Curriculum: The official curriculum means you’ll have access to only the latest Microsoft SQL Server 2016 materials.
 • Microsoft Official Practice Tests: Access to official practice tests means you can strengthen your knowledge through a real exam simulation, with content aligned to that of the MOC you are learning.
 • The course is made up of both theoretical lessons and practical, hands-on tasks. This combination ensures you retain information easier and are capable of later applying your skills to the tasks at hand.

Curriculum

20762B: Developing SQL Databases

Module 1: Introduction to Database Development

Before beginning to work with Microsoft SQL Server in either a development or an administration role, it is important to understand the scope of the SQL Server platform. In particular, it is useful to understand that SQL Server is not just a database engine - it is a complete platform for managing enterprise data. SQL Server provides a strong data platform for all sizes of organisations, in addition to a comprehensive set of tools to make development easier, and more robust.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the SQL Server platform.
 • Use SQL Server administration tools.

Module 2: Designing and Implementing Tables

In a relational database management system (RDBMS), user and system data is stored in tables. Each table consists of a set of rows that describe entities and a set of columns that hold the attributes of an entity. For example, a Customer table might have columns such as CustomerName and CreditLimit, and a row for each customer.

In Microsoft SQL Server data management software tables are contained within schemas that are very similar in concept to folders that contain files in the operating system. Designing tables is one of the most important tasks that a database developer undertakes, because incorrect table design leads to the inability to query the data efficiently. After an appropriate design has been created, it is important to know how to correctly implement the design.

Lessons

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Lab : Designing and Implementing Tables

 • Designing Tables
 • Creating Schemas
 • Creating Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Design tables using normalisation, primary and foreign keys.
 • Work with identity columns.
 • Understand built-in and user data types.
 • Use schemas in your database designs to organise data, and manage object security.
 • Work with computed columns and temporary tables.

Module 3: Advanced Table Designs

The physical design of a database can have a significant impact on the ability of the database to meet the storage and performance requirements set out by the stakeholders. Designing a physical database implementation includes planning the filegroups, how to use partitioning to manage large tables, and using compression to improve storage and performance. Temporal tables are a new feature in SQL Server 2016 and offer a straightforward solution to collecting changes to your data.

Lessons

 • Partitioning Data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Lab : Using Advanced Table Designs

 • Partitioning Data
 • Compressing Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the considerations for using partitioned tables in a SQL Server database.
 • Plan for using data compression in a SQL Server database.
 • Use temporal tables to store and query changes to your data.

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

The quality of data in your database largely determines the usefulness and effectiveness of applications that rely on it—the success or failure of an organisation or a business venture could depend on it. Ensuring data integrity is a critical step in maintaining high-quality data. You should enforce data integrity at all levels of an application from first entry or collection through storage. Microsoft SQL Server data management software provides a range of features to simplify the job.

Lessons

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Data Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Using Data Integrity Through Constraints

 • Add Constraints
 • Test the Constraints

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the options for enforcing data integrity, and the levels at which they should be applied.
 • Implement domain integrity through options such as check, unique, and default constraints.
 • Implement referential integrity through primary and foreign key constraints.

Module 5: Introduction to Indexes

An index is a collection of pages associated with a table. Indexes are used to improve the performance of queries or enforce uniqueness. Before learning to implement indexes, it is helpful to understand how they work, how effective different data types are when used within indexes, and how indexes can be constructed from multiple columns. This module discusses table structures that do not have indexes, and the different index types available in Microsoft SQL Server.

Lessons

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

 • Creating a Heap
 • Creating a Clustered Index
 • Creating a Covered Index

After completing this module, you will be able to:

 • Explain core indexing concepts.
 • Evaluate which index to use for different data types.
 • Describe the difference between single and composite column indexes.

Module 6: Designing Optimised Index Strategies

Indexes play an important role in enabling SQL Server to retrieve data from a database quickly and efficiently. This module discusses advanced index topics including covering indexes, the INCLUDE clause, query hints, padding and fill factor, statistics, using DMOs, the Database Tuning Advisor, and Query Store.

Lessons

 • Index Strategies
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • The Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store

Lab : Optimising Indexes

 • Using Query Store
 • Heaps and Clustered Indexes
 • Creating a Covered Index

After completing this module, you will be able to:

 • What a covering index is, and when to use one.
 • The issues involved in managing indexes.
 • Actual and estimated execution plans.
 • How to use Database Tuning Advisor to improve the performance of queries.
 • How to use Query Store to improve query performance.

Module 7: Columnstore Indexes

Introduced in Microsoft SQL Server 2012, columnstore indexes are used in large data warehouse solutions by many organisations. This module highlights the benefits of using these indexes on large datasets; the improvements made to columnstore indexes in SQL Server 2016; and the considerations needed to use columnstore indexes effectively in your solutions.

Lessons

 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

 • Creating a Columnstore Index
 • Create a Memory Optimised Columnstore Table

After completing this module, you will be able to:

 • Describe columnstore indexes and identify suitable scenarios for their use.
 • Create clustered and nonclustered columnstore indexes.
 • Describe considerations for using columnstore indexes.

 

Module 8: Designing and Implementing Views

This module describes the design and implementation of views. A view is a special type of query—one that is stored and can be used in other queries—just like a table. With a view, only the query definition is stored on disk; not the result set. The only exception to this is indexed views, when the result set is also stored on disk, just like a table. Views simplify the design of a database by providing a layer of abstraction, and hiding the complexity of table joins. Views are also a way of securing your data by giving users permissions to use a view, without giving them permissions to the underlying objects. This means data can be kept private, and can only be viewed by appropriate users.

Lessons

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

 • Creating Standard Views
 • Creating an Updateable view

After completing this module, you will be able to:

 • Understand the role of views in database design.
 • Create and manage views.
 • Understand the performance considerations with views.

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the design and implementation of stored procedures.

Lessons

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterised Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

 • Create Stored procedures
 • Create Parameterised Stored procedures
 • Changes Stored Procedure Execution Context

After completing this module, you will be able to:

 • Understand what stored procedures are, and what benefits they have.
 • Design, create, and alter stored procedures.
 • Control the execution context of stored procedures.
 • Implement stored procedures that use parameters.

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

Functions are routines that you use to encapsulate frequently performed logic. Rather than having to repeat the function logic in many places, code can call the function. This makes code more maintainable, and easier to debug. In this module, you will learn to design and implement user-defined functions (UDFs) that enforce business rules or data consistency. You will also learn how to modify and maintain existing functions.

Lessons

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Considerations for Implementing Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Format Phone numbers
 • Modify an Existing Function

After completing this module, you will be able to:

 • Describe different types of functions.
 • Design and implement scalar functions.
 • Design and implement table-valued functions (TVFs).
 • Describe considerations for implementing functions.
 • Describe alternatives to functions.

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

Data Manipulation Language (DML) triggers are powerful tools that you can use to enforce domain, entity, referential data integrity and business logic. The enforcement of integrity helps you to build reliable applications. In this module, you will learn what DML triggers are, how they enforce data integrity, the different types of trigger that are available to you, and how to define them in your database.

Lessons

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation by Using Triggers

 • Create and Test the Audit Trigger
 • Improve the Audit Trigger

After completing this module, you will be able to:

 • Design DML triggers
 • Implement DML triggers
 • Explain advanced DML trigger concepts, such as nesting and recursion.

Module 12: Using In-Memory Tables

Microsoft SQL Server 2014 data management software introduced in-memory online transaction processing (OLTP) functionality features to improve the performance of OLTP workloads. SQL Server 2016 adds several enhancements, such as the ability to alter a memory-optimised table without recreating it. Memory-optimised tables are primarily stored in memory, which provides the improved performance by reducing hard disk access. Natively compiled stored procedures further improve performance over traditional interpreted Transact-SQL.

Lessons

 • Memory-Optimised Tables
 • Natively Compiled Stored Procedures

Lab : Using In-Memory Database Capabilities

 • Using Memory-Optimised Tables
 • Using Natively Compiled Stored procedures

After completing this module, you will be able to:

 • Use memory-optimised tables to improve performance for latch-bound workloads.
 • Use natively compiled stored procedures.

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

As a SQL Server professional, you are likely to be asked to create databases that meet business needs. Most requirements can be met using Transact-SQL. However, occasionally you may need additional capabilities that can only be met by using common language runtime (CLR) code. As functionality is added to SQL Server with each new release, the necessity to use managed code decreases. However, there are times when you might need to create aggregates, stored procedures, triggers, user-defined functions, or user-defined types. You can use any .NET Framework language to develop these objects. In this module, you will learn how to use CLR managed code to create user-defined database objects for SQL Server.

Lessons

 • Introduction to CLR Integration in SQL Server
 • Implementing and Publishing CLR Assemblies

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

 • Assessing Proposed CLR Code
 • Creating a Scalar-Valued CLR Function
 • Creating a Table Valued CLR Function

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the importance of CLR integration in SQL Server.
 • Implement and publish CLR assemblies using SQL Server Data Tools (SSDT).

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server

XML provides rules for encoding documents in a machine-readable form. It has become a widely adopted standard for representing data structures, rather than sending unstructured documents. Servers that are running Microsoft SQL Server data management software often need to use XML to interchange data with other systems; many SQL Server tools provide an XML-based interface.

SQL Server offers extensive handling of XML, both for storage and querying. This module introduces XML, shows how to store XML data within SQL Server, and shows how to query the XML data. The ability to query XML data directly avoids the need to extract data into a relational format before executing Structured Query Language (SQL) queries. To effectively process XML, you need to be able to query XML data in several ways: returning existing relational data as XML, and querying data that is already XML.

Lessons

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the Transact-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery
 • Shredding XML

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

 • Determining when to use XML
 • Testing XML Data Storage in Variables
 • Using XML Schemas
 • Using FOR XML Queries
 • Creating a Stored Procedure to Return XML

After completing this module, you will be able to:

 • Describe XML and XML schemas.
 • Store XML data and associated XML schemas in SQL Server.
 • Implement XML indexes within SQL Server.
 • Use the Transact-SQL FOR XML statement.
 • Work with basic XQuery queries.

Module 15: Storing and Querying Spatial Data in SQL Server

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server.

Lessons

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

 • Become Familiar with the Geometry Data Type
 • Add Spatial Data to an Existing Table
 • Find Nearby Locations

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how spatial data can be stored in SQL Server
 • Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types
 • Query databases containing spatial data

Module 16: Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

Traditionally, databases have been used to store information in the form of simple values—such as integers, dates, and strings—that contrast with more complex data formats, such as documents, spreadsheets, image files, and video files. As the systems that databases support have become more complex, administrators have found it necessary to integrate this more complex file data with the structured data in database tables. For example, in a product database, it can be helpful to associate a product record with the service manual or instructional videos for that product. SQL Server provides several ways to integrate these files—that are often known as Binary Large Objects (BLOBs)—and enable their content to be indexed and included in search results. In this module, you will learn how to design and optimise a database that includes BLOBs.

Lessons

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FILESTREAM
 • Using Full-Text Search

Lab : Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

 • Enabling and Using FILESTREAM Columns
 • Enabling and Using File Tables
 • Using a Full-Text Index

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the considerations for designing databases that incorporate BLOB data.
 • Describe the benefits and design considerations for using FILESTREAM to store BLOB data on a Windows file system.
 • Describe the benefits of using full-text indexing and Semantic Search, and explain how to use these features to search SQL Server data, including unstructured data

Module 17: SQL Server Concurrency

This module explains how to name, declare, assign values to, and use variables. It also describes how to store data in an array. Concurrency control is a critical feature of multiuser database systems; it allows data to remain consistent when many users are modifying data at the same time. This module covers the implementation of concurrency in Microsoft SQL Server. You will learn about how SQL Server implements concurrency controls, and the different ways you can configure and work with concurrency settings.

Lessons

 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals

Lab : SQL Server Concurrency

 • Implement Snapshot Isolation
 • Implement Partition Level Locking

After completing this module, you will be able to:

 • Describe concurrency and transactions in SQL Server.
 • Describe SQL Server locking.

Module 18: Performance and Monitoring

This module explains how to name, declare, assign values to, and use variables. It also describes how to store data in an array. This module looks at how to measure and monitor the performance of your SQL Server databases. The first two lessons look at SQL Server Extended Events, a flexible, lightweight event-handling system built into the Microsoft SQL Server Database Engine. These lessons focus on the architectural concepts, troubleshooting strategies and usage scenarios.

Lessons

 • Extended Events
 • Working with extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optimise Database File Configuration
 • Metrics

Lab : Monitoring, Tracing, and Baselining

 • Collecting and Analysing Data Using Extended Events
 • Implementing Baseline Methodology

After completing this module, you will be able to:

 • Understand Extended Events and how to use them.
 • Work with Extended Events.
 • Understand Live Query Statistics.
 • Optimise the file configuration of your databases.
 • Use DMVs and Performance Monitor to create baselines and gather performance metrics.

Exam Track

You'll sit the following exam, covered by your certification guarantee:

 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

The exam will test the following skills:

 • Design and implement database objects (25-30%)
 • Implement programmability objects (20-25%)
 • Manage database concurrency (25-30%)
 • Optimise database objects and SQL infrastructure (20-25%)

What's Included

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20762B - Developing SQL Databases

Prerequisites

This course requires that you meet the following prerequisites:

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Working knowledge of relational databases.
 • Some experience with database design.

Anmeldelser

Vi har lært opp 75.956 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,75% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"The instructors are friendly and helpful knowledgeable. its the quickest way to get certified."
Anonymous. (16/8/2018 (Torsdag) til 18/8/2018 (Lørdag))

"Great teacher and the facilities are excellent at Wyboston.Courses are hard but that is what you expect when building up to an MCSE."
James Cornell, SopraSteria. (16/8/2018 (Torsdag) til 18/8/2018 (Lørdag))

"The instructors are friendly and helpful knowledgeable. its the quickest way to get certified."
Anonymous. (16/8/2018 (Torsdag) til 18/8/2018 (Lørdag))

"Great teacher and the facilities are excellent at Wyboston.Courses are hard but that is what you expect when building up to an MCSE."
James Cornell, SopraSteria. (16/8/2018 (Torsdag) til 18/8/2018 (Lørdag))

"Course was very good, I liked the analogies given to explain complex networking areas it really helped. The instructor was very good at bringing information to a level everyone could understand and then further on that. "
Ewan jamieson, Mr. (17/2/2020 (Mandag) til 22/2/2020 (Lørdag))

Kursdatoer

Microsoft - Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

21/5/2020 (Torsdag)

23/5/2020 (Lørdag)

Ferdig

 

9/7/2020 (Torsdag)

11/7/2020 (Lørdag)

Ferdig

 

16/7/2020 (Torsdag)

18/7/2020 (Lørdag)

Venteliste

 

17/9/2020 (Torsdag)

19/9/2020 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

15/10/2020 (Torsdag)

17/10/2020 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

3/12/2020 (Torsdag)

5/12/2020 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

Siste anmeldelser fra studenten vår