Deze zomer tot 50% korting op de tweede training! Bekijk hier!

Microsoft - MCTS / MCITP Database Administrator 2008

Looptijd

Looptijd:

Slechts 7 dagen

Methode

Methode:

Klas / Online / Hybride

Volgende datum

Volgende datum:

26/9/2022 (Maandag)

Overzicht

De inhoud van de cursus is geüpdatet en bevat nu ook de lesstof van de nieuwste versie van SQL Server 2008.

SQL Server 2008 werkt volgens het Data Platform principe van Microsoft en helpt uw organisatie om gegevens overal en op elk moment te kunnen beheren. Uw gegevens worden opgeslagen op de grootste servers in het datacentrum en u heeft toegang tot de gegevens vanaf desktops en mobiele apparaten. Op deze manier kunt u uw gegevens altijd beheren, ongeacht waar ze zijn opgeslagen.

Tijdens dit zesdaags versneld SQL 2008 programma leren deelnemers hoe ze SQL Server kunnen installeren en configureren, instances en beveiliging kunnen beheren, de database kunnen onderhouden en taken voor gegevensbeheer uitvoeren. Ze leren ook hoe ze in SQL Server kunnen monitoren en troubleshooten. Daarnaast wordt behandeld hoe de kwaliteit van gegevens geoptimaliseerd kan worden en de beschikbaarheid kan worden gemaximaliseerd.

Daarna laten we zien hoe je een SQL Server Instance en een databaseoplossing kunt ontwerpen. Ook leren doelnemers hoe ze in de database een oplossing voor beveiliging kunnen ontwerpen of voor high availability kunnen zorgen. Tot slot komt aan bod hoe je een back-up en een oplossing voor fouten kunt ontwerpen.

Dit programma is ontwikkeld om u voor te bereiden en te toetsen op de volgende accreditaties van Microsoft:

 • MCTS: SQL Server 2008, Implementation and Maintenance
 • MCITP: Database Administrator 2008

Dit opleidingsprogramma maakt gebruik van blended-learning en is erop gericht om in de praktijk direct resultaat te kunnen behalen (Theorie - Lab - Toetsing). Zo word je niet alleen voorbereid op vaardigheden die je nodig hebt om je certificering te halen, maar vooral op vaardigheden die je in de praktijk nodig hebt en waarmee je verder kunt komen in je carrière. De trainers zijn zelf senior consultants in de branche. Zo kan elke deelnemer van Firebrand Training leren van vele jaren praktijkervaring in development. Dankzij hun praktijkervaring zijn de trainers ook in staat om complexe technische theorie te vertalen in begrijpelijke tekst en uitleg.

Zeven redenen waarom jij voor jouw Database Administrator cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 7 dagen Database Administrator gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze Database Administrator cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor Database Administrator of train gratis opnieuw.Op basis van onze certificeringsgarantie kun je voor het geval je de eerste keer niet slaagt binnen een jaar terugkomen en opnieuw trainen. Je betaalt dan alleen voor accommodatie en examens. De andere kosten zijn inbegrepen.
 4. Je zal meer over Database Administrator leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!
 5. Je zal Database Administrator sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor Database Administrator studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 125505 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van Database Administrator bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Inhoudsopgave

Deze opleiding bevat nu het lesprogramma voor de nieuwste SQL Server 2008 R2.

Inhoud van de opleiding voor MCTS: SQL Server 2008, implementatie en onderhoud

Module 1: Installeren en configureren van SQL Server

 • De deelnemers starten met uitleg hoe ze de installatie van een SQL Server kunnen plannen. Daarna krijgen de deelnemers een introductie in de installatie, configuratie en beheer van een SQL Server.
 • Lessen
 • Voorbereiding van de installatie van SQL Server
 • Installeren van SQL Server
 • Configuratie van SQL Server installatie
 • Lab: SQL Server installeren en configureren
 • SQL Server installeren
 • SQL Server configureren
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • uit te leggen hoe ze de hardware en andere resources die nodig zijn om de SQL Server te installeren kunnen voorbereiden;
 • SQL Server te installeren;
 • SQL Server te beheren en configureren.

Module 2: Beheer van gegevensbanken en bestanden

 • De deelnemers maken kennis met de planning en ontwikkeling van een gegevensbank. Ook leren ze om de opties in de database te benutten om het gedrag van de database te beheersen.
 • Lessen
 • Planning van gegevensbanken
 • Gegevensbanken aanmaken
 • Gebruik van Policy-Based Management
 • Lab: beheer van gegevensbanken en bestanden
 • Een gegevensbank aanmaken
 • Monitoren en beheer van Filegroup Usage
 • Een beleid (Policy) ontwikkelen
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • een implementatie te plannen van een database die voldoet aan de eisen van de organisatie;
 • een SQL Server gegevensbank aan te maken;
 • een SQL Server gegevensbank te beheren.

Module 3: Disaster Recovery

 • De deelnemers maken kennis met de technieken van disaster recovery voor de SQL Server. Ze leren hoe ze verschillende soorten back-ups kunnen maken en processen kunnen herstellen. Hierbij hoort ook het online herstellen van gegevens en back-ups en herstel van systeemdatabases.
 • Lessen
 • Plannen van een back-upstrategie voor de gegevensbank
 • Een back-up maken van een gebruikersgegevensbank
 • Herstellen van een gebruikersgegevensbank
 • Online herstelwerkzaamheden uitvoeren
 • Gegevens herstellen in de gegevensbank op basis van een snapshot
 • Systeemgegevensbanken en Disaster Recovery
 • Lab: Disaster Recovery
 • Implementeren van een back-upstrategie
 • Herstellen en opnieuw opslaan van een gegevensbank
 • Piecemeal back-ups maken en herstelwerkzaamheden uitvoeren
 • Herstellen van de master gegevensbank
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • een back-upstrategie voor een gegevensbank te ontwikkelen;
 • back-ups te maken voor een gebruikersgegevensbank;
 • gegevensbanken terug te zetten vanuit een back-up;
 • gegevens te herstellen in een gebruiksgegevensbank terwijl deze online is;
 • gegevens van een gebruikersgegevensbank te herstellen vanuit een snapshot;
 • systeemgegevens te herstellen en opnieuw op te slaan.

Module 4: Beheer van Security

 • De deelnemers krijgen een introductie in de beveiliging van SQL Server. Deelnemers leren over het beveiligingsmodel van SQL Server en de features die er zijn om de toegang tot gegevensbanken en de inhoud ervan te beveiligen.
 • Lessen
 • Overzicht van SQL Server Security
 • Afbakenen van de Server Scope
 • Afbakenen van de scope van de gegevensbank
 • Keys en certificaten beheren
 • Toetsen van beveiliging
 • Lab: Beheer van beveiliging
 • Log-ins aanmaken en rechten voor de Server-Scope toekennen
 • Gebruikers van gegevensbanken aanmaken en Database-Scope en Schema-Scope Permissions toekennen.
 • Encrypties maken van gegevens met behulp van certificaten en keys.
 • Implementeren van SQL Server Audit
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • te beschrijven hoe de beveiliging van SQL Servers gemanaged kan worden;
 • op server level de SQL server te beschermen;
 • gegevensbanken te beschermen;
 • keys en certificaten te gebruiken om objecten van SQL Server te beschermen;
 • beveiliging van SQL Server te toetsen.

Module 5: Gegevens verplaatsen

 • De deelnemers krijg een introductie hoe ze gegevens van en naar een gegevensbank in SQL Server kunnen verplaatsen met UI en command-line tools. Daarnaast leren ze hoe ze gegevens kunnen verplaatsen en veranderen met SQL Server Integration Services.
 • Lessen
 • Overzicht van Data Transfer
 • Introductie in SQL Server Integration Services
 • Lab: Gegevens verplaatsen
 • De Import/Export Wizard gebruiken
 • Een Bulk Load uitvoeren
 • Een SSIS oplossing aanmaken
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • een UI en command-tools te gebruiken om gegevens te importeren en exporteren;
 • de SQL Server Integration Services te beschrijven.

Module 6: Administratieve taken automatiseren

 • Deelnemers leren hoe ze routinematige beheerstaken kunnen automatiseren met behulp van jobs, operators en alerts.
 • Lessen
 • Automatisering van beheerstaken in SQL Server
 • SQL Server Agent gebruiken
 • Beheerplannen maken
 • Alerts instellen
 • Beheer van Multiple Servers
 • Beheer van SQL Server Agent Security
 • Lab: automatiseren van beheerstaken
 • SQL Server Agent configureren
 • Operators en jobs aanmaken
 • Alerts instellen
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • te definiëren welke beheerstaken in SQL Server nodig zijn en ervoor te zorgen dat deze taken automatisch worden uitgevoerd;
 • SQL Server Agent te configureren zodat het om automatic task scheduling kan ondersteunen;
 • met behulp van SQL Server scripts maken voor taken en operators te definiëren om deze taken te beheren;
 • alerts in te stellen om operators te waarschuwen over events van de SQL Server;
 • administratieve taken die meerdere servers betreffen te definiëren en beheren;
 • SQL Server Agent security te configureren.

Module 7: Replication implementeren

 • Deelnemers krijgen een introductie in de technieken om SQL Server replication te configureren.
 • Lessen
 • Overzicht van Replication
 • Publicaties en Subscriptions beheren
 • Replicatie configureren in ‘Some Common Scenarios’
 • Lab: Implementeren van replication
 • Implementeren van replicatie van snapshots
 • Implementeren van ‘Peer-to-Peer Transactional Replication’
 • Implementeren van HTTP Merge Replication
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • replications en de onderdelen daarvan te beschrijven;
 • replication te configureren en te implementeren;
 • replication gebruiken om aan de vereisten van ‘some common scenarios’ te voldoen.

Module 8: Beheer van hoge beschikbaarheid (High Availability)

 • Deelnemers krijgen een introductie in concepten en methodes om met SQL Server voor hoge beschikbaarheid te zorgen.
 • Lessen
 • Introductie in High Availability
 • Implementatie van Log Shipping
 • Implementatie van Database Mirroring
 • Implementatie van Server Clustering
 • Gebruik van Distributed High Availability Solutions
 • Lab: hoge beschikbaarheid behouden
 • Configuratie Log Shipping
 • Configuratie Database Mirroring
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • de factoren te benoemen die de beschikbaarheid van de gegevensbank beïnvloeden;
 • te beschrijven hoe ze log shipping kunnen implementeren om voor fast recovery van een standby SQL Server database te zorgen;
 • te beschrijven hoe ze SQL Server mirroring kunnen gebruiken om een software oplossing te implementeren voor fast failover;
 • uit te leggen hoe ze clustering kunnen implementeren om voor fast failover te zorgen van computers die SQL Server instances gebruiken;
 • te beschrijven hoe ze distributed high availability solutions kunnen implementeren.

Module 9: Monitoren van SQL Server

 • De deelnemers krijgen ten introductie in het monitored van SQL Server Performance en activiteit.
 • Lessen
 • Huidige activiteit bekijken
 • Gebruik van SQL Server Profiler
 • Monitoren met DDL Triggers
 • Event Notifications gebruiken
 • Lab: Monitoren van SQL Server
 • SQL Server activiteit monitoren
 • De activiteit van de SQL Server in kaart brengen
 • DDL Triggers gebruiken
 • Event Notifications gebruiken
 • Na afronding van deze module zijn de deelnemers in staat om:
 • de huidige activiteit in een SQL Server instance te onderzoeken;
 • SQL Server Profiler te gebruiken om de activiteit van de gegevensbank en de server in kaart te brengen;
 • DDL Triggers te gebruiken om veranderingen in de structuur van de objecten in de gegevensbank te monitoren;
 • Event notifications gebruiken om belangrijke events voor een SQL Server instance te registreren en monitoren.

Module 10: Problemen oplossen en Performance Tuning

 • De deelnemers leren hoe ze verschillende gebruikelijke SQL Server problemen kunnen oplossen. Deelnemers leren ook ze met verschillende tools de SQL Server zo kunnen instellen dat de performance beter wordt.
 • Lessen
 • Problemen oplossen in SQL Server
 • Performance Tuning in SQL Server
 • Resource Governor gebruiken
 • Data Collector gebruiken
 • Lab: Problemen oplossen en Performance Tuning
 • Problemen met connectiviteit oplossen
 • Problemen met concurrency oplossen
 • Database Engine Tuning Advisor gebruiken
 • Resource Governor implementeren
 • Data Collector implementeren
 • Na afronding van deze module zijn deelnemers in staat om:
 • gebruikelijke problemen in SQL Server op te lossen, zoals connectiviteit, concurrency en problemen met taken en opslagruimte;
 • basistaken in performance tuning uit te voeren in SQL Server met gebruik van Database Engine Tuning Advisor, index tuning en tuning van queries;
 • Resource Governor te gebruiken om workloads en resources in SQL Server te beheren;
 • Data Collector gebruiken om gegevens te verkrijgen over de performance van je computer en de instances van SQL Server die op je computer draaien.

Aanvullende informatie over de opleiding MCITP: Database Administrator 2008

 • Ontwerpen van CPU, geheugen en opslag van capaciteitseisen
 • Ontwerpen van SQL Server instances
 • Ontwerpen van fysieke gegevensbanken en plaatsing van objecten
 • Ontwerpen van een migratie, consolidatie en upgrade strategie
 • Ontwrpen van instance authenticatie
 • Ontwerpen van instance-leve security configuraties
 • Ontwerpen van gegevensbanken, schema’s en parameters voor beveiliging van objecten
 • Ontwerpen van een beveiligingsbeleid en een audit plan
 • Ontwerpen van een strategie voor encryptie
 • Ontwerpen van een failover clustering oplossing
 • Ontwerpen van database mirroring
 • Ontwerpen van een oplossing voor hoge beschikbaarheid op basis van replication
 • Ontwerpen van een oplossing voor hoge beschikbaarheid gebaseerd op log shipping
 • Selecteren van high-availability technieken gebaseerd op bedrijfseisen
 • Ontwerpen van een back-upstrategie
 • Ontwerpen van een recovery strategie
 • Ontwerpen van een recovery test plan
 • Ontwerpen van een oplossing voor monitoring op het niveau van het besturingssysteem
 • Ontwerpen van een oplossing voor monitoring op het instance niveau
 • Ontwerpen van een oplossing om performance en concurrency te monitoren
 • Ontwerpen van een onderhoudsstrategie voor database servers
 • Ontwerpen van een oplossing om resources te onderhouden
 • Ontwerpen van een beleid met Policy-Based Management
 • Ontwerpen van een aanpak voor compression
 • Ontwerpen van een automatiseringsstrategie
 • Beheer van SQL Server Integration Services (SSIS) packages
 • Ontwerpen van een beleid om gelinkte servers te gebruiken
 • Ontwerpen van een strategie voor replication en distributie van gegevens

Je wordt voorbereid op de volgende examens. Deze worden tijdens de opleiding afgenomen.

 • Examen 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Installation and Maintenance
 • Examen 70-450 Pro: Designing, Optimizing and Maintaining a Database Server Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008

Examens

Je wordt voorbereid op de volgende examens. Deze worden tijdens de opleiding afgenomen.

 • Examen 70-432: TS: Microsoft SQL Server 2008, Installation and Maintenance
 • Examen 70-450 Pro: Designing, Optimizing and Maintaining a Database Server Infrastructure Using Microsoft SQL Server 2008

De cursus omvat

Deze boeken ontvangt u gratis tijdens de opleiding:

 • Microsoft SQL Server 2008 Administrator's Pocket Consultant ISBN: 9780735627383
 • Microsoft SQL SERVER 2008 ADMINISTRATOR'S (70-432 & 70-450) Real-world skills for MCITP Certification and Beyond
  ISBN: 9780470554203

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 6231 - Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 Database

Jouw versnelde cursus omvat:

 • Accommodatie *
 • Maaltijden, onbeperkte snacks, drankjes, thee en koffie
 • Examens op locatie
 • Examen vouchers **
 • Oefentoetsen ***
 • Certificeringsgarantie****
 • Trainingsmateriaal
 • Dagelijks tot 12 uur training onder begeleiding van een instructeur
 • 24 uur toegang tot het laboratorium
 • Hands-on training via Lecture | Lab | ReviewTM
 • Digitaal cursusmateriaal (indien beschikbaar)
 • *Alleen voor residentiële training. Geldt niet voor online cursussen
 • **Examenvouchers zijn mogelijk niet inbegrepen voor cursisten en vereisen een afzonderlijke aankoop door een werkgever vanwege ESFA-richtlijnen
 • ***Niet op alle cursussen
 • ****Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (betaal alleen voor accommodatie, examens en incidentele kosten)

Vereisten

Kandidaten voor deze certificering zijn professionals die in een enterprise-level organisatie werken en verantwoordelijk zijn voor het ontwerp, de implementatie, de optimalisatie, het beheer en support voor de gehele database service life cycle.

Andere vereisten:

 • Basiskennis van het besturingssysteem van Microsoft Windows en de belangrijkste functionaliteiten.
 • Ervaring met Transact-SQL.
 • Ervaring met relationele gegevensbanken.
 • Basisvaardigheden voor Windows Server.
 • Vaardigheden voor het ontwerpen van een gegevensbank.

Kandidaten voor dit examen werken in een omgeving waarin SQL Server wordt gebruik voor gegevensbanken. Kandidaten hebben ten minste drie jaar ervaring met het beheer van gegevensbanken in een enterprise-level organization. Daarnaast hebben ze ervaring met het ontwerpen, implementeren, optimaliseren, beheren en ondersteunen voor de gehele database service life cycle. Kandidaten hebben ook ervaring met het volgende:

 • Het ontwikkelen van oplossingen voor hoge beschikbaarheid
 • Distributie van gegevens
 • Het automatiseren van administratieve taken (zoals het checken van de status van de gegevensbank en back-ups maken)
 • Administratieve taken beheren (zoals bepalen van index rebuild time, groepen aanmaken voor back-ups)
 • Beveiligingsoplossingen definiëren
 • Monitoren en problemen oplossen in de server waar de gegevensbank op staat
 • Optimalisatie van performance (bijvoorbeeld physical tuning, inclusief hardware, besturingssystemen, instance-level tuning), PerfMon
 • Ontwerpen en uitvoeren van implementaties
 • Deployment en migratie
 • De infrastructure vaststellen (zoals opslag, hardware een aantal servers of instances)

Weet je niet zeker of je aan de vereisten voldoet? Maak je geen zorgen. Jouw trainingsadviseur bespreekt jouw achtergrond met je om te begrijpen of deze cursus geschikt is voor je.

Beoordelingen

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 125505 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.60% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Hardcore training!"
Alexander Kennedy, Conde Nast Publications. (11/2/2013 (Maandag) t/m 17/2/2013 (Zondag))

"Firebrand staff extremely helpful and knowledgable, good facilities for learning. The accomodation and food very good."
A.G. (26/11/2012 (Maandag) t/m 2/12/2012 (Zondag))

"I am very pleased with the training provided and it helped me attain a 1000 in an exam I was not confident of even passing."
E.S. (26/11/2012 (Maandag) t/m 2/12/2012 (Zondag))

"It is simply amazing, how the concept of training and the leaning environment is done. All one needs is to get the exam passed. (Wyboston) "
J.F.T, Nestle AG Germany. (15/10/2012 (Maandag) t/m 21/10/2012 (Zondag))

"Our tutor was very good. Good personality. He had a very good knowledge of the subject, backed by experience within the industry. Taught the subject very well."
Gabriel Omorogbe-Amu, CGI. (5/3/2012 (Maandag) t/m 11/3/2012 (Zondag))

Cursusdata

Start datum

Eind datum

Status

Locatie

Nu boeken

23/5/2022 (Maandag)

29/5/2022 (Zondag)

Beëindigde cursus - Geef feedback

-

 

26/9/2022 (Maandag)

2/10/2022 (Zondag)

Wachtlijst

Landelijk

 

7/11/2022 (Maandag)

13/11/2022 (Zondag)

Beperkte beschikbaarheid

Landelijk

 

19/12/2022 (Maandag)

25/12/2022 (Zondag)

Open

Landelijk

 

30/1/2023 (Maandag)

5/2/2023 (Zondag)

Open

Landelijk

 

13/3/2023 (Maandag)

19/3/2023 (Zondag)

Open

Landelijk

 

Nieuwste beoordelingen van onze studenten