Lean Six Sigma certifications

Hot Course

Lean Six Sigma Black Belt

5 Dage

Priser

Hot Course

Lean Six Sigma Green Belt

5 Dage

Priser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Combined Course Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™ & Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

10 Dage

Priser

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt

5 Dage

Priser

Hot Course

Lean Six Sigma Yellow Belt

2 Dage

Priser

Six Sigma kursus

Lean Six Sigma er en ledelsesstrategi, som oprindelig er udviklet af Motorola i USA i 1986. Six Sigma har til formål at forbedre kvaliteten af procesresultater ved at identificere og fjerne årsagerne til defekter (fejl) og minimere forskelligheden i fremstillings- og forretningsprocesser.

Den anvender en række kvalitetsstyringsmetoder, herunder statistiske metoder, og skaber en særlig gruppe af personer i organisationen (f.eks. "Black Belts" og "Green Belts"), som er eksperter i disse metoder. Alle Six Sigma-projekter, der udføres i en organisation, følger en defineret rækkefølge af trin og har kvantificerede økonomiske mål (reduktion af omkostninger eller øget indtjening).

Der er fire niveauer indenfor Lean Six Sigma kurser - Yellow Belt, Green Belt, Black Belt og Champion:

Lean Six Sigma Yellow Belt
Yellow Belts er trænet indenfor grundlæggende Lean Six Sigma og kan typisk varetage opgaver relateret til resultatforbedringer på team niveau.

Lean Six Sigma Green Belt
Green Belt professionelle er trænet og certificeret på et mere avanceret niveau indenfor Lean Six Sigma redskaber og metoder. De arbejder typisk med forandringer på organisationsniveau.

Lean Six Sigma Black Belt
Black Belt certificerede anvender smidigt Lean Six Sigma metoden og redskaber og kan bidrage til større forandringsprojekter i forbindelse med effektivitet eller ydeevne. De er typisk Forandringsledere i organisationen.

Lean Six Sigma Champions
Champions er de, der facilitererer forandringsprojekter og identificerer nye forandringsområder og håndterer barrierer.