Lean Six Sigma certifications

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Combined Course Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™ & Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

10 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Black Belt™ ICBB™

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Green Belt™ ICGB™

5 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma IASSC® Certified Lean Six Sigma Yellow Belt™ ICYB™

2 Dagar

Kurspriser

Hot Course

Lean Six Sigma Master Black Belt™ certification

5 Dagar

Kurspriser

Six Sigma utbildning

Six Sigma Utbildning erbjudar en strategi för verksamhetshantering som ursprungligen utvecklades av Motorola i USA 1986. 6 Sigma försöker att förbättra kvaliteten för utgångsprocesser genom att identifiera och ta bort orsaken till defekterna (felen) och minimisera variabiliteten i tillverknings- och verksamhetsprocesser.

Den använder en uppsättning av metoder för kvalitetshantering, inklusive statistiska metoder, och skapar en speciell infrastruktur av personer inom organisationen (t.ex. 6 Sigma ”Black Belts” och 6 Sigma ”Green Belts” som är experter på dessa metoder. Varje Lean Six Sigma projekt som utförs inom en organisation följer en definierad 6 Sigma stegsekvens och har kvantifierade finansiella mål (kostnadsreduktion eller vinstökning).

Skillnaden mellen Six Sigma och andra modeller för företagshantering ligger i den vikt som Six Sigma lägger på mätningar, som t.ex. startmomentet för kulturella ändringar och processer för beslutsfattande.

Kort sammanfattat; om mätningar är vägskyltar för företagshanteringsplaner så är Six Sigma kartan för beslutsfattande. Den här metoden har haft stor framgång och är nu en av de mest använda i organisationer av alla storlekar. Behovet av Six Sigma Green Belt- och Black Belt-certifieringar har ökat dramatiskt hos Firebrand Training och vi släppte nyligen en kombinerad Six Sigma Green Belt och Black Belt-kurs, så att du kan få båda certifieringarna på 10 dagar.