Looking for Global training? Go to https://firebrand.training/en or stay on the current site (Sverige)

X

VMware® vSphere 5.5 (VCP)

- Bara 5 dagar
VMware Training & Certification

Levereras i samarbete med HP Education Services (VATC) på vårt kurscenter hos Firebrand Training

Bli vSphere certifierad på bara 5 dagar. Den traditionella metoden för VMware vSphere certifieringen kräver 20% längre tid.

Hos oss sparar du de 20% på denna officiella VMware vSphere 5.5 Fast Track (VCP) kurs. Som en del av kursen tar du också den officiella VMware VCP examen, som även är täckt av Firebrands Certifieringsgaranti.

Läs mer...

VMware ® vSphere 5.5 kurs täcker allt från design, installation, konfiguration till övervakning av resultat och bästa praxis. På bara fem dagar kommer du att vara expert på virtualisering och får praktisk erfarenhet av att konfigurera en skalbar virtuell infrastruktur.

I den här kursen kommer du också att lära dig:

 • Konfigurera och kontrollera ESXi lagring
 • Design, konfigurering, migrering, förvaltning och övervakning av virtuella maskiner och applikationer
 • Hantera VMware Infrastruktur
 • Använda vCenter Server för att övervaka resurser
 • Implementering av VMware vSphere High Availability och VMware vSphere Fault Tolerance (FT)
 • Användning av host profiler för att hantera ESXi Configuration Compliance
 • Användning av VMware vSphere ESXi Image Builder CLI för att skapa ESXi Images
 • Användning av VMware vSphere Auto Deploy för att implementera ESXi hosts
 • Användning av profilspecifik lagring och VMware vSphere Storage DRS för att skala utrymme
 • Användning av VMware vSphere Update Manager för att använda ESXi patchar
 • Användning av VMware vSphere Management Assistant (VMA) för att styra vSphere
 • Hantering av ESXi, vCenter Server och VMware vCenter Server Appliance

Detta officiella VMware vSphere utbildningsprogram är baserat på VMware ESXi 5.5 och VMware vCenter Server 5.5 och levereras i samarbete med HP Education Services på vårt kurscenter hos Firebrand Training.

Se Du lär dig...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 7 skäl varför du ska genomföra din VMware® vSphere 5.5 hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 5 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din VMware® vSphere 5.5 kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 4. Du lär dig VMware® vSphere 5.5 snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 5. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.029 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 och 2013” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 6. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat VMware® vSphere 5.5 kursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 7. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer på VMware® vSphere 5.5 är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Modul 1 – Kursintroduktion

 • Introduktioner och kurslogistik
 • Kursmål

Modul 2 – Introduktion till VMware Virtualization

 • Introducera virtualisering och vSphere-komponenter
 • Beskriv tankarna med server, nätverk och lagringsvirtualisering
 • Beskriv var vSphere passar in i molnarkitekturen
 • Installera och använd vSphere-användargränssnitten
 • Beskriva ESXi-arkitekturen och konfigurera olika ESXi-inställningar

Modul 3 – Skapa virtuella maskiner

 • Introducera virtuella maskiner, virtuell maskinvara och virtuella maskinfiler
 • Distribuera en virtuell maskin

Module 4 – VMware vCenter Server

 • Introducera vCenter Server-arkitekturen
 • Hantera vCenter Server-lagerobjekt och -licenser

Modul 5 – Konfigurera och hantera virtuella nätverk

 • Beskriva, skapa och hantera en standardväxling
 • Beskriva och ändra standardväxlingsegenskaper
 • Konfigurera virtuella lastbalanserade algoritmer för växling

Modul 6 – Konfigurera och hantera virtuella nätverk

 • Introducera lagringsprotokoll och enhetsnamn
 • Konfigurera ESXi med iSCSI, NFS, och Fibre Channel storage
 • Skapa och hantera VMware vSphere® VMFS-datalagringar
 • Introducera VMware vSphere® Storage Appliance

Module 7 – Virtual Machine Management

 • Använd mallar och kloning för att distribuera virtuella maskiner
 • Modifiera och hantera virtuella maskiner
 • Skapa och hantera bilder av virtuella maskiner
 • Utföra migreringar av VMware vSphere® vMotion® och VMware vSphere® Storage vMotion®
 • Skapa en VMware vSphere® vApp™
 • Använda VMware® vCenter™ Converter™ separat för att tillämpa hot-cloning för ett system

Modul 8 – Åtkomst- och autentiseringskontroll

 • Kontrollera användaråtkomst genom roller och behörigheter
 • Diskutera ESXi-värdåtkomst och autentisering
 • Integrera ESXi med Active Directory
 • Introducera VMware® vShield™-produkter

Modul 9 – Resurshantering och övervakning

 • Introducera virtuell processor och minneskoncept
 • Beskriva metoder för optimering av processor och minnesanvändning
 • Konfigurera och hantera resurspooler
 • Använda vCenter Server-prestandagrafer och alarm för att övervaka resursanvändning

Modul 10 – Hög tillgänglighet och feltolerans

 • Förklara vSphere HA-arkitekturen.
 • Konfigurera och hantera vSphere HA-kluster
 • Ange avancerade parametrar för vSphere HA
 • Aktivera FT på en virtuell maskin

Modul 11 – Värdskalbarhet

 • Använda värdprofler för att hantera ESXi-konfigurationsefterlevnad
 • Konfigurera och hantera VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™-kluster
 • Konfigurera utökad vMotion-kompatibilitet
 • Använd vSphere HA och vSphere DRS tillsammans
 • Konfigurera och hantera VMware vSphere® Distributed Power Management™

Modul 12 – Nätverksskalbarhet

 • Skapa, konfigurera och hantera vSphere-distribuerade växlingar, nätverksanslutningar och portgrupper
 • Diskutera distribuerade växlingsegenskaper, såsom privata VLAN, upptäcktsprotokoll, VMware vSphere®-nätverk I/O-kontroll, NetFlow och portspegling

Modul 13 – Lagringsskalbarhet

 • Beskriva API för VMware vSphere®-lagring – Matrisintegrering och lagringsmedvetande
 • Förklara profildriven lagring
 • Lägga till en lagringspolicy till en virtuell maskinlagringsprofil
 • Introducera VMware vSphere® Storage I/O Control
 • Skapa ett datalagringskluster
 • Konfigurera lagrings-DRS

Modul 14 – Dataskydd

 • Diskutera strategi för säkerhetskopiering för ESXi-värdar och vCenterServer
 • Introducera VMware vSphere® Data Protection™
 • Diskutera lösningar för effektiv säkerhetskoiering av virtuella maskiner

Modul 15 – Patchhantering

 • Använda Update Manager för att hantera ESXi patching
 • Installera Update Manager och plug-in för Update Manager
 • Skapa patch-baslinjer
 • Skanna och åtgärda värdar

Modul 16 – VMware vSphere Management Assistant

 • Beskriv vMA
 • Konfigurera vMA
 • Diskutera inställning för kommandoradsgränssnitt för VMware vSphere®
 • Utför kommandoradsåtgärder för värdhantering, nätverkshantering, lagringshantering och prestandaövervakning

Modul 17 – Installera VMware-komponenter

 • Beskriva vCenter Linked Mode för att hantera vCenter Server-lager
 • Introducera ESXi-installation
 • Beskriva start-från-SAN-kraven
 • Beskriva vCenter Serverhårdvara, programvara och databaskrav
 • Installera vCenter Server (Windows-baserad)
 • Introducera vCenter Server Appliance
 • Installera och konfigurera vCenter Server Appliance
 • Använd Image Builder för att skapa en ESXi-installationsbild
 • Använd VMware vSphere® Auto Deploy™ för att distribuera en statusfri ESXi-värd

Se Certifiering...

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • VMware Certified Professional 5 - Data Center Virtualization (VCP5-DCV) - Exam code VCP550

Se Förkunskaper...

För att slutföra denna kurs måste du ha:

 • Två års erfarenhet av Microsoft- och Linux-servrar
 • Grundläggande virtualisering eller molndatorhanteringskunskaper

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se Vad ingår?...

Firebrand Training erbjuder kvalificerade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Du mottager ett gediget utbud av kursmaterial som passar till alla inlärningsstilar (presentation, övning, diskussion) – och som är avgörande för en framgångsrik inlärning.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.
 • Se När...

VMware® VMware® vSphere 5.5 Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

25/11/2019 (Måndag)

29/11/2019 (Fredag)

Avslutad

-

 

30/3/2020 (Måndag)

3/4/2020 (Fredag)

Väntelista

Rikstäckande

 

11/5/2020 (Måndag)

15/5/2020 (Fredag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

22/6/2020 (Måndag)

26/6/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

3/8/2020 (Måndag)

7/8/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

14/9/2020 (Måndag)

18/9/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 75.029 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,79% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Fast, challenging, good value."
Anonym (2/2/2015 till 6/2/2015)

"Intensive training with an extremely good instructor!... "
Henrik Pedersen , Fujitsu. (2/2/2015 till 6/2/2015)

"Good instructor. Learned a lot."
Vegard Bingen , Euro Engineering AS & ABB. (2/2/2015 till 6/2/2015)

"Another enjoyable and useful experience with Firebrand"
Paul Harper , ABtec. (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Fast paced but informative and entertaining. I learnt a lot this week. Very good food and accommodation!"
Mark Richter. (8/12/2014 till 12/12/2014)

Senaste recensioner från våra studenter