Microsoft - Developing Microsoft Azure Solutions

Varaktighet

Varaktighet:

Bara 4 dagar

Metod

Metod:

Klassrum / Uppkopplad / Hybrid

Nästa datum

Nästa datum:

10/1/2023 (Tisdag)

Översikt

På den här Microsoft Specialist: Developing Microsoft Azure Solutions-utbildningen kommer du att lära dig hur man tar en redan existerande ASP.NET MVC-applikation och utökar dess funktionalitet genom att flytta den till Microsoft Azure.

Du kommer att fokusera på viktiga saker att ha i åtanke när man bygger en lösning med hög tillgänglighet i molnet.

Få din utbildning i Microsoft Specialist: Developing Microsoft Azure Solutions på bara 4 dagar och lära dig mer än du kunnat föreställa dig.

Våra kurser undervisas av moln-specialister och du kommer att lära dig mer än bara det som krävs för certifieringen. Du kommer att använda dig av Microsoft Official Curriculum (MOC) och öva på prov. Du kommer även att använda dig av Firebrands unika Lecture | Lab | Review-teknik, vilken kommer att ge dig en fördjupning i ämnen som:

 • Azure-tjänster och management-portaler
 • Hur man skapar en virutal miljö i Azure
 • Virtuel Networking och molntjänster
 • Bygga och hosta webb-applikatoner i Azure
 • Hur man skapar högpresterande moln-applikationer

Vi på Firebrand vet att din tid är värdefull. Därför ger vi dig möjligheten att få din utbildning och certifiering för Microsoft Specialist: Developing Azure Solutions training and certification på bara 4 dagar. Vi ger dig de bästa förutsättningarna för att lära.

Med oss vid din sida som uppmuntrar och guidar dig på vägen, kan du ta del av 4 intensiva, fokuserade dagar av kvalitativt lärande i en distraktionsfri miljö. Din erfarna instruktör använder Firebrands unika, accelererade inlärningsmetoder som inkluderar vår exklusiva lecture-/lab-/review-metodik med exempel från verkligheten som ger dig bästa möjliga förutsättningar att lära och bibehålla din kunskap samt att framgångsrikt klara din certifiering.

Att genomföra din  Microsoft Specialist: Developing Azure Solutions-utbildning hos Firebrand innebär att:

 • Du får fler utbildningstimmar per dag, vilket ger dig möjligheten att bli utbildad och certifierad snabbare och mer kostnadseffektivt än hos någon annan utbildningsleverantör.
 • Du erhåller utbildning från en av de mest kvalificerade instruktörerna i världen.
 • Du kan uteslutande fokusera på din inlärning i vår distraktionsfria miljö.
 • Du får gedigen support på plats och tillgång till klassrum dygnet runt.
 • Priset du betalar innefattar ett allt-inkluderat-paket och täcker allt kursmaterial, examen, boende, mat, transportservice, m.m.
 • Din certifieringsgaranti ger dig möjlighet att genomföra kursen igen utan extra kostnad om du inte klarar din certifiering på första försöket. Du betalar endast för boende och eventuella labbar och examen.

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Developing Microsoft Azure hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Developing Microsoft Azure kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Developing Microsoft Azure certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Developing Microsoft Azure snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 134.561 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Developing Microsoft Azurekursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Du lär dig

Microsoft Specialist: Developing Microsoft Azure Solutions

We have designed our course material in the way that best prepares you to learn and pass your Exams.

Module 1: Overview of the Microsoft Azure platform 

This module reviews the services available in the Azure platform and the Management Portals used to manage the service instances. 

Lessons 

 • Azure Services 
 • Management Portals 

Lab: Using the Azure Preview Portal 

 • Connect to the Azure Portals 
 • Create a Web Site in Azure 
 • Configure the Web Site Template 

After completing this module, you will be able to create a Web Site using both the Azure Management and Preview Portals. 

Module 2: Establishing a Development Environment using Azure Virtual Machines 

This module describes the Virtual Machine hosting options available in Azure. You will be able to deploy custom workloads to an Azure Virtual Machine, manage the VM and images and also monitor VMs. 

Lessons 

 • Constructing Azure Virtual Machines 
 • Azure Virtual Machine Workloads 
 • Migrating Azure Virtual Machine Instances 
 • Using Remote Desktop Protocol (RDP) to Connect to a Virtual Machine 

Lab: Creating an Azure Virtual Machine for Development & Testing 

 • Create a Resource Group using Azure 
 • Create a Development Virtual Machine in Azure 
 • Configure the Virtual Machine for Development 

After completing this module, you will be able to create a Virtual Machine using the Azure Management Portal and create an image of the VM. 

Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform 

In this module, you will be able to create and host a simple website using Azure Web Sites. You will learn how to monitor and manage the website using the Management Portal. 

Lessons 

 • Azure Web Sites 
 • Hosting Web Applications in Azure 
 • Configuring an Azure Web Site 
 • Publishing an Azure Web Site 
 • Monitoring and Analyzing Running Azure Web Sites 
 • Lab Overview 

Lab: Creating an ASP.NET Web Site Using Azure Websites 

 • Create an Azure Web Site 
 • Deploy an ASP.NET Web Application to an Azure Web Site 
 • Configure an Azure Web Site 

After completing this module, you will be able to create an Azure Web Site and publish an existing ASP.NET web application to the site. 

Module 4: Storing SQL Data in Azure 

In this module, you will learn how to use Azure SQL Databases to store and retrieve data. 

Lessons 

 • Azure SQL Database Overview 
 • Managing SQL Databases in Azure 
 • Using Azure SQL Databases with SQL Server Data Tools 
 • Migrating Data to Azure SQL Databases 
 • Replication and Recovery of Azure SQL Database Instances 

Lab: Storing Event Data in Azure SQL 

 • Create an Azure SQL Databases Instance 
 • Using Entity Framework with Azure SQL Databases 

After completing this module, you will be able to create an Azure SQL server and database. They will also be able to use Entity Framework Code First to migrate tables to Azure. 

Module 5: Designing Cloud Applications For Resiliency 

In this module, you will understand and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure. 

Lessons 

 • Design Considerations for Scale with Cloud Applications 
 • Application Design Practices for Highly Available Applications 
 • Building High Performance Applications using ASP.NET 
 • Common Cloud Application Patterns 
 • Application Analytics 
 • Caching Application Data 

After completing this module, you will be able to describe and identify the common practices and patterns for building resilient and scalable web applications that will be hosted in Azure. 

Module 6: Managing Cloud Services in Azure 

In this module, you will learn how to use Cloud Service Worker Roles and Web Sites Web Jobs to process data in the background. You will also be able to use Cloud Service Cache Roles to store data in the cache. 

Lessons 

 • Overview of Cloud Services 
 • Cloud Service Web Roles 
 • Customizing Cloud Service Configurations 
 • Updating and Managing Cloud Service Deployments 
 • Cloud Service Worker Role 
 • Cloud Service Worker Role Processing 
 • Analyzing Application Cloud Service Role Instances 

Lab: Creating Azure Web Roles Using Visual Studio 2013 

 • Create an Azure Cloud Service project 
 • Create an Azure Cloud Service Web Role from an existing project 
 • Configure the properties of an Azure Cloud Service project 
 • Debug an Azure Cloud Service project 

Lab: Creating a Background Process Using Azure Worker Roles 

 • Create a C# Class Library 
 • Add the Class Library to a Cloud Service Project 
 • Debug Worker Roles in a Cloud Service Project 

After completing this module, you will be able to create a background process using a Azure Worker Role. 

Module 7: Storing NoSQL Data in Azure 

In this module, you will learn how to store data in Azure Table Storage. 

Lessons 

 • Azure Storage Overview 
 • Azure Storage Tables Overview 
 • Table Entity Transactions 
 • Azure DocumentDB 

Lab: Storing Attendee Registration Data in Azure Table Storage 

 • Populating the Sign-In Form with Registrant Names 
 • Updating the Events Website to use Storage Tables 
 • Verifying that the Events Web Site is using Azure Storage Tables for Registrations 

After completing this module, you will be able to create an Azure Table Storage table and manage the table data using the .NET API for Azure Storage. 

Module 8: Storing and Consuming Files from Azure Storage 

In this module, you will be able to store and access multimedia files in Azure using Blob Storage. 

Lessons 

 • Azure Storage Blobs 
 • Controlling Access to Storage Blobs & Containers 
 • Monitoring Storage Blobs 
 • Configuring Azure Storage Accounts 
 • Azure Files 
 • Uploading and Migrating Storage Data 

Lab: Storing Generated Documents in Azure Blob Storage 

 • Implement Azure Storage Blobs 
 • Populating the Container with Files and Media 
 • Retrieving Files and Media from the Container 
 • Specifying Permissions for the Container 

Lab: Creating File Shares using Azure Files 

 • Implement Azure Files 
 • Populating the File Share with Media 

After completing this module, you will be able to create Azure Files SMB file share and store documents related to the event website. 

Module 9: Designing a Communication Strategy using Queues and Service Bus 

In this module, you will use Azure Queue Storage to queue data for asynchronous processing. You will also be able to identify the Service Bus offerings and identify which ones to use in appropriate scenarios. You will be able to use the Azure Service Bus Relay to connect on-premise services with client applications. 

Lessons 

 • Queue Mechanisms in Azure 
 • Azure Storage Queues 
 • Handling Storage Queue Messages 
 • Azure Service Bus 
 • Azure Service Bus Queues 
 • Azure Service Bus Relay 
 • Azure Service Bus Notification Hubs 

Lab: Using Storage Queues to Manage Requests Between Web Applications in Azure 

 • Using Azure Queue Storage for Document Generation 
 • Verify the Requests are Created and Consumed 

Lab: Using Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure 

 • Create an Azure Service Bus Namespace 
 • Use Service Bus Queues for Document Generation 
 • Verify the Requests are Created and Consumed 
 • Use Service Bus Relay to Connect a WCF Service and Client[s] 

After completing this module, you will be able to create an Azure Storage Queue instance to store requests. They will also create an Azure Service Bus queue instance to store requests. You will then create an Azure Service Bus namespace and use the namespace to connect a cloud web application to the local WCF service. 

Module 10: Managing Infrastructure in Azure 

In this module you will explore the Infrastructure components in Azure. You will be able to describe Virtual Networks and understand the relationship between the VNETs and the different services offered in Azure. You will also be able to add Cloud Services and Virtual Machines to VNETs. Finally you will scale multiple instances of services in a VNET. 

Lessons 

 • Azure Virtual Networks 
 • Highly Available Azure Virtual Machines 
 • Customize Azure Virtual Machine Networking 

Lab: Managing Multiple Virtual Machines in a Virtual Network 

 • Create the Database Virtual Machine 
 • Create the Application Web Site 
 • Connect the Test Application to the SQL Server Virtual Machine 
 • Modify the Database Virtual Machine 

After completing this module, you will be able to create a Virtual Machine using the existing SQL template and connect this Virtual Machine to the existing application. 

Module 11: Automating Integration with Azure Resources 

In this module, you'll explore the options for Automating their interactions with Azure Resources using PowerShell, Client Libraries or the REST API. You will also explore the two sets of modules available for PowerShell automation. 

Lessons 

 • Azure SDK Client Libraries 
 • Virtual Machine Configuration Management 
 • Scripting Azure Service Management using PowerShell 
 • Azure REST Interface 
 • Azure Resource Manager 

Lab: Automating the Creation of a Test Environment using PowerShell 

 • Prepare Azure PowerShell Environment 
 • Use PowerShell to Create and Access a Web Site Instance 
 • Use a Resource Template to Create Multiple Pre-Configured Resources 

After completing this module, you will be able to create a test environment using PowerShell and the Azure Service Management CmdLets. 

Module 12: Securing Azure Web Applications In this module, you will be able to use Azure Active Directory to implement security in a Cloud web application. 

Lessons 

 • Azure Active Directory 
 • Introduction to Identity Providers 
 • Azure AD Directories 
 • Azure AD Multi-Factor Authentication 
 • Azure Role-Based Access Control 

Lab: Integrating Azure Active Directory with the Events Administration Portal 

 • Create an Azure AD Directory 
 • Secure an Existing ASP.NET Web Application 
 • Integrate Azure AD with ASP.NET Identity 

After completing this module, you will be able to integrate ASP.NET Identity for the administration portal with Azure Active Directory. 

Module 13: Maintaining and Monitoring Web Solutions in Azure 

Learn how to deploy web applications to Azure by using WebDeploy and Service Packages. 

Lessons 

 • Deployment Strategies for Web Applications 
 • Deploying Azure Services 
 • Continuous Integration 
 • Monitoring Cloud Applications 

Lab: Deploying the Events Web Application to Azure 

 • Create the Target Azure Services for Deployment 
 • Manage Configuration Settings for a Cloud Web Application 
 • Deploy the Web Applications to Azure 
 • Monitor the Web Applications in Azure 

 

Certifiering

Som en del av din kurs blir du förberedd för, och kommer även att på plats hos oss genomföra, följande examen som även omfattas av din certifieringsgaranti:

 • Exam 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions

Vad ingår?

På den här accelererade 70-532-kursen får du följande Microsoft Official Curriculum (MOC):

 • Kurs 20532C: Developing Microsoft Azure Solutions

Förkunskaper

Innan du påbörjar den här kursen måste du kunna:

 • Jämföra de tjänster som finns tillgängliga på Azure-plattformen
 • Konfigurera och använda webb-applikationer
 • Skapa Azure WebSites genom att använda the gallery
 • Änvända och övervaka Azure WebSites
 • Skapa och konfigurera Azure Virtual Machines
 • Beskriva förhållandet mellan Cloud Services och Virtual Machines
 • Använda dig av befintliga Clous Services-paket
 • Skapa och hantera ett Storage account
 • Hantera blobs och containers i ett Storage account
 • Identifiera följderna av att importera en SQL Standalone databas
 • Hantera användare, grupper och prenumerationer i en Azure Active Directory instance
 • Skapa ett virtuellt nätverk
 • Implementera ett point to site-nätverk

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Kundreferenser

Vi har utbildat 134.561 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,55% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Very busy course. Lots of content."
Anonym, Codurance (4/12/2018 (Tisdag) till 7/12/2018 (Fredag))

"Great learning experience. Definitely improves your chances of passing versus doing it alone. Really helps to have an industry expert for feedback and to solidify the concepts."
Matt Eisengruber, Dynatrace. (24/4/2018 (Tisdag) till 27/4/2018 (Fredag))

"While I have failed this exam, I am satisfied I gained a lot of information. This is the best option for those who cant fined the quietness to study at home."
A.N.L.. (24/4/2018 (Tisdag) till 27/4/2018 (Fredag))

"Really great experience in learning key concepts of the cloud and Azure."
Darren Mayes, Adecco. (24/4/2018 (Tisdag) till 27/4/2018 (Fredag))

"I had a great experience at firebrand, met loads of great people and had a great teacher."
Julian Lamprea, HEE. (13/2/2018 (Tisdag) till 16/2/2018 (Fredag))

Kursdatum

Microsoft - Developing Microsoft Azure Solutions

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

4/10/2022 (Tisdag)

7/10/2022 (Fredag)

Avslutad - Lämna feedback

 

21/11/2022 (Måndag)

24/11/2022 (Torsdag)

Avslutad - Lämna feedback

 

10/1/2023 (Tisdag)

13/1/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

24/1/2023 (Tisdag)

27/1/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

21/3/2023 (Tisdag)

24/3/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

6/6/2023 (Tisdag)

9/6/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

27/6/2023 (Tisdag)

30/6/2023 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste recensioner från våra studenter