Microsoft Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development - Bare 3 dager

Hvorfor

Hva sier kundene våre?

Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap.
Rudi Nilsrud, TENERA - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager), 5/9/2011 til 8/9/2011

Her er 8 grunner til hvorfor du skal gjennomføre ditt SQL Server 2016 Database Development hos Firebrand Training:

Finn ut hvordan vi raskt hjelper deg med å lære nye ferdigheter

 1. Du blir utdannet og sertifisert på bare 3 dager. Hos oss får du din utdanning og sertifisering på rekordtid, en sertifisering du også gjennomfører der og da som en integrert del av den intensive, akselererte utdanningen.
 2. Alt er inkludert. Et engangsbeløp dekker alt kursmaterial, eksamen, kost og losji og tilbyr den mest kostnadseffektive måten å gjennomføre ditt SQL Server 2016 Database Development kurs og sertifisering på. Og dette uten noen uannonserte ytterligere kostnader.
 3. Du klarer sertifiseringen første gangen eller kan gå kurset om igjen kostnadsfritt. Det er vår garanti. Vi er sikre på at du vil klare din SQL Server 2016 Database Development sertifisering første gangen. Men skulle du mot formodning ikke gjøre det kan du innen et år komme tilbake og kun betale for eventuelle overnattinger og din eksamen. Alt annet er gratis.
 4. Du lærer deg mer.Tradisjonelle utdanningsdager varer fra kl. 09.00 til 16.00 med lange lunsj- og kaffepauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timers effektiv og fokusert kvalitetsutdanning hver dag sammen med din instruktør, uten private eller arbeidsrelaterte, forstyrrende momenter.
 5. Du lærer deg SQL Server 2016 Database Development raskere. Vi kombinerer de tre innlæringsmetodene (Presentasjon |Øving| Diskusjon) slik at vi gjennomfører kurset på en måte som sikrer at du lærer deg raskere og lettere.
 6. Du er i sikre hender.Vi har utdannet og sertifisert 72.074 personer, vi er partner med alle de store navn i bransjen og vi har vunnet atskillige utmerkelser, bla. a. "Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 og 2015” fra Microsoft Danmark og med en vekst på 1430 % siden 2009 er vi årets Gazelle prisvinner på Sjælland, Danmark.
 7. Du lærer deg ikke bare teorien. Vi har videreutviklet SQL Server 2016 Database Development kursen og tilbyr flere praktiske øvelser og sikrer på den måten, at du kan bruke dine ferdigheter for å løse daglige praktiske problemstillinger.
 8. Du lærer av de beste. Våre instruktører på SQL Server 2016 Database Development er de beste i bransjen og tilbyr en helt unik blanding av kunnskap, praktisk erfaring og pasjon for å lære bort.

Er du klar for kurset? Ta en GRATIS test for å måle og vurdere kunnskapsnivået ditt.

Hva

Årets Microsoft Learning Partner

Bruk dine Microsoft Vouchers

Din kurs kan være mye billigere om organisasjonen har SA Vouchers. Vouchers kan brukes for et stort utvalg av offisielle Microsoft kurs hos Firebrand. Snakk med en Firebrand rådgiver, hvis du vil vite mer Kontakt oss.

In just 3-days, upgrade your skills to MCSA: SQL Server 2016 Database Development. This course is aimed at MCSA: SQL Server 2012/14 certified professionals.

On this course you’ll develop your learning in building and implementing databases across organisations and ensuring high levels of data availability.

Your Microsoft Certified Trainer will make use of both theoretical and practical lessons. This, in combination with Firebrand’s Lecture | Lab | Review teaching style, will help you retain knowledge easier and ensure you are able to apply your skills to real-world scenarios, namely:

 • Designing and implementing database and programmability objects
 • Managing database concurrency
 • Optimising database objects and SQL infrastructure

You'll also be prepared to sit exam 70-762: Developing SQL Databases. You'll sit this as part of the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is aimed at database professionals with working knowledge of databases within an organisation, creating database files, planning, creating and optimising indexes, ensuring data integrity and managing transactions and locks.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

With Firebrand being Microsoft Learning Partners, you'll get access to:

 • Microsoft Certified Trainers: You will have access to experienced, certified trainers that hold years of relevant experience, which will further support the official content and provide you with rare and valuable insights.
 • Microsoft Official Curriculum: The official curriculum means you’ll have access to only the latest Microsoft SQL Server 2016 materials.
 • Microsoft Official Practice Tests: Access to official practice tests means you can strengthen your knowledge through a real exam simulation, with content aligned to that of the MOC you are learning.
 • The course is made up of both theoretical lessons and practical, hands-on tasks. This combination ensures you retain information easier and are capable of later applying your skills to the tasks at hand.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

20762B: Developing SQL Databases

Module 1: Introduction to Database Development

Before beginning to work with Microsoft SQL Server in either a development or an administration role, it is important to understand the scope of the SQL Server platform. In particular, it is useful to understand that SQL Server is not just a database engine - it is a complete platform for managing enterprise data. SQL Server provides a strong data platform for all sizes of organisations, in addition to a comprehensive set of tools to make development easier, and more robust.

Lessons

 • Introduction to the SQL Server Platform
 • SQL Server Database Development Tasks

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the SQL Server platform.
 • Use SQL Server administration tools.

Module 2: Designing and Implementing Tables

In a relational database management system (RDBMS), user and system data is stored in tables. Each table consists of a set of rows that describe entities and a set of columns that hold the attributes of an entity. For example, a Customer table might have columns such as CustomerName and CreditLimit, and a row for each customer.

In Microsoft SQL Server data management software tables are contained within schemas that are very similar in concept to folders that contain files in the operating system. Designing tables is one of the most important tasks that a database developer undertakes, because incorrect table design leads to the inability to query the data efficiently. After an appropriate design has been created, it is important to know how to correctly implement the design.

Lessons

 • Designing Tables
 • Data Types
 • Working with Schemas
 • Creating and Altering Tables

Lab : Designing and Implementing Tables

 • Designing Tables
 • Creating Schemas
 • Creating Tables

After completing this module, you will be able to:

 • Design tables using normalisation, primary and foreign keys.
 • Work with identity columns.
 • Understand built-in and user data types.
 • Use schemas in your database designs to organise data, and manage object security.
 • Work with computed columns and temporary tables.

Module 3: Advanced Table Designs

The physical design of a database can have a significant impact on the ability of the database to meet the storage and performance requirements set out by the stakeholders. Designing a physical database implementation includes planning the filegroups, how to use partitioning to manage large tables, and using compression to improve storage and performance. Temporal tables are a new feature in SQL Server 2016 and offer a straightforward solution to collecting changes to your data.

Lessons

 • Partitioning Data
 • Compressing Data
 • Temporal Tables

Lab : Using Advanced Table Designs

 • Partitioning Data
 • Compressing Data

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the considerations for using partitioned tables in a SQL Server database.
 • Plan for using data compression in a SQL Server database.
 • Use temporal tables to store and query changes to your data.

Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints

The quality of data in your database largely determines the usefulness and effectiveness of applications that rely on it—the success or failure of an organisation or a business venture could depend on it. Ensuring data integrity is a critical step in maintaining high-quality data. You should enforce data integrity at all levels of an application from first entry or collection through storage. Microsoft SQL Server data management software provides a range of features to simplify the job.

Lessons

 • Enforcing Data Integrity
 • Implementing Data Domain Integrity
 • Implementing Entity and Referential Integrity

Lab : Using Data Integrity Through Constraints

 • Add Constraints
 • Test the Constraints

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the options for enforcing data integrity, and the levels at which they should be applied.
 • Implement domain integrity through options such as check, unique, and default constraints.
 • Implement referential integrity through primary and foreign key constraints.

Module 5: Introduction to Indexes

An index is a collection of pages associated with a table. Indexes are used to improve the performance of queries or enforce uniqueness. Before learning to implement indexes, it is helpful to understand how they work, how effective different data types are when used within indexes, and how indexes can be constructed from multiple columns. This module discusses table structures that do not have indexes, and the different index types available in Microsoft SQL Server.

Lessons

 • Core Indexing Concepts
 • Data Types and Indexes
 • Heaps, Clustered, and Nonclustered Indexes
 • Single Column and Composite Indexes

Lab : Implementing Indexes

 • Creating a Heap
 • Creating a Clustered Index
 • Creating a Covered Index

After completing this module, you will be able to:

 • Explain core indexing concepts.
 • Evaluate which index to use for different data types.
 • Describe the difference between single and composite column indexes.

Module 6: Designing Optimised Index Strategies

Indexes play an important role in enabling SQL Server to retrieve data from a database quickly and efficiently. This module discusses advanced index topics including covering indexes, the INCLUDE clause, query hints, padding and fill factor, statistics, using DMOs, the Database Tuning Advisor, and Query Store.

Lessons

 • Index Strategies
 • Managing Indexes
 • Execution Plans
 • The Database Engine Tuning Advisor
 • Query Store

Lab : Optimising Indexes

 • Using Query Store
 • Heaps and Clustered Indexes
 • Creating a Covered Index

After completing this module, you will be able to:

 • What a covering index is, and when to use one.
 • The issues involved in managing indexes.
 • Actual and estimated execution plans.
 • How to use Database Tuning Advisor to improve the performance of queries.
 • How to use Query Store to improve query performance.

Module 7: Columnstore Indexes

Introduced in Microsoft SQL Server 2012, columnstore indexes are used in large data warehouse solutions by many organisations. This module highlights the benefits of using these indexes on large datasets; the improvements made to columnstore indexes in SQL Server 2016; and the considerations needed to use columnstore indexes effectively in your solutions.

Lessons

 • Introduction to Columnstore Indexes
 • Creating Columnstore Indexes
 • Working with Columnstore Indexes

Lab : Using Columnstore Indexes

 • Creating a Columnstore Index
 • Create a Memory Optimised Columnstore Table

After completing this module, you will be able to:

 • Describe columnstore indexes and identify suitable scenarios for their use.
 • Create clustered and nonclustered columnstore indexes.
 • Describe considerations for using columnstore indexes.

 

Module 8: Designing and Implementing Views

This module describes the design and implementation of views. A view is a special type of query—one that is stored and can be used in other queries—just like a table. With a view, only the query definition is stored on disk; not the result set. The only exception to this is indexed views, when the result set is also stored on disk, just like a table. Views simplify the design of a database by providing a layer of abstraction, and hiding the complexity of table joins. Views are also a way of securing your data by giving users permissions to use a view, without giving them permissions to the underlying objects. This means data can be kept private, and can only be viewed by appropriate users.

Lessons

 • Introduction to Views
 • Creating and Managing Views
 • Performance Considerations for Views

Lab : Designing and Implementing Views

 • Creating Standard Views
 • Creating an Updateable view

After completing this module, you will be able to:

 • Understand the role of views in database design.
 • Create and manage views.
 • Understand the performance considerations with views.

Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures

This module describes the design and implementation of stored procedures.

Lessons

 • Introduction to Stored Procedures
 • Working with Stored Procedures
 • Implementing Parameterised Stored Procedures
 • Controlling Execution Context

Lab : Designing and Implementing Stored Procedures

 • Create Stored procedures
 • Create Parameterised Stored procedures
 • Changes Stored Procedure Execution Context

After completing this module, you will be able to:

 • Understand what stored procedures are, and what benefits they have.
 • Design, create, and alter stored procedures.
 • Control the execution context of stored procedures.
 • Implement stored procedures that use parameters.

Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions

Functions are routines that you use to encapsulate frequently performed logic. Rather than having to repeat the function logic in many places, code can call the function. This makes code more maintainable, and easier to debug. In this module, you will learn to design and implement user-defined functions (UDFs) that enforce business rules or data consistency. You will also learn how to modify and maintain existing functions.

Lessons

 • Overview of Functions
 • Designing and Implementing Scalar Functions
 • Designing and Implementing Table-Valued Functions
 • Considerations for Implementing Functions
 • Alternatives to Functions

Lab : Designing and Implementing User-Defined Functions

 • Format Phone numbers
 • Modify an Existing Function

After completing this module, you will be able to:

 • Describe different types of functions.
 • Design and implement scalar functions.
 • Design and implement table-valued functions (TVFs).
 • Describe considerations for implementing functions.
 • Describe alternatives to functions.

Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers

Data Manipulation Language (DML) triggers are powerful tools that you can use to enforce domain, entity, referential data integrity and business logic. The enforcement of integrity helps you to build reliable applications. In this module, you will learn what DML triggers are, how they enforce data integrity, the different types of trigger that are available to you, and how to define them in your database.

Lessons

 • Designing DML Triggers
 • Implementing DML Triggers
 • Advanced Trigger Concepts

Lab : Responding to Data Manipulation by Using Triggers

 • Create and Test the Audit Trigger
 • Improve the Audit Trigger

After completing this module, you will be able to:

 • Design DML triggers
 • Implement DML triggers
 • Explain advanced DML trigger concepts, such as nesting and recursion.

Module 12: Using In-Memory Tables

Microsoft SQL Server 2014 data management software introduced in-memory online transaction processing (OLTP) functionality features to improve the performance of OLTP workloads. SQL Server 2016 adds several enhancements, such as the ability to alter a memory-optimised table without recreating it. Memory-optimised tables are primarily stored in memory, which provides the improved performance by reducing hard disk access. Natively compiled stored procedures further improve performance over traditional interpreted Transact-SQL.

Lessons

 • Memory-Optimised Tables
 • Natively Compiled Stored Procedures

Lab : Using In-Memory Database Capabilities

 • Using Memory-Optimised Tables
 • Using Natively Compiled Stored procedures

After completing this module, you will be able to:

 • Use memory-optimised tables to improve performance for latch-bound workloads.
 • Use natively compiled stored procedures.

Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server

As a SQL Server professional, you are likely to be asked to create databases that meet business needs. Most requirements can be met using Transact-SQL. However, occasionally you may need additional capabilities that can only be met by using common language runtime (CLR) code. As functionality is added to SQL Server with each new release, the necessity to use managed code decreases. However, there are times when you might need to create aggregates, stored procedures, triggers, user-defined functions, or user-defined types. You can use any .NET Framework language to develop these objects. In this module, you will learn how to use CLR managed code to create user-defined database objects for SQL Server.

Lessons

 • Introduction to CLR Integration in SQL Server
 • Implementing and Publishing CLR Assemblies

Lab : Implementing Managed Code in SQL Server

 • Assessing Proposed CLR Code
 • Creating a Scalar-Valued CLR Function
 • Creating a Table Valued CLR Function

After completing this module, you will be able to:

 • Explain the importance of CLR integration in SQL Server.
 • Implement and publish CLR assemblies using SQL Server Data Tools (SSDT).

Module 14: Storing and Querying XML Data in SQL Server

XML provides rules for encoding documents in a machine-readable form. It has become a widely adopted standard for representing data structures, rather than sending unstructured documents. Servers that are running Microsoft SQL Server data management software often need to use XML to interchange data with other systems; many SQL Server tools provide an XML-based interface.

SQL Server offers extensive handling of XML, both for storage and querying. This module introduces XML, shows how to store XML data within SQL Server, and shows how to query the XML data. The ability to query XML data directly avoids the need to extract data into a relational format before executing Structured Query Language (SQL) queries. To effectively process XML, you need to be able to query XML data in several ways: returning existing relational data as XML, and querying data that is already XML.

Lessons

 • Introduction to XML and XML Schemas
 • Storing XML Data and Schemas in SQL Server
 • Implementing the XML Data Type
 • Using the Transact-SQL FOR XML Statement
 • Getting Started with XQuery
 • Shredding XML

Lab : Storing and Querying XML Data in SQL Server

 • Determining when to use XML
 • Testing XML Data Storage in Variables
 • Using XML Schemas
 • Using FOR XML Queries
 • Creating a Stored Procedure to Return XML

After completing this module, you will be able to:

 • Describe XML and XML schemas.
 • Store XML data and associated XML schemas in SQL Server.
 • Implement XML indexes within SQL Server.
 • Use the Transact-SQL FOR XML statement.
 • Work with basic XQuery queries.

Module 15: Storing and Querying Spatial Data in SQL Server

This module describes spatial data and how this data can be implemented within SQL Server.

Lessons

 • Introduction to Spatial Data
 • Working with SQL Server Spatial Data Types
 • Using Spatial Data in Applications

Lab : Working with SQL Server Spatial Data

 • Become Familiar with the Geometry Data Type
 • Add Spatial Data to an Existing Table
 • Find Nearby Locations

After completing this module, you will be able to:

 • Describe how spatial data can be stored in SQL Server
 • Use basic methods of the GEOMETRY and GEOGRAPHY data types
 • Query databases containing spatial data

Module 16: Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

Traditionally, databases have been used to store information in the form of simple values—such as integers, dates, and strings—that contrast with more complex data formats, such as documents, spreadsheets, image files, and video files. As the systems that databases support have become more complex, administrators have found it necessary to integrate this more complex file data with the structured data in database tables. For example, in a product database, it can be helpful to associate a product record with the service manual or instructional videos for that product. SQL Server provides several ways to integrate these files—that are often known as Binary Large Objects (BLOBs)—and enable their content to be indexed and included in search results. In this module, you will learn how to design and optimise a database that includes BLOBs.

Lessons

 • Considerations for BLOB Data
 • Working with FILESTREAM
 • Using Full-Text Search

Lab : Storing and Querying BLOBs and Text Documents in SQL Server

 • Enabling and Using FILESTREAM Columns
 • Enabling and Using File Tables
 • Using a Full-Text Index

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the considerations for designing databases that incorporate BLOB data.
 • Describe the benefits and design considerations for using FILESTREAM to store BLOB data on a Windows file system.
 • Describe the benefits of using full-text indexing and Semantic Search, and explain how to use these features to search SQL Server data, including unstructured data

Module 17: SQL Server Concurrency

This module explains how to name, declare, assign values to, and use variables. It also describes how to store data in an array. Concurrency control is a critical feature of multiuser database systems; it allows data to remain consistent when many users are modifying data at the same time. This module covers the implementation of concurrency in Microsoft SQL Server. You will learn about how SQL Server implements concurrency controls, and the different ways you can configure and work with concurrency settings.

Lessons

 • Concurrency and Transactions
 • Locking Internals

Lab : SQL Server Concurrency

 • Implement Snapshot Isolation
 • Implement Partition Level Locking

After completing this module, you will be able to:

 • Describe concurrency and transactions in SQL Server.
 • Describe SQL Server locking.

Module 18: Performance and Monitoring

This module explains how to name, declare, assign values to, and use variables. It also describes how to store data in an array. This module looks at how to measure and monitor the performance of your SQL Server databases. The first two lessons look at SQL Server Extended Events, a flexible, lightweight event-handling system built into the Microsoft SQL Server Database Engine. These lessons focus on the architectural concepts, troubleshooting strategies and usage scenarios.

Lessons

 • Extended Events
 • Working with extended Events
 • Live Query Statistics
 • Optimise Database File Configuration
 • Metrics

Lab : Monitoring, Tracing, and Baselining

 • Collecting and Analysing Data Using Extended Events
 • Implementing Baseline Methodology

After completing this module, you will be able to:

 • Understand Extended Events and how to use them.
 • Work with Extended Events.
 • Understand Live Query Statistics.
 • Optimise the file configuration of your databases.
 • Use DMVs and Performance Monitor to create baselines and gather performance metrics.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

You'll sit the following exam, covered by your certification guarantee:

 • Exam 70-762: Developing SQL Databases

The exam will test the following skills:

 • Design and implement database objects (25-30%)
 • Implement programmability objects (20-25%)
 • Manage database concurrency (25-30%)
 • Optimise database objects and SQL infrastructure (20-25%)

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20762B - Developing SQL Databases

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

This course requires that you meet the following prerequisites:

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Working knowledge of relational databases.
 • Some experience with database design.

These prerequisites can be achieved by attending the first three days of the SQL Server MCSA Database Development course.

Interessert? Se våre priser her eller ring oss på 21 96 61 82

Når

Når ønsker du å ta det akselererte kurset?

Microsoft - Upgrading to MCSA: SQL Server 2016 Database Development

Start

Slutt

Kapasitet

Registrer deg

18/7/2019 (Torsdag)

20/7/2019 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

24/10/2019 (Torsdag)

26/10/2019 (Lørdag)

Ledige plasser

Registrer deg

31/10/2019 (Torsdag)

2/11/2019 (Lørdag)

Venteliste

 

Anmeldelser

Vi har lært opp 72.074 personer på 12 år. Vi ba dem om å anmelde vår akselererte opplæring. Akkurat nå har 96,74% angitt at Firebrand overgikk forventningene:

"Bra gjennomføring, alt tilrettelagt og god foredragsholder med nyttig faklig innhold."
K.W:, Acando AS. - Microsoft Dynamics AX 7 What’s New – Azure and Lifecycle Services (2 dager) (20/6/2016 til 21/6/2016)

"Intensivt og bra kurs - mye informasjon paa kort tid; ingen tid til aa kjede seg!"
Tommy Leonhardsen. - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dager) (13/6/2016 til 15/6/2016)

"Meget positiv!"
F.C.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 6/5/2016)

"Fantastisk måte å lære på i løpet av kort tid med dyktig og inspirerende instruktør. Vil anbefale dette på det sterkeste men man anbefaler å har en viss kompetanse fra før da det er veldig intensivt og man har liten tid til å lese seg opp på tema som man er usikker på eller har liten erfaring med."
Kenneth Nor , IKT Axxess. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (6/2/2016 til 14/2/2016)

"Inntensiv men lærerik"
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2015 Developer (6 dager) (19/10/2015 til 24/10/2015)

"Jeg fikk veldig mye ut av kurset. Instruktøren var bra, opplegget rundt bosted og mat var veldig bra. Jeg har ingenting å klage på. Fikk opplæring og bistand til å lære det jeg trengte for å bestå eksamen Anbefaler opplegget til Firebrand på det sterkeste."
Sebastian Jacobsen . - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dager) (28/9/2015 til 1/10/2015)

"Intensivt og informativt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (14/9/2015 til 18/9/2015)

"full fart!"
Jan Koppenol , SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (23/8/2015 til 26/8/2015)

"Kurset er intensivt og det er mye lesing. Et bra kurs!"
R.V.. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (7/2/2015 til 15/2/2015)

"Fantastiske instruktører! Veldig bra å kun tenke på å lære, alt annet fikses av Firebrand."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (5/5/2014 til 9/5/2014)

"Kurset var en intens og hard prossess, men jeg har aldri før lært så mye på så kort tid og likevel oppnådd så gode resultater. Takk Firebrand"
Daniel Holth. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dager) (31/3/2014 til 5/4/2014)

"Utrolig bra kurs med dyktig instruktør! 13-15 timers dager, men lærte utrolig mye! !"
Petter Gundersen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (12/1/2014 til 19/1/2014)

"Kurset var veldig intenst og veldig effektivt med lange dager. Stort pluss for at det er ett sted man reiser til, så man kan bruke all tiden man har (orker) på studiene (og det er en xbox 360 tilgjenglig hvis man trenger pause)."
Torgeir Hansen, Gabler AS. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dager) (14/12/2013 til 22/12/2013)

"Enkelt, smidigt, flexibelt, tillmotesgaende, kompakt och intensiv kurs, god mat!"
Maria Tegrell , Fredrik Angin. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (29/8/2013 til 30/8/2013)

"Fokusert, høyt tempo, og gode instruktører."
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Fantastisk instruktør! Flott beliggenhet på kursplassen, god mat og fint miljø. Anbefales på det sterkeste, anbefales også at man har jobbet en god del med windows servere før."
Steinar Kristiansen , Narvik VAR. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/8/2013 til 18/8/2013)

"Godt konsept. Gode faciliteter. Intens uke med bratt laerekurve. Anbefaldes!"
Kolbjorn Engeseth , Jupiter. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (1/7/2013 til 5/7/2013)

"God instruktor, godt kurs utstyr"
Pal Linde , Columbus. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dager) (8/4/2013 til 12/4/2013)

"Veldig bra miljø rundt kurs sentret, bra instruktør, vet hva han holder på med. Sitter igjen med mye informasjon. "
E.B.E., FFI. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (10/3/2013 til 17/3/2013)

"Som ny med AX og AX2012 er kurset virkelig en grundig og god innføring i systemet. Kurset er profesjonelt lagt opp, og med intens gjennomføring får man mye læring på kort tid."
Trond Atle Grøthe , Advania AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (10/12/2012 til 14/12/2012)

"Anbefales på det sterkeste. Gode fasiliteter, over meget gode insktruktører, som vil at du skal gjøre det bra og ingen forstyrrelser som utgjör eit veldig bra learning miljø"
Tony Oeren. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe , Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Veldig bra. Mye jobbing"
Glenn Boe, Haukeland Universitetssykehus. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (11/11/2012 til 18/11/2012)

"Effektiv gjennomføring i et miljø uten forstyrrelser."
Arne Nicolai Aas , EVRY Consulting AS. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (29/10/2012 til 2/11/2012)

"Godt gjennomfort kurs, med gode labber, baade for erfarne utviklere og nybegynnere"
Joachim Bjerke, Communicate Norge ASm. - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dager) (15/10/2012 til 18/10/2012)

"Glimrende instruktor med god engelsk, god mat og greie rom. Veldig greit aa kunne trekke seg tilbake paa rommet i pauser og slikt. Veldig intenst og lange dager, men det gikk helt fint. Midt i blinken for mitt behov."
Richard Bruvik , Columbus Norway. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dager) (30/8/2012 til 31/8/2012)

"Fantakstisk kurs! Du lærer ekstremt mye på en uke. "
Kristian Furuholmen , Itum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (16/4/2012 til 22/4/2012)

"Flott opphold. God mat, fine omgivelser og hyggelige mennesker.:)"
Anonym, Marel Norge AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (30/1/2012 til 9/2/2012)

"Meget intenst og meget nyttig."
A. H. G., Norsk Scania AS. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 dager) (16/1/2012 til 22/1/2012)

"En grei måte å få en rask innføring av pensum nødvendig for å gå igjennom en sertifisering."
M.A:, Gabler Wassum AS. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dager) (3/10/2011 til 12/10/2011)

"Profesjonelle kursholdere. Intensiv undervisning."
Kjell Rognlien , Hands AS. - Microsoft Dynamics AX 2009 Advanced Developer (4 dager) (13/10/2011 til 16/10/2011)

"Perfekt pakke: Effektiv læring, bra service, god mat, enkelt å fokusere uten forstyrrelser og ikke minst god instruktør."
Jarleif Lødøen , Gabler Wassum AS. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 dager) (12/9/2011 til 18/9/2011)

"Firebrand er et spennende konsept. En slags leirskole med fokus på utarbeidelse av videre kunnskap."
Rudi Nilsrud , TENERA. - Microsoft MCTS Windows Server Virtualization (Hyper-V) and SCVMM (4 dager) (5/9/2011 til 8/9/2011)

"Effective training."
Anonym, Everest Business Solutions AB - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dager) (23/2/2011 til 24/2/2011)

"Have learned so much on this course, looking forward to putting it all into practice!"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (27/6/2016 til 1/7/2016)

"We had a perfect trainer who answered every question we had, and explained more we ever expected. He was available for us at all times for any questions we had outside of regular classes. I got deep insight into the product which is what I came to the course for. We got hands-on experience in the labs and excellent explanations of the technical background. The instructor is highly motivated and speaks with the experience of a senior consultant with many years of experience. The course was never boring despite the long hours and the difficult subject matters. We got the real thing and no "death by Powerpoint" "
Marco Marzorati, ISS World Services A/S. - Microsoft MCSE: Communication (Skype for Business) (6 dager) (30/5/2016 til 4/6/2016)

"You know you are in the right place, when your instructor on the first evening of training, during the intro to the course says, "PowerShell is not for wimps! It is a mans tool!". 10/10 - would Firebrand again :D"
Kasper Kaas Hansen, ALSO A/S. - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"I learned a lot, this course helped me understand all the fundamentals of web development"
Anonym - Microsoft Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (3 dager) (16/5/2016 til 18/5/2016)

"Enjoyed the environment - Firebrand provide correct atmosphere and tools to allow candidate to disconnect from everything and just focus on their studies."
F.A.. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Advanced (4 dager) (26/5/2016 til 29/5/2016)

"Very intensive training and you will have to come with an open and clear mind, to be able to handle a 7 days course with Firebrand. If you are able to do that, you will get much more from this course, that any other course possible can give you!"
Martin G Rasmussen, EG A/S. - Microsoft MCSD: Azure Solutions Architect (9 dager) (23/5/2016 til 29/5/2016)

"The facility is perfectly adequate for this type of course, in that everything one needs is provided. The course instructor was very knowledgeable and was able to spend quite a lot of time explaining each subject."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Very intense course. Definitely more than I expected from Introduction course. "
Lucas Bertek, TempurSealy. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dager) (22/5/2016 til 25/5/2016)

"Overall good, knowledgeable tutor, broad coverage."
Anonym - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Learned a lot of new information regarding Dynamics NAV in a fantastic environment. The tutor is very knowledgeable and made learning interesting and fun. The location of the course at Sundsgårdens is great and the food and drink provided was first rate!"
Simon Thompson, R. H. Smith & Sons. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Very intense course, but being away from distractions allows you to get the most from it. "
Anonym, Bluerock Systems Ltd - Microsoft Dynamics NAV 2016 Developer (6 dager) (9/5/2016 til 14/5/2016)

"Instructor was very good. Explained the course well and went at a good pace for a course lasted 3.5 days."
Anonym - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Feels like I have jacked into the Matrix and downloaded a new skillset. Was hard work, but I have learnt so much!"
Jimmie Eriksson, FordonsData Nordic AB. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dager) (3/5/2016 til 5/5/2016)

"Firebrand has given you a skipping board to learn and start using the skills. Lots to learn and qould say a good start."
Vinod Nagdev. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"Intensive! But you learn a lot!"
Alfez Mannan, Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dager) (18/4/2016 til 22/4/2016)

"I would fully recommend Firebrand, to accelerate your IT skills. The training, provided by an expert in the field, offers practical advice for real world scenarios throughout. The course material is thorough, and the labs fully tested and easy to follow."
A.F., Freelance. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dager) (9/4/2016 til 17/4/2016)

Se priser