Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert

- Bara 6 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

Microsoft Azure Solutions Architect Expert - Official Training for Certification

On your 6 day accelerated Azure Solutions Architect Expert course, you'll get the skills you need as an Azure Solutions Architect to implement, monitor and maintain Azure solutions, from implementation of virtual machines to designing API integration strategies. You'll also gain expert understanding of service capabilities within Microsoft Azure cloud.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have  24/7 lab access  at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

You'll also learn how to:

Läs mer...

 • Deploy and configure infrastructure
 • Implement workloads and security
 • Architect Cloud Technology Solutions
 • Create and deploy apps
 • Implement authentication and secure data
 • Develop for the Cloud
 • Determine workload requirements
 • Design for identity and security
 • Design a Data Platform Solution
 • Design a Business Continuity Strategy
 • Design for deployment, migration, and integration

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies and exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design. You'll sit these exams at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

If you're an Azure Administrator who manages cloud services that span across a variety of cloud capabilities, this course is ideal for you.

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Azure Solutions Architect hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 6 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Azure Solutions Architect kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Azure Solutions Architect certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Azure Solutions Architect snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Azure Solutions Architectkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

AZ-300T01-A: Deploying and Configuring Infrastructure

Module 1: Managing Azure Subscriptions and Resources

In this module you will explore Azure monitoring capabilities using Azure alerts, Azure activity logs, and Log Analytics. You will learn to query, analyze, and interpret the data viewed in Log Analytics.

After completing this module, students will be able to:

 • Managing Azure Subscriptions and Resources

Module 2: Implementing and Managing Storage

In this module you will learn about Azure storage accounts, data replication, how to use Azure Storage Explorer, and monitor storage.

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing and Managing Storage 

Module 3: Deploying and Managing Virtual Machines (VMs)

In this module you will learn how to do the following:

 • Create Virtual Machines (VM)s within the Azure Portal
 • Create Virtual Machines (VM)s using Azure PowerShell
 • Create Virtual Machines (VM)s using ARM templates
 • Deploy Linux Virtual Machines (VM)s
 • Monitor Virtual Machines (VM)s

Additionally, you will learn how to protect data using backups at regular intervals, whether by snapshot, Azure Backup, or Azure Site Recovery.

After completing this module, students will be able to:

 • Deploying and Managing VMs

Module 4: Configuring and Managing Virtual Networks

In this module you will create and implement virtual networks using the Azure Portal as well as Azure PowerShell and CLI. You will receive and overview on how to assign IP addresses to Azure resources to communicate with other Azure resources, your on-premises network, and the Internet.

Lessons

 • Network routing using routing tables and algorithms
 • Inter-site connectivity using VNet-to-VNet connections and VPNs
 • Virtual network peering for regional and global considerations
 • Gateway transit

After completing this module, students will be able to:

 • Configuring and Managing Virtual Networks

Module 5: Managing Identities

This module covers Azure Active Directory (Azure AD) for IT Admins and Developers with a focus on the Azure AD multi-tenant cloud-based directory and identity management service.

Lessons

 • Role-Based Access Control (RBAC)
 • built-in roles
 • Self-Service Password Reset (SSPR)
 • authentication methods for password reset

After completing this module, students will be able to:

 • Managing Identities using Azure Active Directory

AZ-300T02-A: Implementing Workloads and Security

Module 1: Evaluating and Performing Server Migration to Azure

This module covers migrating workloads to a new environment, whether it be another datacenter, or to a public cloud, and setting clear goals for the migration. Goals include both technology-focused and business-focused goals for migrations and the benefits to an organisation’s business. Activities include components of the Azure migration process: creating a project, creating a collector, assessing readiness and estimating costs. Additionally, you will receive and overview of Azure Site Recovery (ASR) that includes and end-to-end scenarios.

After completing this module, students will be able to:

 • Evaluating and Performing Server Migration to Azure

Module 2: Implementing and Managing Application Services

This module includes the following topics:

 • Deploying Web Apps
 • Managing Web Apps
 • App Service Security
 • Serverless Computing Concepts
 • Managing Event Grid
 • Managing Service Bus
 • Managing Logic App

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing and Managing Application Services

Module 3: Implementing Advanced Virtual Networking

This module includes the following topics:

 • Azure Load Balancer
 • Azure Application Gateway
 • Site-to-Site VPN Connections

As well as an overview of ExpressRoute, which allows companies to extend on-premises networks into the Microsoft cloud over a dedicated private connection facilitated by a connectivity provider.

After completing this module, students will be able to:

 • Implementing Advanced Virtual Networking

Module 4: Securing Identities

This module includes the following topics with an emphasis on identity and roles:

 • Azure AD Identity Protection
 • Azure Domains and Tenants
 • Azure Users and Groups
 • Azure Roles

As well as an overview of Azure AD integration options that focuses on Azure AD Connect to integrate on-premises directories with Azure Active Directory.

After completing this module, students will be able to:

 • Securing Identities using Azure AD

AZ-300T03-A: Understanding Cloud Architect Technology Solutions

Module 1: Selecting Compute and Storage Solutions

This module includes the following topics:

 • Azure Architecture Center
 • Cloud design patterns
 • Competing consumers pattern
 • Cache-aside pattern

As well as sharding patterns to divide a data store into horizontal partitions or shards. Each shard has the same schema but holds its own distinct subset of the data.

After completing this module, students will be able to:

 • Design and Connectivity Patterns 

Module 2: Hybrid Networking

This module includes the following topics:

 • Site-to-site connectivity
 • Point-to-site connectivity
 • Combining site-to-site and point-to-site connectivity
 • Virtual network–to–virtual network connectivity

As well as connecting across cloud providers for failover, backup, or even migration between providers such as AWS.

After completing this module, students will be able to:

 • Hybrid Networking 

Module 3: Measuring Throughput and Structure of Data Access

This module includes the following topics:

 • DTUs – Azure SQL Database
 • RUs – Azure Cosmos DB
 • Structured and unstructured data
 • Using structured data stores

After completing this module, students will be able to:

 • Address Durability of Data and Caching 
 • Measure Throughput and Structure of Data Access

AZ-300T04-A: Creating and Deploying Apps

Module 1: Creating Web Applications using PaaS

This module provides an overview of Azure App Service Web Apps for hosting web applications, REST APIs, and a mobile back end. Topics include the following:

 • Using shell commands to create an App Service Web App
 • Creating Background Tasks
 • Using Swagger to document an API

As well as an explanation of how Logic Apps help to build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organisations by automating tasks and business processes as workflows.

After completing this module, students will be able to:

 • Use shell commands to create an App Service Web App
 • Create Background Tasks
 • Use Swagger to document an API

Module 2: Creating Apps and Services Running on Service Fabric

This module provides an overview of Azure Service Fabric as a distributed systems platform that makes it easy to package, deploy and manage scalable and reliable microservices and containers. This module also addresses the challenges in developing and managing cloud native applications. Additional topics include:

 • Creating a reliable service
 • Creating a Reliable Actors app
 • Working with Reliable collections

After completing this module, students will be able to:

 • Create a reliable service
 • Create a Reliable Actors app
 • Hands-on with Reliable collections

Module 3: Using Azure Kubernetes Service This module focuses on the Azure

Kubernetes Service (AKS) for deploying and managing a Kubernetes cluster in Azure. Topics include how to reduce operational overhead of managing Kubernetes by offloading much of that responsibility to Azure, such as health monitoring and maintenance. Additional topics include:

 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

After completing this module, students will be able to:

 • Understand the Azure Container Registry
 • Use Azure Container instances

AZ-300T06-A: Developing for the Cloud

Module 1: Developing Long-Running Tasks and Distributed Transactions

Topics for this module include:

 • Implementing large-scale, parallel, and high-performance apps using batches
 • HPC using Microsoft Azure Virtual Machines
 • Implementing resilient apps by using queues

As well as, implementing code to address application events by using webhooks. Implementing a webhook gives an external resource a URL for an application. The external resource then issues an HTTP request to that URL whenever a change is made that requires the application to take an action.

Module 2: Configuring a Message-Based Integration Architecture

Lessons

 • Configure an app or service to send emails
 • Configure an event publish and subscribe model
 • Configure the Azure Relay service
 • Configure apps and services with Microsoft Graph

After completing this module, students will be able to:

 • How to configure a message-based integration architecture

Module 3: Developing for Asynchronous Processing

Lessons

 • Implement parallelism, multithreading, and processing
 • Implement Azure Functions and Azure Logic Apps
 • Implement interfaces for storage or data access
 • Implement appropriate asynchronous computing models
 • Implement autoscaling rules and patterns

After completing this module, students will be able to:

 • Understand how to Develop for Asynchronous Processing

Module 4: Developing for Autoscaling

Lessons

 • Implementing autoscaling rules and patterns
 • Implementing code that addresses singleton application instances
 • Implementing code that addresses a transient state

After completing this module, students will be able to:

 • Begin creating apps for Autoscaling

Module 5: Developing Azure Cognitive Services Solutions

Lessons

 • Developing Solutions using Computer Vision
 • Developing solutions using Bing Web Search
 • Developing solutions using Custom Speech Service
 • Developing solutions using QnA Maker

After completing this module, students will be able to:

 • Understand Azure Cognitive Services Solutions

AZ-301T01-A: Designing for Indentity and Security

Module 1: Managing Security & Identity for Azure Solutions

This module discusses both security and identity within the context of Azure. For security, this module reviews the various options for monitoring security, the options available for securing data and the options for securing application secrets. For identity, this module focuses specifically on Azure Active Directory (Azure AD) and the various features available such as Multi-Factor Authentication (MFA), Managed Service Identity, Azure AD Connect, ADFS and Azure AD B2B/B2C.

Lab: Securing Secrets in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Integrate their existing solutions with external identity providers using Azure AD B2B or B2C
 • Design a hybrid identity solution
 • Determine when to use advanced features of Azure AD such as Managed Service Identity, MFA and Privileged Identity Management
 • Secure application secrets using Key Vault.
 • Secure application data using SQL Database and Azure Storage features

Module 2: Integrating SaaS Services Available on the Azure Platform

This module introduces multiple SaaS services available in Azure that are available for integration into existing Azure solutions. These services include Cognitive Services, Bot Service, Machine Learning and Media Services.

Lab: Deploying Service Instances as Components of Overall Azure Solutions

After completing this module, students will be able to:

 • Detail the various APIs available in Cognitive Services
 • Identify when to use the Face API, Speech API or Language Understanding (LUIS) service

AZ-301T02-A: Designing a Data Platform Solution

Module 1: Backing Azure Solutions with Azure Storage

This module describes how many Azure services use the Azure Storage service as a backing store for other application solution in Azure. The module dives into critical considerations when using Azure Storage as a supplemental service for an all-up Azure solution.

After completing this module, students will be able to:

 • Determine the ideal pricing option for Azure Storage based on a solution’s requirements.
 • Identify performance thresholds for the Azure Storage service.
 • Determine the type of Storage blobs to use for specific solution components.
 • Use the Azure Files service for SMB operations.
 • Identify solutions that could benefit from the use of StorSimple physical or virtual devices.

Module 2: Comparing Database Options in Azure

This module compares the various relational and non-relational data storage options available in Azure. Options are explored as groups such as relational databases (Azure SQL Database, MySQL, and PostgreSQL on Azure), non-relational (Azure Cosmos DB, Storage Tables), streaming (Stream Analytics) and storage (Data Factory, Data Warehouse, Data Lake).

Lab: Deploying Database Instances in Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Identify data streaming options for large-scale data ingest
 • Identify longer-term data storage options

Module 3: Monitoring & Automating Azure Solutions

This module covers the monitoring and automation solutions available after an Azure solution has been architected, designed and possibly deployed. The module reviews services that are used to monitor individual applications, the Azure platform and networked components. This module also covers automation and backup options to enable business-continuity scenarios for solutions hosted in Azure.

Lab: Deploying Configuration Management Solutions to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Compare and contrast monitoring services for applications, the Azure platform and networking
 • Design an alert scheme for a solution hosted in Azure
 • Select the appropriate backup option for infrastructure and data hosted in Azure.
  Automate the deployment of future resources for backup recovery or scaling purposes

AZ-301T03-A: Designing for Deployment, Migration and Integration

Module 1: Deploying Resources with Azure Resource Manager

This module establishes a basic understanding of Azure Resource Manager and the core concepts of deployments, resources, templates, resource groups and tags. The module will dive deeply into the automated deployment of resources using ARM templates.

Lab: Deploying Resources with Azure Resource Manager

After completing this module, students will be able to:

 • Create a resource group
 • Add resources to a resource group
 • Deploy an ARM template to a resource group
 • Filter resources using tags
 • Author a complex deployment using the Azure Building Blocks tools

Module 2: Creating Managed Server Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Managed Containerised Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

Module 3: Authoring Serverless Applications in Azure

This module describes how solutions can leverage serverless application hosting services in Azure to host web applications, REST APIs, integration workflows and HPC workloads without the requirement to manage specific server resources. The module focuses on App Services-related components such as Web Apps, API Apps, Mobile Apps, Logic Apps and Functions.

Lab: Deploying Serverless Workloads to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Select between hosting application code or containers in an App Service instance
 • Describe the differences between API, Mobile and Web Apps
 • Integrate an API or Logic App with the API Management service
 • Design an App Service Plan or multi-region deployment for high performance and scale

AZ-301T04-A: Designing an Infrastructure Strategy

Module 1: Application Architecture Patterns in Azure

This module introduces, and reviews common Azure patterns and architectures as prescribed by the Microsoft Patterns & Practices team. Each pattern is grouped into performance, resiliency and scalability categories and described in the context of similar patterns within the category.

After completing this module, students will be able to:

 • Locate and reference the Cloud Design Patterns documentation
 • Locate and reference the Azure Architecture Center
 • Describe various patterns pulled from the Cloud Design Patterns

Module 2: Building Azure IaaS-Based Server Applications (ADSK)

This module identifies workloads that are ideally deployed using Infrastructure-as-a-Service services in Azure. The module focuses on the VM Scale Sets and Virtual Machine services in Azure and how to best deploy workloads to these services using best practices and features such as Availability Sets.

Lab: Building Azure IaaS-Based Server Applications.

After completing this module, students will be able to:

 • Design an availability set for one or more virtual machines
 • Describe the differences between fault and update domains
 • Author a VM Scale Set ARM template
 • Join a virtualised machine to a domain either in Azure or on a hybrid network

Module 3: Networking Azure Application Components

This module describes the various networking and connectivity options available for solutions deployed on Azure. The module explores connectivity options ranging from ad-hoc connections to long-term hybrid connectivity scenarios. The module also discusses some of the performance and security concerns related to balancing workloads across multiple compute instances, connecting on-premise infrastructure to the cloud and creating gateways for on-premise data.

Lab: Deploying Network Infrastructure for Use in Azure Solutions

After completing this module, students will be able to:

 • Describe DNS and IP strategies for VNETs in Azure
 • Compare connectivity options for ad-hoc and hybrid connectivity
 • Distribute network traffic across multiple loads using load balancers
 • Design a hybrid connectivity scenario between cloud and on-premise

Module 4: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services

This module describes and compares the integration and messaging services available for solutions hosted on the Azure platform. Messaging services described include Azure Storage Queues, Service Bus Queues, Service Bus Relay, IoT Hubs, Event Hubs and Notification Hubs. Integration services include Azure Functions and Logic Apps.

Lab: Integrating Azure Solution Components using Messaging Services

After completing this module, students will be able to:

 • Compare Storage Queues to Service Bus Queues
 • Identify when to use Azure Functions or Logic Apps for integration components in a solution
 • Describe the differences between IoT Hubs, Event Hubs and Time Series Insights

Se Exam Track...

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

 • Exam AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
  • Domains:
   • Deploy and Configure Infrastructure (25-30%)
   • Implement Workloads and Security (20-25%)
   • Architect Cloud Technology Solutions (5-10%)
   • Create and Deploy Apps (5-10%)
   • Implement Authentication and Secure Data (5-10%)
   • Develop for the Cloud (20-25%)
 • Exam AZ-301: Microsoft Azure Architect Design
  • Domains:
   • Determine Workload Requirements (15-20%)
   • Design for Identity and Security (20-25%)
   • Design a Data Platform Solution (15-20%)
   • Design a Business Continuity Strategy (15-20%)
   • Design for Deployment, Migration, and Integration (10-15%)
   • Design an Infrastructure Strategy (15-20%)

Se What's Included...

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-300T01: Deploying and Configuring Infrastructure
 • AZ-300T02: Implementing Workloads and Security
 • AZ-300T03: Understanding Cloud Architect Technology Solutions
 • AZ-300T04: Creating and Deploying Apps
 • AZ-300T06: Developing for the Cloud
 • AZ-301T01: Designing for Identity and Security
 • AZ-301T02: Designing a Data Platform Solution
 • AZ-301T03: Design for Deployment, Migration, and Integration
 • AZ-301T04: Designing an Infrastructure Strategy

Microsoft Exams:

 • AZ-300: Microsoft Azure Architect Technologies
 • AZ-301: Microsoft Azure Architect Design

Se Prerequisites...

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

You should have advanced experience and knowledge across various aspects of IT operations, including networking, virtualisation, identity, security, business continuity, disaster recovery, data management, budgeting, and governance. This role requires managing how decisions in each area affects an overall solution.

You must also be proficient in Azure administration, Azure development, and DevOps, and have expert-level skills in at least one of those domains.

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Azure Solutions Architect Kursdatum

Microsoft - Certified Azure Solutions Architect Expert

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

9/9/2019 (Måndag)

14/9/2019 (Lördag)

Avslutad

 

2/12/2019 (Måndag)

7/12/2019 (Lördag)

Väntelista

 

10/2/2020 (Måndag)

15/2/2020 (Lördag)

Platser tillgängliga

Registrera

22/3/2020 (Söndag)

27/3/2020 (Fredag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"Great learning atmosphere but exhausting."
Anonym - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dagar) (23/9/2019 till 28/9/2019)

"Intense but good training."
Anonym, IBM - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dagar) (10/6/2019 till 15/6/2019)

"The training was great."
Anonym - Microsoft Certified Azure Solutions Architect Expert (6 dagar) (10/6/2019 till 15/6/2019)

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

Senaste Azure Solutions Architect recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.