ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) - Slechts 3 dagen

ISACA CRISC

Behaal je CRISC certificering om jouw begrip van IT-risicomanagement te vergroten en de impact ervan op je werk te begrijpen. Met het CRISC certificaat zal je op risico’s ingespeelde, efficiënte en effectieve informatiesysteemcontroles kunnen ontwerpen, implementeren, controleren en onderhouden.

Het Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) certificaat biedt jou de kennis van ondernemingsrisico’s, evenals de mogelijkheid om informatiesysteemcontroles te gebruiken om deze risico’s in te perken.

Je zult het volgende leren in de ISACA CRISC opleiding:

Lees meer...

 • Identificeren, inschatten en evalueren van risico’s
 • Reageren op risico’s
 • Controleren van risico’s
 • Informatiesystemencontrole ontwerpen en implementeren
 • Informatiesystemencontrole monitoren en onderhouden

Neem nu je CRISC examen af gedurende onze cursus.

Firebrand is een officiële leveringspartner van ISACA examens. Dit betekend dat je de mogelijkhgeid hebt om je CRISC examen af te nemen op onze locatie, aan het einde van de cursus. Slaag je de eerste keer niet ? Geen zorgen - je wordt gedekt door onze certificeringsgarantie.

Zie Voordelen...

Zeven redenen waarom jij voor jouw CRISC cursus voor Firebrand kiest:

 1. Jij zal in slechts 3 dagen CRISC gecertificeerd zijn. Doordat onze cursussen residentieel zijn kunnen wij langere lesdagen aanbieden en zal je tijdens je verblijf volledig gefocust zijn op jouw cursus
 2. Onze CRISC cursus is all-inclusive. Cursusmaterialen, accommodatie en maaltijden zijn inbegrepen.
 3. Slaag de eerste keer voor CRISC of train gratis opnieuw. Vraag naar de voorwaarden van onze certificeringsgarantie bij onze Education Consultants.
 4. Je zal meer over CRISC leren. Waar opleidingen elders doorgaans van 9:00 tot 17:00 duren, kan je bij Firebrand Training rekenen op 12 uur training per dag!

 5. Je zal CRISC sneller beheersen. Doordat onze cursussen residentieel zijn word je in korte tijd ondergedompeld in de theorie. Hierdoor zal je volledig gefocust zijn op de cursus en zal je sneller de theorie en praktijk beheersen.
 6. Je zal voor CRISC studeren bij de beste training provider. Firebrand heeft het Q-For kwaliteitlabel, waarmee onze standaarden en professionaliteit op het gebied van training erkend worden. We hebben inmiddels 72,589 professionals getraind en gecertificeerd!
 7. Je gaat meer doen dan alleen de cursusstof van CRISC bestuderen. We maken gebruik van laboratoria, case-studies en oefentests, om ervoor te zorgen dat jij jouw nieuwe kennis direct in jouw werkomgeving kan toepassen.

Denk jij klaar te zijn voor de cursus? Neem een GRATIS oefentest =

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

Andere versnelde trainingsaanbieders leunen sterk op les geven en zelftoetsing en -studie.

Effectieve technische instructies dienen zeer gevarieerd en interactief te zijn om het aandachtniveau hoog te houden, kameraadschap en teamwork tussen de studenten en de instructeur te bevorderen en kennis te versterken door hands-on te leren.

Firebrand Training biedt instructies om aan ieders leerbehoeften te voldoen:

 • Intensieve groepsinstructie
 • Eén op één instructie
 • Hands-on labs
 • Lab partner- en groepsoefeningen
 • Vraag en antwoord oefeningen
 • Zelfstandige studie

Deze informatie is gegeven als behulpzaam middel voor kandidaten die het overwegen om een training te nemen. Cursussen die certificeringen omvatten komen met een certificeringsgarantie. Slaag de eerste keer of train gratis opnieuw (je hoeft bij terugkeer alleen te betalen voor accommodatie en examens). We bieden geen enkele garantie over persoonlijk succes of voordelen van het behalen van een certificering. Voordelen van de certificering die zijn vastgesteld vanuit onderzoek garanderen geen enkel persoonlijk succes.

Zie Inhoudsopgave...

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

Tijdens deze driedaagse cursus leer je over de vier domeinen van CRISC.

Domein 1— Identificeren risico’s (27%)
Domein 2— Inschatting risico’s (28%)
Domein 3— Reactie op en beperken van risico’s (23%)
Domein 4— Controleren en rapporteren van risico’s (22%)

Domein 1— Identificeren risico’s

Identificeer IT-risico’s om in lijn met de ondernemingsrisicomanagement (ORM) strategie bij te dragen aan de uitvoer van IT-risicomanagementstrategieën.

 • 1.1 Verzamel en bekijk informatie, waaronder bestaande documentatie, met betrekking tot de interne en externe zakelijke IT-omgevingen van de organisatie, om zo potentiële of gerealiseerde effecten van IT-risico’s op de ondernemingsdoeleindes en activiteiten te identificeren.
 • 1.2 Identificeer potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden van mensen, processen en technologieën van de onderneming, om een IT-risicoanalyse mogelijk te maken.
 • 1.3 Ontwikkel een uitgebreide reeks van IT-risicoscenario's, gebaseerd op de beschikbare informatie, om de potentiële gevolgen op zakelijke doelstellingen en activiteiten te bepalen.
 • 1.4 Identificeer de belangrijkste belanghebbenden bij IT-risico's, om de aansprakelijkheid vast te helpen leggen.
 • 1.5 Zet een IT-risicoregister op, om te zorgen dat geïdentificeerde IT-risicoscenario's opgenomen en verwerkt worden in het risicoprofiel van de gehele onderneming.
 • 1.6 Identificeer in hoeverre de bedrijfsleiding en de belangrijkste belanghebbenden bereid zijn risico's te nemen en in hoeverre zij deze tolereren, om afstemming met zakelijke doelstellingen te verzekeren.
 • 1.7 Werk mee aan de ontwikkeling van een risicobewustzijnsprogramma en organiseer trainingen, om ervoor te zorgen dat betrokkenen risico's begrijpen en een risicobewuste cultuur bevorderen.

Domein 2— Inschatting risico’s IT

Analyseer en evalueer de IT-risico’s om de kans erop en effecten ervan op zakelijke doeleindes te identificeren, om zo op risico-inschattingen gebaseerde beslissingen mogelijk te maken.

 • 2.1 Analyseer risicoscenario’s, gebaseerd op interne criteria (bijv. organisatiestructuur, beleid, standaarden, technieken, architectuur, controlemechanismen) om de kans en het effect van een geïdentificeerd risico in te schatten.
 • 2.2 Identificeer de huidige staat van bestaande controlemechanismes en onderzoek hun effectiviteit voor het beperken van IT-risico’s.
 • 2.3 Onderzoek de resultaten van risico- en controleanalyses, om hiaten tussen de huidige en de gewenste staat van de IT-risico’s te identificeren.
 • 2.4 Zorg dat risicoverantwoordelijkheid bij de juiste niveaus ligt, om een duidelijke lijn van verantwoordelijkheid op te bouwen.
 • 2.5 Communiceer over de resultaten van risicoschattingen naar de bedrijfsleiding en de belanghebbenden, om risico’s in te kunnen calculeren bij het nemen van beslissingen.
 • 2.6 Zorg dat het risicoregister de resultaten van risicoschattingen bevat.

Domein 3— Reactie op en beperken van risico’s

Bepaal de reactiemogelijkheden op risico’s en evalueer hun efficiëntie en effectiviteit om in overeenstemming met zakelijke doelstellingen om te gaan met risico’s.

 • 3.1 Raadpleeg de risico-eigenaren om aanbevolen reacties op risico's te selecteren en deze in lijn te brengen met zakelijke doelstellingen, ten einde weloverwogen risicobeslissingen mogelijk te maken.
 • 3.2 Raadpleeg of help de risico-eigenaren bij de ontwikkeling van een risico-actieplan, om te zorgen dat de belangrijkste elementen (bijv. reactie, kosten en planning) aanwezig zijn.
 • 3.3 Adviseer over de ontwerpen en de implementatie of aanpassing van beperkende mechanismen, om te zorgen dat op een aanvaardbare manier omgegaan wordt met risico's.
 • 3.4 Zorg dat controle-eigenaarschap toebedeeld is, om duidelijke lijnen van aansprakelijkheid vast te leggen.
 • 3.5 Help controle-eigenaars bij het ontwikkelen van procedures en documentatie om efficiënte en effectieve uitvoer van controles mogelijk te maken.
 • 3.6 Update het risicoregister om veranderingen in risico’s en de uitvoer van risico-reacties te stroomlijnen.
 • 3.7 Bevestig dat risicoreacties uitgevoerd worden in overeenstemming met de desbetreffende plannen.

Domein 4— Controleren en rapporteren van risico’s

Controleer en rapporteer continu aan de relevante belanghebbenden over IT-risico’s en controle daarop. Op deze manier kan de voortdurende efficiëntie en effectiviteit van de IT-risicomanagementstrategie mogelijk gemaakt worden, evenals de overeenkomst ervan met zakelijke doelstellingen.

 • 4.1 Definieer de belangrijkste risico indicatoren (BRI’s) en leg ze, op basis van beschikbare data, samen met de drempels vast om risicoveranderingen te kunnen identificeren.
 • 4.2 Controleer en analyseer de belangrijkste risico indicatoren (BRI’s) om veranderingen en trends in het IT-risicoprofiel te identificeren.
 • 4.3 Rapporteer over veranderingen of trends, gerelateerd aan het IT-risicoprofiel, om de bedrijfsleiding en de belangrijkste belanghebbenden te helpen bij het nemen van beslissingen.
 • 4.4 Faciliteer de opbouw van statistieken en belangrijke prestatie indicatoren (BPI’s) om de meting van prestaties mogelijk te maken.
 • 4.5 Controleer en analiseer de belangrijke prestatie indicatoren (BPI’s) om veranderingen en trends gerelateerd aan de controleomgeving, evenals de efficiëntie en effectiviteit van controlemechanismen te identificeren.
 • 4.6 Beoordeel de resultaten van evaluaties om de effectiviteit van de controleomgeving in te schatten.
 • 4.7 Rapporteer aan de relevante partijen over de prestaties, veranderingen of trends in het algehele risicoprofiel en de controleomgeving om beslissingen mogelijk te maken.

CRISC Kennisstatements

Kennis van:

 • 1. Wetten, reguleringen, standaarden en nalevingseisen
 • 2. Industrietrends en opkomende technologieën
 • 3. Architectuur van ondernemingssystemen (bijv. platformen, netwerken, applicaties, databases en besturingssystemen)
 • 4. Zakelijke doelen en doelstellingen
 • 5. Contractuele eisen voor klanten en derde partij serviceproviders
 • 6. Bedreigingen en kwetsbaarheden gerelateerd aan:
  • 6.1. Zakelijke processen en initiatieven
  • 6.2. Management van derden
  • 6.3. Datamanagement
  • 6.4. Hardware, software en toepassingen
  • 6.5. De system development life cycle (SDLC)
  • 6.6. Project- en programmabeheer
  • 6.7. Zakelijke continuïteit en disaster recovery management (DRM)
  • 6.8. Management van IT-processen
  • 6.9. Opkomende technologieën
 • 7. Methoden voor risico identificatie
 • 8. Ontwikkeling risicoscenario’s en technieken daartoe
 • 9. Risico identificatie en classificatiestandaarden en -kaders
 • 10. Concepten van risico incidenten (bijv. bijdragende omstandigheden, geleerde lessen en geleden verlies)
 • 11. Elementen van een risicoregister
 • 12. Toegestane risico’s en tolerantie
 • 13. Methodologieën van risicoanalyse (kwantitatief en kwalitatief)
 • 14. Organisatiestructuren
 • 15. Organisatiecultuur, ethiek en gedrag
 • 16. Organisatorische activa (bijv. mensen, technologie, gegevens, handelsmerken en intellectueel eigendom) en bedrijfsprocessen, waaronder bedrijfsrisicomanagement (BRM)
 • 17. Organisatorisch beleid en standaarden
 • 18. Hulpmiddelen en technieken voor beoordeling van bedrijfsprocessen
 • 19. Analysetechnieken (bijv. oorzaak, hiaten, kosten-baten en return on investment [ROI])
 • 20. Modellen en verbeterende technieken en strategieën voor vermogensbeoordeling
 • 21. Data-analyse, validatie en aggregatietechnieken (bijv. trendanalyse, modellering)
 • 22. Dataverzameling- en extractiegereedschappen en -technieken
 • 23. Principes van risico- en controle-eigenaarschap
 • 24. Kenmerken van inherente en restrisico
 • 25. Uitzondering beheerpraktijken
 • 26. Standaarden, kaders en technieken voor risico-inschatting
 • 27. Mogelijkheden voor omgang met risico’s (bijv. acceptatie, inperking, vermijding en overdracht) en criteria voor selectie
 • 28. Concepten en principes van informatiebeveiliging, waaronder vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie
 • 29. Ontwerp en implementatie systeemcontroles, waaronder testtechnieken en -praktijken
 • 30. Het effect van opkomende technieken op het ontwerpen en implementatie van controles
 • 31. Vereisten, principes en praktijken voor educatie en training over risico’s en controleactiviteiten
 • 32. Belangrijkste risico indicatoren (BRI’s)
 • 33. Standaarden en kaders voor monitoren risico’s
 • 34. Hulpmiddelen en technieken voor monitoren risico’s
 • 35. Hulpmiddelen en technieken voor rapporteren van risico’s
 • 36. Beste praktijken IT-risicomanagement
 • 37. Belangrijke prestatie indicatoren (BPI’s)
 • 38. Types, standaarden en kaders voor controle
 • 39. Monitoren controle en rapportagehulpmiddelen en –technieken
 • 40. Controle inschattingstypes (bijv. zelfinschatting, audits, evaluaties van kwetsbaarheden, indringingstesten en verzekeringen van derden)
 • 41. Controle-activiteiten, doeleinden, praktijken en statistieken, gerelateerd aan:
  • 41.1. Zakelijke processen
  • 41.2. Informatieveiligheid, waaronder certificering technologieën en accreditatiepraktijken
  • 41.3. Management van derde partijen, waaronder leveren van diensten
  • 41.4. Datamanagement
  • 41.5. De system development life cycle (SDLC)
  • 41.6. Project- en programmabeheer
  • 41.7. Zakelijke continuïteit en disaster recovery management (DRM)
  • 41.8. IT-operatiemanagement
  • 41.9. De architectuur van informatiesystemen (bijv. platformen, netwerken, applicaties, databases en besturingssystemen)

Zie Examenproces...

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

Neem nu je CRISC examen af gedurende onze cursus.

Firebrand is een officiële leveringspartner van ISACA ATO examens. Dit betekend dat je de mogelijkheid hebt om je CRISC examen af te nemen op onze locatie, aan het einde van de cursus. Als je de eerste keer niet slaagt, ben je gedekt door jouw certificeringsgarantie.

Het CRISC examen meet jouw kennis van de vier domeinen. Hieronder de procentuele domeinverdeling van vragen in het examen:

 • Domein 1— Identificeren risico’s (27%) 
 • Domein 2— Inschatting risico’s (28%) 
 • Domein 3— Reactie op en beperken risico’s (23%) 
 • Domein 4— Controleren en rapporteren risico’s (22%)

Extra informatie over het CRISC examen:

Vanaf 2017, wordt Computer-Based Testing (CBT) aangeboden door ISACA voor de CISA, CRISC, CISM en de CGEIT certificeringen. Deze examen kunnen nu afgenomen worden in 3 periodes van 8 weken:

Eerstvolgende examenperiode: 1 juni – 23 september 2018

1 oktober 2018-24 januari 2019 Testvenster

 • 1 juli 2018 - Registratie en roostering opent
 • 18 januari 2019 - uiterste deadline van de registratie

1 februari - 24 mei 2019 Testvenster

 • 1 november 2018 - Registratie en roostering van openingen
 • 18 mei 2019 - uiterste deadline voor de registratie
 • 23 mei 2019 - uiterste deadline voor de programmering

Hulp nodig? Bel ons voor het juiste advis rondom de inschrijving van je examen.

Zie De cursus omvat...

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

ISACA Courseware welke bij de training is inbegepen:

 • CRISC beoordelingshandleiding
 • CRISC Oefenvragen, Antwoorden & Uitleg Handboekbijlage

Firebrand Training biedt topkwaliteit technische opleiding en certificeringtraining in een all-inclusive cursuspakket, speciaal ontworpen voor de behoeften en het gemak van onze studenten. We kijken naar elk detail, zodat onze studenten zich uitsluitend kunnen richten op hun studie- en certificeringsdoelstellingen.

In onze certificeringsprogramma's is het volgende inbegrepen:

 • Dagelijks theorie, praktijk en oefensessies
 • Intensieve hands-on training, volgens onze unieke (Lab | Lecture | Review)TM leverings methode
 • Uitgebreide presentatie- en cursusmaterialen: Firebrand maakt gebruikt van officieel cursusmateriaal, aangepast aan ons versneld leren concept
 • De mogelijkheid tot het afleggen van proefexamens
 • Intensief contact met instructeurs en 24/7 toegang tot het practicum
 • Het examen maakt deel uit van de cursus (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Accommodatie, alle maaltijden, dranken en snacks zijn inbegrepen (voor sommige opleidingen geldt een uitzondering, vraag hiernaar)
 • Onze certificerings garantie: mocht je de eerste keer niet slagen, dan train je binnen 1 jaar na beeindiging van de cursus nogmaals gratis! Het enige dat je betaalt zijn de accommodatie kosten en je examen vouchers.

Onze instructeurs kunnen de leerbehoeften van elke student tegemoet komen door middel van geïndividualiseerde instructies, hands-on laboratoria, laboratorium -partners en groepsoefeningen, zelfstudie, zelf-testen en vragen-/antwoordoefeningen.

Firebrand Training heeft toegewijde, goed uitgeruste educatieve faciliteiten waar u instructies en laboratoria zal bijwonen en toegang krijgt tot comfortabele studie en loungeruimtes. Onze studenten zeggen doorgaans dat onze faciliteiten de beste zijn.

Firebrand gaat digitaal

Momenteel maken we de omslag van gedrukt naar digitaal cursusmateriaal. Een deel van het cursusmateriaal is al digitaal verkrijgbaar, terwijl andere boeken in gedrukte vorm blijven. Om te weten of deze cursus digitaal beschikbaar is, bel ons op 024-8457770.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruiksvriendelijke digitale cursusmateriaal: downloads zijn direct, en je hebt altijd je cursusmateriaal beschikbaar waar u ook bent. U hoeft niet te wachten op een gedrukt boek dat moet worden geleverd voordat u begint te leren - en het is beter voor het milieu. U kunt ervoor kiezen om het cursusmateriaal naar uw eigen apparaat te downloaden, of om er één van ons te lenen.

Certificeringsgarantie

Indien je als cursist een Firebrand Training afrondt zonder succesvol je certificering(en) af te sluiten, mag je binnen 12 maanden na afronden van de cursus deze nog eens bijwonen. Je betaalt dan alleen de kosten voor accommodatie en examen vouchers.

* LET OP:

 • Dit geldt niet voor alle opleidingen
 • Bij de volgende opleidingen zijn tegoedbonnen voor examens niet inbegrepen: PMI en CISSP CBK Review.
 • Voor de volgende cursussen zal het examen niet op de leslocatie worden afgenomen: PMI, GIAC, (ISC)2, CREST, CSX Practitioner of ITIL Managers and Revision Certification Opleidingen
 • Je PMI certificering zal worden afgenomen in een officieel Prometric test centrum in de buurt van onze trainingslokatie, op de 5-de dag van de cursus.
 • Oefen examens zijn niet beschikbaar voor Microsoft MCTS System Center Configuration Manager 2007 cursus
 • Ons (ISC)2 CISSP CBK Review programma verschilt van onze standaard levering. Voor meer informatie hier over, neem dan contact met ons op, op nummer +31 (0)24-8457770.

Zie Vereisten...

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

Deze CRISC trainingscursus is ontworpen voor IT en zakelijke professionals die op een operationeel of managementniveau risico’s moeten beperken. Het is daarom een voordeel als je kennis hebt van zakelijk en aan technologie gerelateerd risicomanagement en de implementatie van controle van informatiesystemen. Het helpt ook als je bekend bent met algemene IT- en zakelijke terminologie.

Om jouw CRISC certificering te verkrijgen, moet je slagen voor het CRISC examen en ten minste drie jaar cumulatieve werkervaring hebben bij de uitvoer van de taken van een CRISC professional op ten minste drie van de ISACA CRISC domeinen. Ervaringsvrijstellingen of -vervangingen zijn er niet.

Je kunt het examen al maken voordat je voldoet aan de eisen, maar je CRISC aanduiding krijg je pas als aan alle voorwaarden voldaan wordt.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?
Maakt u zich geen zorgen. We bespreken uw technische achtergrond, ervaring en kwalificaties om te bepalen of deze versnelde cursus bij u past.

Bel ons op 024-8457770 en spreek met een van onze inschrijvingsadviseurs.

Firebrand is een meeslepende omgeving en vereist betrokkenheid. Sommige vereisten zijn slechts richtlijnen; je zult misschien je unieke ervaring, houding en vastberadenheid vinden die je in staat stelt om te slagen in je versnelde loop.

Zie Wanneer...

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

ISACA CRISC Cursusdata

ISACA - CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control)

Start datum

Eind datum

Status

Nu boeken

5/8/2019 (Maandag)

7/8/2019 (Woensdag)

Beëindigde cursus

 

8/11/2019 (Vrijdag)

10/11/2019 (Zondag)

Open

Nu boeken

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten

Wereldwijd heeft Firebrand in haar 10-jarig bestaan al 72,589 studenten opgeleid! We hebben ze allemaal gevraagd onze versnelde opleidingen te evalueren. De laatste keer dat we onze resultaten analyseerden, bleek 96.75% ons te beoordelen als 'boven verwachting'


"Great course, very informative, well delivered with passion and belief. Brought to life with good examples. "
Tez Brown. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/2/2018 t/m 22/2/2018)

"Excellent trainer who managed to make the course interesting and enjoyable good examples from his experience. Course material is good. "
Anoniem - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/2/2018 t/m 22/2/2018)

"Excellent course instructor. Subject matter expert in the topic and a great communicator."
J.M.G.C.. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/2/2018 t/m 22/2/2018)

"Top hold trainer for the CRISC!"
Anoniem - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (19/11/2015 t/m 21/11/2015)

"Een goede, gedegen en bruikbare training"
Anoniem - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (19/11/2015 t/m 21/11/2015)

"Great training experience, good facilities. The instructor quite experienced with useful practical knowledge and provided good guidance. I will recommend the firebrand boot-camp."
Adey Awotedu, Mr. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (29/10/2018 t/m 31/10/2018)

"The training fitted to my expectations and exceeded in some aspects as well."
Anonymous. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (29/10/2018 t/m 31/10/2018)

"The courses are very intense, literally a boot camp!! The best part is the experience of the Instructors who offer a blend of field experience and theory in the teaching. It makes a difference to understand the concepts! "
L.J, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (29/10/2018 t/m 31/10/2018)

"The instructor was very much experienced, enthusiastic about what he taught and delivered the content with great passion."
Akin Ayeni, BAE. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/5/2019 t/m 22/5/2019)

"I enjoyed the training and felt the tutor led discussions well with useful examples to complement his delivery with some of his experiences. Good and well controlled use of group discussion. Thank you"
Anonymous. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (20/5/2019 t/m 22/5/2019)

"Concise and on point for time constraining executives."
Addi Bostan, Lloyds. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (8/5/2019 t/m 10/5/2019)

"Firebrand is a professional outfit, fast paced and relevant training delivered by highly skilled trainers - who know the subject matter and can put it into the environments of both the real world and the text book."
Tony Cordina, Kent County Council. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (14/11/2018 t/m 16/11/2018)

"A good way to immerse yourself in the chosen subject. The staff were friendly and approachable and the instructor was knowledgeable and supportive"
J.P.. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (14/11/2018 t/m 16/11/2018)

"The course reduces content to the most important and well prepared towards the exam."
Anoniem - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (8/10/2018 t/m 10/10/2018)

"Great facilities, knowledgeable trainers and good value for money."
Mike Phillips, VISA. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (21/5/2018 t/m 23/5/2018)

"A good course, delivered well. The learning is relevant to my current skill set & provided further knowledge to assist in my employment. The facilities were good and the food provided at a high standard. Thank you."
, Fujitsu Defence and Security. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (21/5/2018 t/m 23/5/2018)

"Firebrand are professional and focused on getting you into ISACA mindset."
Alan Wright, BT. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (12/3/2018 t/m 14/3/2018)

"Totally recommend Firebrand - fast paced, interactive and has provided me good ideas and concepts to take back and introduce into my place of work. Thank you."
James McCarthy, RBS. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (12/3/2018 t/m 14/3/2018)

"Good organisation, 3 days but lots of information."
F. G.. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (4/12/2017 t/m 6/12/2017)

"Very good and practical preparation."
Samer Hamzeh, HSBC. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (10/10/2017 t/m 12/10/2017)

"The course instructor did a great job in explaining course material as well as how exam questions should be tackled. His delivery was engaging and useful."
Ravishan Gamase, BEA Systems AI. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (11/9/2017 t/m 13/9/2017)

"This was an extremely valuable course delivered in an energetic environment"
Graham Irwin, Radioactive Waste Management. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (14/8/2017 t/m 16/8/2017)

"I feel confident after the Firebrand training in all areas of knowledge competency needed to attempt the CRISC exam. Thank you."
Masarrat Shaikh, Dubai Electricity and Water Authority. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (25/7/2017 t/m 27/7/2017)

"Firebrand takes care of my training needs end to end, including logistics, counselling and even invoicing support. The trainings I attended were always delivered by experienced people that know what they are talking about. Thumbs up!"
Rafael R. M.. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (25/7/2017 t/m 27/7/2017)

"Firebrand works on their commitments and take due care for participants. They provide original material and competent instructors."
M.B.. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (25/7/2017 t/m 27/7/2017)

"I like that you can really concentrate on the course and its content without any distraction."
Anoniem - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (14/11/2016 t/m 16/11/2016)

"Firebrand - Top brand"
Charlie Matthews, Sainsburys. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (3/6/2015 t/m 5/6/2015)

"I found all at Firebrand to extremely helpful, polite and knowledgeable. A great way to prepare for an exam. Thank you."
Gina Dixon, J Sainsburys PLC. - ISACA CRISC Certificering (Certified in Risk and Information Systems Control) (3 Dagen) (30/5/2014 t/m 1/6/2014)

"Excellent Training Center"
Pedro Goncalves. - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (4/3/2019 t/m 7/3/2019)

"Firebrand was a useful choice for completing the course in a timely fashion. Thanks!"
Marcus Bjork. - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (4/3/2019 t/m 7/3/2019)

"Firebrand takes care of everything, so you can focus on the course."
Anoniem - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (2/12/2013 t/m 5/12/2013)

"The CISM bootcamp was perfect to prepare for the exam."
Anoniem - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (2/12/2013 t/m 5/12/2013)

"Training conditions were perfect. The trainer we had for CISM had a lot of experience. He used that during the training for illustrating and for answering our questions."
Anoniem - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (2/12/2013 t/m 5/12/2013)

"- People give good Customer Service to the clients. - Good resources. - Good location."
Anoniem - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (18/11/2013 t/m 20/11/2013)

"When time is expensive, you get worth for your money on these bootcamp trainings. Never ever had class from 8 AM till 9 PM before. I enjoyed every minute of it thanks to the excellent teacher."
Johan Sleeckx, SoIT. - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (27/5/2013 t/m 29/5/2013)

"Intensieve training, lange dagen, erg veel stof voor drie dagen, uistekende docent. Prachtige locatie, uitstekend eten, eenvoudige kleine kamer. Samenvattend: een prima training!"
D.P.. - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (27/5/2013 t/m 29/5/2013)

"Het concept van een bootcamp krijgt een heel nieuwe dimensie bij Firebrand. Kwalitatief en inhoudelijk een ruime voldoende."
T.V.. - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (27/5/2013 t/m 29/5/2013)

"Veel stof in een korte tijd kunnen verwerken door de kennis en ervaring van de docent."
Jack van der Goes . - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (27/5/2013 t/m 29/5/2013)

"Great Training Provider, very professional and highly skilled trainer. Effective and efficient approach, with added value. Thank you for this awesome experience."
Y.J.V., NATO. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (14/5/2018 t/m 17/5/2018)

"4 days full of information and valuable discussion."
Anoniem - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (12/8/2019 t/m 15/8/2019)

"Great Training, I was well prepared for the certification, furthermore I learnt a lot."
Anoniem, Siemens - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (22/7/2019 t/m 25/7/2019)

"Very friendly, professional, efficient and successful"
Corinne Dearn, NA. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (15/7/2019 t/m 18/7/2019)

"Fast pace, expert driven, results achieved and speedy certification."
Kevin Haklar, HSIB. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (15/7/2019 t/m 18/7/2019)

"I completed a CISM training course with Firebrand and the course and tutor was excellent. The tutor was extremely knowledgeable regarding the course material and also had many real-world examples to share with the class. The Firebrand venue, accommodation, food etc. were also excellent. I found the days quite long but it was a much better utilisation of my time and importantly I passed the exam. Many thanks to the Firebrand team."
Andrew Baxter, Makita Oy. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (15/7/2019 t/m 18/7/2019)

"Firebrand looked after me very well, ensuring i was fed and watered and in a comfortable environment to maximize focus and learning. The course was instructed using a lot of relevant real world scenarios which translated well into the material being taught. Very professional, great value for money and I would highly recommend Firebrand for future training requirements."
Clive Boonzaaier, Cipher Security LLC. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (15/7/2019 t/m 18/7/2019)

"Great experience and insight in a short time."
Anoniem - ISACA CISA Certificering (4 Dagen) (1/7/2019 t/m 4/7/2019)

"We use Firebrand because we know we are getting good quality training and good instructors that are worth every penny."
E.D.. - ISACA CGEIT Certificering (Certified in the Governance of Enterprise IT) (3 Dagen) (1/7/2019 t/m 3/7/2019)

"The course was very informative and professional."
Declan Garrett, Louvre. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (28/5/2019 t/m 31/5/2019)

"Firebrand delivered good trainings with good trainers."
Anoniem, Risk Knowledge B.V. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (25/3/2019 t/m 28/3/2019)

"One experience is you get what is promised."
Anoniem, Risk Knowledge B.V. - ISACA CISM Certificering (4 Dagen) (25/3/2019 t/m 28/3/2019)

Nieuwste CRISC-beoordelingen van onze studenten