Microsoft Programming in C#

- Slechts 4 dagen

Learn the programming skills that are required to create applications using the C# programming language. In just four days you'll learn the key concepts of programming in C#, including:

 • Reviewing the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details
 • Developing the Code for a Graphical Application
 • Improving Application Performance and Responsiveness
 • Encrypting and Decrypting Data
 • XAML and WPF (Windows Presentation Foundation) for creating Windows desktop applications

On this course, you'll also build an app that combines key features of the .NET Framework 4.5. You'll be prepared for and sit exam 70-483: Programming in C# at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee.

Passing the 70-483 exam fulfils one of the elective requirements for MCSA: Web Applications or MCSA: Universal Windows Platform.

Lees meer...

Note:Exam 70-483 previously resulted in achieving the Microsoft Specialist: Programming in C# certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Zie Benefits...

Bekijk nu de prijzen om erachter te komen hoeveel je kunt besparen als je tweemaal zo snel traint.

Zeven redenen waarom jij voor jouw Programming in C# cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 4 dagen Programming in C# getrained zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Programming in C# cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, examen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Programming in C# of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Programming in C# leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal Programming in C# sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Programming in C# studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 72,589 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Programming in C# bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Bekijk nu de prijzen om erachter te komen hoeveel je kunt besparen als je tweemaal zo snel traint.

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Gebruik de Microsoft vouchers voor gratis opleidingen

De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.De Software Assurance Training Vouchers (SATV) van Microsoft geven u misschien wel recht op een opleiding met flinke korting. Heeft uw onderneming software van Microsoft gekocht? Kijk dan of het gebundeld kan worden met de vouchers voor gratis opleiding! Vouchers kunnen ingewisseld worden voor opleidingen voor alle Microsoft technologieën. Weet u niet zeker of dit voor u geldt, neem dan contact met ons op.

Zie Curriculum...

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Course 20483C: Programming in C#

Module 1: Review of Visual C# Syntax

In this module, you will learn about some of the core features provided by the .NET Framework and Microsoft Visual Studio. You will also learn about some of the core Visual C# constructs that enable you to start developing .NET Framework applications.

Lessons

 • Overview of Writing Application by Using Visual C#
 • Data Types, Operators, and Expressions
 • Visual C# Programming Language Constructs

Lab: Implementing Edit Functionality for the Students List

 • Implementing Insert Functionality for the Students List
 • Implementing Delete Functionality for the Students List
 • Displaying a Student’s Age

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the architecture of .NET Framework applications and the features that Visual Studio 2017 and Visual C# provide
 • Use basic Visual C# data types, operators, and expressions
 • Use standard Visual C# constructs

Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring Applications

In this module, you will learn how to create and use methods and how to handle exceptions. You will also learn how to use logging and tracing to record the details of any exceptions that occur.

Lessons

 • Creating and Invoking Methods
 • Creating Overloaded Methods and Using Optional and Output Parameters
 • Handling Exceptions
 • Monitoring Applications

Lab: Extending the Class Enrolment Application Functionality

 • Refactoring the Enrolment Code
 • Validating Student Information
 • Saving Changes to the Class List

After completing this module, students will be able to:

 • Create and invoke methods
 • Create overloaded methods and use optional parameters
 • Handle exceptions
 • Monitor applications by using logging, tracing, and profiling

Module 3: Basic types and constructs of Visual C#

In this module, you will learn how to create and use structs and enums, organise data into collections, and create and subscribe to events.

Lessons

 • Implementing structs and enums
 • Organising Data into Collections
 • Handling Events

Lab: Writing the Code for the Grades Prototype Application

 • Adding Navigation Logic to the Grades Prototype Application
 • Creating Data Types to Store User and Grade Information
 • Displaying User and Grade Information

After completing this module, students will be able to:

 • Create and use structs and enums
 • Use collection classes to organise data
 • Create and subscribe to events

Module 4: Creating Classes and Implementing Type-Safe Collections

In this module, you will learn how to use interfaces and classes to define and create your own custom, reusable types. You will also learn how to create and use enumerable, type-safe collections of any type.

Lessons

 • Creating Classes
 • Defining and Implementing Interfaces
 • Implementing Type-Safe Collections

Lab: Adding Data Validation and Type-Safety to the Application

 • Implementing the Teacher, Student, and Grade Structs as Classes
 • Adding Data Validation to the Grade Class
 • Displaying Students in Name Order
 • Enabling Teachers to Modify Class and Grade Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create and instantiate classes
 • Create and instantiate interfaces
 • Use generics to create type-safe collections

Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance

In this module, you will learn how to use inheritance to create class hierarchies and to extend .NET Framework types.

Lessons

 • Creating Class Hierarchies
 • Extending .NET Framework Classes

Lab: Refactoring Common Functionality into the User Class

 • Refactoring Common Functionality into the User Class
 • Implementing Password Complexity by Using an Abstract Method
 • Creating the ClassFullException Custom Exception

After completing this module, you will be able to:

 • Create base classes and derived classes by using inheritance
 • Create classes that inherit from .NET Framework classes

Module 6: Reading and Writing Local Data

In this module, you will learn how to read and write data by using transactional file system I/O operations, how to serialise and deserialise data to the file system, and how to read and write data to the file system by using streams.

Lessons

 • Reading and Writing Files
 • Serialising and Deserialising Data
 • Performing I/O by Using Streams

Lab: Generating the Grades Report

 • Serialising Data for the Grades Report as XML
 • Previewing the Grades Report
 • Persisting the Serialised Grade Data to a File

After completing this module, you will be able to:

 • Read and write data to and from the file system by using file I/O
 • Convert data into a format that can be written to or read from a file or other data source
 • Use streams to send and receive data to or from a file or data source

Module 7: Accessing a Database

In this module, you will learn how to create and use entity data models (EDMs) and how to query many types of data by using Language-Integrated Query (LINQ).

Lessons

 • Creating and Using Entity Data Models
 • Querying Data by Using LINQ

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data

 • Creating an Entity Data Model from The School of Fine Arts Database
 • Updating Student and Grade Data by Using the Entity Framework
 • Extending the Entity Data Model to Validate Data

After completing this module, you will be able to:

 • Create, use, and customise an EDM
 • Query data by using LINQ

Module 8: Accessing Remote Data

In this module, you will learn how to use the request and response classes in the System.Net namespace to directly manipulate remote data sources. You will also learn how to use Windows Communication Foundation (WCF) Data Services to expose and consume an entity data model (EDM) over the web.

Lessons

 • Accessing Data Across the Web
 • Accessing Data by Using OData Connected Services

Lab: Retrieving and Modifying Grade Data Remotely

 • Creating a WCF Data Service for the SchoolGrades Database
 • Integrating the Data Service into the Application
 • Retrieving Student Photographs Over the Web (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Send data to and receive data from web services and other remote data sources
 • Access data by using WCF Data Services

Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application

In this module, you will learn how to use Extensible Application Markup Language (XAML) and Windows Presentation Foundation (WPF) to create engaging UIs.

Lessons

 • Using XAML to Design a User Interface
 • Binding Controls to Data

Lab: Customising Student Photographs and Styling the Application

 • Customising the Appearance of Student Photographs
 • Styling the Logon View
 • Animating the StudentPhoto Control (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use XAML to design a UI
 • Bind a XAML control to data
 • Apply styles to a XAML UI

Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness

In this module, you will learn how to improve the performance of your applications by distributing your operations across multiple threads.

Lessons

 • Implementing Multitasking
 • Performing Operations Asynchronously
 • Synchronising Concurrent Access to Data

Lab: Improving the Responsiveness and Performance of the Application

 • Ensuring That the UI Remains Responsive When Retrieving Teacher Data
 • Providing Visual Feedback During Long-Running Operations

After completing this module, you will be able to:

 • Use the Task Parallel Library to implement multitasking
 • Perform long-running operations without blocking threads
 • Control how multiple threads can access resources concurrently

Module 11: Integrating with Unmanaged Code

In this module, you will learn how to interoperate unmanaged code in your applications and how to ensure that your code releases any unmanaged resources.

Lessons

 • Creating and Using Dynamic Objects
 • Managing the Lifetime of Objects and Controlling Unmanaged Resources

Lab: Upgrading the Grades Report

 • Generating the Grades Report by Using Word
 • Controlling the Lifetime of Word Objects by Implementing the Dispose Pattern

After completing this module, you will be able to:

 • Integrate unmanaged code into a Microsoft Visual C# application by using the Dynamic Language Runtime (DLR)
 • Control the lifetime of unmanaged resources and ensure that your application releases resources

Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies

In this module, you will learn how to consume existing assemblies by using reflection and how to add additional metadata to types and type members by using attributes. You will also learn how to generate code at run time by using the Code Document Object Model (CodeDOM) and how to ensure that your assemblies are signed and versioned, and available to other applications, by using the global assembly cache (GAC).

Lessons

 • Examining Object Metadata
 • Creating and Using Custom Attributes
 • Generating Managed Code
 • Versioning, Signing, and Deploying Assemblies

Lab: Specifying the Data to Include in the Grades Report

 • Creating and Applying the IncludeInReport attribute
 • Updating the Report
 • Storing the Grades
 • Utilities Assembly Centrally (If Time Permits)

After completing this module, you will be able to:

 • Use reflection to inspect and execute assemblies
 • Create and consume custom attributes
 • Generate managed code at run time by using CodeDOM
 • Version, sign, and deploy your assemblies to the GAC

Module 13: Encrypting and Decrypting Data

In this module, you will learn how to implement symmetric and asymmetric encryption and how to use hashes to generate mathematical representations of your data. You will also learn how to create and manage X509 certificates and how to use them in the asymmetric encryption process.

Lessons

 • Implementing Symmetric Encryption
 • Implementing Asymmetric Encryption

Lab: Encrypting and Decrypting the Grades Report

 • Encrypting the Grades Report
 • Encrypting the Grades Report

After completing this module, you will be able to:

 • Encrypt data by using symmetric encryption
 • Encrypt data by using asymmetric encryption

Zie Exam Track...

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

You'll sit the following exam at the Firebrand training centre, during the course. This is covered by your Certification Guarantee:

Exam 70-483: Programming in C#

Skills measured

You will be measured on your ability to accomplish the following tasks in this exam:

 • Manage program flow (25-30%)
 • Create and use types (25-30%)
 • Debug applications and implement security (25-30%)
 • Implement data access (25-30%)

Passing exam 70-483 previously resulted in achieving Microsoft Specialist: Programming in C# certification.

Microsoft retired the Specialist credential as of 31 March, 2017. The exams remain available and where applicable will count towards the relevant existing MCSA, MCSE or MCSD certification.

Zie What's Included...

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 20483: Programming in C#
 • C# 6.0 in a Nutshell: The Definitive Reference - ISBN - 978-1491927069

Zie Prerequisites...

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Before attending this course, you must have at least three months of professional development experience. ​More specifically, you should have hands-on experience using C# that demonstrates their understanding of the following:

 • How to create the code syntax for simple programming statements using C# language keywords and recognise syntax errors using the Visual Studio IDE
 • How to create a simple branching structure using an IF statement
 • How to create a simple looping structure using a For statement to iterate through a data array
 • How to use the Visual Studio IDE to locate simple logic errors
 • How to create a Function that accepts arguments (parameters and returns a value of a specified type
 • How to design and build a simple user interface using standard controls from the Visual Studio toolbox
 • How to connect to a SQL Server database and the basics of how to retrieve and store data
 • How to sort data in a loop
 • How to recognise the classes and methods used in a program
 • How to name, declare, initialise and assign values to variables within an application

You should also know how to use:

 • arithmetic operators to perform arithmetic calculations involving one or more variables
 • relational operators to test the relationship between two variables or expressions
 • logical operators to combine expressions that contain relational operators

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Zie Wanneer...

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Microsoft Programming in C# Cursusdata

Microsoft - Programming in C#

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

7/10/2019 (Maandag)

10/10/2019 (Donderdag)

Beëindigde cursus

 

14/10/2019 (Maandag)

17/10/2019 (Donderdag)

Beëindigde cursus

 

21/1/2020 (Dinsdag)

24/1/2020 (Vrijdag)

Open

Nu boeken

23/3/2020 (Maandag)

26/3/2020 (Donderdag)

Open

Nu boeken

25/5/2020 (Maandag)

28/5/2020 (Donderdag)

Open

Nu boeken

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 72,589 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.76% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"The days are long, but you learn a lot in just 4 days. The teacher did classical lessons and after we had time to do our labs. After every two hours of we had a small break, which really helps to keep focus. Our teacher was great, had a lot of knowledge about the subject and he was really friendly and open-minded. Accommodation was nice, nothing fancy but good. Same with the food."
S.L.. (14/10/2019 t/m 17/10/2019)

"Although intensive, there was still time to explore topics that were interesting and particularly useful. I learnt more than I thought I would."
Robert Baxter. (29/7/2019 t/m 1/8/2019)

"Would recommend to anyone wanting an intense training session with great staff."
Anonymous. (29/7/2019 t/m 1/8/2019)

"Firebrand training really is accelerated learning at its finest.From the experienced instructors, to the course content and guidance to help you prepare for the exam/takeaways to your given career.I loved my stay here and if I was planning to do another course which firebrand offers, I would not look else where."
Abdulkarim Youssof, KDS UK Ltd. (29/7/2019 t/m 1/8/2019)

"Great quality of teaching along with the enthusiasm of the trainer to break every step down into real world examples helped my understanding. Would recommend to anyone wanting an intense training session with great staff."
Matthew Kemp. (29/7/2019 t/m 1/8/2019)

Nieuwste Programming in C#-beoordelingen van onze studenten

Denk jij klaar te zijn voor deze opleiding? Doe een GRATIS oefentest om je kennis te testen!