Microsoft Certified Azure Developer Associate - Slechts 4 dagen

Waarom

Zeven redenen waarom jij voor jouw Azure Developer Associate cursus voor Firebrand kiest:

Bekijk deze video en zie waarom je met Firebrand geld en tijd bespaart

 1. Jij zal in slechts 4 dagen Azure Developer Associate getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Azure Developer Associate cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Azure Developer Associate of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Azure Developer Associate leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Azure Developer Associate sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Azure Developer Associate studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 70,652 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Azure Developer Associate bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wat

On your 4-day accelerated Azure Developer Associate certification course, you'll get the skills and knowledge you need to be a successful Cloud Developer. You'll learn to design and build cloud applications and services, working with cloud DBAs, admins and solutions architects to implement the solutions.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

 • Select the appropriate Azure technology development solution
 • Develop for Azure storage
 • Develop Azure Platform as a Service solutions
 • Implement security in Azure development solutions
 • Develop for an Azure Cloud Model
 • Implement Azure development integration Solutions
 • Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

This course is ideal for you if you're an Azure Developer looking to:

 • design and build cloud solutions such as applications and services
 • participate in all phases of development across design, development, deployment, testing and maintenance
 • partner with cloud solutions architects, DBAs and admins, to implement the solution

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

AZ-200 Core Solutions

AZ-200T01-A: Select the Appropriate Azure Technology Development Solution

Module 1: Managing Azure Subscriptions

Lessons

 • Take advantage of appropriate design and connectivity patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Learn common Azure application design and connectivity patterns

Module 2: Design for hybrid technologies

Lessons

 • Virtual networking
 • Hybrid networking

After completing this module, students will be able to:

 • Measuring and planning throughput, and data access structure 

Module 3: Select an appropriate storage solution

Lessons

 • Address durability of data
 • Caching
 • Measure and plan throughput and structure of data access

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about Azure networking topologies

AZ-200T02-A: Develop for Azure Storage

Module 1: Develop solutions that use Azure Storage tables

Lessons

 • Connect to Azure Storage
 • Design and Implement Storage tables
 • Query a table by using code

After completing this module, students will be able to:

 • Connect to storage in Azure
 • Design and implement policies to Tables

Module 2: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage Azure Cosmos DB

Lessons

 • Choose the appropriate API for Cosmos DB storage
 • Manage containers and items in Cosmos DB storage
 • Create, read, update, and delete documents in Azure Cosmos DB by using code

Module 3: Develop solutions that use file storage

Lessons

 • Implement file shares for an Azure storage account
 • Migrating content to and between file shares

Module 4: Develop solutions that use a relational database

Lessons

 • Create, read, update, and delete database tables by using code
 • Implement SQL Dynamic Data Masking

After completing this module, students will be able to:

 • Create, read, update, and delete tables by using code

Module 5: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Lessons

 • Create a Shared Access Signature for a blob
 • Asynchronously move items in Blob storage between containers
 • Set Blob storage container properties in metadata

After completing this module, students will be able to:

 • Develop solutions that use blob storage

Module 6: Develop for caching and content delivery solutions

Lessons

 • Azure Redis Cache
 • Develop for storage on CDNs

After completing this module, students will be able to:

 • Develop for Azure Redis cache and content delivery networks

AZ-200T03-A: Develop Azure Platform as a Service Solutions

Module 1: Creating App Service Web Apps

Lessons

 • Introduction to Web Apps
 • Using shell commands to create App Service Web Apps
 • Creating background tasks using WebJobs in Azure App Service
 • Using Swagger to document an API

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure app service web app by using Azure CLI, Powershell, and other tools
 • Create documentation for the API by using open source and other tools

Module 2: Creating mobile apps

Lessons

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enabling push notifications for your app
 • Enabling offline sync for your app

After completing this module, students will be able to:

 • Add push notifications and enable offline sync for mobile apps

Module 3: Creating an app service Logic App

Lessons

 • Overview of Azure Logic Apps
 • Creating a Logic App
 • Creating custom connectors for Logic Apps
 • Creating a custom template for a Logic App

Module 4: Creating an app or service that runs on Service Fabric

Lessons

 • Understanding Azure Service Fabric
 • Creating a Reliable Service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable Collections

After completing this module, students will be able to:

 • Develop stateful and stateless apps on Service Fabric

Module 5: Creating Azure Functions

Lessons

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Triggers and bindings

After completing this module, students will be able to:

 • Create Azure functions including bindings and triggers

Module 6: Scheduling bulk operations

Lessons

 • Azure Batch overview
 • Running Batch jobs
 • Using the .NET Batch Management client library

After completing this module, students will be able to:

 • Define and run scheduled bulk operations

Module 7: Create solutions that use Azure Kubernetes Service

Lessons

 • Creating an Azure Kubernetes Service cluster
 • Azure Container Registry
 • Azure Contaner Instances

After completing this module, students will be able to:

 • Create an Azure Container Service (ACS/AKS) cluster using Azure CLI and Azure Portal

Module 8: Developing apps for Azure Media Services

Lessons

 • Introduction to Azure Media Services
 • Azure Media Services v3 concepts
 • Upload, encode, and stream with .NET
 • Analyze your video with .NET

After completing this module, students will be able to:

 • Develop media solutions that use AI services

AZ-200T04-A: Implement Security in Azure Development Solutions

Module 1: Implementing authentication

Lessons

 • Implement authentication in applications
 • Implement multi-factor authentication

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about the different authentication options, including multi-factor, available in Azure and how they operate

Module 2: Implementing access control

Lessons

 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization

After completing this module, students will be able to:

 • Learn about implementing access control in your solution including claims- and role-based authorization

Module 3: Implementing secure data solutions

Lessons

 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

After completing this module, students will be able to:

 • Implement secure data solutions by using encryption, Azure confidential computing, and SSL/TLS communications

AZ-201 Advanced Solutions

AZ-201T01-A: Develop for an Azure Cloud Model

Module 1: Develop for asynchronous processing

Lessons

 • Implement parallelism multithreading and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to develop for asynchronous processing and how to implement the appropriate asynchronous compute model. 

Module 2: Develop for auto scaling

Lessons

 • Implement auto scaling rules and patterns
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that addresses a transient state

After completing this module, students will be able to:

 • Implement auto scaling in your solution and implement code that addresses transient state.

Module 3: Develop long-running tasks

Lessons

 • Implement large scale parallel and high-performance apps by using batches
 • Implement resilient apps by using queues
 • Implement code to address application events by using webhooks
 • Address continuous processing tasks by using Azure WebJobs

After completing this module, students will be able to:

 • Discover how to implement large-scale, parallel and high-performance apps by using batches.

Module 4: Implement distributed transactions

Lessons

 • Identify tools to implement distributed transactions
 • Manage the transaction scope
 • Manage transactions across multiple databases and servers

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to implement, and manage, distributed transactions.

Module 5: Enable the search of textual content

Lessons

 • Create an Azure Search index
 • Import searchable data
 • Query the Azure Search index by using code

Module 6: Instrument an app or service and implement logging

Lessons

 • Configure instrumentation in an app or service
 • Configure the logging service

AZ-201T02-A: Implement Azure Development Integration Solutions

Module 1: Manage APIs by using API Management

Lessons

 • Analyze recommendations in Security Center
 • Create an API Management instance
 • Configure authentication for APIs
 • Create an API gateway
 • Define policies for APIs

After completing this course, students will be able to:

 • Manage APIs by using API Management (APIM)
 • Create an APIM instance, configure authentication for APIs, create an API gateway, and define policies for APIs
 • Configure a message-based integration architecture by using the services included in Azure.

Module 2: Configure a message-based integration architecture

Lessons

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Create and configure a notification hub
 • Create and configure an evnt hub
 • Create and configure a service bus
 • Configure an app or service with Microsoft Graph

After completing this course, students will be able to:

 • Configure an app or service to send email
 • Create an event model, topics, and subscriptions

Module 3: Develop an application message model

Lessons

 • Create an event model
 • Create topics and subscriptions

After completing this course, students will be able to:

 • Develop an application message model including message schema and message exchange.

AZ-201T03-A: Implement Azure Development Integration Solutions

Module 1: Develop Azure Cognitive Services solutions

Lessons

 • Cognitive Services overview
 • Develop solutions using Computer Vision
 • Develop solutins using Bing Web Search
 • Develop solutions using Custom Speech Service
 • Develop solutions using QnA Maker

After completing this module, students will be able to:

 • Learn to develop solutions using Computer Vision.
 • Use speech services and natural language processing in your app.
 • Create and manage dictionaries for FAQ generation by using QnA maker

Module 2: Create and intergrate bots

Lessons

 • Azure Bot Service overview
 • Create a bot using the Bot Builder SDK for .NET
 • Using Language Understanding in your bot
 • Register a bot with Bot Service
 • Managing a bot using the Azure Portal

After completing this module, students will be able to:

 • Leverage Bing Search in your application.
 • Create and register simple bot using the Bot Framework, and manage a bot using the Azure Portal.

Module 3: Create and implement IoT solutions

Lessons

 • Working with the Azure IoT Hub
 • Working with Azure Time Series Insights
 • Working with Azure Stream Analytics

After completing this module, students will be able to:

 • Configure Azure Time Series Insights for your IoT solution.
 • Configure the Stream Analytics Service for inputs and outputs for your IoT device
 • Register your device with the IoT Hub Device Provisioning Service

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

You'll take the following exam at the Firebrand Training Centre during your course, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

 • Develop Azure Infrastructure as a Service Compute Solutions (10-15%)
 • Develop Azure Platform as a Service Compute Solutions (20-25%)
 • Develop for Azure storage (15-20%)
 • Implement Azure security (10-15%)
 • Monitor, troubleshoot, and optimize Azure solutions (15-20%)
 • Connect to and Consume Azure Services and Third-party Services (20-25%)

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-200T01: Select the appropriate Azure technology development solution
 • AZ-200T02: Develop for Azure storage
 • AZ-200T03: Develop Azure Platform as a Service solutions
 • AZ-200T04: Implement security in Azure development solutions
 • AZ-201T01: Develop for an Azure Cloud Model
 • AZ-201T02: Implement Azure development integration Solutions
 • AZ-201T03: Develop Azure Cognitive Services, Bot, and Iot Solutions

Microsoft Exams:

 • Exam AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

Lees meer ...

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

You should be proficient in developing apps and services by using Azure tools and technologies, including storage, security, compute, and communications.

You must have at least one year of experience developing scalable solutions through all phases of software development and be skilled in at least one cloud-supported programming language.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Belangstelling? Zie onze prijzen of bel ons op 024-8457770

Wanneer

Wanneer wilt u deelnemen aan een versnelde opleiding?

Microsoft - Certified Azure Developer Associate

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

1/4/2019 (Maandag)

4/4/2019 (Donderdag)

Beëindigde cursus

 

16/6/2019 (Zondag)

19/6/2019 (Woensdag)

Open

Nu boeken

1/7/2019 (Maandag)

4/7/2019 (Donderdag)

Open

Nu boeken

16/12/2019 (Maandag)

19/12/2019 (Donderdag)

Open

Nu boeken

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 70,652 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.75% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Again, another lightening fast course with a certificate in the end. The trainers amaze me everytime, on how well-skilled they are. Keep up the good work guys!"
Thomas Geens, SECOTRON. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Really good training"
Bram Cooreman, All Buro Solutions. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (10/9/2018 t/m 14/9/2018)

"Intensive, focused and effective. Days are long, but managable. The Instructor is very helpful and approachable. His knowledge level of the topic is pro, period."
Jan Nakolinna, Boliden Kevitsa. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

"The speed is pretty fast and days could be a few hours shorter. But still nice and fast way to do the training."
Pasi Angeria. - Microsoft MCSA: SQL Server 2016 - Database Administration (6 Dagen) (28/5/2018 t/m 2/6/2018)

""
Anoniem, Projinit IT - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"De cursus was super , aangename lesgever ."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2016 (11 Dagen) (19/3/2018 t/m 29/3/2018)

"I have been in many training courses but have never met such an instructor. Very polite, patient, clear, I could ask without hesitation questions as much as I wanted. He makes sure you understand the topic before he goes further. Very professional! You get everything that you need to pass the MS exam. No doubt! Firebrand is definitely a good investment and worth taking it. Many thanks Firebrand team!"
Hamza Kursun. - Microsoft MCSA: Cloud Platform (7 Dagen) (14/10/2017 t/m 20/10/2017)

"I was surrounded with high skill people which forced me to focus on and study hard to pass the exams. It is also a good experience to do networking."
Daniel Ferreira. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (14/10/2017 t/m 22/10/2017)

"This is the third course I have done with Firebrand, and the first I have done in Europe. The instructor standards do not change, the Firebrand ethos remains the same and the package as a whole is very good, wherever you take a course."
Matthew Chamberlain, Chamberlain & Co. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Excellent trainer and good location but very high paced."
D.vR.. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (17/7/2017 t/m 18/7/2017)

"Zeer veel informatie, maar wel deskundig en duidelijke uitleg!"
Henk Schinkel, geen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (23/11/2015 t/m 1/12/2015)

"Fijne accomodatie en eten. Zeer ervaren en professionele docent"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"Prima opleiding geweldige kundige docent uitstekende locatie"
Anoniem - Microsoft MCSA: Office 365 (5 Dagen) (26/11/2015 t/m 29/11/2015)

"You will learn a great deal with Firebrand and have every good chance in passing your chosen exams. Its a very unique experience. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Fast Good learning!"
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"The instructor was very thorough and professional. He made the course very understandable. I was very impressed with his teaching methods and presentations. Firebrand is the best."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Great Instructor, much details and good stories from the IT Field. This is for me a drive to continue my IT career and learn more."
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Very good way to pass certification if you're able to study and assimilate new knowledges quickly. "
Anoniem - Microsoft MTA Security, Windows Server Administration & Networking (6 Dagen) (2/11/2015 t/m 7/11/2015)

"Awesome! Great teacher with endless patience!! :)"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Efficient learning with the experience and qualified instructor. Highly recommended!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Continue the way you are!"
Anoniem - Microsoft Querying SQL Server (4 Dagen) (2/11/2015 t/m 5/11/2015)

"Middelen om de trainingen te volgen zijn uitstekend."
Anoniem, HCG Hoedt - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Firebrand biedt een mooie geisoleerde omgeving, waarin je, gemotiveerd door een vakbekwame en gedreven docent, met medecursisten dag (en nacht) bezig kunt zijn met slechts een ding voor ogen: de cursusinhoud. Hoewel zeker vermoeiend, vind ik de cursussen van Firebrand absoluut de moeite waard in het traject van verkrijgen van vakgerichte kennis en certificering."
Anoniem, erwinbeelen.com - Microsoft Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions (3 Dagen) (16/10/2015 t/m 18/10/2015)

"Really enjoyable and very hard experience. Trainer made the course fun to do."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (19/9/2015 t/m 27/9/2015)

"Get more in less time"
Anoniem - Microsoft MCSD: SharePoint Applications (12 Dagen) (28/4/2014 t/m 9/5/2014)

"This course was realy good; you lose no time, an efficient way of work"
Philippe De Groote , saphico. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"8 Days course which also includes two weekends. Our trainer made it an experience I didn't want to miss!"
Sybrand Hartman, Tata Steel. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (27/10/2013 t/m 3/11/2013)

"Een zeer postitieve ervaring, alles is goed geregeld en de trainer was altijd bereid je vragen te beantwoorden. Je leeft hier echt voor de cursus dwz je staat er mee op en tijdens ontbijt begint het al en je stopt pas als je ogen dicht gaan bij het slapen. Zeer goede manier om kennis op te doen. Veel theorie maar ook wel Hands On!"
CG, Veiligheidsregio Kennemerland. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Thuis studeren had me twee keer zoveel tijd gekost. Op de cursus kon ik me erg goed concentreren op de stof en zo ook mijn certificaten behalen in een zeer korte tijd."
Marc van Berkel, Linfosys. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (9/6/2013 t/m 16/6/2013)

"Prima docent, fijne locatie, maar erg intensief."
MV. - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Its always great to be busy with SharePoint for a full week. All my goals are completed and got a very good understanding, learned a lot and cannot wait to start using this best practices in my daily work. Very good teacher with a lot of experience, from different kind of businesses."
Anoniem - Microsoft MCSE: SharePoint 2013 (6 Dagen) (10/6/2013 t/m 15/6/2013)

"Tsunami van informatie en leerstof komt over je heen. Voorbereiden op het assimileren, zeg maar opslorpen, van al deze kennis is een vereiste indien het lang geleden is dat je op de schoolbanken zat. Maar het is een reuze ervaring. Een belevenis en je honger wordt gestild."
Anoniem, VSOA Defensie - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"- Tempo ligt erg hoog, de zaterdagavond (niet inbegrepen bij de 8 dagen) is dan ook zeer nodig. - Kom met genoeg kennis! - Kom met een goede motivatie!"
Rob de Haan, Van Dam ICT. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (7/4/2013 t/m 14/4/2013)

"Great teacher, learned a lot and had a good team! Really good way of learning."
Marloes Rutten, SplitVision. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Het is niet gemakkelijk, je krijgt erg veel informatie tegelijk maar met de juiste instelling is het zeker te doen. De MCSA 2012 cursus is zeer de moeite waard en ik kan deze methode en de accomodatie zeker aanbevelen!"
Marc Willemsen, EIC BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (20/1/2013 t/m 27/1/2013)

"Goede en krachtige training!"
Chris Carremans, EASI / Appligen. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je moet met de juiste instelling naar de training komen. Je moet na de lesuren, nog willen studeren, en dat maakt het kei-hard, want "Alle beetjes helpen" Jezelf kalmeren doe je met deze zin: "2nd shot" Superbekwame instructor. Combineert hard studeren met hard lachen. Goede situatievoorbeelden helpen enorm."
Antonio Vanhove. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 Dagen) (4/11/2012 t/m 11/11/2012)

"Je heb wel vooraf een fundament van kennis nodig. Het is heel intensief, 13 uur per dag 13 dagen lang. De trainer was uitstekend."
Anoniem - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (9/9/2012 t/m 21/9/2012)

"Its hardwork and long days but you will be prepared for the exam. This way learning is an experience."
René Beije. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Resultaten behaal je door zelf te ondernemen en kansen te pakken. Ervoor gaan betekent inspannen tot het uiterste. Niet wegschrikken voor zeven dagen intensief studeren. Mij ligt dit concept goed. Ik hou ervan om in korte tijd resultaat te zien in plaats van een jaar te moeten doen over een cursus en daar wekelijks mijn tijd voor vrij te maken."
Tristan Jager. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Perfecte training, perfecte docent, perfecte locatie in de benelux. Vriendelijke medewerkers. Veel studie, maar dat is ook de bedoeling :)"
Jesper Plass, Ploegam BV. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"Training is voor doorzetters, heeft een strakke planning en zit vol met tip & trucs om te dealen met de Microsoft examens. Als je nog geen ervaring hebt met een bootcamp, kun je hier alles ervaren ..."
Jan Blom, ICT First. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Uitstekend concept en zeer goede trainer, maar héél zwaar!"
Robert Kriekaard, KBS Bedrijfsondersteuning. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 (8 Dagen) (8/7/2012 t/m 15/7/2012)

"Ik heb nog nooit iemand zien met zo veel kennis van Microsoft (en dat is nog niet eens het enigewaar in hij les geeft). De manier van les geven is heel goed. Beste instructeur ooit! In 7 dagen tijd meer geleerd dan 1 jaar op school."
Freddy Jeurissen, nvt. - Microsoft MCSA: Windows Server 2008 & MCITP Enterprise Administrator (13 Dagen) (8/7/2012 t/m 20/7/2012)

"De intensieve training, maakt het een bijzondere en zeer leerzame ervaring. Door alle tijd die je in een dag kunt krijgen met een onderwerp bezig te zijn is de kennisoverdracht enorm. Zeer ervaren trainer die de lesstof perfect beheerst en kan aanvullen met praktijk ervaring en daarnaast ook zeer aangenaam mens is maakt de ervaring onvergetelijk."
Pieter Borst. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"Voor het eerst heb ik een cursus mogen volgen. Gelukkig voor mij is dit gebeurd onder de Firebrand vlag. 7 zeer intensieve dagen met aan het eind het gevoel dat je echt iets geleerd hebt. De instructeur heeft veel moeite gestopt in het aantrekkelijk maken van de slides + persoonlijke aanpassingen hierdoor is de ervaring uitermate positief."
Ronald van Meer. - Microsoft MCTS / MCPD SharePoint 2010 Developer (7 Dagen) (10/10/2011 t/m 16/10/2011)

"The knowledge and professionalism of the instructor, supporting and replaying all our question is really amazing. The Ruwenberg hotel is really nice and the service on the hotel fantastic. Overall, I've had a fantastic experience."
David Alonso. - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"Good environment for a training, professional people."
Anoniem - Microsoft Architecting Microsoft Azure Solutions (3 Dagen) (9/4/2018 t/m 11/4/2018)

"A 9 day sprint through all things Azure with a focus on getting through the MSCE exams for architecting and developing cloud solutions. The long days paid off. Comfortable accommodation with knowledgeable and attentive staff."
Graham Morgan, Spatial Consultants Ltd. - Microsoft MCSA: Cloud Platform & MCSE: Cloud Platform and Infrastructure (Azure) (10 Dagen) (10/7/2017 t/m 18/7/2017)

"We had Phil Anderson, a very nice and intelligent man. He had to put through a lot of information. I did not take the exam at the end of the week, because I am a person who needs more time to process information. The course was structured and well done by Phil. I would recommend him as a trainer. Teacher gets a 9. The facilities of the training were good. Everything was prepared before the training, so it had an easy start. "
Danny van Oijen, Havenziekenhuis. - Microsoft MCSA: Windows 10 (6 Dagen) (13/3/2017 t/m 18/3/2017)

Zie prijzen