Våre instruktøre

Utmerkede instruktører er mer enn bare dyktige teknikere eller prosjektledere. Avgjørende for at en profesjonell leverandør av hurtigundervisning skal lykkes, er instruktørens evne til å omgjøre komplekse teorier til forståelige konsepter og praktisk kunnskap.

Firebrand Trainings instruktører er sertifiserte fagfolk. Her finner du både kjente forfattere og seniorkonsulenter med omfattende praktisk erfaring. De kombinerer sin ekspertise med en bred forståelse av hvordan teknologier og prosjektmetodikker utvikles, brukes og håndteres i forretningsvirksomheter. Hver dag får de mer verdifull praktisk erfaring som gjenspeiles i de kursene de holder og i de bøkene de skriver. Hver Firebrand Training-instruktør:

  • Er sertifisert i sine spesialemner (til våre Microsoftkurs bruker vi for eksempel bare Microsoft Certified Trainers)
  • Har mange års erfaring i overordnede konsulentroller
  • Tilbyr hurtigundervisning som dekker grunnlag og praktiske konsepter samt demonstrerer scenarioer fra virkeligheten for å støtte din forståelse

Firebrand Trainings instruktører gjennomfører kursene og coacher kursdeltakerne for å sikre en bedre forståelse av emnet med påfølgende sertifisering. Instruktørene tilbyr gruppeundervisning og individuell støtte for å tilfredsstille hver enkelts spesielle behov.