Our UK training centre is reopening in June. Learn more about it on our blog.

SAP® Certified Application Associate - Financial Accounting

- Bara 6 dagar

Vårt accelererade SAP® Certified Application Associate - Financial Accounting kurs- och certifieringsprogram erbjuder det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå önskad kunskap och certifiering.

Vi har designat vårt kursmaterial så att det förbereder dig för din examen som du genomför på plats under kursen.

Du kommer att lära dig:

Läs mer...

Översikt över SAP®

 • SAP®-navigering

Huvuddata för Financial Accounting

 • Kontogrupper
 • Bankkonton/banknycklar
 • Kontoplan
 • Kund- och leverantörskonton
 • G/L-konto
 • Avstämningskonton

Dokument- och publiceringskontroll

 • Kassarabatt och betalningsvillkor
 • Kassaregister
 • Clearing (manuell och automatisk)
 • Företagsöverskridande kodtransaktioner
 • Standardvärden
 • Dokumentändringar, ändringskontroll
 • Dokumentåterföring
 • Dokumenttyper och nummerintervaller
 • Främmande valutor och valutakursskillnader
 • Inkommande och utgående betalningar
 • Betalningsskillnader
 • Publiceringsgodkännanden
 • Publiceringsnycklar och fältstatusgrupper
 • Publiceringsperioder
 • Skatter
 • Toleransgrupper och betalningsskillnader

Betalningsprogram, betalningskravprogram, korrespondens, ränteberäkning

 • Korrespondenskonfiguration
 • Skapa korrespondanser
 • Skapa betalningsmedia
 • Konfiguration av betalningskravprogram
 • Verkställa kravkörning och skriva ut betalningskravmeddelande
 • Verkställa ränteberäkningskörning
 • Verkställa betalningskörning
 • Konfiguration av ränteberäkning
 • Konfiguration av betalningsprogram

Stängningsuppgifter inom Financial Accounting

 • Balansräkning/P&L struktur & rapportering
 • Vinst och förlust vid månads- och årsslut
 • Fordringar och skulder
 • Tekniska steg, organisations- och dokumentationssteg

Utvärderingsalternativ i rapportering

 • Prioriteringslista för rapportering inom Financial Accounting
 • Infosystem och ABAP-rapporter i huvudbok, kundfordringar
 • Listvy

Specialtransaktioner i huvudbok, dokumentparkering, substitut

 • Översikt över SAP® Solution Manager
 • Grunder för dokumentparkering
 • Anpassa olika G/L-specialtransaktioner
 • Bearbeta parkerade dokument
 • G/L-specialklasser och -typer
 • G/L-specialtransaktioner med exempel på betalning och garanti
 • Ersättning
 • Validering

Den nya huvudboken

 • Aktivering och tanken med den nya huvudboken
 • Dokumentdelning
 • Nya egenskaper i FI
 • Realtidsintegrering CO => FI
 • Rapportering med (ny) FI-standard
 • Prioriteringslista för rapportering
 • Scenarier och scenariotilldelning

Redovisning av tillgångar

 • Egendomstransaktioner (exempelvis tillgångsförvärv, pension)
 • Huvuddata
 • Organisationsstrukturer
 • Periodisk bearbetning i tillgångsredovisning
 • Använda informationssystem

Se Certifiering...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din SAP® Financial Accounting hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din SAP® Financial Accounting kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar SAP® Financial Accounting certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig SAP® Financial Accounting snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 75.595 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat SAP® Financial Accountingkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Under kursen förbereder vi dig för och genomför följande examen:

 • SAP® Certified Application Associate - Financial Accounting with SAP® ERP 6.0 EHP4 (Code: C_TFIN52_64)

Se Vad Ingår?...

Firebrand Training erbjuder accelererade kurs- och certifieringsprogram som inkluderar allt, är enkelt för kunden och utvecklat med fokus på de specifika behov som våra deltagare har. Vi säkerställer att alla detaljer tas om hand så att du helt kan fokusera på dina kunskaps- och certifieringsmål.

Våra kurs- och certifieringsprogram inkluderar allt med:

 • Praktiskt orienterad utbildning som använder vår unika metodik (Presentation|Övning|Diskussion).
 • Omfattande kursmaterial och labbmanualer – vi utvecklar traditionella kursmaterial för att motsvara de specifika krav som accelererad inlärning ställer.
 • Ett helt instruktörslett program där du får tillgång till komfortabla klassrum, labbutrustning och loungemiljöer 24 timmar om dygnet.
 • Examensvoucher och certifieringstest som genomförs på plats under kursen.
 • Vår certifieringsgaranti som innebär att vi erbjuder en ovillkorlig garanti att du erhåller din certifiering. Du har rätt att återkomma till din kurs så många gånger det behövs inom en 12 månadersperiod tills certifieringen är uppnådd. Allt du behöver betala är eventuella nya test- och boendeavgifter.
 • Boende, mat samt tillgång till kaffe, te, frukt och tilltugg under hela kursen.
 • Transport till och från närmaste flygplats/tågstation före och efter genomförd kurs.

Se Förkunskaper...

Följande är en fördel, om än inte nödvändigt:p>

 • Erfarenhet av att arbeta med,eller implementera, ett SAP® Human Capital Management (HCM) / HR system eller andra HR / personalsystem
 • Förståelse av HR krav och processer för en organisation, och de grundläggande principerna involverade i detta såsom personalledning och processer, informationshantering inkluderat personaldata, organisatoriska strukturer och enheter, processer för lönedata och HR rapporter
 • Förståelse av processerna involverade i HR organisation och ledning
 • Familjär med HR processer inkluderat löner och tidsrapportering
 • Familjär med principerna för ”Performance Management”, ”Talent Management” och personalutveckling
 • Familjär med processer för HR rapportering

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

SAP® SAP® Financial Accounting Kursdatum

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Plats

Registrera

24/2/2020 (Måndag)

29/2/2020 (Lördag)

Avslutad

-

 

29/6/2020 (Måndag)

4/7/2020 (Lördag)

Väntelista

Rikstäckande

 

10/8/2020 (Måndag)

15/8/2020 (Lördag)

Begränsat antal platser

Rikstäckande

 

21/9/2020 (Måndag)

26/9/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

2/11/2020 (Måndag)

7/11/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

14/12/2020 (Måndag)

19/12/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Rikstäckande

 

Vi har utbildat 75.595 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Course was very good, I liked the analogies given to explain complex networking areas it really helped. The instructor was very good at bringing information to a level everyone could understand and then further on that. "
Ewan jamieson, Mr. (17/2/2020 till 22/2/2020)

"Knowledgeable, well spoken and relatable instructor. The instructor explained difficult concepts clearly and provided good examples to help us understand the material. He also discussed real-world examples to help solidify how the concepts are applied in the field. There were a few technical issues with the remote learning and remote labs, but overall a great experience, especially so when considering the current situation with COVID-19."
JE, Mitchells & Butlers. (4/5/2020 till 7/5/2020)

"I would highly recommend taking up a course with Firebrand because the way the course is delivered is very helpful and useful for someone who either has no knowledge or some knowledge. The instructors do everything they can to ensure everyone is learning and is always on hand to help anyone who is struggling with anything. Everyone on the course is also very helpful and in the same position as they want to learn to. So there is not just the instructor but the class as a whole to assist. The facility is very nice and I will definitely be coming back for any future courses I attend. "
CP, Innovate Ltd. (4/5/2020 till 7/5/2020)

"Firebrand have very passionate instructors."
Anonym (4/5/2020 till 7/5/2020)

"Extremely useful course, detailed understanding and trainer had good grasp on the information and was able to explain it in different ways to help our understanding and help us to relate this to our own working environment."
SA, Lloyds Banking Group. (4/5/2020 till 6/5/2020)

Senaste recensioner från våra studenter