Microsoft Certified Azure DevOps Engineer Expert

- Bara 4 dagar

Använd dina Microsoft Vouchers

Din kurs kan vara mycket billigare om din organisation har SA Vouchers. Utbildningsvouchers kan användas för många Microsoftkurser hos Firebrand. Prata med en utbildningsrådgivare hos Firebrand, om du vill veta mer Kontakta oss.

On your 4-day accelerated Azure DevOps Engineer Expert certification course, you'll get the skills you need to be successful as an Azure DevOps Engineer. You'll learn to combine people, process and technology to deliver products and services that meet business and end user needs.

Your expert Microsoft Certified Trainer (MCT) will immerse you in the curriculum with Firebrand's unique Lecture | Lab | Review technique, helping you to build and retain information faster. You'll also have 24/7 lab access at the training centre, so you can test your skills and make the most of your stay.

During your 4 day accelerated DevOps Engineer course you'll learn how to:

Läs mer...

 • Design a DevOps Strategy
 • Implement DevOps Development Processes
 • Implement Continuous Integration, Testing and Delivery
 • Implement Dependency Management
 • Implement Application Infrastructure
 • Implement Continuous Feedback

You'll benefit from the latest Microsoft courseware and practice papers, as Firebrand is a Microsoft Learning Partner.

You'll also be prepared for exam AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions. You'll sit this exam at the Firebrand Training Centre during the course, covered by your Certification Guarantee.

Before attending this course you must hold one of the following certifications:

Se Benefits...

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Här är 8 skäl varför du ska genomföra din Azure DevOps Engineer hos Firebrand Training:

 1. Du blir utbildad och certifierad på bara 4 dagar. Hos oss får du din utbildning och certifiering på rekordtid, en certifering du också genomför här på plats som en integrerad del av den intensiva, accelererade utbildningen.
 2. Allt är inkluderat. Ett engångsbelopp täcker alla kursmaterial, examen, boende och mat och erbjuder det mest kostnadseffektiva sättet att erhålla din Azure DevOps Engineer kurs och certifiering på. Och detta utan några oannonserade ytterligare kostnader.
 3. Du klarar Azure DevOps Engineer certifieringen första gången eller kan gå om kursen kostnadsfritt. Det är vår garanti. Vi är säkra på att du kommer klara din certifiering första gången. Men skulle du mot förmodan inte göra det kan du inom ett år komma tillbaks, delta i hela kursen igen, och bara betala för eventuella övernattningar och din examen. Allt annat är gratis.
 4. Du lär dig mer.Traditionella utbildningsdagar pågår kl. 09.00-16.00 med långa lunch- och fikapauser. Hos Firebrand Training får du minst 12 timmars effektiv och fokuserad kvalitetsutbildning varje dag tillsammans med din instruktör, utan vare sig privata eller arbetsrelaterade störande moment.
 5. Du lär dig Azure DevOps Engineer snabbare. Vi kombinerar de tre inlärningsmetoderna (Presentation|Övning|Diskussion) så att vi därigenom genomför kursen på ett sätt som säkerställer att du lär dig snabbare och lättare.
 6. Du är i säkra händer.Vi har utbildat och certifierat 72.589 personer, vi är auktoriserad partner med alla de stora namnen i branschen och har dessutom vunnit åtskilliga utmärkelser med bland annat ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012, 2013 och 2015” från Microsoft Danmark och Gazelle priset 2013 - 1. plats för region Själland i Danmark med en tillväxt om 1.430% sedan 2009.
 7. Du lär dig inte bara teorin. Vi har vidareutvecklat Azure DevOps Engineerkursen med fler praktiska övningar som ger dig det extra du behöver för att kunna lösa praktiska problemställningar och klara din certifiering.
 8. Du lär dig från de bästa. Våra instruktörer är de bästa i branschen och erbjuder en helt unik blandning av kunskap, praktisk erfarenhet och passion för att lära ut.

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Det tar bara ett ögonblick att se hur billig din kurs är...

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Course AZ-400T01-A: Implementing DevOps Development Processes

Module 1: Getting started with Source Control

Lessons

 • What is Source Control?
 • Benefits of Source Control
 • Types of source control systems
 • Introduction to Azure Repos
 • Migrating from TFVC to Git
 • Authenticating to your Git Repos

After completing this module, you will be able to:

 • Describe the benefits of using source control
 • Migrate from TFVC to Git

Module 2: Scaling git for enterprise DevOps

Lessons

 • How to structure your git repo? Mono Repo or Multi-Repo?
 • Git Branching workflows
 • Collaborating with Pull Requests
 • Why care about GitHooks?
 • Fostering Internal Open Source
 • Git Version
 • public projects
 • Storing Large files in Git

After completing this module, you will be able to:

 • Scale Git for Enterprise DevOps

Module 3: Implement & Manage Build Infrastructure

Lessons

 • The concept of pipelines in DevOps
 • Azure Pipelines
 • Evaluate use of Hosted vs Private Agents
 • Agent pools
 • Pipelines & Concurrency
 • Azure DevOps loves Open Source projects
 • Azure Pipelines YAML vs Visual Designer
 • Setup private agents
 • Integrate Jenkins with Azure Pipelines
 • Integration external source control with Azure Pipelines
 • Analyse & Integrate Docker multi stage builds

After completing this module, you will be able to:

 • Implement and manage build infrastructure

Module 4: Managing application config & secrets

Lessons

 • Demo: SQL Injection attack
 • Implement secure & compliant development process
 • Rethinking application config data
 • Manage secrets, tokens & certificates
 • Implement tools for managing security and compliance in a pipeline

After completing this module, you will be able to:

 • Manage application config & secrets

Module 5: Implement a mobile DevOps strategy

Lessons

 • Introduction to Visual Studio App Center
 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Provision tester devices for deployment

Course AZ-400T02-A: Implementing Continuous Integration

Module 1: Implementing Continuous Integration in an Azure DevOps Pipeline

In this module, you'll be introduced to continuous integration principles including: benefits, challenges, build best practices, and implementation steps. You will also learn about implementing a build strategy with workflows, triggers, agents, and tools.

Lessons

 • Continuous Integration Overview
 • Implementing a Build Strategy

Lab : Enabling Continuous Integration with Azure Pipelines

Lab : Creating a Jenkins Build Job and Triggering CI

After completing this module, you will:

 • Explain why continuous integration matters
 • Implement continuous integration using Azure DevOps

Module 2: Managing Code Quality and Security Policies

In this module, you will be learn how to manage code quality including: technical debt, SonarCloud, and other tooling solutions. You will also learn how to manage security policies with open source, OWASP, and WhiteSource Bolt.

Lessons

 • Managing Code Quality
 • Managing Security Policies

Lab : Managing Technical Debt with Azure DevOps and SonarCloud

Lab : Checking Vulnerabilities using WhiteSource Bolt and Azure DevOps

After completing this module, you will be able to:

 • Manage code quality including technical debt SonarCloud, and other tooling solutions.
 • Manage security policies with open source, OWASP, and WhiteSource Bolt.
 • Manage code quality including technical debt, SonarCloud, and other tooling solutions.

Module 3: Implementing a Container Build Strategy

In this module, you will learn how to implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers. You will also learn how to implement containers using Docker.

Lessons

 • Implementing a Container Build Strategy

Lab : Existing .NET Applications with Azure and Docker Images

After completing this module, you will be able to:

 • Implement a container strategy including how containers are different from virtual machines and how microservices use containers.
 • Implement containers using Docker.

Course AZ-400T03-A: Implementing Continuous Delivery

Module 1: Design a Release Strategy

Lessons

 • Introduction to Continuous Delivery
 • Introduction to Continuous Delivery
 • Release strategy recommendations
 • Building a High Quality Release pipeline
 • Choosing a deployment pattern
 • Choosing the right release management tool
 • Building a release strategy
 • Differentiate between a release and a deployment
 • Define the components of a release pipeline
 • Explain things to consider when designing your release strategy
 • Classify a release versus a release process, and outline how to control the quality of both
 • Describe the principle of release gates and how to deal with release notes and documentation
 • Explain deployment patterns, both in the traditional sense and in the modern sense
 • Choose a release management tool

Module 2: Set up a Release Management Workflow

Lessons

 • Introduction
 • Create a Release Pipeline
 • Provision and Configure Environments
 • Manage And Modularise Tasks and Templates 
 • Integrate Secrets with the release pipeline
 • Configure Automated Integration and Functional Test Automation
 • Automate Inspection of Health
 • Building a release management workflow
 • Explain the terminology used in Azure DevOps and other Release Management Tooling
 • Describe what a Build and Release task is, what it can do, and some available deployment tasks
 • Classify an Agent, Agent Queue and Agent Pool
 • Explain why you sometimes need multiple release jobs in one release pipeline
 • Differentiate between multi-agent and multi-configuration release job
 • Use release variables and stage variables in your release pipeline
 • Deploy to an environment securely, using a service connection
 • Embed testing in the pipeline
 • List the different ways to inspect the health of your pipeline and release by using, alerts, service hooks and reports
 • Create a release gate

Module 3: Implement an appropriate deployment pattern

Lessons

 • Introduction into Deployment Patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment
 • Describe deployment patterns
 • Implement Blue Green Deployment
 • Implement Canary Release
 • Implement Progressive Exposure Deployment

Module 4: Hands-On Lab

Lab : Microsoft 365 Tenant and Service Management

 • Exercise 1: Set up a Microsoft 365 trial tenant
 • Exercise 2: Managing Microsoft 365 users, groups, and administration
 • Exercise 3: Configuring Rights Management and compliance
 • Exercise 4: Monitor and troubleshoot Microsoft 365

Course AZ-400T04-A: Implementing Dependency Management

Module 1: Designing a Dependency Management Strategy

Lessons

 • Introduction
 • Packaging dependencies
 • Package management
 • Implement versioning strategy
 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardised package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages
 • Manage security and compliance

Module 2: Manage security and compliance

Lessons

 • Introduction
 • Package security
 • Open source software
 • Integrating license and vulnerability scans
 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards
 • Configure build pipeline to access package security and license rating
 • Configure secure access to package feeds

Course AZ-400T05-A: Implementing Application Infrastructure

Module 1: Infrastructure and Configuration Azure Tools

Lessons

 • Learning Objectives
 • Infrastructure as Code and Configuration Management
 • Create Azure Resources using ARM Templates
 • Create Azure Resources using Azure CLI
 • Create Azure Resources by using Azure PowerShell
 • Additional Automation Tools
 • Version Control
 • Lab Deploy to Azure using ARM templates
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Apply infrastructure and configuration as code principles
 • Deploy and manage infrastructure using Microsoft automation technologies such as ARM templates, PowerShell, and Azure CLI

Module 2: Azure Deployment Models and Services

Lessons

 • Learning Objectives
 • Deployment Models and Options
 • Azure Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Services
 • Azure Automation with DevOps
 • Desired State Configuration (DSC)
 • Azure Platform-as-a-Service (PaaS) services
 • Azure Service Fabric
 • Lab Azure Automation - IaaS or PaaS deployment
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Describe deployment models and services that are available with Azure

Module 3: Create and Manage Kubernetes Service Infrastructure

Lessons

 • Learning Objectives
 • Azure Kubernetes Service
 • Lab Deploy and Scale AKS Cluster
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Deploy and configure a Managed Kubernetes cluster

Module 4: Third Party and Open Source Tools available with Azure

Lessons

 • Learning Objectives
 • Chef
 • Puppet
 • Ansible
 • Cloud-Init
 • Terraform
 • Lab Provision and configure an App in Azure Using X
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Deploy and configure infrastructure using 3rd party tools and services with Azure, such as Chef, Puppet, Ansible, SaltStack, and Terraform

Module 5: Implement Compliance and Security in your Infrastructure

Lessons

 • Security and Compliance Principles with DevOps
 • Azure Security Center
 • Lab Integrate a scanning extension or tool in an AZ DevOps pipeline/security center
 • Module Review Questions

After completing this module, you will be able to:

 • Define an infrastructure and configuration strategy and appropriate toolset for a release pipeline and application infrastructure
 • Implement compliance and security in your application infrastructure

Course AZ-400T06-A: Implementing Continuous Feedback

Module 1: Recommend and design system feedback mechanisms

Lessons

 • The inner loop
 • Continuous Experimentation midset
 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyse user feedback from external sources
 • Design process to automate application analytics

After completing this module, you will be able to:

 • Design practices to measure end-user satisfaction
 • Design processes to capture and analyse user feedback from external sources
 • Design routing for client application crash report data
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools

Module 2: Implement process for routing system feedback to development teams

Lessons

 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Implement routing for mobile application crash report data
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management system

After completing this module, you will be able to:

 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management

Module 3: Optimise feedback mechanisms

Lessons

 • Site Reliability Engineering
 • Analyse telemetry to establish a baseline
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts
 • Analyse alerts to establish a baseline
 • Blameless PostMortems and a Just Culture

After completing this module, you will be able to:

 • Analyse alerts to establish a baseline
 • Analyse telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts

Course AZ-400T07-A: Designing a DevOps Strategy

Module 1: Planning for DevOps

In this module, you will learn about transformation planning, project selection, and team structures.

Lessons

 • Transformation Planning
 • Project Selection
 • Team Structures

Lab : Agile Planning and Portfolio Management with Azure Boards

After completing this module you will be able to:

 • Plan for the transformation with shared goals and timelines
 • Select a project and identify project metrics and KPIs
 • Create a team and agile organisational structure

Module 2: Planning for Quality and Security

In this module, you will learn about developing a quality strategy and planning for secure development.

Lessons

 • Planning a Quality Strategy
 • Planning Secure Development

Lab : Feature Flag Management with LaunchDarkly and AzureDevOps

After completing the module, you will be able to:

 • Develop a project quality strategy
 • Plan for secure development practices and compliance rules.

Module 3: Migrating and Consolidating Artifacts and Tools

In this module, you will learn about migrating and consolidating artifacts, and migrating and integrating source control measures.

Lessons

 • Migrating and Consolidating Artifacts
 • Migrating and Integrating Source Control

Lab : Integrating Azure Repos and Azure Pipelines with Eclipse

After completing this module, you will be able to:

 • Migrate and consolidate artifacts
 • Migrate and integrate source control measures

Se Exam Track...

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

On this course, you'll take the following exams, covered by your Certification Guarantee:

Exam AZ-400: Microsoft Azure Architect Technologies - currenty in beta

You will be tested on the following skills and knowledge areas:

 • Design a DevOps Strategy (20-25%)
 • Implement DevOps Development Processes (20-25%)
 • Implement Continuous Integration (10-15%)
 • Implement Continuous Delivery (10-15%)
 • Implement Dependency Management (5-10%)
 • Implement Application Infrastructure (15-20%)
 • Implement Continuous Feedback (10-15%)

Se What's Included...

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Official Curriculum:

 • AZ-400T01: Designing a DevOps Strategy
 • AZ-400T02: Implementing DevOps Development Processes
 • AZ-400T03: Implementing Continuous Integration
 • AZ-400T04: Implementing Continuous Delivery
 • AZ-400T05: Implementing Dependency Management
 • AZ-400T06: Implementing Application Infrastructure
 • AZ-400T07: Implementing Continuous Feedback

Microsoft Exam:

 • AZ-400: Microsoft Azure DevOps Solutions (beta)

Se Prerequisites...

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Before attending this course you must hold one of the following certifications:

You should also have the following skills, knowledge and experience:

 • Be proficient with Agile practices
 • Have experience in both Azure administration and Azure development - with expertise in at lease one of these areas
 • Have the ability to design and implement DevOps practices for:
  • version control
  • compliance
  • infrastructure as code
  • configuration management
  • build, release and testing using Azure technologies

Är du redo för din Firebrand kurs?

Vi intervjuar alla potentiella deltagare om deras bakgrund, utbildning, certifiering och personliga inställning. Om du kommer igenom denna process så har du riktigt goda möjligheter att klara din certifiering.

Firebrand Training erbjuder en ambitiös utbildningsmiljö som förutsätter att du verkligen dedikerar dig till kursen. Ovanstående förkunskaper är endast vägledande, många deltagare med mindre erfarenhet men med en annan bakgrund eller kunskap har framgångsrikt genomfört sin utbildning hos Firebrand Training.

Om du funderar på huruvida du uppfyller rekommenderade förkunskaper vänligen ring oss på (0)8 52 50 01 66 och prata med en av våra utbildningsrådgivare som kan hjälpa dig.

Se När...

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Microsoft Azure DevOps Engineer Kursdatum

Microsoft - Certified Azure DevOps Engineer Expert

Startar

Slutar

Tillgänglighet

Registrera

10/2/2020 (Måndag)

13/2/2020 (Torsdag)

Platser tillgängliga

Registrera

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.

Vi har utbildat 72.589 kursdeltagare under 12 år. Vi har bett alla göra en utvärdering av vår accelererade utbildning. För närvarande har 96,76% sagt att Firebrand överträffat deras förväntningar:

"bra kursmaterial, bra larare!"
kenneth zingmark, proditum. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Mycket seriöst utbildning och mycket kompetent utbildare. "
Peter Louring, Nordic NAV AB. - Microsoft Dynamics NAV 2016 Financials (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Koncentrerad och fokuserad presentation av ämnet samt kompetent (och tålmodig föreläsare gav en bra bas för ytterligare fördjupning i ämnet."
Ulrika Lantz, Sogeti Sverige AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (27/6/2016 till 1/7/2016)

"Bra med intensiva dagar. Trevlig personal och forelasare. "
I.R.. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra kurs pa ratt niva for alla deltagare, aven fast vi har olika utgangspunkter och och tidigare erfarenhet. Kravande, men det visste vi innan :) Jattebra boende, mat osv."
Anna-Karin Normelli Callhammar, SDC. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Bra koncept som sparar tid. Inga dagliga resor mellan hotell och utbilldningslokal."
Anonym - Microsoft Upgrading your skills to Windows Server 2016 (3 dagar) (13/6/2016 till 15/6/2016)

"Mycket bra. Väldigt kompetent larare"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (22/5/2016 till 25/5/2016)

"Utmärkt lärare, bra mat, bra ställe."
Patrik Bryland, Centric. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Mkt bra lärare! Pratar tydligt och intresseväckande."
Fredrik Sundén, ATEA. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fullt fokus på ämnet under alla vakna timmar på dygnet."
A.W.. - Microsoft MCTS System Center 2012 Configuration Manager (4 dagar) (3/5/2016 till 6/5/2016)

"Fina och bra lokaler. En mycket bra instruktör som utvecklade sina svar mycket väl."
Mikael Ahokas, Telecomputing. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 19/2/2016)

"Bra, kunnig lärare som hanterar att lära ut i högt tempo. Bra lokaler med trevlig personal och en restaurang med jättegod mat!"
Anonym - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (9/4/2016 till 17/4/2016)

"Ett mycket bra utbildningsätt, komma bort från arbetsplatsen och störningsmoment för att kunna fokusera 100% på kursen. Ingen dötid utan fullfart helatiden."
Patrik Landberg , Tieto. - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (15/2/2016 till 18/2/2016)

"Mycket väl planerat och genomfört"
Jan Karlsson, Ingen, tyvarr. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Mycket bra faciliteter for andamalet. Väl använd tid. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (25/1/2016 till 29/1/2016)

"Bra anläggning och kurslokaler."
Anna Wibergh, EVRY. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (19/1/2016 till 20/1/2016)

"Mycket fint område att befinna sig i. Rum och allt är i utmärkt kvalité men räkna med ett högt temp och långa dagar."
S.H. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (21/11/2015 till 29/11/2015)

"Intensivt och specifikt med bra service i huset."
Martin Borggren, AddPro. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (29/10/2015 till 30/10/2015)

"Kunning kursledare, grym mat på kvällen."
Tomas Sylvan , Securitas Sverige AB. - Microsoft MCSA: SQL Server (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Bra kursledare! Långa dagar samt intensiv inlärning. "
Peter Festejo , Arbetsokande. - Microsoft MCSA: Windows Server 2012 R2 (9 dagar) (19/9/2015 till 27/9/2015)

"Mycket bra och informativ kurs som ger en bra helhet och grundförstalse för systemet, funktionerna och uppsättningen i systemet. Mycket information, mycket bra information och utbildningsmaterial att med sig hem. Första kursen pa Firebrand jag deltar i, men rekommenderar kursen Financials. "
M.S., Södra Skogsägarna ekonomisk förening. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Bra övergripande nivå med många djupdykningar i relevanta modler. Skapar en bra översikt av ekonomimodulerna och vad som sker i dem och vad man kan sätta upp i systemet"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"Intensiv, effektiv och spannande utbildning med hog kvalitet och bra upplagg"
Annika Norberg . - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (22/6/2015 till 26/6/2015)

"en bra utbildning, duktig lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Upplägget passade mig perfekt, inga distraktioner och bra tempo."
Robert Mallander , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (15/6/2015 till 17/6/2015)

"Kurs och allt runt omkring är proffsigt skött. "
Karin Helena Nilsson , Evry Business Applications AB. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Mycket bra mottagande av personalen på anläggning med bra boende och kurslokaler. Bra upplägg. Bra kurs med kunnig utbildare."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (11/5/2015 till 12/5/2015)

"Effektiv men jobbig"
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (16/3/2015 till 17/3/2015)

"En intensiv kurs som ger både en bra översikt av AX produktionsfunktionalitet och fördjupningar inom väsentliga områden"
Tina Thagesson , Acando. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Snabb, intensivt och langa dagar men valdigt larorikt!"
Johnny Ho , iStone AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Manufacturing, Production & Logistics (6 dagar) (9/3/2015 till 14/3/2015)

"Inresserad lärare av ämnet. Noga med att vi förstår uppgiften innan vi gick vidare med nästa"
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (16/2/2015 till 20/2/2015)

"Mycket smidigt med mat och boende inkluderat, dessutom var maten utmärkt."
Anonym - Microsoft Querying SQL Server (4 dagar) (14/2/2015 till 22/2/2015)

"Fokuserat och intensivt. Bra anlaggning. 100% utbildning i 4 dagar. Bra mat. Mycket kunnig larare."
Toni Johansson , Hydroscand AB. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Langa tuffa dagar - men alltid intressant."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (8/2/2015 till 11/2/2015)

"Tufft men larorikt. "
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Bra intensivt upplägg utan störningsmoment, kan inte göra något annat än att gå "all in" för utbildningen"
Johan Mattsson , Fujitsu. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Intensivt, och lärorikt."
Joakim Lindholm, EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Trade & Logistics (5 dagar) (26/1/2015 till 30/1/2015)

"Superbra upplägg, redan vid mötet på söndag kväll blev jag bemött på ett trevlig och professionellt sätt. Maten är fantastisk. Service är på topp. Jag kommer gärna hit igen."
Anonym - Microsoft MCSA: Office 365 (5 dagar) (19/1/2015 till 22/1/2015)

"Proffesionell training"
K.D.. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (8/12/2014 till 12/12/2014)

"Firebrand ljuger inte när de säger att det görs på rekordtid. Det är väldigt intensivt, fullspäckade dagar men samtidigt mycket givande! Det varieras med teori och praktik och du har hela tiden tillgång till klassrummen under vistelsen även för egna labbar. "
Mikael Hild , Eltel Networks. - Microsoft MCSD: Web Applications (9 dagar) (24/11/2014 till 2/12/2014)

"Välorganiserad kurs med kompetenta lärare."
Anonym - Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (3 dagar) (10/11/2014 till 12/11/2014)

"Bra, intensiv kurs och väldigt kunnig instruktör! "
Hans Antonsson , Frontwalker AB. - Microsoft Dynamics CRM 2013 Online (6 dagar) (14/10/2014 till 19/10/2014)

"Mat och logi var utmärkt. Trevlig personal och en trevlig utomhusmiljö."
Anonym - Microsoft MCTS BizTalk Server 2010 (4 dagar) (29/9/2014 till 2/10/2014)

"Allt fungerade mycket smidigt. Bra upplägg, hjälpsam personal."
N.N, lg 1003. - Microsoft Dynamics NAV 2013 Developer (6 dagar) (29/9/2014 till 4/10/2014)

"Mycket bra upplägg och instruktör som använde sig av verkliga exempel vilket underlättade och bidrog till en bra inlärningsprocess! "
M.E., Accigo. - Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Financials (5 dagar) (22/9/2014 till 26/9/2014)

"Väl avvägd kurs vad gäller tid och en bra instruktör."
Anonym - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Intensivt men väldigt givande med en bra lärare och många erfarna kursdeltagare som hade många erfarenheter att dela med sig av."
Johan Lundqvist , Ovako. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"Mycket bra tränare."
Johan Astemark . - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dagar) (22/9/2014 till 23/9/2014)

"När jag väljer att gå en kurs nästa gång så kommer det bli Firebrand."
Johnny Svensson . - Microsoft MCSE: Communication (Lync Server) (6 dagar) (15/9/2014 till 20/9/2014)

"Mycket bra. Trivsamt studiemiljö. Lagom antal personer"
Bah Ebrima , EVRY. - Microsoft Dynamics AX 2012 Development - Introduction (4 dagar) (24/8/2014 till 27/8/2014)

Senaste Azure DevOps Engineer recensioner från våra studenter

Är du redo för kursen? Ta ett KOSTNADSFRITT test för att mäta och utvärdera din kunskap.